Uppdatering #110  ::  Publicerad onsdagen den 20 maj 2009  ::  ISSN 1652-7224
Till arkivet
Utges av Institutionen för idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, SE–205 06 Malmö
Redaktör: Kjell E. Eriksson
På löpet i denna uppdatering: Idrottshistorisk artikel av Johnny Wijk om Arne Andersson och det svenska löparundret före och under andra världskriget • Artikel av Elin Snögren Johansson om EU-rätten och den fria rörligheten för fotbollsspelare inom unionen • Sex böcker recenseras: om idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, om antikapitalistisk idrottskritik, om fotboll och arbetarkultur, om idrotten i EU-rätten, om hästsport som tävlingsidrott, om konsten att rida rätt • Kortrecensionen: Aage Radmann om Per Planhammars Blekaste aning • Redaktionell kommentar om årgångsskifte och en idrottspedagogisk disputation • Hotet mot Norsk Tipping enar idrott och politik • Idrættens Rum og Rammer – konferenspresentationer på nätet • Oskar Solenes har disputerat om barn och idrott i Norge • Fyra doktorander i idrottsvetenskap söks till ny nationell forskarskola • Mastigt temanummer av Soccer & Society om fotboll i Skandinavien • NIH arrangerar Europas största idrottsvetenskapliga konferens • Fem nya idrottsvetenskapliga tidskriftsnummer • The Guardian presenterar The Weird World of Sport • Anslagstavlan • Konferenskalendariet
Artiklar  |  Recensioner  |  Features  |  Tidskrifter  |  Sportfilm  |  Mer om...  |  Arkiv  |  Idrottsforskare  |  Om oss  |  In English  |  Sök

Kortrecensionen:

Nyfiken blek

Aage Radmann
Hade någon walraffat på vår idrottsveten-skapliga institution för att komma åt kunskapsfältets kärna och klä denna i skönlitterär språkdräkt? Det var med stor nyfikenhet jag tog min an Per Planhammars roman Blekaste aning eftersom Sydsvenska Dagbladets recension lovade att ”[i] Blekaste aning är det inte någon tonåring utan Ann Stjärnvik, en gång forskare i idrottssociologi vid Malmö högskola, gift med en moderat kommunpolitiker och bosatt i villareservatet Vellinge...”.

Tji fick jag. Förutom namnet på huvudpersonen, som möjligtvis kan ge några idrottsassociationer, så var det tomt både kring forskning och idrottssociologi. Stjärnvik betraktar klottret FUCK THE MODERN FOOTBALL från insidan av den cell hon har hamnat i efter att ha förlitat sig på Mannen, som i sin tur använder huvudpersonen till människosmuggling. Förutom denna konsthögskolegrafitti kan läsaren följa cellfunderingarna: ”Jag har en forskartjänst på Malmö högskola, jag forskar”.

Per Planhammar
Blekaste aning
326 sidor, inb.
Stockholm: Wahlström & Widstrand 2008
ISBN 978-91-46-21833-3

Men sedan, på sidan 102, inser jag att hon har supit in något kring vår miljö då hon refererar till orden på vår sedan länge, 2004, upptryckta T-shirt: ”styrka-skratt-vetskap-fysiskt kunnande-kreativitet”. Fast studenterna är ”lika motståndslösa som glänsande frukter i ett uppläggningsfat” vilket gör att huvudpersonen känner sig gammal, missförstådd och utanför. Sedan nämns hela forskningsprojektet i en bisats: ”jag undersökte vilken roll lagidrotter spelade i dagens uppfostran, om det fanns några skillnader mellan flickor och pojkar”. Sen försvinner 200 sidor till innan nästa mening där en koppling till idrottsforskningen nämns genom orden ”jag har sagt upp mig från min forskningstjänst”, innan boken avslutas på sidan 325 med konklusionen att det är skillnad på Rosengård och Vellinge. 

Så med facit i hand kan jag konstatera att det var mera Günter än Walraff, och att väntan på att boken skall gå i mål dessvärre var förgäves.

Idrættens Rum og Rammer

I början av året tipsade vi om en konferens, Idrettens Rum og Rammer, som arrangerades av danska Lokale- og Anlægsfonden (LoA) og Idrættens Analyseinstitut (Idan) den 24–25 februari 2009, en ambitiös konferens om idrottspolitik och faciliteter för idrott. Idan har nu lagt ut flertalet Power Point-presentationer från konferensen som pdf-filer, fria att hämta ned och läsa. Här finns bidrag av bland andra Idans direktör Henrik H. Brandt, Bo Vestergård Madsen, Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Støckel, Tomas Peterson, Jens Troelsen, och många andra. Missa inte det tillfället, hälsa på hos Idan.

North American Society for Sport History (NASSH) håller sin årliga ”convention” den 22–25 maj 2009 i Lake Placid, NY, på Hilton Lake Placid Resort. Deadline för papers och sessionsförslag är dock förbi, men titta gärna in på konferenshemsidan (klicka på ”Conference Info”).

North American Society for Sport Management (NASSM) har konferens den 27–30 maj 2009, i Columbia, South Carolina. Sista dagen för att skicka in abstracts är passerad, men titta gärna in på konferenshemsidan.

EASS, European Association for Sociology of Sport har förlagt sin årskonferens till Rom, där den äger rum den 27–31 Maj 2009. Deadline för abstracts är redan passerad. Läs mer om konferensen på konferenshemsidan.

Langara College i Vancouver arrangerar en konferens med rubriken Sport & Technology: Philosophical Dimensions. Konferensen äger rum den 29–31 maj 2009. Bakgrunden är att världs- och olympiska rekord slagits de senaste åren i en aldrig tidigare skådad skala, och att denna utveckling beror på tekniska framsteg i form av till exempel träningsteknik, utrustning, medel och metoder för dopning. Det är en utveckling som inbjuder till filosofiska reflektioner och analyser rörande de etiska aspekterna, men också de vidare konsekvenserna för sport i sig. Hela CfP finns här. Deadline för abstracts är passerad. För ytterligare information om konferensen hänvisas till John S. Russell samt till den kommande konferenshemsidan; vi håller er informerade.

Body in Motion 2 är namnet på en konferens i Montpellier som äger rum den 3–6 juni 2009. Fem olika temata finns det: (1) Towards artificial and bionic bodies, monsters, teratology...; (2) Interculturality, body & movement; (3) Image and dramatisation of the body; (4) Bodily education at school and elsewhere; samt (5) Body and gender. Deadline för abstarcts är passerad. Läs mer om detta på konferenshemsidan.

International Sport Scientific Turnfest-Congress, arrangeras i samråd med International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE). och äger rum den 4–5 juni 2009.Temat för konferensen är Facing New Challenges: Education, Health Promotion and Integration in Gymnastics and Sports, och den har ett internationellt perspektiv och är mångdisciplinär. Meningen är att försöka skapa länkar mellan teoriutveckling och empirisk forskning inom vart och ett av de tre temaområdena utbildning, hälsofrämjande och integration. Köns-, ras- och klassperspektiven ska mainstreamas in i konferensprogrammet, varför alla deltagare uppmanas att integrera dessa perspektiv i sina papers. Deadline för abstracts är passerad. Läs mer på hemsidan.

CSCRS, The Centre for Scientific and Cultural Research in Sport vid Roehampton University i London, England, arrangerar en tredagars forskningskonferens den 10–12 juni 2009 med namnet Communicating Experiences: 3rd International Conference for Qualitative Research in Sport and Exercise. Konferensen vill inspirera, stimulera och utveckla enskilda och kollektiva tvär-och mångdisciplinära forskningsinitiativ. Bekräftade talar är Vikki Krane, Bowling Green State University (USA), Jim Denison, University of Alberta (Kanada) Gertrud Pfister, Københavns Universitet och David Lavallee, Aberystwyth University (UK). Deadline för abstracts är passerad- Läs mer på konferenshemsidan.

Mike Huggins och Mike O’Mahony planerar en tvådagarskonferens på temat The Visual Turn in Sports History, som ska äga rum den 13–14 juni 2009 på University of Bristol. Klicka här för att se en inbjudan med kontaktuppgifter. Det finns ingen hemsida än, men det verkar sannolikt att det hela kommer att utmynna i ett temanummer av International Journal of the History of Sport 2010. Och om du besöker konferensen så får du gärna skriva en *illustrerad* rapport för idrottsforum.org.

ACSIS, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden, knutet till Campus Norrköping vid Linköpings universitet, arrangerar en nationell forskarkonferens för kulturstudier den 15–17 juni 2009 i Louis De Geer konsert & kongresscenter, Norrköping, på temat Kultur~Natur. En session har rubriken Sport~Cultural Studies. Läs Call for Papers här. Deadline för abstracts är passerad, men fråga David Cardell, det kanske finns platser över. Kolla också konferenshemsidan.

International Society of Sport Psychology (ISSP) har förlagt sin nästa konferens, den tolfte i ordningen, till Marrakesh, Marocko. Konferensens tema är ”Meeting New Challenges and Bridging Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology”. Deadline för abstracts är passerad. Konferensen pågår den 17–21 juni 2009. Besök den snygga konferenshemsidan för ytterligare information.

Looking back, thinking ahead är temat för Sport&EUs fjärde workshop, som går av stapeln den 22–23 Juni 2009 i Skottland, på University of Stirling utanför Edinburgh. Samarrangör där är School of Law, och konferensen äger rum i fantastisk Airthrey Castle, där School of Law huserar. Man inviterar nu deltagare och papers, i enlighet med detta CfP. Kika på .documentet och sätt igång och skriv. Deadline for papers är passerad..

The Sport Literature Association (SLA) har annonserat att 2009 års konferens kommer att äga rum på University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, den 25–28 juni 2009. Man inbjuder nu presumtiva deltagare att inkomma med förslag till enskilda papers och sessioner. Som vanligt vill man ha bidrag som tar upp hur idrott behandlas i litteratur, poesi, film och andra media. Deadline för abstracts är passerad. Hela Call for Papers finns på konferensemsidan.

Tisdagen den 14 juli öppnar ISHPES (international Society for the History of Physical Education and Sport) sin elfte internationella kongress, som i år getts rubriken Sport in History: Promises and Problems. Kongressen äger rum på University of Stirling i Skottland, och avslutas den 18, men redan den 17 inleds brittiska idrottshistorikernas (BSSH, The British Society of Sports History) konferens, på samma plats, för att avslutas den 19, som är en söndag. Ett call för papers för den brittiska delen finns nu på BSSHs konferenshemsida, medan ISHPES hemsida har bägge konferenserna under bästa kontroll. Deadline för abstracts till båda konferenserna är passerad.

Sport: Passion, Practice & Profit är temat för de internatiopnella idrottssociologernas kongress 2009, som pågår den 15–18 juli i holländska Utrecht. Annorlunda uttryckt vill man ha papers som på olika sätt behandlar idrottens betydelse i bred (mainstream) nationell och internationell politik. Deadline för abstracts är passerad. Det finns en välfylld konferenshemsida att studera.

ocialt engagemang genom fotboll. Scort Foundation arrangerar ett International Forum on Football for the Community för alla som är intresserade av fotboll och samhälle, den 30–31 juli 2009 i Bad Ragaz i Schweiz, på fantastiska Grand Resort Bad Ragaz. För 550 schweizerfranc får man lyssna till en rad framstående talare och frottera sig med gräddan av den socialt intreserade forbollsvärlden, under beskydd av Wilfried Lemke, särskild rådgivare till FNs genertalsekreterare rörande idrott för utveckling och fred. Kolla in den Flash-ade konferenshemsidan.

SPORTS DEVELOPMENT
Den 3–4 september 2009
, Nottingham Trent University, Nottingham (UK). Symposium: The Theory and Practice of Sports Development. Läs mer här och på konferenshemsidan.

Società Italiana Storia dello Sport (SISS) är värdorganisation för årets CESH-konferens, alltså den 14 konferensen som avhålls av European Committe of Sports History (CESH) har förlagt årets konferens till Pisa, där den äger rum den 17 till 20 september 2009 (torsdag till söndag). Det övergripande temat är Sport and a Sense of the Body’s Limits. Deadline för abstracts är passerad. Detta, och mycket mer om konferensen, finns att läsa på konferenshemsidan

International Association of Sport Kinetics (IASK) tillsammans med Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki anordnar den elfte International Conference of Sport Kinetics. Konferensen går av stapeln i vackra Kallithea på den grekiska halvön Chalkidike, och äger rum den 25–27 september 2009. Det övergripande temat för konferensen är Current and Future Directions of Human Kinetics Researches. Deadline för att skicka in abstracts är passerad. Besök den välmatade, om än inte fullgångna konferenshemsidan.

IDROTTSSOCIOLOGI Den amerikanska föreningen för idrottssociologer, North American Society for the Sociology of Sport, NASSS, har förlagt årets konferens till Ottawa i Kanada, där den äger rum på Courtyard Marriot Downtown den 4–7 november 2009. Vi återkommer när CfP släppts och konferenshemsida öppnats.

Sist, men inte minst...

ska vi tipsa om en rolig slideshow med foton som den brittiska dagstidningen The Guardian samlat under rubriken The Weird World of Sport. Här finns 19 bilder som verkligen uttrycker idrottens mångfald i alla avseenden, många sporter, många kämpar, många stollar, många underbara ögonblick. Här finns Anna-Karin Olofsson-Zidak med en bild av siin bäbis på gevärskolven, och så den här:

Arne Anderssons bortgång den 2 april 2009 väckte berättigad uppmärksamhet i hela friidrottsvärlden. I brittiska The Guardian skrevs minnesrunan en sentida löparkollega, Steve Cram, som också har ett par tre världsrekord till sitt namn. Han tvekar inte om Anderssons förmåga att kunna ha blivit den förste mile-löparen under fyra minuter: ”When I met Andersson at a gala dinner in 1994 to mark the 40th anniversary of Bannister's sub-four minute mile the tall, elegant man was typically modest about whether he or his team-mate might have beaten the British hero to the historic moment. Andersson and Hagg, like Paavo Nurmi before them, were banned in 1946 for going professional by taking payment to race. So it was that the world had to wait until 1954 to see the barrier broken.”

Det talades mycket om det svenska friidrottsundret för ett par tre år sedan. Och visst var det fråga om rejäla internationella framgångar för svenska friidrottare. Från ett magert brons i EM 1998 och delad nittondeplats i medaljtabellen rakade di svenske hem fem medaljer 2002, varav tre guld, och det blev en femteplats i medaljtoppen före bland andra Tyskland; och sex medaljer 2006, också då tre guld, också då en femteplats, före bland andra Storbritannien. Världsmästerskapen under 2000-talet beskriver en liknande utveckling, men liksom när det gäller både inomhus-EM och OS finns där dessutom slutet på undret registrerat; ingen medalj alls i OS i Beijing, till exempel.

Förra gången man kunde tala om ett svenskt friidrottsunder var på 1930- och 40-talen, och det är intressant att notera skillnaderna mellan då och nu. För det första rörde det sig då om ett löparunder, i huvudsak på medeldistans, medan 2000-talsuppsvinget mest handlade om hoppgrenar, och naturligtvis mångkamp. Gunder Hägg, Arne Andersson, Lennart Strand, Henry Kälarne är några stjärnor vi minns från den tiden. En annan, mycket intressant skillnad handlar om medielandskapet. Idag är en sportprestation känd över hela världen inom en timme efter att den åstadkommits. Före och under kriget fanns visserligen radio, och därtill en betydligt livaktigare dagspress än idag, men sportjournalistiken hade inte den framskjutna position då som nu. Trots detta var herrar Häggs och Anderssons bravader på kolstybben väl kända i hela landet och i världen runt oss, och det anordnades ett stort antal löpargalor som var mycket välbesökta. Den tredje viktiga skillnaden handlar om graden av kommersialisering av idrotten. Idag kan man under ett decennium som framgångsrik idrottare samla ihop en förmögenhet som räcker livet ut. Det har rimligen stor betydelse för rekrytering till idrotten och skapar motivation för att satsa på en elitidrottskarriär. För 70 år sedan var amatörismen idrottens credo; motivation fick man söka på annat håll, för man kunde inte, man fick inte, bli rik på idrott. Men fick inte ens ta emot minsta pekuniära ersättning eller belöning, vilket Hägg, Andersson och flera andra blev plågsamt varse när de 1946 avstängdes från idrotten ”för evigt” för brott mot amatörreglerna.

Vi har i denna uppdatering nöjet att presentera en idrottshistorisk studie av Johnny Wijk, idrottshistoriker och universitetslektor i Stockholm, som mot bakgrund av de första internationella mästerskapen i friidrott efter kriget, EM i Oslo 1946, berättar historien om Sveriges första friidrottsunder, dess samhälleliga kontext, dess huvudaktörer, dess uppgång och framtvingade fall. Med sin omfattande kunskap och sitt levande berättarskap placerar Wijk läsaren bredvid Arne Andersson på Bislets läktare, och nog delar man dennes bitterhet över att se resultat och tider som, om han fått tävla, hade gjort honom till mästerkapens okrönte löparkung. Arne Andersson avled i början av april 2009, 91 år gammal.


Välkommen till idrottsforum.orgs etthundrationde uppdatering sedan starten den 6 juni 2003. Nästa uppdatering läggs ut den 6 juni 2009. Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du kostnadsfritt anmäla dig till vår mailinglista, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!
Förra uppdateringens artiklar, Kristin Franssons om barns rättigheter inom idrotten, och Katarina Schenkers om idrottslärans didaktik, finns, tillsammans med samtliga publicerade artiklar, totalt 232 till antalet, tillgängliga från artikellöpet. Förra uppdateringens löpsedel ligger här.
Är du själv idrottsforskare? Då vill du säkert vara med och presentera dig på idrottsforum.orgs forskarlista. Den omfattar idag inte mindre än 193 nordiska idrottsforskare. Se här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till redaktören.
Vill du medverka på idrottsforum.org? Kanske med en artikel? Eller vill du recensera böcker? Skicka då ett mail till redaktionen. För att underlätta för författare och redaktör har vi ställt samman en sida med enkla instruktioner för författare (pdf-fil).

Jaha, så slänger vi oss åt sidan när ännu en milstolpe kommer farande mot oss. Denna gång är det sexårsstrecket som passeras, med föreliggande uppdatering. Nästa uppdatering, #111, markerar således inledningen på den sjunde årgången. Vi funderar som bäst på hur vi ska gå vidare med forumet – utvecklas eller dö, heter det ju – och vi har en del intressanta idéer på utvecklingstemat som ska bearbetas under sommaren och slå världen med häpnad till hösten. Vi har nämligen inga planer på att dö! Så häng med in i sjunde himlen, ni blir inte besvikna.
Lite statistik ska vi inte undanhålla er. Årgång 08/09 bjöd på 33 artiklar (nu totalt 232);
126 böcker recenserades (nu totalt 623); 14 featuretexter publicerades (nu totalt 94); och 16 nya löpsedlar såg dagens ljus (nu totalt 110). Man får vara nöjd.

Den 15 maj disputerade forummedarbetaren och redaktörens kollega vid Idrottsvetenskap på Malmö högskola, Jan-Eric ”Janne” Ekberg, i pedagogik vid Lunds universitet (eftersom Mamö högskola inte har full rätt att bedriva forskarutbildning och utfärda doktorsexamen). Avhandlingen bär titeln Mellan fysisk bildning och aktivering: En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9, och avhandlingsprojektet kan förenklat beskrivas som en jämförelse mellan tre nivåer inom skolämnet idrott och hälsa: den formella läroplanen för ämnet, hur lärarna i egenrapportering beskriver sin syn på ämnet, och slutligen hur lärare bedriver undervisning i klassrummet. Disputationsakten ägde rum i Orkanen, Lärarutbildningens hus i Västra hamnen, Malmö.
Jannes handledare Tomas Peterson inledde förhandlingarna och introducerade sin handledarkollega Lars-Magnus Engström, betygsnämndsledamöterna Helle Rønholt, Håkan Larsson och Ingegerd Tallberg Broman, samt opponenten, Per Nilsson, professor och generaldirektör vid Ungdomsstyrelsen. Efter sedvanligt felfinneri och orala errata inleddes oppositionen med en sammanfattning av avhandlingen, som dessvärre inte bådade gott för den fortsatta akten. Sammanfattningen bestod nämligen av en Power Point-presentation med ett urval citat ur boken som opponenten läste upp, högt och innantill.
Därefter vidtog själva utfrågningen, som inleddes med vänliga och välvilliga fraser och symboliska ryggdunkningar. Delar av publiken började skruva på sig. Men plötsligt, utan att någon egentligen hunnit märka övergången, blev Per Nilssons frågor allt skarpare. Det stod snart klart att han hade hela avhandlingen i ett säkert kritiskt-analytiskt grepp, och han vred och vände på innehållet, på teori, metod och empiri, och ådagalade svagheter och brister – likväl som styrkor och förtjänster. Och nu hade han auditoriets fulla uppmärksamhet. Det hela utvecklades till en spännande intellektuell uppvisning, där opponenten ledde säväl disputand som åhörare genom avhandlingen centrala delar, och förklarade, kritiserade, försvarade och begripliggjorde dem. Akten avslutades med en varm applåd, och trekvart senare kom domen: avhandlingen godkändes utan reservationer.
Vi kommer att publicera en recension av Jannes bok tidigt i höst.

Kjell E. Eriksson
Redaktör

En fri fotbollsspelare?


Enligt artikel 17 i FIFAs regelverk, som baseras på EU-rätten, kan en spelare köpa sig fri från sitt kontrakt med en klubb efter en längre (protracted) tidsperiod – vanligen tre år – för att gå till en utländsk klubb. Den förste som använde sig av den möjligheten var skotske backen Andy Webster, när han i september 2006 lämnade Heart of Midlothian FC för Wigan. Han vantrivdes dock i Premier League och lånades efter några månader ut till Glasgow Rangers, vilket sedermera permanentades. Hearts anmälde ärendet till FIFA, som stängde av Webster i två matcher och krävde att han skulle betala motsvarande 10 miljoner kronor till Hearts. Court of Arbitration for Sport sänkte senare skadeståndet till 2 miljoner.

En av de mest laddade frågorna i svensk inrikespolitik handlar om arbetsrätten. Efter 70 år av arbetstagarvänlig politik är grunddragen i den moderna arbetsrätten starkt förankrad i det kollektiva medvetandet hos svenska folket och internaliserad av dess politiker, oavsett partifärg. Arbetsrättens huvudsyften är integritet och trygghet, med målet att undanröja känslan av att arbetskraft köps och säljs på en fri marknad, med alla de konnotationer av slaveri detta medför till följd av att individens arbetskraft ju är oskiljbart förbunden med individen själv. Upprördheten blir följaktligen stor när arbetare från andra EU-länder tillåts arbeta i Sverige utan att åtnjuta den trygghet som svensk arbetsrätt erbjuder, och när Europeiska Unionen försöker undergräva svensk arbetsrätt i samband med att svensk fackföreningsrörelse agerar i syfte att inkludera dessa utländska arbetare i arbetsrättens trygga famn, ja då blir till och med högerpartiernas företrädare upprörda. Vi får dock räkna med att den europeiska gemenskapen vi är del av i allt större utsträckning kommer att vilja styra över svensk arbetsmarknadspolitik och arbetsrätt.

En grupp arbetstagare som är av intresse när det gäller såväl arbetsrätten i Sverige som EUs mål att ta över allt större delar av traditionellt nationella politik- och rättsområden, är elitfotbollsspelarna. I anslutning till den svenska fotbollens kommersialisering uppstod snart behovet att reglera klubbarnas/arbetsgivarnas och spelarnas/ arbetstagarnas inbördes förhållanden, och kollektivavtal utarbetades, i mångt och mycket i enlighet med den traditionella svenska arbetsmarknadsmodellen, och med de undantag som motiverades av fotbollsbranschens specifika särdrag, vilket Bill Sund skrivit om. Ett av dessa särdrag är elitfotbollens internationella karaktär, och de överstatliga regler som utvecklats, framför allt med anledning av EG-domstolens domslut i målet mellan Bosman och belgiska fotbollsförbundet, RFC Liège och andra 1995. Domen garanterar fotbollsspelare i EUs medlemsländer fri rörlighet mellan klubbar och länder efter kontraktstidens utgång. Hur Bosmandomen och flera senare beslut, bland annat Webstermålet i CAS, Court of Arbitration for Sport 2008, påverkar svenska elitfotbollsspelares rörelsefrihet diskuteras i idrottsjuristen Elin Snögren Johanssons artikel. Med juridisk precision penetrerar Snögren Johansson, som är jurist med sport som specialitet på MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, regelverk, avtal och domar som inverkar på saken, och hon diskuterar ingående de konsekvenser den fria rörligheten haft, och i framtiden kommer att ha, på det internationella transfersystemet inom fotbollen.

Läs artikeln här

Soccer & Society:
Om skandinavisk fotboll

Det senaste numret av Routledge-tidskriften Soccer & Society (Vol 10 No 3–4) bjuder på en temasatsning om skandinavisk fotbollsforskning, Football in Scandinavia: A Fusion of Welfare Policy and the Market. Gästredaktörerna, Bo Carlsson och Torbjörn Andersson inleder numret med en introduktion som dískuterar just den unika skandinaviska sammansmältningen av statlig välfärdspolitik med en tämligen fri marknadsekonomi. Sedan följer elva artiklar av några av Skandinaviens namnkunnigaste fotbollsforskare.

Hallgeir Gammelsæter studerar skillnader och likheter mellan fotbollens organisering i de skandinaviska länderna in sin artikel The organization of professional football in Scandinavia. Utifrån perspektivet att norsk fotboll är ett främmande land undersöker Matti Goksøyr och Finn Olstad olika aspekter av fenomenet, bland annat de nationella centrum–periferi-aspekterna i '… far to the north': Geography and Football in Norway. Peter Dahlén studerar medias representation av ”fotbollskriget” mellan Norge och Danmark 2002–03 i The 'Nordic Latinos' meet the 'Mountain Primates': the press coverage of football matches between Norway and Denmark, 2002 and 2003. För att den egna landet skulle framstå som modernt framställdes det andra landet som konservativt och föråldrat. Artikeln Transglobal Scandinavian? Globalization and the contestation of identities in football av Hans Hognestad behandlar identitetsaspekter på klubbfotboll i ett globaliserat fotbollslandskap, medan Birger Peitersen diskuterar en paneuropeisk supporterkultur utifrån danska fobollsfans i Supporter culture in Denmark: the legacy of the 'World's Best Supporters' Pages. Annika Eliasson fortsätter utforskningen av fotbollsspelares migationsbeteende in och ut ur Sverige, speciellt med anledning av Sveriges EU-anslutsning 1994 och med ett komparativt genuspersperspektiv, i The European football market, globalization and mobility among players.

Redaktörerna Andersson och Carlsson, samt Dahlén, Eliasson, Gammelsæter, Goksøyr, Norberg, Olstad, Skogvang och Storm.

Den ene temaredaktören, Torbjörn Andersson, återkommer till invandrarlagen i svensk fotboll, där Assysiska FF varit det mest framgångsrika, i sin artikel Immigrant teams in Sweden and the case of Assyriska FF. Football, football pools and the unexpected arrival of sports in Swedish welfare politics av Johan R. Norberg visar hur etablerandet av statskontrollerat spel på fotbollsmatcher ledde till att idrotten inkluderades i svensk välfärdspolitik. I The sport/media complex in Norwegian football diskuterar Bente Ovèdie Skogvang sambandet mellan sport–fotboll–elitfotboll och media–marknad–mediemarknaden. The rational emotions of FC København: a lesson on generating profit in professional soccer av Rasmus K. Storm är en spännande undersöknng av motsättningen mellan fotbollsklubbens kortsiktiga vilja att vinna och dess långsiktiga behov att att dra in pengar till verksamheten. Numret avslutas med den andre temaredaktören Bo Carlssons artikel Insolvency and the domestic juridification of football in Sweden, som behandlar den interna juridifieringsprocessen inom idrotten i Sverige, exemplifierat med Svenska Fotbollförbundets licensieringssystem från 2001.

Temanumret är på närmare 200 sidor, och tjänstgörande fredaktör, som har mångårig erfarenhet av att driva in artiklar och de svårigheter som detta är förbundet med, gratulerar redaktörerna Carlsson och Andersson till ett väl förrättat värv.

Tidskriftsnytt

Sedan förra uppdateringen har det utkommit fem nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter, utöver det som presenteras i närmare detalj ovan. I förekommande fall länkar artikelrubriken till ett abstract.


Journal of Sport and Tourism Vol 14 No 1 (Routledge 2009)

Global Trends and Sports Tourism av Mike Weed; Reinventing the Wheel: A Definitional Discussion of Bicycle Tourism av Matthew Lamont; Visitor Expenditure: The Case of Cycle Recreation and Tourism av Paul Downward, Les Lumsdon och Richard Weston; Perceptions of Risk and Travel Intentions: The Case of China and the Beijing Olympic Games av Christine Xueqing Q, Heather J. Gibson och James J. Zhang.


Journal of Clinical Sport Psychology Vol 3 No 2 (Human Kinetics)

The Relationship Between Body Dissatisfaction and Bulimic Symptoms in Female Collegiate Athletes av Megan Brannan, Trent A. Petrie, Christy Greenleaf, Justine Reel och Jennifer Carter; The Impact of “Girls on the Run” on Self-Concept and Fat Attitudes av Jeffrey J. Martin, Jennifer J. Waldron, Andria McCabe och Yun Seok Choi; Efficacy, Mechanisms of Change, and the Scientific Development of Sport Psychology av Frank L. Gardner; Predicting Student Athlete Career Situation Awareness From College Experiences av Richard H. Cox, Sheriece Sadberry, Richard T. McGuire och Adrian McBride; Psycholinguistic Analysis of Emotional Disclosure: A Case Study in Sport Injury av Aditi Mankad, Sandy Gordon och Karen Wallman.


Sport in History Vol 29 No 2 (Routledge 2009)
TEMA: Sport and Literature

Introduction av Jeffrey Hill och Jean Williams; The Her-story of Caribbean Cricket Poetry av Claire Westall; The Curious Mystery of the Cotswold 'Olimpick' Games: Did Shakespeare Know Dover … and Does it Matter? av Jean Williams; Memory and the Literary Imagination: Religion, Politics and Football in Robin Jenkins's The Thistle and the Grail av Alan Bairner; Deviance, Doping and Denmark in Knud Lundberg's The Olympic Hope av John Bale; The Red Badge of the Running Back: Stephen Crane, Football and the Fictional Representation of the American Civil War av Julian Meldon D'Arcy; On the Crest of a Wave: Surfing and Literature in Peru av David Wood; Surfing, Lies and Videotape: Two Perspectives on the Role of the Media in Sport av Andy Martin; 'Guilty, M'Lud, to Fiction': Neville Cardus and the Moment of Scrutiny av Anthony Bateman; The Romance of the Wheel: Cycling, Fiction and Late Nineteenth-century Ireland av Brian Griffin; Sport, Masculinity and Self-centredness in the Writings of Ross O'Carroll-Kelly av Mike Cronin; 'Here We Go, Here We Go'. Football Fans' World Cup Travelogues av Jonathan Dart.


Sport in Society Vol 12 No 4–5 (Routledge 2009)
TEMA: Cricket: International and Interdisciplinary Approaches

Cricket and modernity: international and interdisciplinary perspectives on the study of the Imperial Game av Dominic Malcolm, Jon Gemmell och Nalin Mehta; Naturally played by Irishmen: a social history of Irish cricket av Jon Gemmell; South African cricket and British imperialism, 1870-1910 av Dean Allen; Irish Australians, postcolonialism and the English game av Alan Bairner; From far it look like politics': C.L.R. James and the canon of English cricket literature av Anthony Bateman; 'Fiery Fred': Fred Trueman and cricket celebrity in the 1950s and early 1960s av Jack Williams; Rebellion, race and Rhodesia: international cricketing relations with Rhodesia during UDI av Charles Little; A national(ist) line in postcolonizing cricket: Viv Richards, biographies and cricketing nationalism av Malcolm MacLean; Brian Lara in poetic form: tradition, talent and the Caribbean 'mwe' av Claire Westall; Wunderkidz in a Blunderland: tensions and tales from Sri Lankan cricket av Michael Roberts; Batting for the flag: cricket, television and globalization in India av Nalin Mehta; Different hats, different thinking? Technocracy, globalization and the Indian cricket team av Stephen Wagg och Sharda Ugra; Malign or benign? English national identities and cricket av Dominic Malcolm; 'Look, it's a girl': cricket and gender relations in the UK av Philippa Velija och Dominic Malcolm; International cricket - the hegemony of commerce, the decline of government interest and the end of morality? av Russell Holden; A legacy deeply mired in contradiction: World Cup 2007 in retrospect av Boria Majumdar; Burning down the house av Rob Steen; A strong sport growing stronger: a perspective on the growth, development and future of international cricket av Ehsan Mani; 'Bombay Sport Exchange': cricket, globalization and the future av Nalin Mehta, Jon Gemmell och Dominic Malcolm.


International Journal of Sport Communication Vol 2 No 2 (Human Kinetics 2009)

Scholarly Commentary: The Power of the Local in Sports Broadcasting: A Cross-Cultural Analysis of Rugby Commentary av Fabrice Desmarais och Toni Bruce; Student Research: Generation Y’s Perceptions of Women’s Sport in the Media av Katie Lebel och Karen Danylchuk;
Original Research: Canadian National Sport Organizations’ Use of the Web for Relationship Marketing in Promoting Sport Participation av Vassil Girginov, Marijke Taks, Bob Boucher, Scott Martyn, Margery Holman och Jess Dixon; Framing of Sport Coverage Based on the Sex of Sports Writers: Female Journalists Counter the Traditional Gendering of Media Coverage av Edward (Ted) M. Kian och Marie Hardin; Expert Teachers’ Instructional Communication in Golf av Collin A. Webster; Public Relations Evaluation in Sport: Views From the Field av G. Clayton Stoldt, Lori K. Miller och Mark Vermillion; Case Study: Professional Athletes’ Shrinking Privacy Boundaries: Fans, Information and Communication Technologies, and Athlete Monitoring av James Sanderson; Book Reviews: Review of The Essentials of Sports Reporting and Writing av Edward (Ted) M. Kian.

Googla idrottsforum.orgs websidor för att hitta texter om det som intresserar just dig! Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.

Google


Sök idrottsforum.org Sök hela Internet

Recenserade böcker

Sex nya böcker recenseras i den här uppdateringen.

Forskningen om idrott kräver, som annan forskning, såväl teoretiska som medotologiska kunskaper. den senare behandlas i boken Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder av Nathalie Hassmén och Peter Hassmén (SISU Idrottsböcker). Den recenseras här av Joakim Åkesson.

En av dagens kommersiella idrotts tyngsta och mest välinfomerade kritiker är den amerikanske sociologiprofessorn David L. Andrews. Hans senaste bok, Sport—Commerce— Culture: Essays on Sport in Late Capitalist America (Peter Lang Publishing Group) recenseras av Daniel Arvidsson.

Fotbollens ståplatspublik ges röst i en ny fotbollshistorisk bok som går från engelskt 1800-tal till svensk nutid. Martin Alsiö har under stigande irritation läst Kamp om bollen: Brukslagen, arbetarlagen och kamratklubbarna, författad av Tomas Ekman och Gerhard Jansson (Bilda Förlag).

EU och dess lagstiftare
vill gärna ha ett ord med i laget när det gäller idrottens status i unionen och dess medlemsländer, men är beredda att specialbehandla sporten. Om detta kan man läsa i The Sporting Exception in European Union Law av Richard Parrish och Samuli Miettinen (TCM Asser Press), som recenseras av Bo Carlsson.

Två böcker om hästsport, den ena om tävlingssporten, den andra om ridkänslan, recenseras av Susanna hedenborg. Det är Introduction to Equestrian Sports (Landlinks Press) skriven av australiensaren Kate Luxmoore, och Ride with your Mind Clinic: Rider Biomechanics – Basics to Brilliance av Mary Wanless (Kenilworth Press).

Läs mer om dessa böcker på recensionslöpet, som också länkar till samtliga bokrecensioner som publicerats i dessa spalter, för närvarande 623 titlar.

Se här listan över böcker som just nu ligger ute på recensent, och listan över böcker som ligger på redaktionen och väntar på en recensent. Kanske på just dig?

Hotat
monopol får politikerstöd

I Norge, liksom hittills i Sverige, kommer en väsentlig del av idrottens intäkter från det statliga lotterimonopolet, Norsk Tipping A/S. Av en rekordomsättning på 10,5 miljarder norska kronor 2008 blev det en vinst på 3,5 miljarder, som fördelas på ett antal ”good causes”, varav idrotten får 45,5%, eller drygt en och en halv miljard kronor. Inte undra på att den organiserade norska idrotten står stark bakom sin tipping i en tid när monopolet hotas av internationella onlinespelföretag som vill in på den norska marknaden. Det finns nu ca 2000 sådana spelföretag, av vilka ett femtiotal erbjuder norskspråkiga hemsidor.

Men inte bara idrottens värnar om status quo, konsensus omfattar också norska politiker, som står redo att bekämpa varje försök att via domar i europeiska domstolar undanröja det norska spelmonopolet. Och från sin position utanför EU torde norrmännen ha en enklare uppgift än svenska politiker, som måste följa EG-rätten i det här hänsseendet. Å andra sidan håller vi ju på att byta system för idrottens finansiering i det här landet.

Läs mer om spelmonopol, idrott och pengar i Norge på sportsanalyse.no.

Disputation om barn och idrott på NIH

Under självaste uppdateringsdagen den 20 maj disputerade forumforskaren Oskar Solenes vid Norges idrettshøgskole (NIH) på avhandlingen Framtidas håb: Barneidrettsdiskursar i Noreg 1920–1976. Solenes är född 1972, och kommer från Batnfjordsøra i Møre og Romsdal. Efter studier vid olika lokala högskolor hamnade han på NIH som doktorand, och inledde sitt avhandlingsprojekt inom ramen för och med ekonomiskt stöd från det omfattande forskningsprogrammet Idrett, samfunn och frvillig organisering, som under några år stöttade också idrottsforum.org. Solenes huvudhandledare har varit Matti Goksøyr.

Oskar Solenes, PhD

Oskar Solenes har undersökt barnidrotten inom den organiserade idrottsrörelsen, hur den växte fram och på vilka grunder den fick legitimitet och ett fotfäste inom idrotten.

Solenes’ stora dag inleddes med en prøveforelesing mellan 10.15 och 11 på temat Barneidretten utformes i samspill med det omgivende samfunn. Vis hvordan skihopp historisk har blitt påvirket av kjønnsdiskurser, klasse og nasjonal identitetsdannelse. Efter lunch tog disputationsakten vid och den varade i tre timmar. Vurderingskomiten bestod som vanligt av tre personer, en ledare, Gunnar Breivik, och två opponenter, professor Ellen Schrumpf, Høgskolen i Telemark, och docent Susanna Hedenborg från forumets moderinstitution. Susanna kommer för övrigt att recensera avhandlingen på forumet i början av hösten.

Vem vinner matchen? Välj lag och se vad BayMiner tror.

Lediga platser

idrottsforum.orgs spalter är öppna för ledigförklarade akademiska tjänster inom det idrottsvetenskapliga området. Vi inbjuder lärosäten och forskningsinstitutioner från hela Norden att kostnadsfritt annonsera ledigförklarade tjänster till en sällsynt väl definierad målgrupp, genom att skicka in information om tjänsten och en länk till den formella utlysningen till redaktionen.


Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap (NFI) söker fyra doktorander

Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap utlyser antagning till utbildning på forskarnivå samt fyra anställningar som doktorand i ämnet Idrottsvetenskap. Läs mer om forskarskolan här. De fyra doktorandtjänsterna ska inriktas mot hälsopromotion (Göteborgs/Karlstads universitet), idrott och hälsa för barn och ungdom såväl inom som utanför skolan (Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm), Idrottens organisering och organisationsstrukturer (Malmö högskola), samt ledar- och tränarskap inom idrott (Växjö universitet). Läs den officiella utlysningen här, och studieplanen här. Sista ansökningsdag är den 25 maj 2009.

NIH arrangerar Europas största idrotts-vetenskapliga konferens

Den 24–27 juni är Norges idrettshøgskole värd för den fjortonde ECSS-kongressen; ECSS står för European College of Sport Science. Närmare 2000 idrottsforskare från hela världen kommer att samlas i Oslo, närmare bestämt på Oslo Kongressenter, för att i dagarna fyra lyssna på världsledande forskare och presentera och diskutera egen forskning. Nästan 1700 abstracts har skickats in till konferensen.

Sigmund Loland,
förväntansfull arrangör

”For Norges idrettshøgskole
er ECSS-konferansen en viktig internasjonal markering”, säger NIHs rektor Sigmund Loland, som har stora förväntningar på det ska hända i Oslo. ”Vi har jobbet med denne konferansen i flere år, og er nå i sluttfasen med å sette sammen et komplekst vitenskapelig program. Flere av verdens ledende idrettsforskere vil være til stede for å presentere forskning innenfor en rekke spennende tema.”

Det kommer att hållas en plenumföreläsning per dag inom det övergripande temat Nature, nurture, culture, med bland andra Kari Fasting och Gunnar Breivik. Plenarföreläsningarna har följande titlar:

  • Born to move?
  • Physical Education – Bildung or Health promotion?
  • Sport, Body and Mind: Towards a New Understanding?
  • Sport and the environment: Towards an Environmentally Sound Movement Culture

Läs mer om det hela på konferenshemsidan. idrottsforum.org, som dessvärre inte kan följa kongressen på plats, önskar arrangörerna lycka till!Uppdaterad 2009–05–20

090525 Idrottshistoriskt seminarium. Måndagen den 25 maj talar Leif Yttergren framträder under rubriken "Att skriva träningshistoria – funderingar och undringar", med anledning av påbörjat projekt. Deminariet äger rum på GIH kl 16.00, exakt lokal meddelas senare. Efter seminarierna fortsätter diskussionerna på lokal.

090529 Disputation i Örebro. Den 29 maj är det tredje gången en avhandling i ämnet idrott framläggs, och liksom vid titgare tillfällen är det i Örebro som detta äger rum. Fredagen den 29 maj ska Mattias Johansson försvara sin avhandling Acute affective responses to qigong exercise: A study of regular exercises. Vi återkommer med en närmar presenation i början av maj.

090601 Deadline för Idrottslyftspengar. Fem miljoner delas ut av Riksidrottsförbundet och Centrum för idrottsforskning för forskning om Idrottslyftet. Sista ansökningsdag den 1 juni. Läs mer om utlysningen här och anvisningar för ansökan här. Ansökningshandlingar rekvireras via RFs hemsida eller CIFs hemsida.

090611 Coaching i København: Coaching Barometret – En survey over coachingens udbredelse og anvendelse blandt danske organisationer og virksomheder. Reinhard Stelter, ph.d. i psykologi, professor i sports- og coachingpsykologi, forskergruppeleder, akkrediteret coachingpsykolog. 11. juni 2009, kl. 15.00-16.30. Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

090622 Coaching i København: Leading with a Nimble Mind. Linda Page, PhD from Princeton University, M.A . in counseling psychology. President and Founder of the Adler School of Professional Studies in Toronto, Canada. 22. juni 2009, kl. 15.00-16.30. Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

090623 Coaching i København: Workshop med Linda Page - Minding our Brain and Heart to Master Positive Change. Workshop; deltagergebyr inklusive dagsforplejning: 1.800,- kr. 23. juni 2009, kl. 9.30-16.30. Institut for Idræt, Nørre Allé 51, København. Anmälan till Marianne Brandt-Hansen.


På anslagstavlan anslår vi information som våra läsare skickar in. Har du något du vill informera om så skicka ett mail med info och länk till redaktören. Anslagstavlan uppdateras kontinuerligt.

Läs om forumets nya
peer review-tidskrift

Kolla också in

idrottsforum.org stöds under 2009 av följande organisationer:


idrottsforum.org är kvalitetsgranskad av
Infoo.se - Den officiella svenska webbkatalogen

Den officiella svenska webbkatalogen.


Besök idrottsforum.orgs systersajter i Norden:

idrottsforum.org rekommenderar:


Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Aage Radmann   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #110   |   2009–05–20
eXTReMe Tracker