Uppdatering #104  ::  Publicerad onsdagen den 11 februari 2009  ::  ISSN 1652-7224
Till arkivet
Utges av Enheten Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, SE–205 06 Malmö
Redaktör: Kjell E. Eriksson
På löpet i denna uppdatering: Artikel av Arve Hjelseth om det norska fotbollsundret på 1990-talet och om Drillos roll • Artikel av Jonas Lindkvist om kvinnoidrotten i mediernas rapportering från OS 1900–2004 • Sex bokrecensioner: om amerikansk sport genom Dave Zirins ögon, om genusidentitet i ridstallet, om trav som sport och spel i Sverige, om hur Nike blev världens ledande löparskoproducent, om att lära ut anpassad fysisk aktivitet, om att skriva dans – koreografi • Dag Vidar Hanstad fick prestigefyllt pris • Professorsinstallation av Reinhard Stelter • Keith & Mike – ”the wandering minstrel lecturers” • Symposium om Sports Development i Nottingsham • Forum for Idræt, Historie og Samfund har ny hemsida • Sportbokmässa på Riksidrottsmuseet • Nya på forskarlistan: Jon Helge Lesjø, Høgskolen i Lillehammar och Cecilia Stenlind, Umeå universitet • Redaktionell kommentar om bland annat The World Village of Women Sports • Nya tidskriftsnummer • Flera nya konferenser i konferenskalendariet
Artiklar  |   Recensioner  |   Features  |   Mer om  Tidskrifter  |   Arkiv  |    Idrottsforskare  |  Om idrottsforum.org  |   In English  |   Sök
Sport and the City

Kolla in Ulrika Alicias blogg om att läsa idrottsvetenskap och om sådant man tänker på när man läser idrottsvetenskap. I Malmö. Följ den här länken.

Idrott, sexualitet och kultur. På detta tema hålls en konferens den 18–20 mars 2009, på Ithaca College, Ithaca, New York. Forskare, forskarstuderande, studenter, politiker, aktivister och idrottsfolk är välkomna att bidra med papers som behandlar olika aspekter av heterosexism och hbt-fobier inom idrotten. Keynote-talare är basketstjärnan och hbt-aktivisten John Amaechi Deadline för bidrag var redan den 15 september. Besök gärna konferenshemsidan.

Den franske historikern Pierre Nora har utvecklat ett teoretiskt ramverk för att kartlägga, analysera och skapa förståelse för platser förknippade med minnen, lieux de mémoire. Japanska aspekter på detta behandlas på ett internationellt symposium, Remembering the Glory Days of the Nation: Sport as lieu de mémoire in Japan, den 18–20 mars 2009 på Royal Belgium Academy of Science, Bryssel. För att få till stånd en fruktbar diskussion om hur det teoretiska ramverket runt lieu de mémoire fungerar har man inviterat en rad ledande forskare inom antropologi, idrottssociologi, idrottshistoria och Japanstudier. Keynote speaker är Gertrud Pfister. Deadline för abstracts är passeras. Mer om de olika hållpunkterna, och alla andra aspekter av konferensen, finns att läsa på konferenshemsidan.

British Philosophy of Sport Association (BPSA) har förlagt sin sjätte årskonferens till University of Abertay, Dundee, Skottland. Konferenslokal är historiska Dudhope Castle från 1300-talet. Konferensen äger rum mellan den 26 och 28 mars 2009 och BPSA inbjuder idrottsfilosofer världen runt att inkomma med abstracts från alla tänkbara idrottsfilosofiska områden och från alla relevanta teoretiska utgångspunkter. Deadline frö abstracts har passerats. Bland mycket annat framhåller man konferensslottets närhet till golfbanor, bland annat St. Andrews, och till ett antal whiskeybrännerier. Och på programmet finns faktiskt både golf och whiskeyprovning. Detta låter inte dumt. Gå till konferenshemsidan och lär mer!

En internationell skidhistorisk konferens med det klart intresseväckande namnet From Skiing to Snow-Sport:  Cultures, Images, and Adventures äger rum i bedövande vackra Mammoth Lakes, Kalifornien, den 29 mars till den 3 april 2009. Ordförande i konferensens vetenskapskommitté är E. John B. Allen, eminent skidhistoriker som recenserats på forumet. Datum för abstractleverans är passerad, men läs gärna mer på konferenshemsidan.

Niagara University Sport Management Conference äger rum den 3–4 april 2009. Kontakta Dexter Davis för mer information.

PSA Sport and Politics Group, det vill säga specialistgruppen för idrottspolitik inom Political Studiess Association, avser att ha ett par paneler vid PSAs årliga konferens den 7–9 april 2009 i Manchester, England. PSA-konferensens övergripande tema är Challenges for Democracy in the Global Era, och det gäller också i viss mån de idrottspolitiska inslagen. Deadline är dessvärre redan passerad. Någonting om detta borde komma upp på sportpolitics.net, men kolla under tiden in PSAs konferenshemsida. Sportgruppen har också en egen konferens på Birkbeck Sportbusiness Centre, den 20–21 februari. Kolla in Call for Papers. Deadline för abstracts är passerad.

College Sport Research Institute (CSRI) vid University of North Carolina @ Chapel Hill inbjuder till medverkan vid den andra årliga Scholarly Conference on College Sport, som hålls på Campus i Chapel Hill den 15–18 april 2009. Konferensens mål är att ”[p]rovide students, scholars, and college-sport practitioners with a public forum to discuss relevant and timely intercollegiate-athletics issues”. Deadline är passerad. För mer information, besök CSRI och konferenshemsidan.

Kufstein Congress on Sports and Culture (KCSC), som äger rum den 14-16 maj 2009 vid University of Applied Sciences, Kufstein, Österrike, på temat Sustainable Event Management – Lessons Learnt & Prospects, har som centralt fokus att utveckla en dialog mellan teoretiker och praktiker kring frågan om hur man arrangerar hållbara evenemang. Konferensen inleds i Kufstein den 14 och pågår där också nästa dag, för att på tredje dagen flytta över till Linz. Arrangörerna inbjuder nu forskare på området att inkomma med abstracts för teoretiskt och empiriskt baserade papers. En presentation förväntas ta 20 minuter. Officiellt konferensspråk är engelska. Deadline för abstracts är passerad. Det finns en konferenshemsida men den är än så länge ganska blygsam.

Efter framgångarna med konferensen To Remember is to Resist: 40 Years of Social Change in Sport som arrangerades av University of Toronto i maj 2008, går man nu vidare med en konferens på temat Olympic Reform: A Ten-Year Review som tar upp utvecklingen tio år efter skandalerna som omgärdade spelen i Salt Lake City. Konferensen äger rum den 19–20 maj 2009 men deadline för abstracts är passerad. Läs hela CfP på NASSSblog.

North American Society for Sport History (NASSH) håller sin årliga ”convention” den 22–25 maj 2009 i Lake Placid, NY, på Hilton Lake Placid Resort. Deadline för papers och sessionsförslag är dock förbi. Men titta in på konferenshemsidan (klicka på ”Conference Info”).

North American Society for Sport Management (NASSM) har konferens den 27–30 maj 2009, i Columbia, South Carolina. Sista dagen för att skicka in abstracts är passerad, men titta gärna in på konferenshemsidan.

NY EASS, European Association for Sociology of Sport har förlagt sin årskonferens till Rom, där den äger rum den 27–31 Maj 2009. Deadline för abstracts är redan den 15 februari, men det ska bara vara 300 ord, så det bör kunna gå. Instruktioner rörande abstracts och annat om konferensen finns på konferenshemsidan.

Langara College i Vancouver arrangerar en konferens med rubriken Sport & Technology: Philosophical Dimensions. Konferensen äger rum den 29–31 maj 2009. Bakgrunden är att världs- och olympiska rekord slagits de senaste åren i en aldrig tidigare skådad skala, och att denna utveckling beror på tekniska framsteg i form av till exempel träningsteknik, utrustning, medel och metoder för dopning. Det är en utveckling som inbjuder till filosofiska reflektioner och analyser rörande de etiska aspekterna, men också de vidare konsekvenserna för sport i sig. Hela CfP finns här (och, i skrivande stund, faktiskt ingen annan plats på hela internet). Deadline för abstracts är den 20 februari 2009. För ytterligare information om konferensen hänvisas till John S. Russell samt till den kommande konferenshemsidan; vi håller er informerade.

Body in Motion 2 är namnet på en konferens i Montpellier som äger rum den 3–6 juni 2009. Fem olika temata finns det: (1) Towards artificial and bionic bodies, monsters, teratology...; (2) Interculturality, body & movement; (3) Image and dramatisation of the body; (4) Bodily education at school and elsewhere; samt (5) Body and gender. Deadline för abstarcts är passerad. Läs mer om detta på konferenshemsidan.

International Sport Scientific Turnfest-Congress, arrangeras i samråd med International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE). och äger rum den 4–5 juni 2009.Temat för konferensen är Facing New Challenges: Education, Health Promotion and Integration in Gymnastics and Sports, och den har ett internationellt perspektiv och är mångdisciplinär. Meningen är att försöka skapa länkar mellan teoriutveckling och empirisk forskning inom vart och ett av de tre temaområdena utbildning, hälsofrämjande och integration. Köns-, ras- och klassperspektiven ska mainstreamas in i konferensprogrammet, varför alla deltagare uppmanas att integrera dessa perspektiv i sina papers. Deadline för abstracts är passerad. Läs mer på hemsida.

CSCRS, The Centre for Scientific and Cultural Research in Sport vid Roehampton University i London, England, arrangerar en tredagars forskningskonferens den 10–12 juni 2009 med namnet Communicating Experiences: 3rd International Conference for Qualitative Research in Sport and Exercise. Konferensen vill inspirera, stimulera och utveckla enskilda och kollektiva tvär-och mångdisciplinära forskningsinitiativ. Bekräftade talar är Vikki Krane, Bowling Green State University (USA), Jim Denison, University of Alberta (Kanada) Gertrud Pfister, Københavns Universitet och David Lavallee, Aberystwyth University (UK). Deadline för abstracts är passerad- Läs mer på konferenshemsidan.

NY Mike Huggins och Mike O’Mahony planerar en tvådagarskonferens på temat The Visual Turn in Sports History, som ska äga rum den 13–14 juni 2009 på University of Bristol. Klicka här för att se en inbjudan med kontaktuppgifter. Det finns ingen hemsida än, men det verkar sannolikt att det hela kommer att utmynna i ett temanummer av International Journal of the History of Sport 2010. Och om du besöker konferensen så får du gärna skriva en *illustrerad* rapport för idrottsforum.org.

NY ACSIS, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden, knutet till Campus Norrköping vid Linköpings universitet, arrangerar en nationell forskarkonferens för kulturstudier den 15–17 juni 2009 i Louis De Geer konsert & kongresscenter, Norrköping, på temat Kultur~Natur. En session har rubriken Sport~Cultural Studies. Läs Call for Papers här. Deadline för abstracts är passerad, men fråga David Cardell, det kanske finns platser över. Kolla också konferenshemsidan.

International Society of Sport Psychology (ISSP) har förlagt sin nästa konferens, den tolfte i ordningen, till Marrakesh, Marocko. Konferensens tema är ”Meeting New Challenges and Bridging Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology”. Något Call for Papers finns inte, men väl en tidsplan. Deadline för abstracts är dock passerad. Senast den 30 november måste man anmäla sig för att få den lägre avgiften (359 € för medlemmar). Deadline för abstracts är passerad Konferensen pågår den 17–21 juni 2009. Besök den snygga konferensemsidan för ytterligare information.

Looking back, thinking ahead är temat för Sport&EUs fjärde workshop, som går av stapeln den 22–23 Juni 2009 i Skottland, på University of Stirling utanför Edinburgh. Samarrangör där är School of Law, och konferensen äger rum i fantastisk Airthrey Castle, där School of Law huserar. Man inviterar nu deltagare och papers, i enlighet med detta CfP. Kika på .documentet och sätt igång och skriv. Papers ska vara Dave McArdle tillhanda senast den 31 mars 2009.

Call for Papers The Sport Literature Association (SLA) har annonserat att 2009 års konferens kommer att äga rum på University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, den 25–28 juni 2009. Man inbjuder nu presumtiva deltagare att inkomma med förslag till enskilda papers och sessioner. Som vanligt vill man ha bidrag som tar upp hur idrott behandlas i litteratur, poesi, film och andra media. Deadline för abstracts är den 24 april 2009. Hela Call for Papers finns på konferensemsidan.

NY Tisdagen den 14 juli öppnar ISHPES (international Society for the History of Physical Education and Sport) sin elfte internationella kongress, som i år getts rubriken Sport in History: Promises and Problems. Kongressen äger rum på University of Stirling i Skottland, och avslutas den 18, men redan den 17 inleds brittiska idrottshistorikernas (BSSH, The British Society of Sports History) konferens, på samma plats, för att avslutas den 19, som är en söndag. Ett call för papers för den brittiska delen finns nu på BSSHs konferenshemsida, medan ISHPES hemsida har bägge konferenserna under bästa kontroll. Deadline för abstarcts till ISHPES-konferensen är den 6 mars och för BSSH-konferensen den 15 maj.

NY Sport: Passion, Practice & Profit är temat för de internatiopnella idrottssociologernas kongress 2009, som pågår den 15–18 juli i holländska Utrecht. Annorlunda uttryckt vill man ha papers som på olika sätt behandlar idrottens betydelse i bred (mainstream) nationell och internationell politik. Deadline för abstracts är den 7 mars. Det finns en välfylld konferenshemsida att studera.

International Association of Sport Kinetics (IASK) tillsammans med Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki anordnar den elfte International Conference of Sport Kinetics. Konferensen går av stapeln i vackra Kallithea på den grekiska halvön Chalkidike, och äger rum den 25–27 september 2009. Det övergripande temat för konferensen är Current and Future Directions of Human Kinetics Researches. Deadline för att skicka in abstracts är den 30 april 2009. Besök den välmatade, om än inte fullgångna konferenshemsidan.

Drillo, tur och retur


Egil Drillo Olsen, född 1942, var omåttligt populär bland norrmännen under 1990-talet. Självfallet berodde det på herrlandslagets framgångar, men bidrog gjorde också hans öppenhet när det gällde spelet och strategin, och hans folklighet, att han till exempel brukade ta med sin hund på landslagsträningar. Infällt den glass, Drillo, som Diplom-Is skapade till hans ära.

Det norska herrlandslaget i fotboll har inte direkt utmärkt sig för långa perioder med stabilt, framgångsrikt spel. Från och till har det gått bra mot de nordiska grannarna Sverige och Danmark, och man kan peka på andra enstaka lysande matchinsatser, men därutöver har utbytet varit magert. Norge VM-debuterade 1938, då turneringen gick av stapeln i Frankrike, men föll redan i första omgången mot regerande mästarna Italien – som för övrigt gick och vann också det året. Två år dessförinnan, vid olympiska sommarspelen i Berlin 1936, hade Norge sin hittills största internationella fotbollsframgång, då landet kom trea efter Italien och Österrike och bärgade bronsmedaljen. Under efterkrigstiden lyckades landet inte kvala in något VM eller EM, trots enstaka toppinsatser i kvalen. Någon gång var man med i OS, men utan större framgång. Men så kom 1990-talet och med det Egil Roger Olsen, mera känd som Drillo för sina dribblingskonster som aktiv spelare, och han tog över som förbundskapten och tränare för det norska herrlandslaget.

Egentligen började han med att träna OS-landslaget, som på grund av då gällande åldersgräns i realiteten var ett U23-lag, inför Barcelona 1992, och hade stora framgångar; periodvis ledde Norge sin kvalgrupp. Drillo fick lämna OS-laget för A-laget, och därmed inleddes en storhetstid i norsk fotboll som skulle hålla i sig hela decenniet. Norge kvalificerade sig till såväl 1994 som 1998 års fotbolls-VM (vid båda tillfällena åkte man ur turneringen efter förlust mot Italien, liksom 1938). Laget kvalade in till EM-slutspelet 2000, men gjorde bara ett mål i hela turneringen, vilket räckte till en fin seger över Spanien men inte till fortsatt avancemang. Drillo avgick som förbundskapten 1998 efter förlusten mot Italien. – Vad var det då som gjorde Drillo så framgångsrik som tränare? Arve Hjelseth vid NTNU i Trondheim ger svar på denna fråga i sin insiktsfulla och sociologiskt intressanta artikel. Drillo införde en vetenskapligt baserad spelstil, som byggde på kvantitativa analyser av spelet, och han såg skeendena på plan som uttryck för kollektiva handlingar. Han förändrade dessutom hur man förstod och talade om fotboll i Norge under sin tid som landslagscoach. Under hans efterträdare Nils Johan Semb (1998–2003) och därefter Åge Hareide (2004–2008) har Norge fallit tillbaka till den nivå man befann sig på före Drillo. Men nu, efter Hareides avgång, så har man på nytt anställd Egil Drillo Olsen som norsk förbundskapten. Vi följer utvecklingen med spänning.

Läs artikeln här


Välkommen till idrottsforum.orgs etthundrafjärde uppdatering sedan starten den 6 juni 2003. Nästa uppdatering läggs ut den 25 februari 2009. Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du kostnadsfritt anmäla dig till vår mailinglista, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!
Förra uppdateringens artiklar, Tobias Starks om invigningen av Malmös nya hockeyarena, och Henning Eichbergs om synen på idrott och kön, finns, tillsammans med samtliga publicerade artiklar, totalt 221 till antalet, tillgängliga från artikellöpet. Förra uppdateringens löpsedel ligger här.
Är du idrottsforskare? Då vill du säkert vara med och presentera dig på idrottsforum.orgs forskarlista. Den omfattar idag inte mindre än 193 nordiska idrottsforskare, två nya presenteras i denna uppdatering. Se här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till redaktören.
Vill du medverka på idrottsforum.org? Kanske med en artikel? Eller vill du recensera böcker? Skicka då ett mail till redaktionen. För att underlätta för författare och redaktör har vi ställt samman en sida med enkla instruktioner för författare (pdf-fil).

Jaha, så inleder vi ett nytt år med idrottsforum.org. 2009 – vad kan det medföra? Ingen vet. Vi får bara vara uppmärksamma så att inte det rusar förbi oss. Det kan kännas så, när jag tänker tillbaka på de fem och ett halvt år som forumet publicerat sina uppdateringar, att tiden bara snurrar iväg; alla dessa dagar...  Men det är en illusion. I själva verket är varje uppdatering en milstolpe, och vägen dit en kamp, bland annat mot klockan. Och så lär det bli i år också, att döma av hur just denna uppdatering kommit till. Och jag gillar läget.

Låt mig först som sist meddela den tråkiga nyheten att vi den kommande våren inte kommer att kunna publicera några sportfilmkrönikor. Krönikören, Peter Dahlén, som i december såg sin åttonde krönika på en skärm, tvingas av tidsskäl att avstå från detta slags skrivande under våren. Men till nästa höst igen, kommer han, vår gamle vän, för det har han lovat.

Precis som häromåret inleddes den akademiska säsongen för vår del med en idrottsvetenskaplig disputation. Helena Tolvhed vid Historiska studier, Malmö högskola framlade sin länge emotsedda avhandling Nationen på spel: Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948–1972 (Bokförlaget h-ström), formellt vid Historiska institutionen, Lunds universitet – eftersom Malmö högskola ännu inte kan erbjuda forskarutbildning och doktorsexamen i mer en ett par ämnen – men det hela utspelade sig i Orkanen, Lärarutbildningens hus i Malmö. Fakultetsopponent var docent Eva Blomberg, Mälardalens högskola.
Det var väl inte i första hand ett spel för gallerierna – därtill var ljudnivån på tok för låg och lokalen dessutom alltför kylslagen – och hettade till på riktigt gjorde det bara när betygsnämnden och auditoriet började ställa frågor. Men Helena kunde svaren på alla frågor och kunde förflytta sig till den väntande cider-receptionen med högburet huvud och under uppsluppet ryggdunkande. Vi återkommer i nästa uppdatering med en grundlig recension av avhandlingen.

Annars har det varit mycket WVWS under årets första veckor. Vi rapporterade i jubileumsuppdateringen den 29 oktober 2008 om lanseringen av (planerna på) The World Village™ of Women Sports, ett internationellt centrum för kvinnoidrott, och kanske främst fotboll, i miljardklassen. Anläggningen ska byggas i centrala Malmö och innehålla fysiologiskt center, idrottspsykologiskt center, kost- och näringscenter, utbildningscenter, forsknings- och utvecklingscenter, marknadsföringscenter, rehab- och friskvårdscenter, adekvata gym, träningslokaler, bassänger, internationell inomhusarena, löparbanor, seminarie- och konferenslokaler, domarrum, mediacenter, vip-loger osv. Och allt exklusivt inriktat på kvinnor, kvinnors idrottande, kvinnors idrottsskador, etc.

En idéskiss över anläggningen. För en närmare presentation av kvinnoidrottssatsningen, kolla in prospektvideon på Youtube.

Bakom projektet står Kent Widding Persson, mannen bakom pengarna till och namnet på Malmös damfotbollslag LdB FC, och andra lokala miljonärer, däribland IT-entreprenören Dan Olofsson. Nyckelord i satsningen är kvinnor och forskning – medicinsk och fysiologisk såväl som humanistisk och samhällsvetenskaplig. Inte minst kommer forskning kring genus och idrott att spela en central roll.
Planerna på kvinnosportbyn har tagit åtskilliga kliv framåt sedan den första presskonferensen i höstas. Under året ska ett tiotal seminarier hållas för att arbeta fram detaljerna under det övergripande idébygget, och forumet var väl representerat på dert första, som gick av stapeln den 22 januari. Utöver forumets grundare, utgivare och redaktör medverkade ett antal ledande forskare inom medicinsk, fysiologisk och samhällsvetenskaplig forskning i Skandinavien, tillsammans med representanter för centrala organisationer inom den svenska idrottsrörelsen. En heldag med hjärnstorm i små och stora grupper satte omekligen kött på benen på det urspringliga tankeskelettet – och det var bara början.

Några av deltagarna på det första WVWS-seminariet.

Dessutom organiseras en internationell konferens med ledande internationella idrotts- och genusforskare samt praktiker inom kvinnoidrottens domän. Den äger rum i slutet av oktober och organiseras av Idrottsvetenskap, Malmö högskola och WVWS. Samtidigt finslipas planerna på en rullande gästprofessur inom humanistisk/samhällsvetenskaplig kvinnoidrottsforskning.
De drivande bakom WVWS, Mårten Hedlund och Kent Widding Persson skyndar långsamt – delvis, naturligtvis, på grund av den rådande dippen i världsekonomin, men också för att de vill gå grundligt tillväga. Forumet fortsätter att följa utvecklingen, och att på olika sätt rapportera om detta för kvinnoidrotten i Sverige och i världen viktiga projekt.

Kjell E. Eriksson
Redaktör

OS, kön och etnicitet i medierna


Av 2 547 aktiva vid OS i Stockholm 1912 var 2 490 män och 57, 2,23 procent, kvinnor. Hur många av kvinnorna som var svenskor är inte bekant, men givet att spelen genomfördes i Sverige var det säkert ingen försvinnande liten andel. En svenska blev guldmedaljör och Sveriges förste olympiske mästarinna. Det var Margareta ”Greta” Johansson (1895–1978), i raka (höga) hopp (bilden). Hon emigrerade till USA året efter med maken, simtränaren Ernst Brandsten (1883–1965), som fått tränarjobb vid Stanford University. Ernst kallas i USA ”Father of Modern Diving", och ledde USAs olympiska simhoppare vid fyra OS. Ernst och Greta blev båda hedersmedlemmar i International Swimming Hall of Fame.

Som den äldsta, ännu pågående idrottstävlingen är de olympiska sommarspelen en viktig källa till förståelse av idrottens utveckling – men inte bara av den. Hela samhällutvecklingen under drygt hundra år kan avläsas genom ett tidsseriestudium av spelen, från olika utgångspunkter. Till exempel teknikens utveckling när det gäller det praktiska genomförandet av tävlingar, som att mäta tid vid löpning, eller längd vid spjut, diskus och kula. Likaså kan den tekniska utvecklingen med avseende på effekterna av idrottarens materiel, till exempel stavhopparens stav, landhockeyklubban, tennisracketen, undersökas. Medias utveckling har satt sin prägel på idrotten – en idag i sig närmast trivial iakttagelse, men en mer detaljerad analys av samspelet mellan idrott och media kan få näring från just OS-historien. Också en rad sociala variabler kan studeras med hjälp av spelen, till exempel kvinnans position, klassmässiga aspekter, etniska och rasfrågor.

Jonas Lindkvist har tagit fasta på de olympiska spelens möjligheter i dessa avseenden, och till yttermera visso tillvaratagit dem. Han var nyfiken på just kvinnans ställning i den olympiska historien, och mera specifikt hur den speglas i samtida media. Och han har ställt sig uppgiften att genomföra en analys med utgångspunkt i intersektionell teori, enligt vilken kategorier som etnicitet, sexualitet, nationell identitet och klass interagerar med kön på olika nivåer och ger upphov till förtryck i vad som kallats en matrix of domination. För detta ändamål har Lindkvist samlat in ett imponerande empiriskt material, bestående av samtliga artiklar om de olympiska sommarspelen i tre svenska dagstidningar vid tiden för spelen 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, samt 2004. Det blev 3. 985 artiklar och 3.764 bilder. I sin undersökning av de sammanvävda kategorierna väver han själv samman teorier från medievetenskap, genusvetenskap, sociologi och idrottsvetenskap till en spännande analys av utvecklingen i OS och de multipla former av diskriminerande praktiker som genomkorsar varandra.
Installationsföreläsning av Reinhard Stelter

Reinhard Stelter tillträder en ny professur i sports- of coachingpsykologi vid Institut for Idræt, Københavns Universitet, och med anledning härav håller han en installationsföreläsning med titeln Skitser til en postmoderne coaching psykologi.

Institut for Idræt inbjuder intresserade att komma till H.C. Ørsted Instituttet, Auditorium 4, Universitetsparken 5, 2100 København Ø måndagen den 23 mars 2009, klockan 15.30 för att lyssna på Reinhard, och för att vara med på den efterföljande receptionen. Evenemanget är öppet och gratis, men man ska anmäla sig till coaching@ifi.ku.dk.

Det är dessvärre tjockt i forumets kalender den dagen, med Paul Dimeo från University of Sterling på besök hos Idrottsvetenskap vid Malmö högskola (mer om detta i en senare uppdatering), men vi uppmanar alla som har möjlighet att gå och lyssna på Reinhard, och vi framför härmed våra hjärtligaste gratulationer till upphöjelsen!

SYMPOSIUM:

The Theory and Practice of Sports Development

Vad är Sports Development, idrottsutveckling? Vad handlar det om? Är inte sporten, idrotten stadd i konstant utveckling, förändring? Kan man studera idrott utan att samtidigt beröra idrott i förändring – såväl dess potential som den faktiska utvecklingen? På en engelsk hemsida för Sports Development, som vi varmt rekommenderar som en resursstark hjälp för studenter, idrottsforskare och praktiker, har man problem med definitionen. Det kan antingen handla om utveckling av idrotten, för idrottens egen skull, eller om sportens potential att utveckla individer och samhället.Chancellor för Nottingham Trent University sedan november 2008 är förre talkshow-värden Sir Michael Parkinson.

Ett mera ingående studium av Sports Development-hemsidan erbjuder en fördjupad diskussion i definitionsfrågan. Vi antar på goda grunder att också det symposium med rubriken The Theory and Practice of Sports Development som avhålls den 3–4 september 2009 vid Nottingham Trent University (NTU), Nottingham, UK ger ytterligare ledtrådar. Arrangörer är PE and Sports Development (PESD) Research Group vid NTU, under ledning av Chris Mackintosh, och det europeiska näteverket European Sports Development Network (ESDN). Vi har en pdf-fil här med en massa information kring symposiet, och här är en länk till ESDNs hemsida.

Tidskriftsnytt

Under de åtta veckor som förflutit sedan förra uppdateringen har ett stort antal nya tidskriftsnummer kommit ut. Vi tvingas av naturliga skäl att avstå från den sedvanliga, detaljerade genomgången av innehållet, och väljer istället att redovisa de två i forumredaktörens tycke mest intressanta artiklarna i varje nummer. I förekommande fall är artikelnamnet länkat till ett abstract.

The Sport Psychologist Vol 22 No 4 2008
Imagery Use During Rehabilitation From Injury: A Case Study of an Elite Athlete av Rebecca Hare, Lynne Evans och Nichola Callow
Advanced Psychological Strategies and Anxiety Responses in Sport av Sheldon Hanton, Ross Wadey och Stephen D. Mellalieu

Sport in History Vol 28 No 4 2008
Little Girls in Pretty Shells: The Introduction of Lightweight Women's Events in Competitive International Rowing av Amanda N. Schweinbenz
These Sporting Lives: Football Autobiographies 1945-1980 av Joyce Woolridge

International Review for the Sociology of Sport Vol 43 No 4 2008
‘White Men Can't Jump’: Race, Gender and Natural Athleticism av Laura Azzarito och Louis Harrison, Jr
‘Imagine, a Man Playing Netball!’: Masculinities and Sport in New Zealand av Brendon Tagg

Soccer & Society Vol 9 No 5 2008
TEMA: Soccer's Missing Men. Schoolteachers and the Spread of Association Football. Samtliga artiklar av J.A. Mangan och Colm Hickey

Ethnography Vol 9 No 4 2008
‘Dress as a man’: New Zealand men's netball as contested terrain av Brendon Tagg
Hanging out and hanging about: Insider/outsider research in the sport of boxing av Kath Woodward

European Sport Management Quarterly Vol 9 No 1 2009
Board Directors and Conflict of Interest: A Study of a Sport League av Emma Sherry och David Shilbury
State Sport Policy and Voluntary Sport Clubs: the Case of the Norwegian Sports City Program as Social Policy av Eivind Å. Skille

Journal of Sports Economics Vol 10 No 1 2009
Globalization and Factor Mobility: The Impact of the ‘Bosman-Ruling’ on Player Migration in Professional Soccer av Bernd Frick
Bowling in Hawaii: Examining the Effectiveness of Sports-Based Tourism Strategies av Robert W. Baumann, Victor A. Matheson och Chihiro Muroi

European Physical Education Review Vol 14 No 3 2008
Explaining differences in sport participation rates among young adults: Evidence from the South Caucasus av Diane Birchwood, Ken Roberts och Gary Pollock
A qualitative investigation into the characteristics and effects of music accompanying exercise av David-Lee Priest och Costas I. Karageorghis

Journal of Sport Management Vol 23 No 1 2009
Globalization of Sport: An Inconvenient Truth av Lucie Thibault
The Role of Web Site Content on Motive and Attitude Change for Sport Events av Kevin Filo, Daniel C. Funk och Glen C. Hornby

Qualitative Research in Sport and Exercise Vol 1 No 1 2009
The distinction of risk: urban skateboarding, street habitus and the construction of hierarchical gender relations av Matthew Atencio, Becky Beal och Charlene Wilson
Ethnography and the senses: challenges and possibilities av Andrew C. Sparkes

Entertainment & Sports Law Vol 6 No 2
The Maurice Odumbe Investigation and Judicial Review of the Power of International Sports Organizations av Migai Akech
The Long Life of Bosman – a Triumph of Law Over Experience av Dennis Dixon

Journal of Applied Sport Psychology Vol 21 No 1 2009
(The) Body (of) Knowledge: Somatic Contributions to the Practice of Sport Psychology av William B. Strean och Richard Strozzi-Heckler
Exploring Women Track and Field Athletes' Meanings of Muscularity av Amber D. Mosewich, Adrianne B. Vangool, Kent C. Kowalski och Tara-Leigh F. McHugh

Journal of Teaching in Physical Education Vol 28 No 1 2009
Situated Analysis of Team Handball Players’ Decisions: An Exploratory Study av Benoit Lenzen, Catherine Theunissen och Marc Cloes
With the Best of Intentions: A Critical Discourse Analysis of Physical Education Curriculum Materials av Tony Rossi, Richard Tinning, Louise McCuaig, Karen Sirna och Lisa Hunter

Journal of Sport & Social Issues Vol 33 No 1 2009
Virtually Normal: Mark Bingham, the War on Terror, and the Sexual Politics of Sport av Samantha King
Young Men's Physical Activity Choices: The Impact of Capital, Masculinities, and Location av Jessica Lee, Doune Macdonald och Jan Wright

Leisure Studies Vol 28 No 1 2009
Skateparks as a health-resource: are they as dangerous as they look? av Alex Dumas och Sophie Laforest
Spaces of transgression: governance, discipline and reworking the carnivalesque av Neil Ravenscroft och Paul Gilchrist

Physical Education and Sport Pedagogy Vol 14 No 1 2009
Queering physical education. Between benevolence towards girls and a tribute to masculinity av Håkan Larsson, Birgitta Fagrell och Karin Redelius
The Panopticon of physical education: pretty, active and ideally white av Laura Azzarito

International Journal of the History of Sport Vol 26 No 1 2009
Ballerinas and Pixies: a Genealogy of the Changing Female Gymnastics Body av Natalie Barker-Ruchti
Crossing the Line: Sport and the Limits of Civil Rights Protest av Simon Henderson

International Journal of the History of Sport Vol 26 No 2 2009
TEMA: Sport in the Cultures of the Abcient World (Thomas Scanlon, Donald Kyle, Nigel B. Crowther, m fl)

International Journal of the History of Sport Vol 26 No 3 2009
TEMA: North and South East Asia (Myoung Oh, Udo Merkel, Ian Henry, Fan Hong, m fl)

Journal of Clinical Sport Psychology Vol 3 No 1 2009
The Role of Romantic Relationships on Athletes’ Performance and Well-Being av Sophia Jowett och Duncan Cramer
Coping With the Effects of Fear of Failure: A Preliminary Investigation of Young Elite Athletes av Sam S. Sagar, David Lavallee och Christopher M. Spray

Journal of Sport & Exercise Psychology Vol 31 No 1 2009
Measuring Postinjury Depression Among Male and Female Competitive Athletes av Renee Newcomer Appaneal, Beverly Rockhill Levine, Frank M. Perna och Joni Roh
Passion in Referees: Examining Their Affective and Cognitive Experiences in Sport Situations av Frederick L. Philippe, Robert J. Vallerand, Joéline Andrianarisoa och Philippe Brunel


Googla idrottsforum.orgs websidor för att hitta texter om det som intresserar just dig! Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.

Google


Sök idrottsforum.org Sök hela Internet

Recenserade böcker

Vi inleder året i gammal god stil med sex bokrecensioner, varav den första är en dubbelrecension.

Amerikansk sportjournalistiks Gossen Ruda, Dave Zirin, får sina två första böcker recenserade i denna uppdatering, av Peter Dahlén. Det är What’s My Name, Fool? Sports and Resistance in the United States och Welcome to the Terrordome: The Pain, Politics, and Promise of Sports (båda från Haymarket Books).

Tjejer som tillbringar en del av sin tonårstid med hårt arbete i stallet blir starka och självständiga kvinnor. Bakom dessa forskningsresultat står Lena Forsberg och de presenteras i hennes licentiatavhandling Att utveckla handlingskraft. Om flickors identitetsskapande processer i stallet (Luleå tekniska universitet), som recenseras av Helena Tolvhed.

I påkostade och rikligt illustrerade Travet i våra hjärtan: En antologi om sporten och spelet genom tiderna (Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande) vill travsporten framhålla båda de centrala aspekterna av sin verksamhet – sport och spel. Leif Yttergren fick vissa forskningsuppslag.

Nike är världsledande när det gäller produktion och försäljning av löparskor. Företaget fyllde nyligen 40, och en av männen bakom succén, Geoff Hollister, gav ut Out of Nowhere: The Inside Story of How Nike Marketed the Culture of Running (Meyer & Meyer Sport). Björn Anders Larsson har läst den.

Det är inte lätt för skolbarn med funktionshinder att få ut något av lektionerna i idrott, och ett av skälen är idrottslärarnas bristande kunskaper i anpassad fysisk aktivitet. Detta kan avhjälpas med boken Paraeducators in Physical Education: A Training Guide to Roles and Responsibilities redigerad av Lauren J. Lieberman (Human Kinetics). Anne-Merete Kissow recenserar.

Koreografi – ”av grekiska chorei·a 'dans' och –graphi·a, av gra·pho 'skriva'(NE) – innebär att nedteckna dansrörelser – skriva dans – enligt den så kallade Feuillet-metoden. Choreography: A Basic Approach Using Improvisation av Sandra Cerny Minton (Human Kinetics) är en grundbok i koreografi som här recenseras av Lis Engel.

Läs mer om dessa böcker på recensionslöpet, som också länkar till samtliga bokrecensioner som publicerats i dessa spalter, för närvarande
585 titlar.

Se här listan över böcker som just nu ligger ute på recensent, och listan över böcker som ligger på redaktionen och väntar på en recensent. Kanske på just dig?

Nyheter på forskarlistan

Vi har det stora nöjet att i årets första uppdatering presentera två nya medlemmar av forumets forskarnätverk.

Jon Helge Lesjø är FD i sociologi och professor vid Avdelingen for samfunns-vitenskap, Høgskolen i Lillehammer. Han ansvarar bland annat för ämnet Idrett, sport og rekreasjon. Jon Helge har nyligen utgivit boken Idrettssosiologi: Sportens ekspansjon i det moderne samfunn (Abstrakt Forlag) som recenseras på forumet under våren. Hans primära idrottsforskningsintresse ligger dock inom de olympiska spelen, och han har nyligen publicerat artikeln ”OL-diskurser, spill og organistorisk læring” (Nyt Norsk Tidsskrift).

Cecilia Stenling är fil mag och doktorand vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. För sin avhandling undersöker hon föreställningar om god organisering av idrott. Genom beskrivning och analys av organiseringen av den svenska idrottssektorn och de idéer, attityder och värderingar som råder inom fältet, ska Cecilia belysa vilka möjligheter och hinder det finns för svenska idrottsorganisationer att möta de krav, förväntningar och uppdrag som finns från olika aktörer. –En avhandlingen vi ser fram emot!

Søren Andkjær vid Institut for Idræt & Biomekanik vid Syddansk Universitet har framlagt sin avhandling, Friluftsliv i Danmark: Unges deltagende i organisert friluftsliv set i kulturellt perspektiv, och kan nu titulera sig PhD. Forumet gratulerar Søren och återkommer med en recension av avhandlingen under våren.

Peter Schantz har tagit steget från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm till Östersund, där han vunnit professuren i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet. På GIH arbetade Peter bland annat med frågeställningar kring fysisk aktivitet, folkhälsa och hållbar utveckling. Med sin bakgrund kommer han att tillföra idrottsvetenskapen vid Mittuniversitetet ett bredare perspektiv med sin kompetens inom fysiologi, folkhälsovetenskap samt miljö. Vi gratulerar till den nya tjänsten, och hoppas att inte vintrarna blir för stränga...


Vill du också vara med på banan? Titta här vad vi vill veta, och skicka informationen till redaktionen!

Vem vinner matchen? Välj lag och se vad BayMiner tror.

Hedersamt pris till Hanstad

Vi noterar att Dag Vidar Hanstad, outtröttlig förmedlare av information om idrott, idrottspolitik och idrottsvetenskap, grundare av sportsanalyse.no, själv före detta elithandbollsspelare och sportjournalist och nu doktorand på Norges Idrettshøgskole, har tilldelats Norske Idrettsleder-Veteraners sportsjournalistpris för 2008. Priset är på 10.000 kronor, och utdelas för första gången. Vi har svårt att tänka oss en lämpligare förste mottagare av detta pris, och ber att få gratulera Dag Vidar å det hjärtligaste.

Dag Vidar Hanstad

Vi citerar ut prisjuryns motivering:

Dag Vidar Hanstad har i mange år pekt seg ut som en journalist med spesiell innsikt i idrettslige spørsmål - både sportslig, organisatorisk og politisk... Hanstad har i senere år utført et beundringsverdig gründerarbeid med nettsiden sportsanalyse.no... På imponerende vis – og med reduserte, økonomiske midler - har Hanstad brakt et lenge etterlengtet stoffområde - selve idrettsdebatten – fram i aller første rekke. Hanstads innsiktsfulle kommentarer, velskrevne artikler og journalistiske vinklinger har gitt nivået for idrettsdebatt i Norge en ny dimensjon.

Nytt forum på Internet

Den danska idrottshistoriska föreningen Dansk Idrætshistorisk Forening – Krop og Kultur bytte namn – och till dels också identitet – 2007, till Forum for Idræt, Historie og Samfund. I början av januari i år uppmärksammades vi av Anne Lykke Poulsen att föreningen fått upp sin nya hemsida. Så vi gjorde ett besök.

Hemsidan är snyggt designad, lättmanövrerad och lättläst. Från navigeringsfältet till vänster tar man sig lätt till alla avdelningarna. Först ges man möjlighet att läsa om föreningen, dess syfte (sammanfattningsvis ”at udbrede viden om sammenhænge mellem idrætten, kroppen og samfundet”), dess historia, dess pubiceringsverksamhet (se nedan), samt om hur man blir medlem.

Publikationerna från föreningen är dels ett medlemsblad, dels de tidigare utkomna numren av Idrætshistorisk Årbog, som nu digitaliserats och finns tillgängliga från föreningens hemsida, samt dels en ny, kommande tidskrift, Forum for Idræt, som med vetenskapliga artiklar och andra texter ska svara mot behovet av en ”tidssvarende” publikation. Forum for Idræt ska utkomma 1–2 gånger per år.

Det finns också en arrangemangssida, där såväl föreningens egna som andra, för föreningens medlemmar relevanta, arrangemang presenteras. Det finns en särskild sida om medlemskap, vad det kostar, vad det ger, och hur man gör för att anmäla sig.

Anne Lykke Poulsen

Under ”Länkar” är det för närvarande tomt, men där ska så småningom länkar till relevanta hemsidor läggas ut. Kanske idrottsforum.org hamnar där, nu när vi lagt till den nya danska forumkollegan till listan över våra nordiska systersajter.

Slutligen får vi föreningens kontaktinformation, där det framgår att ordförande för Forum for Idræt, Historie og Samfund är just Anne Lykke Poulsen.

Vi uppmanar våra surfare att hälsa på Forum for Idræt, Historie og Samfund på deras hemsida – kanske anmäla sig som medlem, rent av, och vi hoppas på ett fruktbart samarbete mellan de bägge forumen på olika sidor av Øresund.

Keith & Mike

Den som inte besökte konferensen ”Sport and Physical Culture in European Literature”, anordnad av institutionen för Coaching and Sport Education vid Semmelweis University i Budapest, Ungern i mars 2007, gick tydligen miste om en speciell upplevelse. De båda idrottshistorikerna Keith Gregson och Mike Huggins kompletterade presentationen av sitt paper om folksångshyllningar till lokala sporthjältar i norra England med att framföra några av dessa sånger, inför en överraskad men entusiastisk publik.

 

Keith & Mike

Vår man på Island, professor Julian Meldon D’Arcy – mera känd som Jay Darcy – var konferensens Program Chair, och han berättar nu att Keith och Mike, “the wandering minstrel lecturers”, har publicerat en mer traditionell version av sitt paper:

Mike Huggins and Keith Gregson, “Northern Songs, Sporting Heroes and Regional Consciousness, c. 1800-c. 1880: ‘Wor Stars that Shine,’” Northern History 44:2 (2007), 141-58.

Böcker om sport på mässa

Årets svenska sportbokmässa äger rum lördagen den 28 mars kl 10.00–15.00. För andra året i rad är mässan förlagd till Riksidrottsmuseet, ett i sammanhanget lämpligt val av lokal. Riksidrottsmuseet står också som arrangör.

Upplägget är detsamma som tidigare. På 25-30 bord kan man köpa och byta allt kring sport – böcker, tidningar, matchprogram, samlarbilder, nålmärken, pins, grammofonskivor, lagbilder och souvenirer. Här finns Brunnhages idrottsböcker, Alfa-bilder, Rekord-magasinet, All Sport, allt om OS, fotbolls-VM, engelsk fotboll, NHL, matchprogram från AIK, Djurgården, Hammarby mm, mm.

Kontaktpersoner är Mats Taxén och Bo Nilsson.

Läs om forumets nya
peer review-tidskrift

Titta in på

idrottsforum.org stöds under 2009 av följande organisationer:

idrottsforum.org är kvalitetsgranskad av
Infoo.se - Den
officiella svenska webbkatalogen

Den officiella svenska webbkatalogen.

Besök idrottsforum.orgs systersajter i Norden:

Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Aage Radmann   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #104   |   2009–02–11
eXTReMe Tracker