Uppdatering #105  ::  Publicerad onsdagen den 25 februari 2009  ::  ISSN 1652-7224
Till arkivet
Utges av Enheten Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, SE–205 06 Malmö
Redaktör: Kjell E. Eriksson
På löpet i denna uppdatering: Artikel av Johnny Wijk om Helena Tolvheds idrottshistoriska doktorsavhandling Nationen på spel • Nio bokrecensioner: om Dave Zirins amerikanska sporthistorik, om fotboll i England, om muskulös kristendom, om idrott och marknad, om trav som sport och spel, om fotbollens utanförskap, om Garry Whannels politiska utveckling, om dans och globalisering, om idrott och religion i USA • Seminarieserien om coaching fortsätter i København • Idrottshistorisk konferens i Pisa • Dansens Dag i København och Malmö i april • Vårens idrottshistoriska seminarier i Stockholm • Call for Papers till SVEBIs årsbok • InsightNews – nyhetsservice om idrottssponsring • Lediga jobb för idrottsforskare i Oslo, Östersund och Århus • Nyheter på tidskriftsfronten • Redaktionell kommentar • Nya konferenser i konferenskalendariet
Artiklar  |  Recensioner  |  Features  |  Tidskrifter  |  Sportfilm  |  Mer om...  |  Arkiv  |  Idrottsforskare  |  Om oss  |  In English  |  Sök

Idrott, sexualitet och kultur. På detta tema hålls en konferens den 18–20 mars 2009, på Ithaca College, Ithaca, New York. Forskare, forskarstuderande, studenter, politiker, aktivister och idrottsfolk är välkomna att bidra med papers som behandlar olika aspekter av heterosexism och hbt-fobier inom idrotten. Keynote-talare är basketstjärnan och hbt-aktivisten John Amaechi Deadline för bidrag var redan den 15 september. Besök gärna konferenshemsidan.

Den franske historikern Pierre Nora har utvecklat ett teoretiskt ramverk för att kartlägga, analysera och skapa förståelse för platser förknippade med minnen, lieux de mémoire. Japanska aspekter på detta behandlas på ett internationellt symposium, Remembering the Glory Days of the Nation: Sport as lieu de mémoire in Japan, den 18–20 mars 2009 på Royal Flemish Academy of Science, Bryssel. För att få till stånd en fruktbar diskussion om hur det teoretiska ramverket runt lieu de mémoire fungerar har man inviterat en rad ledande forskare inom antropologi, idrottssociologi, idrottshistoria och Japanstudier. Keynote speaker är Gertrud Pfister. Deadline för abstracts är passeras. Mer om de olika hållpunkterna, och alla andra aspekter av konferensen, finns att läsa på konferenshemsidan.

British Philosophy of Sport Association (BPSA) har förlagt sin sjätte årskonferens till University of Abertay, Dundee, Skottland. Konferenslokal är historiska Dudhope Castle från 1300-talet. Konferensen äger rum mellan den 26 och 28 mars 2009 och BPSA inbjuder idrottsfilosofer världen runt att inkomma med abstracts från alla tänkbara idrottsfilosofiska områden och från alla relevanta teoretiska utgångspunkter. Deadline för abstracts har passerats. Bland mycket annat framhåller man konferensslottets närhet till golfbanor, till exempel St. Andrews, och till ett antal whiskeybrännerier. Och på programmet finns faktiskt både golf och whiskeyprovning. Detta låter inte dumt. Gå till konferenshemsidan och lär mer!

En internationell skidhistorisk konferens med det klart intresseväckande namnet From Skiing to Snow-Sport:  Cultures, Images, and Adventures äger rum i bedövande vackra Mammoth Lakes, Kalifornien, den 29 mars till den 3 april 2009. Ordförande i konferensens vetenskapskommitté är E. John B. Allen, eminent skidhistoriker som recenserats på forumet. Datum för abstractleverans är passerad, men läs gärna mer på konferenshemsidan.

Niagara University Sport Management Conference äger rum den 3–4 april 2009. Kontakta Dexter Davis för mer information.

PSA Sport and Politics Group, det vill säga specialistgruppen för idrottspolitik inom Political Studiess Association, avser att ha ett par paneler vid PSAs årliga konferens den 7–9 april 2009 i Manchester, England. PSA-konferensens övergripande tema är Challenges for Democracy in the Global Era, och det gäller också i viss mån de idrottspolitiska inslagen. Deadline är dessvärre redan passerad. Någonting om detta borde komma upp på sportpolitics.net, men kolla under tiden in PSAs konferenshemsida.

College Sport Research Institute (CSRI) vid University of North Carolina @ Chapel Hill inbjuder till medverkan vid den andra årliga Scholarly Conference on College Sport, som hålls på Campus i Chapel Hill den 15–18 april 2009. Konferensens mål är att ”[p]rovide students, scholars, and college-sport practitioners with a public forum to discuss relevant and timely intercollegiate-athletics issues”. Deadline är passerad. För mer information, besök CSRI och konferenshemsidan.

Kufstein Congress on Sports and Culture (KCSC), som äger rum den 14-16 maj 2009 vid University of Applied Sciences, Kufstein, Österrike, på temat Sustainable Event Management – Lessons Learnt & Prospects, har som centralt fokus att utveckla en dialog mellan teoretiker och praktiker kring frågan om hur man arrangerar hållbara evenemang. Konferensen inleds i Kufstein den 14 och pågår där också nästa dag, för att på tredje dagen flytta över till Linz. Arrangörerna inbjuder nu forskare på området att inkomma med abstracts för teoretiskt och empiriskt baserade papers. En presentation förväntas ta 20 minuter. Officiellt konferensspråk är engelska. Deadline för abstracts är passerad. Det finns en konferenshemsida men den är än så länge ganska blygsam.

Efter framgångarna med konferensen To Remember is to Resist: 40 Years of Social Change in Sport som arrangerades av University of Toronto i maj 2008, går man nu vidare med en konferens på temat Olympic Reform: A Ten-Year Review som tar upp utvecklingen tio år efter skandalerna som omgärdade spelen i Salt Lake City. Konferensen äger rum den 19–20 maj 2009 men deadline för abstracts är passerad. Läs hela CfP på NASSSblog.

North American Society for Sport History (NASSH) håller sin årliga ”convention” den 22–25 maj 2009 i Lake Placid, NY, på Hilton Lake Placid Resort. Deadline för papers och sessionsförslag är dock förbi, men titta gärna in på konferenshemsidan (klicka på ”Conference Info”).

North American Society for Sport Management (NASSM) har konferens den 27–30 maj 2009, i Columbia, South Carolina. Sista dagen för att skicka in abstracts är passerad, men titta gärna in på konferenshemsidan.

EASS, European Association for Sociology of Sport har förlagt sin årskonferens till Rom, där den äger rum den 27–31 Maj 2009. Deadline för abstracts är redan passerad. Läs mer om konferensen på konferenshemsidan.

NY DEADLINE Langara College i Vancouver arrangerar en konferens med rubriken Sport & Technology: Philosophical Dimensions. Konferensen äger rum den 29–31 maj 2009. Bakgrunden är att världs- och olympiska rekord slagits de senaste åren i en aldrig tidigare skådad skala, och att denna utveckling beror på tekniska framsteg i form av till exempel träningsteknik, utrustning, medel och metoder för dopning. Det är en utveckling som inbjuder till filosofiska reflektioner och analyser rörande de etiska aspekterna, men också de vidare konsekvenserna för sport i sig. Hela CfP finns här. Deadline för abstracts är flyttat till den 1 mars 2009. För ytterligare information om konferensen hänvisas till John S. Russell samt till den kommande konferenshemsidan; vi håller er informerade.

Body in Motion 2 är namnet på en konferens i Montpellier som äger rum den 3–6 juni 2009. Fem olika temata finns det: (1) Towards artificial and bionic bodies, monsters, teratology...; (2) Interculturality, body & movement; (3) Image and dramatisation of the body; (4) Bodily education at school and elsewhere; samt (5) Body and gender. Deadline för abstarcts är passerad. Läs mer om detta på konferenshemsidan.

NY DEADLINE International Sport Scientific Turnfest-Congress, arrangeras i samråd med International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE). och äger rum den 4–5 juni 2009.Temat för konferensen är Facing New Challenges: Education, Health Promotion and Integration in Gymnastics and Sports, och den har ett internationellt perspektiv och är mångdisciplinär. Meningen är att försöka skapa länkar mellan teoriutveckling och empirisk forskning inom vart och ett av de tre temaområdena utbildning, hälsofrämjande och integration. Köns-, ras- och klassperspektiven ska mainstreamas in i konferensprogrammet, varför alla deltagare uppmanas att integrera dessa perspektiv i sina papers. Deadline för abstracts är den 1 mars 2009. Läs mer på hemsidan.

CSCRS, The Centre for Scientific and Cultural Research in Sport vid Roehampton University i London, England, arrangerar en tredagars forskningskonferens den 10–12 juni 2009 med namnet Communicating Experiences: 3rd International Conference for Qualitative Research in Sport and Exercise. Konferensen vill inspirera, stimulera och utveckla enskilda och kollektiva tvär-och mångdisciplinära forskningsinitiativ. Bekräftade talar är Vikki Krane, Bowling Green State University (USA), Jim Denison, University of Alberta (Kanada) Gertrud Pfister, Københavns Universitet och David Lavallee, Aberystwyth University (UK). Deadline för abstracts är passerad- Läs mer på konferenshemsidan.

Mike Huggins och Mike O’Mahony planerar en tvådagarskonferens på temat The Visual Turn in Sports History, som ska äga rum den 13–14 juni 2009 på University of Bristol. Klicka här för att se en inbjudan med kontaktuppgifter. Det finns ingen hemsida än, men det verkar sannolikt att det hela kommer att utmynna i ett temanummer av International Journal of the History of Sport 2010. Och om du besöker konferensen så får du gärna skriva en *illustrerad* rapport för idrottsforum.org.

ACSIS, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden, knutet till Campus Norrköping vid Linköpings universitet, arrangerar en nationell forskarkonferens för kulturstudier den 15–17 juni 2009 i Louis De Geer konsert & kongresscenter, Norrköping, på temat Kultur~Natur. En session har rubriken Sport~Cultural Studies. Läs Call for Papers här. Deadline för abstracts är passerad, men fråga David Cardell, det kanske finns platser över. Kolla också konferenshemsidan.

International Society of Sport Psychology (ISSP) har förlagt sin nästa konferens, den tolfte i ordningen, till Marrakesh, Marocko. Konferensens tema är ”Meeting New Challenges and Bridging Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology”. Deadline för abstracts är passerad Konferensen pågår den 17–21 juni 2009. Besök den snygga konferensemsidan för ytterligare information.

Looking back, thinking ahead är temat för Sport&EUs fjärde workshop, som går av stapeln den 22–23 Juni 2009 i Skottland, på University of Stirling utanför Edinburgh. Samarrangör där är School of Law, och konferensen äger rum i fantastisk Airthrey Castle, där School of Law huserar. Man inviterar nu deltagare och papers, i enlighet med detta CfP. Kika på .documentet och sätt igång och skriv. Papers ska vara Dave McArdle tillhanda senast den 31 mars 2009.

The Sport Literature Association (SLA) har annonserat att 2009 års konferens kommer att äga rum på University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, den 25–28 juni 2009. Man inbjuder nu presumtiva deltagare att inkomma med förslag till enskilda papers och sessioner. Som vanligt vill man ha bidrag som tar upp hur idrott behandlas i litteratur, poesi, film och andra media. Deadline för abstracts är den 24 april 2009. Hela Call for Papers finns på konferensemsidan.

Tisdagen den 14 juli öppnar ISHPES (international Society for the History of Physical Education and Sport) sin elfte internationella kongress, som i år getts rubriken Sport in History: Promises and Problems. Kongressen äger rum på University of Stirling i Skottland, och avslutas den 18, men redan den 17 inleds brittiska idrottshistorikernas (BSSH, The British Society of Sports History) konferens, på samma plats, för att avslutas den 19, som är en söndag. Ett call för papers för den brittiska delen finns nu på BSSHs konferenshemsida, medan ISHPES hemsida har bägge konferenserna under bästa kontroll. Deadline för abstarcts till ISHPES-konferensen är den 6 mars och för BSSH-konferensen den 15 maj.

Sport: Passion, Practice & Profit är temat för de internatiopnella idrottssociologernas kongress 2009, som pågår den 15–18 juli i holländska Utrecht. Annorlunda uttryckt vill man ha papers som på olika sätt behandlar idrottens betydelse i bred (mainstream) nationell och internationell politik. Deadline för abstracts är den 7 mars. Det finns en välfylld konferenshemsida att studera.

NY SPORTS DEVELOPMENT
Den 3–4 september 2009, Nottingham Trent University, Nottingham (UK). Symposium: The Theory and Practice of Sports Development. Läs mer här och på konferenshemsidan.

International Association of Sport Kinetics (IASK) tillsammans med Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki anordnar den elfte International Conference of Sport Kinetics. Konferensen går av stapeln i vackra Kallithea på den grekiska halvön Chalkidike, och äger rum den 25–27 september 2009. Det övergripande temat för konferensen är Current and Future Directions of Human Kinetics Researches. Deadline för att skicka in abstracts är den 30 april 2009. Besök den välmatade, om än inte fullgångna konferenshemsidan.

IDROTTSSOCIOLOGI Den amerikanska föreningen för idrottssociologer, North American Society for the Sociology of Sport, NASSS, har förlagt årets konferens till Ottawa i Kanada, där den äger rum på Courtyard Marriot Downtown den 4–7 november 2009. Vi återkommer när CfP släppts och konferenshemsida öppnats.Ett exempel ur Helena Tolvheds omfångsrika empiri av hur kvinnliga olympier skildras i tidningen Se i samband med OS i London 1948 – och kvinnor var lätt räknade i tidningen det OS-året. Det här reportaget berättar om ett spontant möte vid sidan av olympiastadion med Helen Schifano, ”USA:s och världens främsta amatörgymnast”, där Scifano visar Ses fotograf hur gymnastik bör fotograferas. ”Smidig, spänstig, vältrimmad och leende, sådan är hon, Helen Schifano!”.

Idrottsvetenskapliga disputationer är viktiga milstolpar på vägen mot ständigt fördjupade insikter om sport – detta svårfångade men ofta förgivettagna fenomen, som så totalt dominerar utbudet av fritidssysselsättning för gammal och ung, man och kvinna, oberoende av klass, utbildningsnivå och sexuella preferenser, oavsett land och världsdel. Kunskapsutveckling är som att lägga ett pussel med ett oändligt antal bitar, ett pussel som aldrig blir färdigt men där man hela tiden tror sig förstå hur den slutgiltiga bilden ska komma att se ut – tills man plötsligt hittar en ny bit under bordet som vänder upp och ned på ens föreställning, eller kanske bara bängar till den lite, och så får man börja om – inte nödvändigtvis från början, men med en delvis annan förförståelse och, viktigast av allt, ett öppet sinne. En riktigt bra avhandling är den som ifrågasätter invanda perspektiv och ställer etablerade sanningar på huvudet. Sådana avhandlingar är numera sällsynta, oavsett ämne. Inom sportens kunskapsområde handlar det faktiskt mest om att på grundval av i bästa fall nya empiriska data bekräfta och/eller nyansera redan vunna insikter.

Det finns emellertid en annan typ av kunskapsutveckling, som handlar om hur vi tittar på verkligheten, och hur vi tolkar redan kända fakta, hur vi förstår underliggande strukturer i tanke- och handlingsmönster. Utveckling av teori och metod är knappast en dominerande ådra i idrottsvetenskaplig forskning. De teorier och metoder som kommer till användning är i allmänhet synnerligen traditionella, inlånade från diverse moderdiscipliner till de olika idrottsliga bindestrecksvetenskaperna. Så när ett relativt nytt och kontroversiellt teoretiskt förhållningssätt och åtföljande analysmetod appliceras på ett idrottshistoriskt material så är det högeligen intressant. Den 24 januari disputerade Helena Tolvhed vid Lunds universitet på avhandlingen Nationen på spel: Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948–1972 (h:ström). Som vi tidigare konstaterat gav själva disputationsakten inga ledtrådar till avhandlingens betydelse, och vi satte oss före att relativt snabbt publicera en fördjupad recension av boken. Uppdraget gick till Johnny Wijk, och hans grundliga och kritiska läsart har gett upphov till en lika grundlig och delvis kritisk, delvis mycket uppskattande recension – den opposition som det huttrande auditoriet på disputationen hade förtjänat att få ta del av.

Läs artikeln här


Välkommen till idrottsforum.orgs etthundrafemte uppdatering sedan starten den 6 juni 2003. Nästa uppdatering läggs ut den 11 mars 2009. Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du kostnadsfritt anmäla dig till vår mailinglista, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!
Förra uppdateringens artiklar, Arve Hjelseths om norsk fotbolls storhetstid på 1990-talet och Jonas Lindkvists om genus, etnicitet och olympiska spel, finns, tillsammans med samtliga publicerade artiklar, totalt 222 till antalet, tillgängliga från artikellöpet. Förra uppdateringens löpsedel ligger här.
Är du idrottsforskare? Då vill du säkert vara med och presentera dig på idrottsforum.orgs forskarlista. Den omfattar idag inte mindre än 193 nordiska idrottsforskare. Se här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till redaktören.
Vill du medverka på idrottsforum.org? Kanske med en artikel? Eller vill du recensera böcker? Skicka då ett mail till redaktionen. För att underlätta för författare och redaktör har vi ställt samman en sida med enkla instruktioner för författare (pdf-fil).

Coaching i København:
Succén fortsätter!


Reinhard Stelter
Reinhard Stelter, nybliven professor i idrotts- och coachingpsykologi, spinner vidare på förra årets succéserie med öppna föreläsningar om coaching ur alla dess varierade synvinklar. Institut for Idræt har just offentliggjort progerammet för våren 2009, och det är en spännande samling föredrag och föreläsare man satsar på:

Om coachingens kunst – og kunstig coaching
Christian Lystbæk, cand.mag. i filosofi og samfundsfag, ph.d.-studerende med projekt om filosofisk coaching.
18. marts 2009, kl. 15.00-16.30

Skitser til en postmoderne coaching psykologi
Reinhard Stelter, ph.d. i psykologi, professor i sports- og coachingpsykologi, forskergruppeleder, akkrediteret coachingpsykolog.
Tiltrædelsesforelæsning som professor i coachingpsykologi.
23. marts 2009, kl. 15.30

Supervisionens processer, metoder og dilemmaer – hvad kan coaching lære fra supervision?
Jan Nielsen, lektor i klinisk psykologi med special i supervision, Psykologisk Institut, KU.
15. april 2009, kl. 15.30-17.00

Developing an Integrated Model of Coaching Psychology
Jonathan Passmore, chartered occupational psychologist based at the Coaching Psychology Unit, University of East London.
5. maj 2009, kl. 15.00-16.30

Narrativ coaching som revolutionær hverdagsfilosofi
Allan Holmgren, M.A. i psykologi, adjungeret professor i coaching på CBS, direktør af DISPUK.
12. maj 2009, kl. 15.00-16.30

Coaching Barometret – En survey over coachingens udbredelse og anvendelse blandt danske organisationer og virksomheder
Reinhard Stelter, ph.d. i psykologi, professor i sports- og coachingpsykologi, forskergruppeleder, akkrediteret coachingpsykolog.
11. juni 2009, kl. 15.00-16.30

Linda Page
Leading with a Nimble Mind
Linda Page, PhD from Princeton University, M.A . in counseling psychology. President and Founder of the Adler School of Professional Studies in Toronto, Canada.
22. juni 2009, kl. 15.00-16.30

Workshop med Linda Page - Minding our Brain and Heart to Master Positive Change
Workshop deltagergebyr inklusive dagsforplejning: 1.800,- kr.
23. juni 2009, kl. 9.30-16.30

Samtliga föreläsningar äger rum i Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt (utom workshopen den 23 juni) men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

På IFIs hemsida för föreläsningsseerien finns därtill länkar till samtliga föreläsningar i höstas. Alla utom en ligger som ljudfiler, ibland med ackompanjerande pdf-fil.

CESH i Pisa

Società Italiana Storia dello Sport (SISS) är värdorganisation för årets CESH-konferens, alltså den 14 konferensen som avhålls av European Committe of Sports History som är organisationen formella beteckning sedan 2006. CESH grundades som en självständig organisation 1995, efter att under några år ha förekommit under skilda namn vid möten med Forum of the European Network of Sport Science Institutes of Higher Education under första halvan av 1990-talet. Dagen efter grundades för övrigt ECSS, European College of Sport Science.

Raden av CESH-presidenter inkluderar Wray Vamplew (1997–1999) och Angela Teja (2005–2007). Den nuvarande presidenten är Stephan Wassong, tidigare Deutsche Sporthochschule Köln, men numera Senior Lecturer vid Liverpool Hope University; Wassong var först organisationens kassör 2001–2002, var därefter sekreterare 2003–2005, och valdes till ordförande 2007. Han kommer av allt att döma att ersättas 2009.

CESH har ett College of Fellows med 56 medlemmar, under ledning av Jim Riordan, University of Stirling, med idrottsforskare från de flesta europeiska länder. Tyskland, Spanien, Italien, Frankrike och Storbritannien har 6–7 medlemmar var. Danmark har två (Else Trangbæk och Per Jørgensen), Norge och Finland en var (Matti Goksøyr respektive Kenth Sjöblom), medan Sverige inte alls är representerat. Illa, illa.

Årets konferens är alltså förlagd till Pisa, och äger rum den 17 till 20 september 2009 (torsdag till söndag). Det övergripande temat är Sport and a Sense of the Body’s Limits. En rad sessioner föreslås: (1) Value and strenght of the body; (2) The record, measure of the limit; (3) Challenges against elements, from “Cititus, altius, fortius” to “Excellent, respect, friendship”; (4) Technological challenges; (5) The limits of the body; (6) The legal limits; (7) The psychological limits; samt (8) The sport in Pisa. Dessutom kommer man att ha ett rundabordssamtal om idrottsarkiv.

Konferensens 25 personer starka vetenskapliga kommitté leds av två presidenter, Antonio Lombardi, som representerar SISS, och Gino Santoro som kommer från värduniversitetet, Universitá di Pisa, och domineras av italienska forskare men med flera andra länder representerade. Den vetenskapliga programkommittén leds av Angela Teja, Universitá di Cassino (president) och Daphné Bolz, DeMontfort University (sekreterare).

Man inbjuder nu hågade forskare att inkomma med abstracts för papers. Abstarcts kan skrivas på vilket europeiskt språk som helst, ska skickas in via hemsidan, och vara inskickade senast senast den 30 mars. Besked om abstract accepterats skickas ut den 15 april. Slutgiltigt paper ska vara på max 4000 ord, inklusive allt. När det ska levereras framgår inte riktigt, men det får man kanske veta om ens abstract accepteras. Yngre forskare, under 35, kan vara med och tävla om två till fem stipendier. För detta finns särskilda regler, bland annat får man använda sig av upp till 6000 ord. Deadline för dessa papers är den 30 juli.

Varje talare på konferensen har 15–20 minuter på sig för att presentera sitt papper. Varje session avslutas med att en opponent (discussant) deltar i en diskussion med talarna och åhörarna, på engelska, franska eller italienska, ”with the possibility of uniting the various stages of discussion of the various sessions, creating appropriate spaces, time permitting” – vad nu det kan betyda. Senast den 30 november kommer de slutliga versionerna av papers att publiceras.

Vill man hålla konferenskostnaden nere ska man anmäla sig före den 1 april, och dessutom vara medlem i CESH. Efter den 1 juni är det dyrt. Detta, och mycket mer om konferensen, finns att läsa på konferenshemsidan (dock inget som det sociala programmet, den sidan är under construction). Sidan är inte helt loptimalt uppbyggd. Missa inte den småstilta länkarna på förstasidan om tema och deadlines.

Dansens Dag

Onsdagen den 29 april infaller Dansens Dag, en dag som instiftades 1982 av internationella danskommitté, en del av internationella teaterinstitutet inom Unesco. Själva dagen valdes till minne av den moderna balettens fader, Jean-Georges Noverre (1727–1810), som föddes den 29 april. Syftet är att samla dans i hela världen till en manifestation denna dag, bland annat genom att en känd danspersonlighet författar ett budskap som sprids världen runt. 2003 var det Mats Ek som stod för budskapet, i fjor var det Gladys Faith Agulhas. Årets budskapare är ännur inte utsedd.

På självaste dagen bjuder Institut for Idræt, Københavns Universitet på dans:

DANS dig igennem idrætsundervisningen og tag til
INSTITUT FOR IDRÆT
Nørre Allé 51
2200 København N

UNGE underviser UNGE
På DANSENS DAG afholder Institut for Idræt kl. 11.30-16 en masse spændende workshops og performances med unge idrætsstuderende som undervisere.

Man erbjuder workshopar i breakdance, lindy-hop, linedance, salsa, flamenco, hiphop, funk, folkdans, kampdans, aerobic, electric boogie, ballett, med mycket mera. Det slutgiltiga programmet fastställs först under april, men håll ett öga på den här hemsidan. Man måste dock anmäla sig senast den 1 april. Ansvariga för arrangemanget på IFI är Helle Winther (hwinther@ifi.ku.dk) och Charlotte Svendler Nielsen (csnielsen@ifi.ku.dk).

I Malmö är det Dansstationen som håller i dansarrangemangen:

DANSENS DAGFIRANDE 25 april
Dansmanifestation på Stortorget kl 11.30-13.30
Plattform på Palladium kl 19.30

Internationella dansens dag firas på olika sätt rumt om i världen den 29 april. Dansstationen väljer att fira i flera dagar, med start lördagen den 25 paril, då vi bjuder på dans utomhus på Stortorget och en Plattform på Palladium på kvällen. Den 28-29 april är det premiär på Miguel Azcues nya soloverk Rooms, även det på Palladiums scen.

Detaljerat program kommer senare, meddelas det visserligen, men dygnetrunt.se har i alla fall en del hålltider på sin Dansens Dag-sida.

Tidskriftsnytt

Sedan förra uppdateringen har det utkommit tre nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter. I förekommande fall länkar artikeltiteln till ett abstract.Dessutom kan vi presentera en del nyheter från tidskriftsförlaget Routledge.


International Journal of Sport Communication Vol 2 No 1 (Human Kinetics 2009)

Scholarly Commentary: Enhancing Advertising Communications: Developing a Model of Beliefs About Advertising Through Sport av Do Young Pyun och Jeffrey D. James; Student Research: The ESPN Effect: How Slam Dunks Affect Individualism and Optimism for Athletic Success av John H. Kingsbury, John M. Tauer; Industry Interview: Kyung Ho Kim, Editor in Sport for The Kyonghyang Daily News in Korea av Sanghak Lee; Original Research: Professionalism and Objectives in Olympics Coverage: A Survey of Chinese Television Professionals av Xin Zhong, Shuhua Zhou och Guosong Shao; Arthur Ashe, Privacy, and the Media: An Analysis of Newspaper Journalists’ Coverage of Ashe’s AIDS Announcement av Pamela C. Laucella; Offensiveness of Native American Names, Mascots, and Logos in Sports: A Survey of Tribal Leaders and the General Population av Fraser Laveay, Coy Callison och Ann Rodriguez; Case Study: Does Advertising Mitigate the Negative Effects of Losing on Satisfaction and Conative Aspects of Sport Attendance? A Case Study in Intercollegiate Athletics av Galen T. Trail, Hyungil Kwon och Dean F. Anderson.


European Sport Management Quarterly Vol 9 No 2 (Routledge 2009)

Promoting Sport for All to Age-specific Target Groups: the Impact of Sport Infrastructure av Pamela Wicker, Christoph Breuer och Tim Pawlowski; Exploring Formal and Informal Dimensions of Sports Volunteering in England av Andrew Adams och John Deane; Adult Participation Motives: Empirical Evidence from a Workplace Exercise Programme av Janet Davey, Mary Fitzpatrick, Ron Garland och Mark Kilgour; The Sport of Governance—a Study Comparing Swedish Riding Schools av Elin Smith; Risk Management Issues in Large-scale Sporting Events: a Stakeholder Perspective av Becca Leopkey och Milena M. Parent.


Sport in Society Vol 12 No 2 (Routledge 2009)

New Europe, old games? Making sense of Anglo-Polish media coverage of England versus Poland football matches av Joseph Maguire, Zbigniew Mazur, Irmina Wawrzyczek och Richard Elliott; Press narratives of nation during the 2005 Lions tour of Aotearoa-New Zealand av Mark Falcous och Alan West; Being a man in dance: socialization modes and gender identities av Christine Mennesson; The civilizing of hurling in Ireland av Paddy Dolan av John Connolly; Search for the hero: an investigation into the sports heroes of British sports fans av Keith D. Parry; Abused athletes' perceptions of the coach-athlete relationship av Ashley E. Stirling av Gretchen A. Kerr; Involuntary career termination in sport: a case study of the process of structurally induced failure av Joanne Butt och Gyozo Molnar; Olympics and India: mirror, mirror on the wall! av Ranabir Majumdar; Preamble av Kate Baker.


Routledge har inlett en serie intervjuer som kan avnjutas på förlagets hemsida. Först ut är redaktören för Sport, Education and Society, John Evans, som svarar på frågor om hur han ser på tidskriften, som han själv var med om att starta, vilka slags artiklar tidskriften eftersöker, och så vidare. Vidare presenteras Evans och hans forskning utförligt. Gå till Evans’ intervjusida.


Mera Routledge. Två nya idrottsvetenskapliga tidskrifter lanseras under 2009. Dels är det Qualitative Research in Sport and Exercise (redaktörer David Gilbourne, University of Wales Institute Cardiff, UK och Brett Smith, University of Exeter, UK). Tidskriftens första nummer lanseras officiellt i samband med den eopnyma konferensen i London den 10–12 juli (se presentation i vänsterspalten). Man bjuder dock redan idag registrerade surfare på tre artiklar för fri nedladdning: The distinction of risk: urban skateboarding, street habitus and the construction of hierarchical gender relations av Matthew Atencio, Becky Beal and Charlene Wilson; Ethnography and the senses: challenges and possibilities av Andrew C. Sparkes; samt Running man av Brendan Stone. Man annonserar också redan ett specialnummer på temat Visual Methods in Physical Culture (gästredaktör Cassandra Phoenix!). Läs Call for Papers.

Den andra är International Journal of Sport Policy (redaktör Barrie Houlihan, Loughborough University, UK) som vi tidigare informerat om på forumlöpet. Här lockar man med två kommande artiklar, Mechanisms of international influence on domestic elite sport policy av Barrie Houlihan, och The institutionalisation of regional public sport policy in the Czech Republic av Dino Numerato.

International Review of Sport and Exercise Psychology, som i år inleder sin andra årgång, erbjuder registrerade surfare (och det blir man enkelt, bör man vara) att kostnadsfritt ta del av hela första numret.

Journal of Sports Sciences erbjuder två artiklar kostnadsfritt från det senaste numret: Peaking for optimal performance: Research limitations and future directions av David B. Pyne, Inigo Mujika och Thomas Reilly, och A comparison of match demands between elite and semi-elite rugby league competition av Anita C. Sirotic, Aaron J. Coutts, Hayden Knowles och Craig Catterick.

Också Journal of Sport & Tourism erbjuder fri tillgång till några av de mest nedladdade artiklarna: A Framework for Understanding Golfing Visitors to a Destination av Sean M. Hennessey, Roberta Macdonald och Melissa Maceachern; Stakeholder Relationships in Sport and Tourism av Mike Weed; samt The Travelling Fan: Understanding the Mechanisms of Sport Fan Consumption in a Sport Tourism Setting av Aaron C. T. Smith och Bob Stewart.

Förlaget satsar hårt också på nya tidskrifter om olika aspekter på turism och fritid. Helt nya för 2009 är Journal of International Volunteer Tourism and Social Development (redaktör Stephen Wearing, University of Technology, Sydney); Journal of Tourism History (redaktör John K. Walton, Leeds Metropolitan University, UK); samt Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events (redaktör Rhodri Thomas, Leeds Metropolitan University, UK). Vidare har två äldre tidskrifter, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism (redaktörer Reidar J. Mykletun, Norwegian School of Hotel Management, University of Stavanger, Jan Vidar Haukeland, Institute of Transport Economics, och Annette Therkelsen, Aalborg University) och Journal of Sustainable Tourism (redaktörer Bill Bramwell och Bernard Lane, Sheffield Hallam University, UK) inkluderats i Thomson Reuters Social Sciences and Arts & Humanities ® Citation Indexes. Och Managing Leisure: An International Journal (redaktör Peter Taylor, Sheffield Hallam University) annonserar ett kommande specialnummer på temat Managing Human Resources in the Leisure Industry. Läs gästredaktören Sue Mintens Call for Papers.

Googla idrottsforum.orgs websidor för att hitta texter om det som intresserar just dig! Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.

Google


Sök idrottsforum.org Sök hela Internet

Recenserade böcker

Vi bjuder i denna uppdatering på inte mindre än nio recensioner, varav en är en dubbelrecension.

Dave Zirins tredje och senaste bok är en ambitiös historik över idrottens historia i USA med ett underifrånperspektiv. A People’s History of Sports in the United States: 250 Years of Politics, Protest, People, and Play (The New Press) recenseras av Ian McDonald.

Visst är det så: fotbollens hemvist på jorden är England. Och det har Tobias Regnell och Henrik Ystén tagit fasta på när de ställde samman artikelsamlingen Home, Draw and Away: Bland vinnare och förlorare i fotbollens hemland (Offside). Men Frank Östergren tycker att det är dags för en ny inriktning för Offside.

En livskraftig rörelse från drottning Victorias England är den som kallas muscular Christianity och vars idégods spelade en viktig roll för den brittiska kolonialismen. John J. MacAloons antologi Muscular Christianity in Colonial and Post-Colonial Worlds (Routledge) utsätts för en kritisk granskning av Paul Dimeo.

Idrott är idag ett verksamt instrument för att markandsföra varor och tjänster, samtidigt som idrottens självt måste marknadsföras allt hårdare eftersom konkurrensen är hård, både mellan idrotter och i förhållande till annan underhållning. Sport Promotion and Sales Management: Second Edition av Richard L. Irwin, William A. Sutton och Larry M. McCarthy (Human Kinetics) bidrar enligt Viktor Magnusson med kunskap om sådana frågor.

Vetenskapliga böcker om hästsport har vi sett en del av de senaste åren. Sara Berglunds avhandling i etnologi, Vägen till vinnarcirkeln: Travhästen och dess människor mellan sport och spel (Gidlunds Förlag) är enligt Leif Yttergren svag som vetenskapligt arbete med bjuder på intresseväckande och spännande läsning; en ganska typisk avhandling i etnologi, med andra ord.

Bill Sund har läst två böcker som på mycket skilda, men i någon mån kompletterande, sätt tar sig an fotbollen i marginalen, utanför FIFAs domäner eller i länder där fotboll har en svagare ställning. Böckerna är Outcasts! The Lands That FIFA Forgot av Steve Menary (Know the Score Books) och Fringe Nations in World Soccer (Routledge), redigerad av Kausik Bandyopadhyay och Sabyasachi Mallick.

Från arg ung vänsterman till grinig gammal gubbe – så beskriver Garry Whannel de senaste 25 årens personliga utveckling, och den tiden speglas i hans nya bok, Culture, Politics and Sport: Blowing the Whistle Revisited (Routledge). Blowing the Whistle gav Whannel ut 1983. Joakim Åkesson har läst bägge böckerna på ett intressant sätt.

Också dans kan diskuteras utifrån ett globaliserings-perspektiv, även om dans alltid varit en ovanligt global företeelse i sig. Sherry B. Shapiro har samlat ett antal internationella texter på temat i
Dance in a World of Change: Reflections on Globalization and Cultural Difference (Human Kinetics), som recenseras av Helle Winther.

Är amerikansk fotboll, baseball och basketball en modern motsvarighet till fadern, sonen och den helige anden? Denna tes prövas av Craig A. Forney i boken The Holy Trinity of American Sports: Civil Religion in Football, Baseball and Basketball (Mercer University Press); mindre framgångsrikt, dock, enligt Halvdan Haugsbakken.

Läs mer om dessa böcker på recensionslöpet, som också länkar till samtliga bokrecensioner som publicerats i dessa spalter, för närvarande
596 titlar.

Se här listan över böcker som just nu ligger ute på recensent, och listan över böcker som ligger på redaktionen och väntar på en recensent. Kanske på just dig?

Lediga platser

idrottsforum.orgs spalter är öppna för ledigförklarade akademiska tjänster inom det idrottsvetenskapliga området. Vi inbjuder lärosäten och forskningsinstitutioner från hela Norden att kostnadsfritt annonsera ledigförklarade tjänster till en sällsynt väl definierad målgrupp, genom att skicka in information om tjänsten och en länk till den formella utlysningen till redaktionen.

Stipendiatstilling på NIH
Norges idrettshøgskole ledigförklarar en fyraårig doktorandtjänst i idrott, kultur och utvecklingssamarbete, vid Seksjon for kultur og samfunn, och inom temat ”Forholdet mellom idrettens egenverdi og idrett som middel i bistands- og utviklingssamarbeid”. Innehavaren av tjänsten ska arbeta med ett projekt kring förhållandet mellan å ena sidan idrotten och idrottens egenvärde, och å andra sidan idrott som ett verktyg för att främja utveckling när det gäller sociala förhållanden samt friskvård och sjukdomsbekämpning. Läs mer om kompetenskrav och arbetsvillkor, samt hur man söker, i den officiella utlysningen. Ansökan ska vara fakulteten tillhanda senast den 1 mars 2009.

Universitetslektor i idrottsvetenskap till Östersund
Mittuniversitetet söker en universitetslektor i idrottsvetenskap till Campus Östersund. Det är fråga om en tillsvidareanställning, heltidstjänst med traditionella arbetsuppgifter, undervisning, kursutveckling, administration och handledning inom det idrottsvetenskapliga programmet. Det ingår också att i samarbete med andra ämnen vid Mittuniversitetet utveckla idrottsprofilen inom utbildning och forskning. Flera olika bakgrundskompetenser kan komma ifråga. Läs mer i den officiella utlysningen, som också fastslår att ansökan ska vara inmlämnad senast den 9 mars 2009.

Ledigförklarade post doc-tjänster i Århus

Vid Institut for Idræt, Aarhus Universitet, utlyses en eller flera tvååriga post doc-tjänster inom humanistisk idrottsforskning. Tjänsteinnehavaren/arna förväntas verka inom forskningsenheten "Sport og kropskultur", där forskningen fokuserar elitsport och kroppskulturella extremer. Syftet är att stärka forskningsenheten inom tre fokusområden, dopning inom elitsport och fitness, supporterkultur, samt coachning, talangutveckloing och prestationoptimering. Läs mer om tjänsterna i den officiella utlysningen, på engelska eller på danska. Ansökan ska vara faklulteten tillhanda senast den 10 mars klockan 12.00.

Vem vinner matchen? Välj lag och se vad BayMiner tror.

Det kom ett brev...

Idrottshistoriska vänner! Snart är det vår... och kulan i luften som det ofta hette förr. Vi tror inte dagens ungdom säger något sådant men för en 50-talist som alltid längtar till våren och sommaren känns utrycket härligt då vi just nu faktiskt ser en bit blå härlig himmel utanför fönstret och det faktiskt blir en stund ljusare varje dag. Nåja, än så länge är det ju någon månad eller två kvar innan man på allvar kan börja putsa golfklubbborna... men icke desto mindre så kommer här VÅRENS idrottshistoriska program. Mycket välkomna till tre intressanta seminarier!

Alla seminarier börjar kl. 16.00. Efter seminarierna fortsätter diskussionerna på lokal.

Tisdag 10 mars, SU Historiska institutionen, hus D plan 9. Mats Rohdin, filmvetenskap, presenterar utgångspunkter och tankar kring sitt projekt om "Idrott, politik och TV-mediet". Mats har bl.a. publicerat en uppsats om TV-sändningar från OS-invigningar i en antologi med titeln Film och andra rörliga bilder – en introduktion. Uppsatsen kan skickas ut per post till den som är intresserad av seminariet, maila då er postadress till Johnny.Wijk@historia.su.se.

Onsdag 22 april, SU, Historiska institutionen, hus D plan 9. Helena Tolvhed presenterar och diskuterar sin nyligen framlagda avhandling Nationen på spel – kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948-1992 (Nationella forskarskolan i historia, Lunds universitet. Tolvhed är knuten till Idrottsvetenskap vid Malmö högskola).

Måndag 25 maj, GIH, lokal meddelas senare. Leif Yttergren framträder under rubriken "Att skriva träningshistoria – funderingar och undringar", med anledning av påbörjat projekt.

Och de som på detta sätt välkomnar idrottshistoriskt intresserade i Stockholmstrakten är som vanligt Johnny Wijk och Leif Yttergren.

Call for Papers till SVEBIs årsbok

Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI) har sedan 1987 gett ut en årsbok med aktuell idrottsforskning. Från och med i år kommer alla artiklar i årsboken att vara referee-granskade.

SVEBI inbjuder härmed forskare och doktorander att bidra med originalartiklar (på engelska eller svenska) till SVEBIs årsbok. Bidrag kan skickas in under hela året, men följande tidsgränser gäller:

31 mars – Sista dag för inlämning av manuskript;
15 juni – Besked om artikeln accepteras (med eller utan revision) eller avslås;
30 september – Sista dag för inlämning av reviderat manuskript;
15 november – Årsboken trycks

Instruktioner till författare kommer att finnas på SVEBIs hemsida, men finns redan nu här.

Nyhetsservice om sponsring

Webbportalen InsightNews drivs av företaget Event & Sponsorship Publishing Sweden AB, som i sin tur är dotterbolag till analysföretaget Sponsor Insight AB. Vi har i dessa spalter ofta kunnat konstatera att idrotten i allt högre grad har blivit beroende av den privata marknaden för kapitalförsörjning. Denna relation tar sig oftast formen av sponsring, som därmed blivit en viktig del av också svenska sport managers vardag.

InsightNews servar såväl klubbar som sponsorer med nyheter om events och sponsring, men också sponsring utanför idrottens värld finns med. Senast nyheterna på InsightNews är i skrivande stund att IKEA sponsrar Unesco med 1,6 miljarder kronor för organisationens arbete med kvinnor och barn i Indien. Vidare att Andy Murray går med på att omförhandla sitt sponsorskontrakt med skuldtyngda Royal Bank of Scotland, att nästan 70.000 pers såg Göteborg Horseshow, och att NHL-säsongen 2009–2010 inleds i Globen.

Här finns mycket information om idrott och pengar sammanfattat på ett koncist och lättsmält sätt. Abonnera på InsightNews’ nyhetsbrev.

Läs om forumets nya
peer review-tidskrift

Kolla också in

idrottsforum.org stöds under 2009 av följande organisationer:


idrottsforum.org är kvalitetsgranskad av
Infoo.se - Den officiella svenska webbkatalogen

Den officiella svenska webbkatalogen.


Besök idrottsforum.orgs systersajter i Norden:

idrottsforum.org rekommenderar:


Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Aage Radmann   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #105   |   2009–02–25
eXTReMe Tracker