Publicerad onsdagen den 29 mars 2006
Till arkivet
Artiklar  |  Recensioner  |  Features  |  Idrottsforskare  |  Konferenser  |  Länkar  |  Arkiv  |  Om idrottsforum.org  |  In English  |  Sök
Kvinnor och basket i USA

Pamela Grundy, historiker från Charlotte, NC.
Pamela Grundy tipsar på Sport History Scholars-listan om ett radioprogram,
Talking History, i vilket hon och hennes medförfattare Susan Shackelford intervjuas med anledning av deras bok Shattering the Glass: The Remarkable History of Women's Basketball. Programmet, som sponsras av Organization of American Historians kan man lyssna på via Internet eller ladda ner som podcast. Gå till Talking History’s podcasthemsida och hämta ner en mp3-fil med den faktiskt mycket hörvärda intervjun.
Filosofisk stjernetreff på NIH

Norges Idrettshøgskole, NIH, inbjuder till en forskarkurs på temat Phenomenological Approaches to Moral Philosophy and Education. Kursen, som alltså hålls på engelska, ges den 6–8 juni 2006, med heldagsprogram alla tre dagarna. Deltagarna ska ha förberett sig genom att läsa in 500–1000 sidor om fenomenologisk etik och utbildning. Kursen vänder sig främst till doktorander, men även seniora forskare med intresse i området är välkomna. I organisationskommittén återfinns Kjetil Steinsholt, Sigmund Loland, Liv Duesund och Ejgil Jespersen; vi har den senare att tacka för informationen. Pris för deltagande är NOK 3.500, och för det får man, om man fullföljer kursen, 3 ECTS, och om man skriver en tolvsidig essä, 10 ECTS. Sista anmälningsdag är den 15 maj.Ytterligare detaljer finns i denna pdf-fil. Svar på frågor får man av Ejgil.


Uppdaterad 2006–04-04

Zlatan och Assyriska,
med underrubriken ”Om invandrarfotboll i Sverige” är ämnet för Torbjörn Anderssons bidrag till Stadsbibliotekets i Malmö och Idrottsvetenskaps vid Malmö högskola gemensamma föreläsningsserie på fotbollstemat. Andersson föreläser den 6 april kl 18.00 i Röda rummet, Stadsbiblioteket. Obetydligt mer information här.

Friluftsliv
som möjligt nytt forskningsfält för humanister och samhällsvetare behandlas på ett seminarium på GIH i Stockholm den 20 april kl 14.00–17.00 (sal ts2). Det blir framträdanden av Peter Schantz, som presenterar en utredning om svensk friluftslivsforskning, Klas Sandell, Karlstad universitet, som pratar om friluftsliv som samhällskritik, samt Jan Lindroth som vet mycket om hur det är att bygga upp ett nytt forskningsområde. Mer info om detta ger Johnny Wijk.

Om damfotboll
handlar den fjärde och sista föreläsningen i Malmö stadsbiblioteks och idrottsvetenskaps vid Malmö högskola gemensamma serie där fotboll avhandlas. Journalisten och författaren Jennifer Wegerups föreläsning har titeln ”Från Öxabäck till Marta Vieira da Silva: Om damfotbollens utveckling. Markera den 4 maj kl 18.00 i kalendern. Lokal: Röda rummet, Stadsbiblioteket. Obetydligt mer information här.

Om AB-ISS modellen
AB-ISS är en evidensbaserad behandlingsform för barn med övervikt och fetma. För alla som är verksamma inom idrotten och kommunen/regionen och som på olika sätt arbetar med eller ansvarar för barns hälsa i förhållande till fysisk aktivitet bör inte missa konferensen ”Livslång rörelseglädje för alla barn enligt AB-ISS modellen” på Scandic Star i Lund den 4 maj. Medverkar gör bland andra Paul Gately, Leeds Metropolitan University, Karin Redelius och Ingegerd Ericsson. Program finns här.

Doktorsdisputation
Bente Ovedie Skogvang lämnade in sitt avhandlingsmanus om kulturen i norsk elitfotboll den 5 september 2005, och har nyligen fått beskedet att den är godkänd för disputation av bedømmelseskomiteen, bestående av Elin Kvande, Per Nilsson och Finn Olstad. Disputationen äger rum på Norges idrettshøgskole i Oslo fredagen den 5 maj. Mer information kommer på Norges idrettshøgskoles hemsida.

Metrosexualitet
I Institut for Idræts seminarieserie med anledning av fotbolls-VM har turen kommit till Hans Bonde, som argumenterar för att de tendenser till estetisering av sportens superstjärnor som det finns många tecken på, i huvudsak försiggår utanför sportens domäner. Hans föreläsning har titeln ”Beckham og den metrosexuelle mand” och äger rum den 5 maj. Ladda ner hela seminarieprogrammet här.

Idrott & hälsa som vetenskap i Göteborg
Idrott & hälsa är temat för den tionde Vetenskapsfestivalen i Göteborg, den 11-21 maj 2006. Här kan man inte bara lära dig en massa nytt om mat, fysik, träning och hälsa, man får också möjligheter att testa sina egna fysiska gränser. Mer programinformation kommer på hemsidan efter hand.

Fotbollens svans
Den internationella fotbollens supporterskap avhandlas på det sista seminariet i Institut for Idræts serie inför World Cup i Tyskland. Det är Birger Peitersen som föreläser på temat ”De skræmmende og frodige fankulturer ved VM”; det är risk att de skrämmande snarare än de frodiga kommer att dominera intrycket av fansens uppförande i Tyskland i sommar. Mer info här.

Sport as City Marketing
respektive Sport Tourism är temata för en konferens i arrangemang av Idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Konferensen äger rum den 28–29 september 2006. Första dagen ägnas det internationella perspektivet, med bland annat Holger Preuss och Mike Weed som talare, medan dag 2 ägnas regionala och lokala perspektiv. Mer information följer.


På anslagstavlan anslår vi information som våra läsare skickar in. Har du något du vill informera om så skicka ett mail med info och länk till redaktören. Anslagstavlan uppdateras kontinuerligt.
Ropen skalla
– idrott för alla
!

De norska städer som omfattades av Storbyprosjektet var Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad og Tromsø, samt fyra kommuner i Oslos omgivningar. Ovan omslagsbilden till Bergens idrettsmelding 2000, det första sedan 1992, där Storbyprosjektet figurerar, men som i övrigt drar upp riktlinjerna för idsrottspolitiken för det kommande decenniet.
En uttalad målsättning bakom det offentligas intresse och engagemang i idrotten, i de nordiska länderna men också, exempelvis, på EU-nivå, är att idrotten ska vara tillgänglig för alla, vilket kan och bör tolkas i både kvalitativa och kvantitativa termer. Sålunda stöter man ofta på begreppet ”idrott för alla” i samband med ansatser att göra idrott av olika slag tillgänglig för funktionshindrade. Omfattande insatser det senast kvartsseklet har lett till kraftigt vidgade möjligheter för funktionshindrade att delta i idrottsutövning, på såväl bredd- som elitnivå. Den kvantitativa aspekten har två dimensioner. Dels ska ingen vara exkluderad från idrottsutövning av till exempel ekonomiska, sociala eller, så långt möjligt, geografiska skäl. Här är metodiken att avlägsna tänkbara hinder för deltagande. Dels finns ett implicit, och ibland explicit uttryckt, önskemål eller till och med förväntan att alla ska vilja delta i fysiska aktiviteter av något slag, i syfte att hålla sig fysiskt, psykiskt och socialt vid god vigör. Det finns ju numera också möjlighet för läkare att utfärda recept på fysisk aktivitet.

Statsmakten, som svarar för den övervägande delen av finansieringen av breddidrotten i Danmark, Norge och Sverige, har på senare tid signalerat missnöje med den organiserade idrottsrörelsens uppfyllelse av målet idrott för alla. Missnöjet har tagit sig uttryck i att man satsat stora summor öronmärkta pengar på att med nya metoder nå mer eller mindre explicita mål när det gäller att få en allt större andel av befolkningen, särskilt bland barn och ungdomar, engagerad i idrott och fysisk aktivitet. I Norge har man haft Storbyprosjektet och LAM, lokale aktivitetsmidler, i Danmark IPIP, Idrætspolitisk Idéprogram, och i Sverige pågår för närvarande Handslaget, en miljardsatsning med likartade bevekelsegrunder.

Den norske idrottssociologen Eivind Skille har i några internationellt uppmärksammade artiklar redovisat sina analyser av Storbyprosjektet, och han disputerade vid NIH i juni 2005 på detta ämne. Här diskuterar han det projektet tillsamman med satsningen på lokala aktivitetsmedel, och relaterar det hela till IPIP, för att i förlängningen kunna dra spännande slutsatser om idrottens – och idrottsrörelsens – plats i ett mer folkhälsoorienterat samhälle. När gapet mellan bredd och elit vidgats så att elitidrotten blivit eventidrott och den bredaste idrotten numera är mediesport, då tvingas de etablerade idrottsrörelserna bevisa att de fortfarande är relevanta för folkflertalets intresse för idrottsutövning och behov av fysisk aktivitet.


Välkommen till idrottsforum.orgs nya uppdatering, den femtiosjätte i ordningen sedan starten den 6 juni 2003. Nästa uppdatering läggs ut den 12 april 2006. Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du anmäla dig till vår mailing list, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!

Förra uppdateringens artikel, Paul Sjöbloms om kommunal idrottspolitik och Jane Meckbachs om idrottslärare vid hög- respektive lågaktiva skolor, finns, liksom alla tidigare publicerade artiklar, sammanlagt 119 till antalet, länkade från artikellöpet.

Är du idrottsforskare? Då vill du säkert vara med och presentera dig på idrottsforum.orgs forskarlista. Den omfattar idag inte mindre än 158 nordiska idrottsforskare, en ny denna uppdatering. Titta här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till webredaktören.

Vill du medverka på idrottsforum.org? Kanske med en artikel? Eller vill du recensera böcker? Skicka ett mail till redaktionen. För att underlätta för författare och redaktörer har vi ställt samman en sida med instruktioner för författare (pdf-fil).

Damtennisen
visar vägen


Ja, men är det den breda vägen, som åt helvete bär? Eller är det den vägen som alla internationella elitidrotter kommer att ta, den som leder från ädel tävlan till eventidrott? Är det kanske samma sak? För, till skillnad från vad man kanske skulle kunna tro är det inte dopning, genetisk eller annan, som är den stora frågan inom idrotten idag. Det är istället sammansmältningen av tävlingsidrotten med arenaunderhållning av Madonna- eller Rolling Stones-typ. Eller, för den delen, Siegfried & Roy. Och den internationella damtenniscirkusen, WTA Tour – Women's Tennis Association – är ett av de bästa exemplen på den här utvecklingen. (Att akronymen WTA också står för World Transhumanist Associaltion, vars medlemmar förespråkar etiskt godtagbar användning av teknologiska landvinningar för att förstärka människans kapacitet i olika hänseenden, är naturligtvis bara en av de där underbara ironier som gör livet värt att leva.)

De första tecknen på att dramatiska förändringar var att vänta kom redan i januari 2003, när tre ledande damtennisbossar kickades eller gick frivilligt som en följd av sviktande lönsamhet för touren – trots enskilda stjärnors fabulösa ekonomiska framgångar. Amerikanska damhygienproduktföretaget Sanex lämnade WTA Tour efter sex år som huvudsponsor, och i juni samma år lanserade damtouren ett nytt marknadsföringskoncept: mindre sex, mer idrott. (Spelarna hade hörts i frågan.) Den nye tourchefen, Larry Scott, krävde i olika sammanhang nya sätt att mäta ROI (return on investment) när det gäller sponsring av idrott i global skala. Han annonserar i samma veva också en beskuren tour, spelarna blev slitna och publiken besviken på dåliga insatser på banan. (Spelarna hade hörts i frågan.)

I juni 2004 annonserades att Sophie Goldschmidt utsetts till ny marknadschef för WTA Tour, och i en kommentar sade hon att damtennisen ”has a a global appeal that extends far beyond sports and resonates with a wide variety of demographics”. Öppet för tolkningar, definitivt, men de pekar alla i samma bestämda riktning. Internationell damtennis på elitnivå är mer än idrott, och fler än idrottsintresserade är intresserade.

Sharapova, augusti 2004
Ett tecken på att damtennisens lockelse berör breda konsumentgrupper är att Maria Sharapova, som har beskrivits som en Anna Kournikova med talang, och som för närvarande är världsfyra, inom loppet av sex månader sydde ihop två kraftfulla sponsorsavtal, där tyske klockaren TAG Heuer betalade henne en miljon dollar per år i tre år, och Colgate-Palmolive två miljoner dollar per år i tre år – ovanpå kontrakt med bland annat Canon, Motorola, Nike och Prince (nej, racketen!).

Inte långt senare offentliggjordes det historiska huvudsponsorsavtal som innebar att Sony Ericsson i en så kallad ”title deal” betalar 88 miljoner dollar över en sexårsperiod för att få damtennistouren uppkallad efter sig. Sony Ericsson WTA Tour hade sett dagens ljus, och det globala sponsorssamfundet kippade efter andan. Därtill ska WTA-slutspelet i november varje år bära mobiltelefonjättens namn. Hela affären bär naturligtvis Sophie Goldschmidts signatur, och hon stod också bakom de planer på färändringar av touren som Dee Dutta och Miles Flint på Sony Ericsson vädrade i samband med att avtalet offentliggjordes. ”Ta till exempel de där 90 sekundernas paus vid sidbytena; iställer för att publiken viftar med flaggor så kan de ju dra nytta av SMS-tekniken och mobil bildteknologi för att skapa liv i hela upplevelsen”. Och vidare: ”This partnership will take women’s tennis to a new level of global popularity by immersing new technoiogy and significantly enhancing the entertainment value of our sport.”

Och nu kommer Sony Ericsson-”enhancements” slag i slag. Under det senaste året har man lanserat teknologiska lösningar som innebär att damtennisfans över hela världen kan få tillgång till ställningen i pågående matcher, matchstatistik, spelschemata och spelarprofiler, från olika pågående turneringar genom – wait for it – sina mobiltelefoner! På det sättet kommer fansen, med Dee Duttas ord, ”closer to the action and glamour of the women’s game”. Man måste ha tillgång till WAP, men man behöver inte ha en Sony Ericsson-telefon. I samma veva tillkännagavs att WTA-slutspelet, traditionellt förlagt till Madison Square Garden, flyttar till Europa, Madrid, närmare bestämt (2005), samt att man öppnar upp nya turneringar ”på nya marknader”, vilket i det här sammanhanget betyder Mellanöstern och Indien.

Sony Ericsson S600
Och så sent som i förra veckan introducerades ytterligare ”enhancements” i syfte att höja (dam-)tennisens underhållningsvärde, tätt i hälarna på beslutet från USTA, ATP och Sony Ericsson WTA att införa elektroniska linjedomslut och möjligheter för spelarna att överklaga domsluten under pågående match. Av nymodigheterna kan nämnas intervjuer med spelarna när de går in på plan för att mötas, tränarintervjuer under matchens gång, trådlösa mikrofoner på spelarna under träning, och bättre mikrofoner på banan och hos domaren under match. Och allt detta ovanpå de ”förbättringar” som nämnts ovan, och därtill ny hemsida för damtennisen, Sony Ericsson WTA Tour ’Girls on Tour’, samt liveuppträdanden av Sony BMG-kontrakterade band vid vissa turneringar. Syftet, säger Dee Dutta, är att höja damtennisen till ”the next level of entertainment”, ”a more fan friendly, interactive and exciting spectator sport”. Och tourens CEO, Larry Scott fyller på: ”Fans watching at home on TV and at our tournaments will now be able to experience the excitement, sounds and speed of women’s tennis like never before.”

Detta är möjligen elitidrottens framtid, och i sådana fall är den redan här! Det pratas och skrivs inte alltför mycket om detta i idrottsvetenskapliga kretsar, dock, men det är vår bestämda uppfattning att den här problematiken har en given plats vid sidan av de traditionella nordiska idrottsvetenskapliga frågeställningar om pedagogik och didaktik i idrottslärarutbildningen, om bredd och elit och statsmakternas ansvar för idrott åt alla, om dopningen fasor eller välsignelser. Av det skälet utfärdar idrottsforum.org ett


Call for papers!

vilket väl snarast ska ses som en inbjudan till forumets alla surfare att inkomma med texter – längre artiklar, kortare features, och allt däremellan, så att vi under de svåra höstveckorna från mitten av oktober till början av december kanske kan få ihop ett par temauppdateringar om idrottens framtid, och kanske då med det övergripande temat Från ädel tävlan till eventidrott. Alla propåer beaktas och kommenteras, så sätt igång och tänk till, läs saker och skriv något; och glöm inte att maila tjänstgörande redaktör om dina planer och vedermödor.

Kjell E. Eriksson

Bella & Real blir långfilm

Kortfilmens Bella, Nisti Yildiz och tränaren Olle, spelad av Olleh Persson.
En av svensk kortfilms största framgångar på senare tid, Börje Peratts Bella & Real, var egentligen en pilot för en kommande långfilm. Kortfilmen handlar om en svensk fotbollstränare, ett invandrarlag i Rinkeby där alla vill spela center, och en ung kurdisk tjej som gärna vill stå i mål. Upplagt för komplikationer, som regissören tar till vara med stor empati, humor och värme. Bella & Real har visats på ett stort antal kortfilmsfestivaler sedan den vann både juryns första pris och publikens pris vid sportfilmfestivalen i Palermo 2001. Två år senare hedrades den ytterligare i Palermo genom att utses till bästa film i festivalens 25-åriga historia, ”Vinnare bland Vinnare”.

Dessbättre har inte Peratt låtit sig nöja med pilotens kanske lite oväntade framgångar, och arbetet med att göra en långfilm av Bella & Real är i full gång. Man har hittat en ny Bella (kortfilms-Bella är nu för gammal), Shawbou Azrakhshi, till Svenska Filminstitutet har inlämnats ansökan, med manus, piloten, CD med plan och filmens dramaturgiska upplägg, och sponsorerna har börjat strömma till. Filmen har fått en fiffig tagline: Hellre fri i främmande land än fånge i sitt hem.

Bella & Real är dessutom mer än ett långfilmsprojekt. Föreningen Kulturnätet är en aktiv samarbetspartner, och man har har byggt upp ett samarbete med damfotbollen på alla nivåer genom Bellas Vänner, en stödorganisation med bland annat Bella-armband (som Umeåspelarna bar när de spelade hem Damallsvenskan i höstas).

idrottsforum.org applåderar Börje Peratts engagemang och ser fram emot premiären. I väntan på denna kan man läsa mer om kortfilmen, långfilmen och Börje Peratt själv, på Internet.
Googla idrottsforum.orgs websidor för att hitta texter om det som intresserar just dig! Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.

Google


Sk idrottsforum.org Sk hela Internet

Recenserade böcker

Ni har väl lagt märke till att man numera kan göra utskrifter av nya recensioner så att de ser ut som skärmbilden. Detta gäller naturligtvis också dagens sju recensioner. Bara följ länken under publiceringsdatum.

Ledande svenska filosofer har ställt sig bakom kraven på fri dopning, även genetisk sådan. I en ny antologi, Genetic Technology and Sport: Ethical Questions, öppnar redaktörerna Caludio Tamburrini och Torbjörn Tännsjö upp frågan till allmän debatt med inlägg från ledande idrotts- dopnings- och genetikexperter världen över. Kutte Jönsson var inte tillfrågad, så han recenserar istället.

Två titlar i denna uppdatering behandlar sportjournalistik

Etikfrågor är knappast Phil Andrews starka sida när det gäller idrott, medier och sportreporterns roll. Andrews’ Sport Journalism: A Practical Introduction har recenserats av Knut Helland som saknat just etiken men i övrigt har mycket gott att säga om boken.

Betydligt mindre imponerad är Marit Nybelius över Brad Schultz’s försök i samma genre, Sports Media: Reporting , Producing and Planning. Det är två avgörande problem med boken, typiska för amerikanska läroböcker på högskolenivå: för mycket Amerika, för lite teori.

En av Norges starkaste idrottsprofiler, mångkamparen, idrottsledaren, professorn mm, mm, Hans B. Skaset fyllde 70 för ungefär ett år sedan, och nu föreligger en festskrift till hans ära med den intressanta titeln Fred er ei det beste, sammanställd av Dag Vidar Hanstad och Matti Goksøyr. Kolbjørna Rafoss är väl skickad att recensera.

Idrottens kraft är stor, även i andra sammanhang än rent idrottsliga. Idrott som vapen mot underutveckling och social disintegration avhandlas i boken Det er ikke ballen det kommer an på, det er målene: Internasjonalt arbeid for bærekraftig sosial utvikling, som här recenseras av Kristin Fransson.

Nya, synnerligen viktiga, vetenskapliga rön kommer från forskarparet Peter och Nathalie Hassmén om fysisk aktivitet som lindring för vissa själsliga sjukdomar, presenteras i nya boken Hälsosam motion: Lindrar nedstämdhet och depression. Äntligen är detta bekräftat, utropar vår recensent Magnus Lindwall.

Vår meste recensent, Bosse Carlsson har fått i händerna en bok som väl motsvarar hans professoriella kompetens som rättssociolog. Danske juristen Lars Halgreen har disputerat på avhandlingen European Sports Law: A Comparative Analysis of the European and American Models of Sport, som mottogs med stort gillande och varmt rekommenderas.

Läs mer om dessa böcker på recensionslöpet, som innehåller samtliga bokrecensioner som publicerats i dessa spalter, för närvarande 231 titlar.

Nyheter på forskarlistan

Vi kan presentera en ny forskare i dagens uppdatering.

Kjell-Åge Gotvassli disputerade 2005 vid Handelshøjskolen i København på en avhandling om praxisbaserade perspektiv på dynamiska lärandenätverk inom toppidrotten. Han forskar vidare på Høgskolen i Nord-Trøndelag som førsteamanusensis vid avdelningen för Samfunn, næring og natur, med att utveckla teman ur avhandlingen, som vi för övrigt kommer att recensera i en kommande uppdatering.

Vi noterar dessutom att Hallgeir Gammelsæter bytt titel sedan sist; han kan numera titulera sig professor, med inriktning på ”
samfunnsendring, organisasjon og ledelse”. idrottsforum.org gratulerar!Till den här uppdateringen har länkredaktör Åkesson fräschat upp avdelningen med idrottspsykologiska länkar. Nedan presenteras ett hett urval av de nya idrottspsykologiska länkarna: 

Association for the Advancement of Applied Sport Psychology
Detta är hemsidan för världens största organisation för tillämpad idrottspsykologi. Organisationen har tre fokusområde, nämligen hälsopsykologi, prestationspsykologi och intervention samt socialpsykologi. Sidan riktar sig till coacher, studenter, konsulter och andra som är intresserade av idrottspsykologi. De som inte är medlemmar i organisationen får nöja sig med några utvalda artiklar på hemsidan och en del nyheter i form av pressreleaser. Medlemmar får dock bl a tidsskriften Journal of Applied Sport Psychology i brevlådan och ett nyhetsbrev i mailboxen. 

European Federation of Sport Psychology
På hemsidan för European Federation of Sport Psychology finns det nyheter och publikationer på det idrottspsykologiska området. Det finns även information om organisationens kongresser som äger rum vart fjärde år. Särskilt intressant är att organisationen anordnar en masters utbildning i Idrottsvetenskap på distans! 

International Society of Sport Psychology
ISSP ägnar sig åt att främja forskning och utveckling på det idrottspsykologiska området. För icke medlemmar finns det inte så mycket att hämta på hemsidan men för dem som är väldigt intresserade av idrottspsykologi verkar detta vara en organisation man bör vara medlem i. Lite information om aktuella konferenser finns det dock

Uppdatering #57

Nästa uppdatering läggs ut den 12 april och bjuder på en artikel av Henning Eichberg idrottsuppfattning och tvärvetenskap (eller ”Har vi for mange undersøgelser of for lidt forskning?”). Vidare har vi en lång och grundlig recensionsartikel av Peter Dahlén om Nordic Narratives in Sport and Physical Culture, en antologi sammanställd av Susan J. Bandy. Dessutom rapporterar Mikael Johansson från SIPFs och SISUs heldagskonferens häromveckan på temat ”Idrottspsykologi i praktiken.

Därutöver recenseras sex böcker, Cricket and the Law: The Man in White is Always Right av David Fraser (Bo Carlsson), Sport Tourism Destinations: Issues, Opportunities and Analysis av James Higham (Mia Larsson), From the Ballfield to the Boardroom: Management Lessons from Sports av Brian Goff (Lars Lagergren), Jews and the Olympic Games: The Clash Between Sport and Politics av Paul Taylor (Björn Sandahl), The Global Politics of Sport: The Role of Global Institutions in Sport redigerad av Lincoln Allison (Bjarne Ibsen), samt Sport, Exercise and Environmental Physiology av Thomas Reilly och Jim Waterhouse (Peter Schantz).

Framöver kommer vi att publicera artiklar av bland andra Mats Trondman, Nils Asle Bergsgard & Hilmar Rommetvedt, Suzanne Lundvall, Morten Mortensen, Hallgeir Gammelsæter & Stig-Erik Jakobsen, Marie Bergström, Marie Alricsson, Kyösti Linna och Bo Carlsson.


Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Aage Radmann   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #56   |   2006–03–29
eXTReMe Tracker