Uppdatering #87  ::  Publicerad onsdagen den 6 februari 2008  ::  ISSN 1652-7224
Till arkivet
Utges av Enheten Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, SE–205 06 Malmö
Redaktör: Kjell E. Eriksson
På löpet i denna uppdatering: Introduktion till Henning Eichbergs artikel om hur idrotten ska regleras inom EU • Introduktion till Ingela Kolfjords artikel om hur idrott kan användas i kampen mot ungdomsbrottslighet • Presentation av fem bokrecensioner, om sport och SHRM, idrott i Wales, idrottsforskningsetik, Tony Hawk, samt idrottens ekonomi • Introduktion till Ingegerd Ericssons debattartikel med krav på mer fysisk aktivitet i skolan • Introduktion till Daniel Nilssons debattartikel om bristen på jämställdhet inom svensk tennis • Om spelarlönerna i engelsk ligafotboll • Internationell fritidsvetarkonferens i Québec City • Nytt nummer av SVEBIs Idrottsforskaren • GetSet! – jobbfixarmässa av och för idrottsvetare • Konferens om idrott och ras i Sydney • Coachingkonferens i Växjö • Dansk satsning på forskarutbildning i idrott • Sport Management-konferens i Heidelberg i september • Blir man smart av att jogga? • Tidskriftspresentation: European Sport Management Quarterly • Dansk konferens om idrott, hälsa och sociala problem • Uppfräschad webbplats för Played in Britain • Ledigförklarad professur vid Høgskolen i Molde • Tidskriftsnyheter • Redaktionellt • Nya konferenser och uppdateringar i Konferenskalendariet • Innehållet i nästa uppdatering
Artiklar  |   Recensioner  |   Features  |   Mer om  Tidskrifter  |   Arkiv  |    Idrottsforskare  |  Om idrottsforum.org  |   In English  |   Sök
idrottsforum.org stöds under 2008 av följande organisationer:

SPOC, Scandinavian Pediatric Obesity Conference, äger rum för tredje gången den 6–7 mars 2008, i Malmö. Det handlar om att förebygga och behandla barnfetma; i det förra fallet gäller de självklara medlen diet och motion, i det senare är frågan: medicinering, vaccin eller kirurgi? Bland talarna märks Ingegerd Ericsson, Claude Marcus, Aviva Must, och Angelo Pietrobelli. Läs mer om detta på konferenshemsidan.

SLSA, Socio-Legal Studies Association, är en brittisk rättssociologisk organisation som har sin årliga konferens 2008 i Manchester den 18–20 mars. Bland en rad intressanta streams märks särskilt Sports Law; dock är deadline för abstracts passerad. Gå till konferenshemsidan och läs mer.

Sport and Politics Group inom PSA, Political Studies Association, vars konferensrapport vi publicerade häromuppdateringen, har också en session på den årliga konferensen för hela PSA, som äger rum den 1–3 april 2008 i Swansea. Deadline för abstracts är passerad med marginal, men man kan fortfarande anmäla sin närvaro; anvisningar för registrering läggs ut i början av januari 2008 på PSAs konferenshemsida. Mer info om idrottssessionen kommer på Sport and Politics’ nya hemsida. Sportpanelen ser ut så här.

SPARC, Sport & Recreation New Zealand, är en statlig organisation i Nya Zeeland med uppgift att få nyazeeländarna i rörelse. Den 2–4 april 2008 håller SPARC för femte gången sin biennala konferens Leaders in Sport i Sky City, Auckland, Nya Zeeland. Det övergripande temat är Leading Change – winning strategies in the fast-changing world of sport. Det är för sent att anmäla papers, men man kan fortfarande registrera sig och lyssna. Lär mer på konferenshemsidan.

American Play, med den förtydligande underrubriken Sports, Games, Entertainment, and Fantasy in American Culture är en internationell konferens som äger rum den 4–5 april 2008 i Rochester, NY. Sammankallande är professor Simon J. Bronner, Penn State U i Harrisburg, PA. I ett utförligt Call for papers presenterar han tankarna bakom konferensen och detaljerna runt arrangemanget (någon hemsida för konferensen finns ännu inte). Deadline för abstracts är passerad.

UEFAEURO2012 är beteckningen på de fjortonde Europamästerskapen i fotboll för nationslag under UEFAs sanktion. Mästerskapet har tilldelats Polen och Ukraina, och med anledning härav, och redan nu, anordnas en konferens på temat Social, sports, economic and political benefits of Football Euro 2012 in Poland and Ukraine. Koferensen hostas av universitetet i Wroclaw, och äger rum den 17–18 april 2008. Frågeställningar och andra detaljer rörande arrangemanget hittar ni i Call for papers som lagts ut på IPSA/AISPs nyhetssida. Deadline har nu flyttats fram till den 15 februari 2008.

Årets British Philosophy of Sport Association-konferens är förlagd till Aarhus Universitet, och äger rum den 24–26 april 2008. Ett Call for Papers har lagts ut på konferenshemsidan, där man dock inte noterat att deadline för abstracts har flyttats fram i tiden, till den 7 februari 2008.

Konferens om fotboll
Inför EURO2008 arrangeras en konferens om fotbollens framtida utmaningar, Challenges Facing Football in the 21st Century i Bern, Schweiz den 15–17 maj 2008. Det är ”[a] Conference to Mark the 2008 European Football Championships” och den ska ta upp en rad brännande problem inom fotbollen. Det finns ännu ingen konferenshemsida, så håll till godo med Simon Chadwicks Call for paper på forumets server!

”To remember is to resist”: 40 Years of Sport and Social Change, 1968–2008 är temat för vad som måste antas kunna bli en riktigt spännande konferens som arrangeras av några olika institutioner vid University of Toronto den 20–22 maj 2008. 40 år efter Mexico City, Paris och Prag, och 80 dagar före OS i Beijing. Ett första Call for Papers ligger på vad som så småningom kanske kan komma att utvecklas till en konferenshemsida. Deadline för abstracts är passerad. Konferensen erbjuder en särskild session om idrott och funktionshinder. Lär mer här.

NASSH, North American Society for Sport History, håller för trettiosjätte gången sin årskonferens den 23–26 maj 2008, i Lake Placid, New York. Konferenshemsidan är uppdaterad och inkluderar såväl Call for Paper-sida som en sida för ”online submissions of abstracts”. Deadline för abstract är dessvärre passerad.

NASSM, North American Society for Sport Management, håller årlig konferens den 28–31 maj 2008 i Toronto, Kanada. Värd är Department of Sport Management vid Brock University. Det övergripande temat för konferensen är Good Sport Makes Good Business – helt underbart! Abstractsdeadline är dessvärre förbi. Läs konferenshemsidan och lär hur man anmäler sig.

Fotbollens ekonomi och psykologi är föremål för konferensbehandling på Universität Innsbruck den 29–30 maj 2008, en vecka innan fotbolls-EM börjar. En av fyra organisatörer är Patric Andersson, Handelshögskolan i Stockholm, och en av keynote-talarna är Stefan Szymanski. Man behöver inte, sägs det, presentera ett paper för att få vara med. Vill man ändå göra det är deadline den 29 februari 2008. Call for Papers finns här och här finns konferenshemsidan.

IMDA, International Management Development Association, håller sin sjuttonde World Business Congress i Paramaribo, Surinam den 18–22 juni 2008. Medarrangör är Maastricht School of Management och värd är FHR Lim A Po School of Management. A speciellt intresse för forumets läsare är två kongresspår, dels #30, Sport Management and Global Markets och dels #6, Global Tourism Development. Senast den 15 mars 2008 vill man ha in manus. Läs mer på konferenshemsidan.

2nd World Congress on Sports Injury Prevention - Tromsø äger rum den 26-28 juni 2008. Platsen för konferensen är i Tromsø (beläget norr om polcirkeln). Det är fråga om en stor internationell samling av de främsta forskarna på området. Läs om konferensen i en 24-sidig, färgglad folder här. Deadline för abstracts är passerad.

Konferenshemsidan uppdaterad Amerikanska Sport Literature Association annonserar i ett Call for Papers sin tjugofemte årskonferens, som äger rum på East Tennessee State University, föreningens hemort, i Johnson City, TN, den 26–29 juni 2008. Enda kravet på deltagande papers är att de på något sätt ska behandla idrottslitteratur. Och jag misstänker att de gärna ser papers om inte behandlar just baseboll. I alla händelser, senast den 14 mars 2008 vill man ha in abstracts. Läs mer om detta på konferenshemsidan.

Sydafrikansk idrottshistoria. Stellenbosch University står som värd för den första Conference on the History of Sport and Sports Studies in South Africa, som äger rum den 29/6–3/7 2008, i arrangemang av History Department at Stellenbosch University och ett antal brittiska och amerikanska universitet. Syftet med konferensen är att fastställa läget (die Lage) för sydafrikansk och afrikansk idrottshistoria. Några specifika temata finns inte, konferensen utvecklas efter hur de papers som kommer in ser ut. Deadline för ett 300-ords abstract har passerats Det finns för närvarande ingen konferenshemsida; Ms. Corinne Harmsen svarar gärna på frågor om konferensen.

Ny deadline ISHPES, the International Society for the History of Physical Education and Sport, har förlagt sitt årliga ”seminar” till Tartu i Estland, där det äger rum den 2–6 juli 2008. Temat är People in sport history – sport history for people, och man bjuder in till medverkan med workshops, papers eller posters. Deadline för abstracts är ändrad till den 29 februari 2008. En hel del info om detta finns redan på konferenshemsidan.

Sport & EU anordnar sin årliga workshop för tredje gången, nu på temat ”The European Commission White Paper on Sport” den 4–5 juli 2008 på Edge Hill University. Man har fyra paneler som deltagande papers helst ska hålla sig inom, i förhållande till huvudtemat, nämligen ”The Societal Role of Sport”, ”The Economic Function of Sport”, ”The Organisation of Sport”, and ”Social Dialogue”. Deadline är den 31 mars 2008. Mer information finns på konferenshemsdian.

Leisure Studies Association (LSA) håller sin årliga konferens den 8–10 juli 2008 på Liverpool John Moores University i England. Alla som läst Kristin Franssons recensioner av två proceedings-böcker från en tidigare konferens nickar instämmande inför konferensens tema: Community, Capital and Cultures: Leisure and Regeneration as Cultural Practice. LSA har ett tydligt idrottsperspektiv på fritiden, så det hela bör bli intressant. Deadline för abstracts är passerad, men läs om annat deltagande på konferenshemsidan.

Centre for Contemporary British History (CCBH) ägnar sin sommarkonferens nästa år åt olympiadhistoria. Temat är Olympic City: London, Britain and the World - 1908, 1948, 2012, och konferensen äger rum den 9–11 juli 2008. Deadline för abstacts är passerad, men annat om konferensen finns att läsa i Call for papers.

Sportstaden Estoril i Portugal är värd för 2008 års ECSS-kongress. ECSS, European College of Sport Science, är rådgivare till EU-institutioner i idrottsfrågor, och har sin bas i Köln, vid Deutsche Sporthochschule. Konferensen äger rum den 9–12 juli. Den 1 januari öppnar abstract-mottagningen, med deadline den 1 mars. Det finns fyra huvudavdelningar, Idrottssociologi, idrottspedagogik, idrottshistoria och idrottsfilosofi. Läs mer om detta på konferenshemsidan.

EGOS står för European Group for Organizational Studies, en akademisk sammaslutning för samhällsvetenskapliga organisationsforskare. I juli varje år sammanstrålar EGOS medlemmar, och andra intresserade, för att bryta och bryta åsikter. Detta så kallade Colloquium äger rum för tjugofjärde gången 2008, den 10–12 juli, i Amsterdam, och denna gång finns en avdelning för idrottsvetenskapliga organisationsteoretiker, Sub-theme 16: Modern Sport Organizations: A Field for Upsetting Research. Arrangörer för detta subtema är Trevor Slack, Kari Steen-Johnsen och Hallgeir Gammelsæter. Deadline för abstracts är passerad.

Amerikanska Sport Marketing Association (SMA) har förlagt sin sjätte årskonferens til Australiens guldkust, närmare bestämt till University of Southern Queensland, där Faculty of Business är värdinstitution. Konferensen hålls på flotta Marriott Surfers Paradise Resort & Spa (tsk-tsk) den 16–19 juli 2008. Värdinstitutionen har nu öppnat upp en konferenshemsida med all information, inklusive ett tresidigt Call for papers, och sista dagen att lämna in abstracts är den 15 februari 2008.

2008 års International Convention on Science Education and Medicine in Sport, ICSEMIS, äger rum den 1–5 augusti 2008 i GuangZhou i Kina. Call fo Abstracts ligger ute, med deadline den 29 februari. Man välkomnar bidrag i en rad olika ämnen, till exempel Sport Culture/History/Philosophy, Sociology/Social Science, Pegagogy/Physical Education, Psychology, och ett antal medicinska/fysiologiska kategorier. Låter det spännande? OS inleds veckan efter... också i Kina... Läs mer på konferenshemsidan.

ISOC, International Centre for Olympic Studies, upprättades 1989 vid University of Western Ontario (Kanada). Vartannat år hålls ett symposium, och 2008 äger det, passande nog, rum i Beijing, i samarbete med Beijing’s Capital University of Physical Edication. Tidpunkten är väl vald, den 5–7 augusti; den 8 augusti öppnas officiellt de tjugonionde olympiska sommarspelen. Symposiets tema är Deconstruction and Discourse: Odysseys in Olympic Socio-Cultural Matters, och önskemål om papers på detta tema har gått ut. Deadline för papers är den 31 januari 2008. Läs mer om detta på ISOCs hemsida.

FIEP, Fédération Internationale d’Education Physique, håller sin världkongress 2008 runt hörnet, nämligen i Vierumäki i Finland, som hyser Sport Institute of Finland. FIEP-kongressen pågår den 6–10 augusti 2008, på temat Physical Education in Change. Man inbjuder nu till deltagande; abstracts ska vara inskickade senast den 29 februari (aha, skottår!). Det finns en välfylld konferenshemsida med all info som är tillgänglig.

NY IAPS uläses International Association for the Philosophy of Sport, och IAPS håller sin trettiosjätte årliga konferens den 10–15 september 2008, i Tokyo. IAPS står också bakom Journal of the Philosophy of Sport, och leds för närvarande av Danny Rosenberg, Brock University. Konferensordförande är Alun Hardman, UWIC. Som vanligt finns det inga gränser för vad man kan ta upp i sitt paper, men en abstract måste vara inskickad senas den 1 april 2008 – and that’s not a joke! Läs allt om Tokyokonferensen på konferenshemsidan.

Centrum för idrotts- och hälsoforskning vid Högskolan i Halmstad inviger sina nya, moderna lokaler med en stor nordisk idrottskonferens den 2–4 oktober 2008 på temat Health, Participation and Effects of Sport and Exercise: Physical Activity, Inclusion, Promotion, Prevention, Treatment and Evaluation. Deadline för abstracts är dessvärre passerad. En pdf-folder med information om konferensen kan laddas ner härifrån.

German Historical Institutes finns det i både Washington DC och Warszawa, och dessa två arrangerar tillsammans konferensen A Whole New Game: Expanding the Boundaries of the History of Sports på institutet i Washington, den 30/10–1/11 2008. Man inviterar abstracts speciellt inom följande områden: Conceptions of lifestyle, sports performance, and the culture of competition; representations of science, medicine, and technology; ideals of beauty, race, health, and body; discourses on gender and sexuality; samt leisure-time and consumption practices, och man vill ha dem senast den 15 februari. Det hela verkar spännande, och mer finns att läsa i Call for Papers.

NASSS, de nordamerikanska idrottssociologernas förening, har förlagt sin årliga konferens 2008 till Mile High City, det vill säga Denver, CO. Konferensen äger rum den 5–8 november 2008, men därutöver är inget känt – konferenshemsidan har inte öppnat. Vi kolar inför varje ny uppdatering och återkommer när mer information finns tillgänglig.

NY ISSOC 2008 står för International Conference on Childhood Obesity, den första internatioella konferensen någonsin på detta tema som ägt rum i Hongkong, och som går av stapeln den 13–16 november 2008. Arrangör är Department of Sports Science and Physical Education, Faculty of Education, CUHK, och initiativtagare är professor Youlian Hong. Frågor besvaras av Dr. Violette Lin, men det mesta går att utläsa av konferenshemsidan. Deadline för abstracts är den 31 maj 2008.

Played in Britain

Vi noterar tacksamt att Played in Britains (PiB) webbplats genomgått en grundlig renovering. PiB har ställt sig uppgiften att bevara och åskådliggöra Storbritanniens rika idrottsliga kulturarv. Man har därvid gott stöd i Joseph Strutts berömda citat från 1801, ”In order to form a just estimation of the character of any particular people, it is absolutely necessary to investigate the Sports and Pastimes most generally prevalent among them”.

Hemsidan är konventionellt uppbyggd (liksom det här forumet, för övrigt) med ett antal huvudavdelningar, en about-sida, länksida och kontaktuppgifter. På nyhetssidan redovisas händelser av nyhetsvärde för PiB och dess intressenter. För tillfället toppas sidan med nyheten att fettisdagen, Shrove Tuesday (den 5 februari) firas på sedvanligt sätt i Ashbourne, Derbyshire, med ”the famous annual Shrove Tuesday ball game”, och i samband med det lanseras PiBs senaste book, Uppies and Downies - the extraordinary football games of Britain av Hugh Hornby.

Book-sidan presenteras Played in Britain’s bokutgivning i samarbete med English Heritage, och här kan man också beställa böckerna. Under Authors prensenteras författarna, och Gallery-fliken innehåller att antal bilder ur de egna samlingarna, som uppdateras regelbundet. Vi lånar en bild för att exemplifiera:

Kika in hos Played in Britain och känn draget från historiens vingslag.

Unionen och idrotten

I sin analys av och kommentar till EUs White Peper on Sport presenterar Henning Eichberg ett alternativ till sammansättning av det EU Sport Forum som enligt förslaget ska överse idrotten i unionen. Istället för stor dominans av de etablerade organisationerna för europeisk tävlings- och elitsport vill Eichberg se ett starkt inslag av folkliga idrottsorganisationer av typen Sport for all. Under den paraplybeteckningen finns en rad organisationer som tar idrottens sociala ansvar på största allvar, och som ovan exemplifieras av FARE, Football Against Racism in Europe.

Den europeiska unionen och EU-kommissionen strävar, kan det tyckas, efter att reglera en allt större del av medlemsländernas inre angelägenheter och därmed också allt flera aspekter av EU-medborgarnas liv. Idrotten är naturligtvis inget undantag från denna övergripande strategi, och EUs ambitioner när det gäller regleringen av idrott skiljer sig inte från ambitionerna på andra områden. I smått och stort vill EUs byråkrater lägga livet inom unionen till rätta genom direktiv och påbud. Reaktionerna från såväl medlemsländernas regeringar som enskilda unionsmedborgare på de olika EU-direktiven är som regel blandade; somliga tycker att somt är bra och somt är dåligt, medan andra tycker precis tvärtom. På senare tid har två idrottsinitiativ tagits från EU-håll. Det ena är ett initiativbetänkande från EU-parlamentets utskott för kultur och utbildning och handlar om skolidrott; här vill man göra idrott till ett obligatoriskt ämne i skolan med minst tre lektionstimmar i veckan som ska ledas av speciellt utbildade idrottslärare. Man kan ana ett brett stöd för ett sådant förslag. Mera kontroversiellt är det andra initiativet, som handlar om hur idrottsutövning från bredd till elit ska styras och regleras inom unionen.

När förslaget till en EU-konstitution föll efter folkomröstningar i Nederländerna och Frankrike 2005 blev idrotten utan egen artikel och utan rättslig reglering på EU-nivå. För att råda bot på detta beställde Bryssel ett dokument, Independent European Sport Review 2006 som publicerades och som man begärde in synpunkter på – det som på europeiska kallas konsultation och ibland jämställs med demokratiskt inflytande. De stora transnationella sportorganisationerna, typ IOC och FIFA/UEFA, hade fått tillgång till författaren, José Luis Arnaut, och tillåtits influera hans review. Resultatet blev en klassisk hierarkisk organisationsmodell för europeisk idrott av pyramidtyp. Detta upprörde bland annat förespråkare för ”Idrott för alla”-rörelsen, men också många av den organiserade idrottsrörelsens fotfolk och en rad intellektuella – däribland den danske sociologen och idrottskritikern Henning Eichberg. När så kommissionen i juli 2007 publicerade sitt White Paper on Sport var intresset stort; än större blev besvikelsen hos de internationella sportorganisationerna, ty man hade lämnat Arnauts pyramidala organisationsmodell till förmån för en åtminstone något mer demokratisk modell. I sin diskussion om spelet bakom arbetet med en europeisk idrottspolitik pekar Eichberg framför allt på vikten av att inte utelämna det som han uppfattar som essensen i europeisk – och faktiskt all idrottsutövning, nämligen de folkliga uttrycken för lek och spel och rörelse. Han exemplifierar med en ymnig redogörelse för olika former av folkfotboll utanför FIFA/UEFAs järngrepp.
... och vi bryter här för en ironisk kommentar till de höga spelarlönerna inom engelsk ligafotboll.

Se mer om detta på www.messagetelevision.com.


Välkommen till idrottsforum.orgs åttiosjunde uppdatering sedan starten den 6 juni 2003. Nästa uppdatering läggs ut den 20 februari 2008. Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du kostnadsfritt anmäla dig till vår mailinglist, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!

Förra uppdateringens artiklar, Åke Andrén-Sandbergs om anabola steroider och Stine Degerbøls om kropp och nycirkus, finns, tillsammans med samtliga tidigare publicerade artiklar, 186 till antalet, tillgängliga från artikellöpet. Förra uppdateringens löpsedel ligger här.

Är du idrottsforskare? Då vill du säkert vara med och presentera dig på idrottsforum.orgs forskarlista. Den omfattar idag inte mindre än 188 nordiska idrottsforskare, en ny i denna uppdatering. Se här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till redaktören.

Vill du medverka på idrottsforum.org? Kanske med en artikel? Eller vill du recensera böcker? Skicka då ett mail till redaktionen. För att underlätta för författare och redaktör har vi ställt samman en sida med enkla instruktioner för författare (pdf-fil).

Kjell E. Eriksson
Redaktör
Idrott bekämpar brott

Hänsyn, tolerans och förståelse är tre nyckelord i Basketföreningen Malbas integrationsprojekt helamalmö. Målet med projektet är att ”påverka barnens attityder redan i tidiga ungdomsår så att deras inställning till etik och moral samt fysisk hälsa förbättras” och ”[a]tt ge barnen rätt attityder till mobbning, drogmissbruk och annan kriminalitet”.

Att döma av tidningsrapporter rörande forumets hemstad Malmö så är ungdomsbrottsligheten sedan ett antal år på ordentligt på frammarsch. Inte minst gäller det rån; ungdomsrånen drabbar tydligen i första hand andra ungdomar, och bytet är, förutom mobiltelefoner och märkeskläder och -skor, på sin höjd småpengar. Men också äldre, främst kvinnor, och inte sällan funktionshindrade, är målgrupp för rånarligor i 12–15-årsåldern. Malmö har dessutom sin beskärda del av nedbrända eller vandaliserade skolor och förskolor. Insatser från polis och sociala myndigheter sägs ge vissa resultat i kampen mot de ungdomliga rånarligorna, men i huvudsak tycks problemen bestå. Lösningen brukade i sådana här sammanhang sägas vara att hålla ungarna borta från gator och torg; språkbruket har väl ändrats, men tanken är lika aktuell idag som på 1950- och 60-talet. Och numera har vi ju ett antal alternativa attraktioner som sägs fånga sina ungdomliga utövare i ett järngrepp och hålla dem borta, inte bara från gator och torg, utan från socialt umgänge och frisk luft och aktiviteter överhuvud taget. Så hur har det egentligen blivit med de ”passiviserande” datorspelen?

Nej, som vanligt är det den organiserade föreningsidrotten som förväntas ikläda sig superhjältemanteln och dra ut i härnad mot avvikande beteenden, segregation och socialt sönderfall. Och mycket riktigt är frågan om idrottens sociala ansvar högaktuell; till exempel på en konferens i København om några veckor, eller i ett större EU-projekt vid Università Bocconi. Frågan är om det är rätt att ålägga idrotten ett ansvar för hela samhället och dess problem, och i den saken är juryn knappast redo att avge ett utslag. Annorlunda blir det emellertid när idrotten självt ställer sig uppgiften att bidra till en lösning. Ett exempel på detta är Basketföreningen Malba i Malmö, som med hjälp av statliga så kallade handslagspengar drivit projektet helamalmö utifrån tre grundpelare, motion, integration och en brottsnegativ inställning. Ingela Kolfjord har på uppdrag av svenska Riksidrottsförbundet utvärderat helamalmö-projektet, och när hon av forumet ombads recensera en ny spännande Routledge-titel på detta tema, Geoff Nichols’ Sport and Crime Reduction, applicerade hon Nichols’ analysresultat på projektet och sin egen utvärdering. För idrottsforum.orgs läsare innebär detta en spännande introduktion till en delvis ny sida hos idrotten – sport som brottsreducerande verksamhet.
Internationell fritidsvetarkonferens i Kanada

World Leisure är en världsomspännande NGO (non-governmental organization) bestående av organisationer och enskilda ”dedicated to discovering and fostering those conditions best permitting leisure to serve as a force for human growth, development and well-being”. World Leisure sttimulerar och stödjer fritidsvetenskaplig forskning, bidrar till att sprida ny konskap, och lobbar för att fruktbara forskningsresultat implementeras. Man publicerar böcker, nyhetsbrev, en tidskrift, en webbplats. Och så anordnas konferenser, dels vartannat år en stor internationell konferens, dels regionala konferenser; 2005 var den europeiska regionala konferensen förlagd till Malmö. I år äger den tionde världskonferensen rum i Québec City, Kanada, den 6–10 oktober 2008.

Temat för årets konferens är Leisure and Community Development. Call for Papers är av någon anledning inte publicerat på konferenshemsidan – än – men finns ju på Nova Scotias Recreation-hemsida. Under huvudtemat huserar tre subtemata: Leisure: plurality, identity, solidarity (how to factor in plurality and diversity while preserving identity and solidarity?) ; Leisure: public and private spaces (in the broad sense of its meaning, does leisure become a leaven for individualism or the creator of social and community ties?); och Leisure: prevention, health and quality of life (how and under what conditions will communities benefit from the strengths of leisure with respect to prevention, health and quality of life?)

Leif Almö på forumets invigningsgala den 6/6 2003.
Infrastrukturen för en fyllig hemsida för konferensen är på plats, men det är early days; det är ganska rörigt och ofullständigt, en hel del upprepningar men inget CfP. Å andra sidan, detta är stort, stor organisation, gott om pengar, en seriös agenda. Och för nordiska fritidsforskare så är det en chans att komma ut och träffa forskarkolleger från hela världen och pröva egna resultat och teorier mot andras. Titta närmare på konferenshemsidan och få en bild av vad detta handlar om. Deadline för att skicka in ett abstract är den 15 mars.

Malmö kan för övrigt stoltsera med en ledamot i World Leisure’s Board of Directors. Det är idrottsprofilen Leif Almö, bland annat ordförande i kampsportföreningen Enighet och – inte minst – den som den 6 juni 2003 invigde idrottsforum.org genom ett musklick på rätt ställe!

GetSet!: Idrottsvetare fixar jobb

För andra året i rad arrangerar idrotts- och fritidsvetarstudenterna vid Malmö högskola själva sin egen arbetsmarknadsdag, GetSet! Idén till GetSet! föddes ur det eviga dilemmat för humsam-studenter utanför mainstream-utbildningar som ekonomi, juridik och socialt arbete, nämligen att hitta jobb efter studierna. GetSet! har ambitionen att upprätta förbindelser mellan välutbildade studenter inom fritids- och idrottsvetenskap å ena sidan, och en stor och växande arbetsmarknad.

Tanken är att låta företag och organisationer inom idrotts- och fritidssektorn delta som utställare på GetSet!-mässan, och låta dem möta experter inom idrott i alla dess former samt relaterade områden såsom hälsa, samhälle, management och ledarskap. Det är både färdigutbildade studenter med examen i idrottsvetenskap, och studenter som befinner sig mitt i sin utbildning. Mässan bjuder dessutom på föreläsningar, seminarier och debatter.

GetSet! är ett studentinitiativ, och hela projektgruppen arbetar ideellt och med mycket engagemang. idrottsforum.org önskar både arbetssökande studenter och arbetskraftssökande arbetsgivare lycka till och god matchning.

GetSet! 2008 kommer att äga rum den 2 april i entrén till Malmö Högskolans hus Orkanen på Nordenskiöldsgatan 10. Läs mer på GetSet!-hemsidan.

Arvet efter Jack Johnson: Konferens om idrott och ras i Sydney
Jack Johnson i klassisk pose.

På annandag jul för precis 100 år sedan i år, möttes den afrikansk-amerikanske boxaren Jack Johnson och den vite kanadensiske tungviktsvärldsmästaren Tommy Burns, i en boxningsring någonstans i Sydney, Australien. Johnson vann matchen, och den kvällen bröts för alltid rasbarriären inom amerikansk boxning. I december 2008, 100 år senare, arrangeras en konferens i just den stad som upplevde Johnson vs. Burns, för att diskutera och utröna hur föreställningen om ”ras” och etnicitet format internationell idrott, och fortsätter att göra det. Temat är löst hållet, och sägs kunna inbegripa konceptet etnisk ursprunglighet, liksom kulturell och språklig mångfald. Daryl Adair, professor vid School of Leisure, Sport and Tourism, välkomnar deltagare från hela världen. Huvudtalarna är alla välbekanta: John Hoberman, University of Texas@Austein, John Sugden, University of Brighton, och Kevin Hylton, Leeds Metropolitan University.

Daryl Adair nämner i sin inbjudan – som inte är ett Call for Papers utan mera en förannonsering – exempel på temata som kan diskuteras på konferensen:

  • Patterns of change in terms of race and ethnicity in sport
  • Inclusion or exclusion from sport on the basis of race or ethnicity
  • Policy innovations with respect to race and ethnicity in sport
  • Assumptions of athletic ability according to race or ethnicity
  • Media representations of race and ethnicity in sport
  • Sport for culturally and linguistically diverse (CALD) communities
  • Career opportunities in and around sport for CALD communities
  • Sports stars as role models for CALD communities
  • Sport and gender differences in CALD communities

Konferensen betecknas Sport, Race and Ethicity: Building a Global Understanding och äger rum medllan den 30 november och 2 december 2008. Det lär komma ytterligare information om konferensen inom kort. Forumet håller örat mot marken och rapporterar vidare till alla intresserade surfare. Den som inte kan behärska sig tills en konferenshemsida läggs ut kan kontakta Daryl epostledes.

Danska miljoner till forskarutbildningen i idrott

Från Anne Lykke Poulsen kommer ett pressmeddelande som torde glädja blivande idrottsforskare i hela Norden:

Professor Hans Bonde, IFI, København
Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilget 2,5 millioner til et Forskeruddannelsesprogram i idræt under ledelse af professor, dr.phil. Hans Bonde. Der er tale om en 3-årig rammebevilling til kvalitetsfremme af et nationalt program til undervisning af ph.d.-studerende i idræt. Bag programmet står de tre institutter for idræt i København, Odense og Århus. Værtsinstitution de første tre år er Institut for Idræt i København. Det er første gang, at der iværksættes et nationalt program for ph.d.-uddannelse i idrætsforskning, hvilket udtrykker ekspansionen
indenfor dette felt.

Forumet applåderar självfallet Forsknings- og Innovationsstyrelsens initiativ, och gratulerar de danska idrottsinstituten, med vilka forumet haft och har ett nära och gott samarbete. I en kommentar konstaterar Aage Radmann, enhetschef på Idrottsvetenskap, Malmö högskola, att ”det är bra att man fått igång detta i Danmark, inte minst eftersom det har diskuterats inom Rådet för högre idrottsbildningar i Norden (RHIN) under en längre tid”; de danska RHIN-medlemmarna är just idrottsinstitutionerna i København, Odense och Århus. ”Det idrottsvetenskapliga fältet i Norden är inte så stort”, säger Aage Radmann vidare, ”så det är bra om de nordiska universiteten och högskolorna med högre idrottsutbildning kan samverka än mer kring forskning och forskarutbildning framöver.”

Sport Management-konferens i Tyskland i september


Prof. Dr. Herbert Woratschek, konferensgeneral.
År 1993 grundades European Association for Sport Management (EASM) som en oberoende förening för människor som sysslar med, eller är intresserade av, sport management i bredaste mening. Och det var verkligen ett tidens tecken; visserligen hade den nordamerikanska motsvarigheten grundats redan åtta år tidgare, 1985, men såväl sportscenen som idrottsvetenskapen såg och ser annorlund ut därborta. Men också europeiska sportorganisationer tvingades under trycket från ökad professionalisering och kommersialisering av sporten och inte minst dess utövare att satsa mer på organiseringen av idrott i alla dess former, och som ett svar på efterfrågan skapades sport management-utbildningar vid alla större universitet på kontinenten och i Storbritannien. En intresseförening för akademiker och praktiker i området blev så småningom en självklarhet.

President i EASM är för närvarande professor Berit Skirstad, NIH, och föreningens kansli är placerat vid Sports Institute of Finland i Vierumäki. Generalsekreterare är Kari Puronaho. I styrelsen sitter bland andra PG Fahlström.

I år, 2008, håller EASM sin sextonde årskonferens, denna gång i Tyskland, i Bayreuth/Heidelberg, närmare bestämt, den 10–13 september 2008. Arrangörer är universiteten i dessa två städer, samt universitetet för tillämpad vetenskap i Heidelberg. Och om konferenshemsidan är något att gå efter så klarar arrangörerna av att manage både det ena och det andra!

Holger Preuss leder konferensens vetenskapliga kommitté, och temat, eller ”mottot” för konferensen är Management at the Heart of Sport. Bidragen bör spegla detta sinnrika val av tema. Men därutöver vill man gärna belysa ”the bright and/or the dark side of sport - the art of relationship management”, och välkomnar därför särskilt abstracts som tar upp just den kastade handsken. Deadline för abstracts är satt till den 28 mars 2008.

Inte riktigt övertygad? Ta då en titt på den här reklamfilmen:

TIDSKRIFTEN XV
European Sport Management Quarterly


Tidskriften European Sport Management Quarterly (ESMQ) publiceras av Routledge för EASM, European Association for Sport Management, som presenteras ovan i anslutning till att dess årskonferens 2008 annonseras. ESMQ har kommit ut sedan 2001, inledningsvis under namnet European Journal for Sport Management. År 2008 utkommer således Volume 8. Periodiciteten är fyra nummer per år; dock kom det bara tre nummer 2007.

EASM pulicerar en Editorial Policy för ESMQ på sin hemsida. Man är intresserade av två infallsvinklar, dels hur sportorganisationer är strukturerade, hur de styrs, och hur de arbetar; och dels vilken roll sådana organisationer spelar i samhället, och hur samhället påverkar organisationerna. Det kan handla om offentliga, privata eller friviiliga organisationer, om professionella och amatöridrottsföreningar, eller för den delen företag som producerar varor inom sportsektorn, till exempel redskap, kläder och skor, eller som sysslar med olika former av sportkommunikation. Artiklar om europeiska förhållande är särskilt välkomna, men andra geografiska områden är lika intressanta. Teoretiska, metodologiska och empiriska artiklar är alla lika välkomna, och alla forskningsmetoder har samma värde. Det är med andra ord ett brett fokus i den här tidskriften.

Ian Henry, professor och redaktör.
Redaktör för ESMQ är Ian Henry, professor i Leisure Policy and Management, och chef för Centre for Olympic Studies & Research, vid School of Sport and Exercise Sciences, Loughborough University. Till sin hjälp har han en assisterande redaktör, Marijke Taks, University of Windsor (Kanada), en recensionsredaktör, Dimitra Papadimitriou, universitetet i Rio Patras (Grekland), samt en redaktionssekreterare, Dawn Aquilina, också hon på Loughborough. Därutöver finns ett redaktionsråd bestående av tjugo personer, tjugo synnerligen meriterade akademiska forskare från Storbritannien, USA och åtta andra länder, bland andra Wladimir Andreff, Packianathan ”Chella” Chelladurai, Chris Gratton, Stefan Kesenne, Holger Preuss, Berit Skirstad (EASM-president) och Harry Arne Solberg. Endast fyra är kvinnor, förutom Skirstad Wendy Frisby (University of British Columbia), Dimitra Papadimitriou (recensionsredaktören) och Tracy Taylor (University of Technology, Sydney.

Det kostar strax under 500 USD att prenumerera på den tryckta och onlineutgåvan. Är man privatperson som kan nöja sig med papperstidningen så kostar det 123 USD.

Vi ska avslutnings se om redaktionens öppna syn på sport management och inriktning inom ramen för det konceptet när det gäller val av artiklar för publicering gett avtryck i de nummer som kommit ut (klicka på artrikelnamnet för att komma till ett abstarct): Youth Sports Participation Styles and Market Segmentation Profiles: Evidence and Applications av Marijke Taks och Jeroen Scheerder (2/2006); Using Psychological Contract Theory to Explore Issues in Effective Volunteer Management av Tracy Taylor, Simon Darcy, Russell Hoye och Graham Cuskelly (2/2006); From 'Sport for All' to Not About 'Sport' at All?: Interrogating Sport Policy Interventions in the United Kingdom av Mick Green (3/2006); Attracting Major Sporting Events: The Role of Local Residents av Holger Preuss; Harry Arne Solberg (4/2006); A Deliberative Democratic Approach to Athlete-Centred Sport: The Dynamics of Administrative and Communicative Power av Lisa A. Kihl, Lisa M. Kikulis och Lucie Thibault (1/2007); Commitment, Involvement and Performance of Voluntary Sport Organization Board Members av Russell Hoye (1/2007); It's a Different Game You Go to Watch: Competitive Balance in Men's and Women's Tennis av Cind Du Bois och Bruno Heyndels (2/2007); A Framework for Understanding the Performance of National Governing Bodies of Sport av Emmanuel Bayle och Leigh Robinson (3/2007); International Sport Event Participation: Prior Sport Involvement; Destination Image; and Travel Motives av Daniel C. Funk, Kristine Toohey och Tennille Bruun (3/2007).

Tidskriftsnytt


Marketing Marketing

Simon Chadwick, redaktör för den vetenskapliga tidkskriften International Journal of Sports Marketing & Sponsorship (IJSMS), har tagit sig föe att distribuera via diverse epostlistor en pdf-fil av ett nummer av tidskriften från oktober 2006, Volume 8 Number 1. Vi antar att detta är selfpromotion i dubbelmening, dels av Simon Chadwick själv, med tanke på att han samtidigt meddelar att han nu blivit professor i Sport Business Strategy and Marketing vid Centre for the International Business of Sport, Coventry University Business School. Vi gratulerar! Dels avser han naturligtvis att göra reklam för tidskriften: han fogar till sitt brev förutom själva tidskrfiten också en sida med prenumerationsdetaljer och en annan med en förteckning över redaktionsmedlemmarna. I den andan av freedom of information låter vi nu forumets läsare få tillgång till tidskriftsnumret via den här länken (filen är på 1,2MB). Numret innehåller bland annat en intervju med Bjørn Taalesen, sportchef på norska TV 2, av Knut Helland.

EPER fyller 30!

European Physical Education Review firar med årets volym 30 års utgivning; att det står Volume 14 på det första numret 2008 förklaras av att tidskiften kom ut i 16 år under namnet Physical Education Review. Förutom en självgratulerande jubileumsledare bjuder nya EPER på en hel del intressanta artiklar, exempelvis The relationship between situational and contextual self-determined motivation and physical activity intensity as measured by heart rates during ninth grade students' physical education classes av Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen, Timo Laakso och Yngvar Ommundsen; Playing a political game and playing for position: Policy and curriculum development in health and physical education av Dawn Penney; The problem of ideology in making sense of physical education and sport: Reflections on the Colwell—Mansfield debate av Katie Liston. Klicka på artikelnamnet och läs abstract. Numret innehåller ytterligare tre artiklar.

...och JASP fyller 20

Journal of Applied Sport Psychology kommer i år ut med Volume 20, dock utan synbara åthävor (se ovan). Däremot så är det första numret för året ett med lärdom sprängfyllt, med texter av bland andra Anne C. Muscat och Bonita C. Long (Critical Comments About Body Shape and Weight: Disordered Eating of Female Athletes and Sport Participants); Patricia Lally och Gretchen Kerr (The Effects of Athlete Retirement on Parents); Martin I. Jones och Chris Harwood (Psychological Momentum within Competitive Soccer: Players' Perspectives); samt av Nikos L. D. Chatzisarantis, Martin S. Hagger och John C. K. Wang (An Experimental Test of Cognitive Dissonance Theory in the Domain of Physical Exercise). Klicka på artikelnamnet och läs abstract. Numret innehåller ytterligare fyra artiklar.

Googla idrottsforum.orgs websidor för att hitta texter om det som intresserar just dig! Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.

Google


Sk idrottsforum.org Sk hela Internet

Recenserade böcker

Vi har nöjet att presentera fem nya bokrecensioner i denna uppdatering.

Personalresursen måste organisationer vara rädda om, också idrottens organisationer. Detta är lärdomen i
Managing People in Sport Organizations: A Strategic Human Resource Management Perspective av Tracy Taylor, Alison Doherty & Peter McGraw. Hallgeir Gammelsæter recenserar.

Skottland har whiskyn, Nordirland IRA. Men Wales då? Hittills relativt okänd, får i alla fall walesisk idrott en första introduktion i A History of Sport in Wales av Martin Johnes. Lärorikt, tycker Hans Bolling.

De alltid lika aktuella forskningsetiska frågorna ges en idrottslig anknytning i Mike McNamees, Steve Oliviers och Paul Wainwrights Research Ethics in Exercise, Health and Sports Sciences, som kunnigt nagelfars av Kenneth Aggerholm.

I brädsportens värld har namnet Hawk en närmast magisk klang. Tony Hawk står bakom många av de trick som dagens unga skejtare sliter med. Han står också bakom Hawk: Occupation Skateboarder (med Sean Mortimer). Åsa Bäckström recenserar och hon säger: RESPEKT!

Idrottens ekonomi har fått sitt eget uppslagsverk – i ett band bara, men ett lejon. Det är Wladimir Andreff och Stefan Szymanski som står bakom Handbook on the Economics of Sport, och det är Harry Arne Solberg som läst alla de 830 sidorna – med stort nöje.

Läs mer om dessa böcker på recensionslöpet, som också länkar till samtliga bokrecensioner som publicerats i dessa spalter, för närvarande
450 titlar.

Se här listan över böcker som just nu ligger ute på recensent, och listan över böcker som ligger på redaktionen och väntar på en recensent. Kanske på just dig?

Skolan och idrotten måste bli bättre på fysisk aktivitet

Aldrig tidigare har betydelsen av fysisk aktivitet varit i fokus som nu”; så inleder Ingegerd Ericsson sin debattartikel om skolans, skolidrottens och föreningsidrottens ansvar för att få barn i alla åldrar och med skilda förutsättningar och kompetenser att komma igång med fysisk aktivitet. Ingegerd Ericsson är barnmotorikexpert och lektor i pedagogik vid Idrottsvetenskap, Malmö högskola.

Idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth inväntade varken Handslagsutvärderingarna eller sin egen uredning om framtidens idrottspolitik innan hon ställde till med guldregn över den organiserade idrottrsrörelsen.

Idag, när bevisen på vinsterna för barnen själva och för hela samhället är så grundligt genomlysta och oomstridda finns det inga godtagbara skäl att hålla igen. Läroplanens formulering, att skolan ska sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet, är helt otillräcklig, menar Ericsson, och hänvisar till att det fortfarande, nästan tre år efter att detta skrevs in i läroplanen, är många skolor som inte efterkommit uppmaningen. Ericsson efterlyser tydligare signaler från politiker och hårdare krav på skolan.

I samband med att den så kallade handslagsmiljarden inom svensk föreningsidrott just tagit slut har regeringen Reinfeldt lanserat ”idrottslyftet”, en halv miljard årligen i fyra år till idrotten för att bygga vidare på Handslagets erfarenheter. Inriktningen i det nya programmet ska vara att ”öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna”. Detta mål ska nås bland annat genom att rekrytera och utveckla ledare inom föreningsidrotten, och dessutom öka dess samarbete med skolan.

Ericsson framhåller behovet av ledarutbildningar, eftersom hennes egen utvärdering av Handslagssatsningen visar på stora brister i ledarnas kunskaper inom en rad centrala områden som har att göra med bland annat barns motoriska utveckling, motivationsprocesser och konflikthantering. Våra barns framtid vilar inte helt tryggt i händerna på vankelmodiga skolpolitiker och en idrottsrörelse vars styrka, engagerade frivilliga ledare, blir dess svaghet när det behövs krafttag för att nå gemensamma och viktiga samhällsmål.

Lika lön för lika arbete!

Hur är det egentligen ställt med jämställdheten inom svensk idrott? Till exempel när det gäller satsning på dam- respektive herrlag eller individuella damer och herrar. När det gäller fotboll så har vi svaret: dåligt! Men hur står det till inom till exempel svensk tennis?

Sofia Arvidsson är enda svenskan bland de 250 högst rankade damspelarna i världen. Sofia är just nu rankad nr 67 (080204), men har varit på plats 29. Hon har vunnit en WTA-turnering och 13 ITF-turneringar.

Svenska sportskribenter har i decennier förundrat sig över bristen på kvinnliga tennisspelare på världselitnivå. Det går ju så bra för herrarna. Varför kan inte tjejerna hänga på när det vankas tennisunder? Man har genom åren sett flera förklaringsförsök, som i de flesta fall mynnar ut i föreställningen att tjejerna helt enkelt inte är beredda att satsa det som krävs.

Sådana resonemang är naturligtvis lika illa tänkta som de för det mesta är skrivna. Självfallet är det helt andra faktorer som spelar in när flickor eller kvinnor, utan skälig grund, inte är lika väl representerade som männen. De är som regel undanträngda eller missgynnade på ett sätt som brukar beskrivas som diskriminerande. Förhåller det sig så också inom svensk tennis?

Daniel Nilsson, sportchef för Torslanda TK, har funderat över damtennisens undanskymda position i Sverige, och i en debattartikel pekar han på orsakerna till detta och föreslår radikala medel för att komma till rätta med obalansen.

Idrottsforskaren

E-tidskriften Idrottsforskaren har just kommit ut med sitt fjärde nummer 2007, något försenat till följd av... just det, datakrångel. Forumets tjänstgörande redaktör vet allt om datakrångel, och gratulerar kollegan Anders Östnäs, SVEBI, till att ändå ha fått ut numret.

Redaktör Östnäs
I sin ledare skriver Östnäs om Ingemar Wedman, vars tragiska bortgång den 20 januari har djupt berört den svenska idrottsforskar-världen. ”Ingemar var en portalfigur och tidig pionjär inom svensk idrottsforskning och tillhörde på 1970-talet professor Sten Henryssons adeptskara på idrottspedagogiken i Umeå. Sedermera blev han rektor på Idrottshögskolan, nuvarande GIH, i Stockholm. Under senare år blev han alltmer intresserad av handikappidrottsforskning och tog i mars 2007 initiativet till ett nätverk kring intresserade forskare inom området (se Idrottsforskaren nr 2/07). Den uppföljning som var planerad till september 2007 fick uppskjutas på grund av Ingemars sjukdom. Ingemar var också medlem i SVEBIs styrelse i början av 1980-talet och under hela sitt forskarliv mycket intresserad av vår verksamhet. Han fanns med som medförfattare i SVEBIs årsbok så sent som 2007.” Ingemar Wedman var också en av forumets värderade medarbetare, och vi, liksom SVEBI och hela idrottsforskarvärlden sörjer en av våra stora profiler.

Göran Patriksson
Genom Idrottsforskaren får vi också veta att SVEBIs ordförande professor Götan Patriksson, Idrottshögskolan i Göteborg, tilldelats SCIFs (Central-föreningen för Idrottens Främjande) idrottsvetenskapliga pris 2008 på 100.000 kronor för förtjänsfulla insatser inom svensk idrottsforskning. Vi applåderar en välförtjänt pristagare.

I övrigt innehåller numret en artikel av Pär Rylander, också han vid Idrottshögskolan i Göteborg, ”En konceptualisering av kulturens inverkan på tränarskapseffektivitet”, två texter av Björn Anders Larsson, samt en presentation av nye professorn i idrottsvetenskap i Malmö, Bo Carlsson, tillika idrottsforum.orgs grundare, skriven av redaktör Östnäs själv.

Idrottsforskaren skickas ut som en pdf-fil. Vill du också ha den hem till din mailbox så ska du gå med i SVEBI. Kontakta i sådana fall Anders Östnäs.

Coaching i Växjö

Idrottsvetenskap vid Växjö universitet står som värd för en internationell konferens om caoching, den 11–13 april 2008 (fredag–söndag). Man kan nog se fram emot ett spännande möte mellan ledare, tränare, utbildare, forskare och aktiva som kan öka kompetensen kring ledarskapets roll för optimala prestationer. På konferensen medverkar förutom etablerade forskare inom området även internationellt kända ledare och aktiva. Talare på konferensen är Bland andra Packianathan ”Chella” Chelladurai, Claes Annerstedt, Urban Johnson, Bengt-Åke Gustavsson, Yannick Tregaro och Jonas B. Svensson – en intressant blandning av forskare och praktiker.

På konferensen är språket engelska, utom möjligen på söndagen, som ägnas åt reflektioner och paneldebatt kring coachens roll med bland andra Stefan Edberg, Stefan Holm, Carolina Klüft, Jonas B. Svensson och Magnus Larsson. Och allt detta för ynka 3.000 plus moms. Sista anmälningsdag är den 29 februari. Gå in på konferenshemsidan och läs mer om konferensen och om hur man anmäler sig.

Blir man smart av att jogga?

Denna fråga, som kan vara av största betydelse för tiotusentals människor i valet mellan drickyoga, med en cognac och i tankar djupt försjunken i länsstolen hemma, eller att springa sig svettig, smart och lycklig i snögloppet på en friluftsanläggning någonstans, avhandlas under våren på en konferens arrangerad av Centrum för idrottsforskning (CIF).

Med hjälp av ett antal forskare på området ”en klok knopp på en sund kropp” ska betydelsen av fysisk aktivitet för hjärnans funktioner utredas. Ny forskning antyder att det finns ett samband, att till exempel minne och uppmärksamhet stimuleras av fysisk aktivitet.

För 300 svenska kronor får man lyssna till Lars Nyberg, psykologiprofessor från Umeå, Michael Nilsson, professor på Sahlgrenska i Göteborg, Martin Lövdén, Institutionen för psykologi, Lunds universitet, Kirk Ericsson, USA och Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar. Symposiet rundas av med en sammanfattning av Lars Nyberg: ”Blev man smart av att jogga?”

Det hela äger rum i Aulan på GIH i Stockholm onsdagen den 2 april mellan 13.00 och 17.00. Läs mer på konferenshemsidan, till exempel om anmälan, som ska vara gjord senast den 17 mars.

Lediga platser

idrottsforum.orgs spalter är öppna för ledigförklarade akademiska tjänster inom det idrottsvetenskapliga området. Vi inbjuder lärosäten och forskningsinstitutioner från hela Norden att kostnadsfritt annonsera ledigförklarade tjänster till en sällsynt väl definierad målgrupp, genom att skicka in information om tjänsten och en länk till den formella utlysningen till redaktionen.

Professor /førsteamanuensis i samfunnsendring, organisasjon og ledelese
Høgskolen i Molde, med 160 anställda och 1400 studenter, söker en professor alternativt førsteamanuensis i samhällsförändring, organisation och ledning. Det bedrivs en hel del idrottsvetenskaplig forskning i Molde inom ramen för avdelningen för ekonomi, informatik och samhällsvetenskap, där den aktuella professuren är placerad. Läs mer om Høgskolen i Molde här och utlysningen här. Ansökan ska var inlämnad senast den 15 februari 2008. Man kan söka direkt på nätet via utlysningen. Undrar du över något kan du alltidmaila Hallgeir Gammelsæter.

Om idrottens sociala ansvar

Kan man engagera idrotten i lösandet av hälso- och sociala problem i samhället? Bör man göra det? Om detta handlar en konferens i København tisdagen den 26 februari 2008, i arrangemang av Idrættens Analyseinstitut (Idan) på uppdrag av Kulturministeriets breddidrottsutskott.

Idrotten tillmäts en lång rad positiva egenskaper i arbetet med förebyggande hälsoarbete och för att lösa allsköns sociala problem. Men hur duktig är idrottens på att inkludera olika befolkningsgrupper? Och kan man överhuvudtaget tänka in idrotten och alla dess frivilliga mer målinriktat i förebyggande verksamhet utan att göra våld på idrottens själ och de frivilligas engagement?

Detta är några av frågorna som ska diskuteras på konferensen, som äger rum i Store Sal, Vartov, Farvergade 27 i Köbenhavn – blott 300 meter från Hovedbangården. Konferensen pågår mellan klockan 9.30 och 16.00. Priset, 795 danska kronor (om man anmäler sig före den 1 februari, annars 895) inkluderar frukost, lunch och eftermiddagsfika.

Hela programmet och praktiska upplysningar finns på Idans konferenshemsida, där man också kan anmäla sig online. Vill man ha ytterligare information om konferensen ska man kontakta Henrik Brandt.

Uppdatering #88

Nästa uppdatering läggs ut den 20 februari 2008 och bjuder på två artiklar. Rasmus Storm skriver om statsfinansierade elitidrottssatsningar i Danmark i ett jämförande perspektiv, mot bakgrund av några nyutkomna böcker. Tomas Peterson reflekterar över den skandinaviska idrottsmodellen, som frambringat internationellt framgångsrika idrottare trots det begränsade befolkningsunderlaget och det ogynnsamma klimatet.

Uppdateringen bjuder också på sex nya fräscha bokrecensioner: Leisure in Contemporary Society av Ken Roberts (Karin Book); Social Psychology in Sport av Sophia Jowett & David Lavallee (red) (Jesper Thiborg); Kurre Hamrin: Udda finter – många mål av Hans Bolling (Torbjörn Andersson); Bosse Larsson: En skånsk samuraj av Jonny Ambrius (Torbjörn Andersson); A History of Drug Use in Sport 1876–1976: Beyond Good and Evil av Paul Dimeo (Björn Sandahl); samt Kroppen som deltager: Idræt og bevægelse i rehabiliteringen av Anne-Merete Kissow & Bo Therkildsen (red) (Anders Östnäs).

I kommande uppdateringar avser vi att publicera artiklar av bland andra Mats Trondman, Marie Bergström, Tomas Peterson, Halvdan Haugsbakken, Jesper Fundberg, Johnny Wijk, Rasmus Storm, Linn Hellstrand, Adrian Walsh, Jan-Ola Högberg, Åse Strandbu, Leif Nilsson, John Hellström, Peter Dahlén, samt Björn Horgby & Daniel Arvidsson.


Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Aage Radmann   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #87   |   2008–02–06
eXTReMe Tracker