Uppdatering #128  ::  Publicerad onsdagen den 13 oktober 2010  ::  ISSN 1652-7224
Till arkivet

Change language on this page to

Utges av Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, SE–205 06 Malmö
Redaktör: Kjell E. Eriksson
På löpet i denna uppdatering: Artikel av Marie Kronberg om fotbollens framtid i EU • Ny artikel i Scandinavian Sport Studies Forum: ”Consuming Football: The Norwegian Experience, the English Impact, and the Possibilities of Interdisciplinary Research” av Ingar Mehus och Guy Osborn • Tio böcker recenseras: om idrott i skolan och på fritiden, om dopnings- och antidopningsetik, om psykologisk rådgivning till studentidrottare, om kvinnor och fitness, om idrottsträningens grunder, om idrottspsykologi för eliten, om löpningens historia, om OS och olympisk idrott, om idrott och medier, om idrottspedagogik • Göran Lambertz om Bo Carlssons Idrottens rättskulturerKalmar FF firar 100 år med en fotbollsutställning • Lediga platser: Prefekt till Idrottsvetenskap vid Malmö högskola, doktorand i idrottsfilosofi till NIH, och Professor II i idrottspedagogik till NIH • Konferens om Physical Literacy i juni 2011 • Presentation av Andrew Jennings och hans transparencyinsport.org • Nya nummer av SOF-bulletinen och SFS-Bolletinen • Håll koll på Europeiska unionens idrottspolitik • Idrottsfilosofikonferens i Prag 2011 • CfP till temanummer av Soccer & Society om fotboll i Mallanöstern • Konferens om kvinnor och fysisk aktivitet i Teheran • Femton nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter • Anslagstavlan uppdaterad
Artiklar  |  Recensioner  |  Features  |  Tidskrifter  |  Sportfilm  |  Mer om...  |  Arkiv  |  Idrottsforskare  |  Om oss  |  In English  |  Sök

Göran Lambertz om Idrottens rättskulturer

Vi har bett Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen och tidigare justitiekansler, om en kommentar till Bo Carlssons bok Idrottens rättskulturer. Den publiceras här:

Bo Carlsson är professor i idrottsvetenskap och docent i rättssociologi. Som framgår av titeln är hans bok Idrottens rättskulturer: Rättssociologiska och idrottsvetenskapliga essäer och exkurser en samling uppsatser huvudsakligen i skärningspunkten mellan juridik, sociologi och idrott. Men de har ett så pass starkt samband med varandra att de nästan lika gärna kan uppfattas som kapitel i en enhetlig och bred genomgång av ämnet.

Göran Lambertz

Och vilket är då egentligen ämnet? Lite förenklat kan det beskrivas som ”Idrottens regelsystem i ett samhällsperspektiv”. Boken tar nämligen upp frågor som:

— Bör idrotten ha en roll som moralbildare och formare av rättsmedvetande? Vilken betydelse har i så fall medvetna regelöverträdelser, fusk, våld och allt striktare kontrollsystem?
— Kan idrotten leva med att uppenbara fel av domare kostar lag och idrottsutövare miljontals kronor?
— Hur utvecklas idrotten och vilken är ”idrottens idé” i en alltigenom allvarlig idrott där reglerna och kontrollmöjligheterna tar över?
— En domare kan inte alltid följa reglerna. Men hur ska han veta när?
— Kan en domstol ibland bestämma vem som vann?
— Ska idrotten eller domstolarna bestämma straffet för en tackling med uppsåt att skada?
— Är det godtagbart att ett lag som klarar sig kvar med glans i allsvenskan kan åka ur för att det har dålig ekonomi?
— Vad bör gälla om någon viktig hedersregel överträds, t.ex. om ena laget i en fotbollsmatch gör mål i stället för att lämna tillbaka bollen när den har spelats död på grund av att en spelare har skadats?

Boken innehåller en spännande, spänstig och djupt initierad genomgång och analys av dessa och många andra spörsmål av mycket stort intresse för den som engagerar sig i idrott och samhälle. Särskilt kanske för den som råkar vara jurist eller sociolog, men förvisso också för idrottens ledare, funktionärer och anhängare.

Bo Carlsson
Idrottens rättskulturer: Rättssociologiska och idrottsvetenskapliga essäer och exkurser
Malmö: idrottsforum.org (Malmö Studies in Sport Sciences Vol. 7) 2009.

Vi har nöjet att publicera en idrottsjuridisk artikel av Göran Lambertz i mars 2011, och vi kan dessutom förutsicka ett seminarium i Malmö inom en snar framtid på ett likarat tema.

Lediga platser

idrottsforum.orgs spalter är öppna för ledigförklarade akademiska tjänster inom det idrottsvetenskapliga området. Vi inbjuder lärosäten och forskningsinstitutioner från hela Norden att kostnadsfritt annonsera ledigförklarade tjänster till en sällsynt väl definierad målgrupp, genom att skicka in information om tjänsten och en länk till den formella utlysningen till redaktionen.


Prefekt till Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola
Malmö högskola söker prefekt till Institutionen för idrottsvetenskap, att efterträda Aage Radmann. Tillträde den 1 januari 2011. Institutionen har sedan halvårsskiftet rätt att utfärda doktorsexamen, och håller för närvarande på att bygga upp sin forskarutbildning. Snart blir det flytt till nya lokaler. Kanske rent av en fristående centrumbildning för idrottsvetenskap vid Malmö högskola? Spännande framtider är det i alla händelser, och här behövs en visionär och handlingskraftig ledare. Sista ansökningsdag är den 19 oktober 2010. Läs hela utlysningen här.

Stipendiat/doktorand i idrottsfilosofi till NIH i Oslo
Seksjon for kultur og samfunn, Norges idrettshøgskole (NIH), utlyser en stipendiatstilling, doktorandtjänst, i idrottsfilosofi. Filosofiforskningen på sektionen har hittills varit inriktad på etik (fair play) och rörelseforskning (fenomenologi), men andra intressen godtas. Ansökan ska vara NIH tillhanda senast den 28 oktober 2010. All information inför ansökan finns här.

Professor II i idrottspedagogik till NIH i Oslo
Idrottslärarutbildningen vid Norges idrettshøgskole (NIH), söker en professor på 20% deltid under tre år, med möjlighet till förlängning. Arbetet är fritt och arbetstiderna flexibla. Arbetet består i huvudsak av forskning och doktorandhandledning. Ansökan ska vara NIH tillhanda senast den 8 november 2010. All information inför ansökan finns här.

Konferens om ”Physical Literacy”

University of Bedfordshire står som värd för konferensen Psysical Literacy 2011, som äger rum den 29–30 juni 2011Putteridge Bury Conference Center. Detta är i sanning en early warning, eftersom inte så mycket mer är känt om konferensen än så länge; det finns till exempel ingen konferenshemsida ännu.

Physical literacy, alltså ett slags fysisk läskunnighet, är ett begrepp på mode just nu. Det står för motivation, självförtroende, fysisk kompetens, förståelse och insikt som utvecklas hos individen i syfte att bevara fysisk aktivitet under ett helt liv. Begreppet, som onekligen fyller en funktion med tanke på hur mycket forskning som bedrivits och bedrivs i syfte att hitta just de faktorer som ger upphov till livslång fysisk aktivitet, har utvecklats av Margaret Whitehead utifrån hennes studier i existentialism och fenomenologi, i en rad artiklar under 2000-talet, bland annat i den här texten, ett paper till British Philosophy of Sport’s konferens i Durham 2005.

Whiteheads arbete har på senare tid manifesterats i dels en webbsida, physical-literacy.org.uk, som än så länge mest består av referenser till hennes egna verk men vars mål är att utgöra ett forum för forskning och kunskapsutveckling inom physical literacy, dels en editerad volym i Routledge-serien International Studies in Physical Education and Youth Sport, Physical Literacy: Throughout the Lifecourse med texter av henne själv uppblandat med bidrag från en handfull välrenommerade forskare inom fältet idrott och fysisk aktivitet. Boken kommer att recenseras på forumet under tidig vår. Vi kommer också att återkomma till den här konferensen så snart en konferenshemsida med Call for Papers finns tillgänglig.

Två nya bulletiner

Forumredaktören har mottagit nya nummer av två idrottshistoriska bulletiner, dels SOF-bulletinen, organ för Sveriges Olympiahistorikers Förening, vars hemsida finns på Sveriges Olympiska Kommittés webbplats. I nummer 3 2010 bjuds som vanligt på varierad informativ läsning om svensk olympisk historia, bland annat skriver Tommy Wahlsten om handboll och basket i OS och om framgångsrika simmartjejer i London 1948. Fred Smedberg minns OS i Rom för 50 år sedan, och Thord Eric Nilsson rapporterar från de första spelen för ungdomar; facit för Sveriges del blev två guld och tre brons.

Dels har vi fått årets tredje nummer av SFS-Bolletinen, medlemstidning för Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker. Bland annat skriver Mikael Häggström om svenska målgörare i La Liga, Tommy Wahlsten om R:et Eklöw, och Roger Gottfridsson om Skånes FF, 90 år. SFS, som grundades 1983, är officiell samarbetspartner till Svenska Fotbollsförbundet vad avser svensk fobollshistoria och statistik.

Filosofer
till Prag

European Association for the Philosophy of Sport (EAPS) har slagit sig samman med British Philosophy of Sport Association (BPSA), och de två organisationerna arrangerar tillsammans en idrottsfilosofisk konferens i Prag den 19–21 maj 2011. Värd är idrottsfakulteten vid Karlsuniversitetet i Prag (Univerzita Karlova v Praze, grundat 1347).

Deadline för abstracts (200–300 ord) till konferensen är den siste december 2010. Mer om sådana detaljer, inklusive avgifter och anmälningsrutiner, finns att läsa på konferenshemsidan.Uppdaterad 2010–10–13

Konferensen Fotboll – forskningsrön & tillämpningar äger rum den 20–21 oktober 2010 anordnas av Centrum för idrottsforskning på Bosön i Stockholmstrakten. Läs hela programmet här. Anmälan gör man senast den 1 oktober på CIFs hemsida.

Vid Cardiff School of Sport arrangeras ett tvådagars forskningsprogram den 25–26 oktober 2010 på temat Embodiment, Narrative, Movement and Representation: Illustrations and Explorations of Contemporary Themes in Qualitative Research, avsett för doktorander och forskare som vill utveckla sina kunskaper om kvalitativ metod. Läs mer här.

Institut for Idræt of Biomekanik vid Syddansk Universitet i Odense står som värd för Nordic Conference 2010, som genomförs den 28–30 oktober 2010. På konferenshemsidan finns all information man kan önska. Deadline för abstracts är passerad.

En internationell tredagarskonferens på temat Body enhancements and (il)legal drugs in sport and exercise – human and social perspectives arrangeras i København, där den äger rum i IFIs lokaler på Nørre Allé 51 i København., den 10–12 november 2010. Läs mer om konferensen, som för övrigt är avgiftsfri, på dess hemsida.

7th German Conference for Sport Economics and Sport Management äger rum i Köln den 17–19 november 2010, på Deutsche Sporthochschule. Gå in på konferenshemsidan och läs mer om detta.

Tisdagen den 23 november ges två föredrag om dopning vid Institut for Idræt, Københavns Universitet, kl 15.00–17.00 Först talar Nicole Thualagant Winslow, doktorand i sociologi vid IFI, om Kropsforbedring og optimering i fitness, och därefter Ulrik Wagner, postdocforskare i sociologi vid IFI, om Global Anti-doping på vej mod en Version 2.0? Läs mer på på föreläsningsseriens hemsida.

SVEBIs årskonferens 2010 är förlagd till Göteborg, och äger rum den 24–25 november. Se programmet här.

Nordiskt Idrottsmöte blir det i Göteborg den 24–26 november 2010, med fokus på utvecklingen inom idrott och idrottsfaciliteter i Norden. Läs hela pressreleasen här.

Universitetet i Ljubljana i Slovenien, och dess idrottsfakultet, är värd för årets akademiska konferens om ungdomsidrott, Youth Sport 2010. Konferensen äger rum den 2–4 december 2010. Läs mer om konferensen på en väl genomförd konferenshemsida.

Abstract-deadline är passerad för den vid Høgskolen i Telemark arrangerade internationella idrottshistoriska forskningskonferensen på temat Winter Sports and Outdoor Life. Man efterlyser nu bidrag till konferensen, som äger rum den 23–26 februari 2011. Besök konferenshemsidan.

The Second International Conference on Sport and Society äger rum i Kolkata, Indien, den 28 februari – 2 mars 2011. Arrangör är Sport & Society. Första submission deadline är den 14 oktober 2010. Därutöver finns all information på konferenshemsidan.

Nästa års EASS-konferens (European Association for Sociology of Sport) är förlagd till Umeå och äger rum den 18–22 maj 2011 på temat People in motion – bridging the local and the global. Besök konferenshemsidan.

ISSA, International Sociology of Sport Association förlägger sin årliga världsskonferens 2011 till Havanna, Kuba. Den 12–15 juli 2011 träffas världens alla sportsociologer under temat Sport and the Winds of Change: Past, Present, Futures. I väntan på en konferenshemsida kan den som vill veta mer kontakta Chris Hallinan, ISSAs vicepresident med ansvar för konferenserna.

Manchester Metropolitan University är värd för konferensen Sport and Coaching: Pasts and Futures, den 25–26 juli 2011. Abstracts på 150–200 ord ska vara Dave Day tillhanda senast den 3 december 2010. Läs hela CfP här.

På anslagstavlan anslår vi information om möten, konferenser och andra evenemang som våra läsare skickar in, eller som redaktören själv upptäcker. Har du något du vill informera om så skicka ett mail med info och länk till redaktören. Anslagstavlan uppdateras kontinuerligt.
Fotbollens framtid i Europa


Missnöjd Ett av de fall post-Bosman som Marie Kronberg diskuterar handlar om den framgångsrika belgiska judokan Christelle Deliège (f. 1972), som inte blev uttagen till de nationella kvaltävlingarna inför OS i Atlanta 1996. Hon tog saken till domstol, under hänvisning till att förbundet hindrade hennes karriärutveckling på ett oegentligt sätt med konsekvenser för hennes ekonomiska verksamhet, som ju ska skyddas av gemenskapsrätten. EG-domstolen fann dock att uttagningsregler är ofrånkomliga i samband med internationella tävlingar på hög nivå. Sådana regler kan således inte i sig anses utgöra en begränsning av friheten att tillhandahålla tjänster. Christelle Deliège är numera aktiv inom det franskspråkiga socialistpartiet i Belgien, och ställde upp i riksdagsvalet i juni i år.

Ibland säger man att om det ena eller det andra inte funnes skulle man vara tvungen att uppfinna det. Detta gäller i högsta grad om sport, även om det naturligtvis är svårt att resonera kontrafaktiskt om ett fenomen som så genomsyrar vardagen för alla människor. Så låt oss undvika att fantisera om en värld utan sport, och inskränka detta tankeexperiment till en introduktion av sport i samhället år 2010. Hur skulle det gå till? – Som så mycket annat idag skulle det sannolikt vara ett projekt som introduceras uppifrån, i Europa på EU-nivå med direktiv till medlemsländerna om att anta lagar som initierar och reglerar denna nya form av underhållning. Mycket av det som vi idag tar för givet när det gäller bredd- och tävlingsidrott skulle sannolikt aldrig komma på tal, så som idrotter där deltagarna kan ta skada (boxning), eller miljön hotas (motorsport), eller tävlingar nationer emellan. Mycken idrott skulle sannolikt utformas som Ryder Cup extrapolerad till global nivå, det vill säga att Europa tävlar mot USA eller den nordamerikanska kontinenten, Sydamerika, Afrika, Asien, Oceanien. Man kan tänka sig spelarövergångar mellan kontinenter, men med strikt reglerade transferbelopp – kanske beslutade av FN? Man kan också lätt se utvecklade regelverk vad gäller till exempel idrottsskadehantering – sjukskrivning, arbetsförmågebedömning, arbetsskadeersättning, etc; supporterverksamhet – antal och storlek på bengaliska eldar, särskilda bevakade områden där kontrollerade slagsmål mellan olika lags supportrar kan tillåtas, etc; för att inte tala om redskapen, med fantastiskt detaljerade regler för bordtennisracketens utformning, eller diskusens, eller för den delen fotbollens – med en för ändamålet uppbyggd kontrollapparat. Slutsats: den omfattande byråkratin skulle leda till att den nya underhållningen sport aldrig ens lämnade startgroparna.

Denna fundering initierades av Marie Kronbergs rättsvetenskapligt inriktade artikel om fotbollens framtid inom den europeiska unionen. Utgångspunkten är självklart den beramade Bosman-domen 1995, det vill säga dåvarande EG-domstolens (från och med den 1 december 2009 EU-domstolen) epokgörande utslag i målet rörande Jean-Marc Bosman, med innebörden att fotbollsspelare ska jämställas med andra arbetstagare och liksom dem vara garanterade fri rörlighet inom unionen. Fotbollsspelare kunde härigenom fritt flytta till en annan klubb i annat land när kontraktet med en klubb löpt ut. Domen innebar också att regler rörande maximalt antal spelare från andra EU-länder i ett lands ligaklubbar olagligförklarades. Sporten, och primärt den affärsmässigt utvecklade fotbollen, skulle betraktas, menade domstolen, som vilken annan verksamhet som helst och falla in under ordinarie EU-regelverk. Många fruktade att detta skulle innebära slutet för europeisk ligafotboll, men hur gick det egentligen? Ganska bra, menar Kronberg, som har studerat EUs syn på sport efter Bosmandomen, dels i flera domar efter Bosman, dels i rapporter och fördrag. EU och dess domstol har, konstaterar Marie Kronberg, uppvisat större känslighet till sportens speciella behov än man hade anledning att frukta, med resultatet att europeisk fotboll lever och frodas.


Välkommen till idrottsforum.orgs etthundratjugoåttonde uppdatering sedan starten den 6 juni 2003. Nästa uppdatering läggs ut den 3 november, som vanligt med artiklar, recensioner och andra nyttiga, intressanta texter. Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du kostnadsfritt anmäla dig till vår mailinglista, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!
Förra uppdateringens artiklar, Mette Mogensens, Laura Munchs och Kirsten Kaya Roesslers om kvinnorna i idrottens rum och arenor, och Niklas Hafens om fotboll för fred och försoning, finns, tillsammans med samtliga publicerade artiklar, totalt 261 till antalet, tillgängliga från artikellöpet. Förra uppdateringens löpsedel ligger här.
Är du själv idrottsforskare? Då vill du säkert vara med och presentera dig på idrottsforum.orgs forskarlista. Den omfattar idag inte mindre än 211 nordiska idrottsforskare. Se här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till redaktören.
Vill du medverka på idrottsforum.org? Kanske med en artikel? Eller vill du recensera böcker? Skicka då ett mail till redaktionen. För att underlätta för författare och redaktör har vi ställt samman en sida med enkla instruktioner för författare (pdf-fil).

Kjell E. Eriksson
Redaktör

Ny artikel i Scandinavian
Sport Studies Forum

Consuming Football:
The Norwegian Experience, the English Impact, and the Possibilities of Interdisciplinary Research

Ingar Mehus och Guy Osborn


Artikeln tar sin utgångspunkt i ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till idrottforskningen och applåderar den flerdisciplinära korsbefruktningen. Särskilt hävdas att omvandlingen av engelsk fotboll har fått stå modell för modernisering av fotboll i Norge. Fotboll är en global sport och regleringen av fotbollen och dess publik i andra länder är därför av intresse när syftet är att förstå det engagemang och konsumtionsmönster som finns hos fotbollens åskådare i Norge.
Den empiriska studien undersöker åskådare (N = 394) vid två hemmamatcher för Rosenborg Ballklubb och studerar förhållandet mellan motiv för att delta, lagidentifiering, samt direkt och indirekt konsumtion. En statistisk modell har utvecklats som förklarar 20 procent av variationen i motiv för deltagande. Den urvalspopulation som i huvudsak består av kvinnor och familjer får högre poäng på sociala motiv och ser mindre fotboll, både direkt och indirekt.
Det är dock lite som skiljer de två poulationerna när det gäller lagidentifiering och betydelsen av spänningsmotivet. Stabiliteten i motivmönster, tillsammans med utbytesfrekvensen för åskådare mellan matcherna, visar att det är svårt att skilja fans från icke-fans. Slutsatsen är att studier av fenomenet fotbollspublik vinner på ett flerdisciplinärt angreppssätt, vilket utifrån olika disciplinära perspektiv ger en mer balanserad förståelse.


Artikeln finns tillgänglig för gratis nedladdning på SSSFs hemsida. Klicka på loggan!

Tidskriftsnytt

Vi presenterar i varje uppdatering innehållet i de senaste numren av ett antal idrottsvetenskapliga tidskrifter. I förekommande fall länkar artikelrubriken till ett abstract. Tipsa oss gärna om du tycker att vi missat någon tidskrift.

Sport, Ethics and Philosophy Vol 4 No 2 2010 (Routledge) TEMA Athletics and Philosophy in Ancient Greece and Rome: Contests of Virtue. Inga författare anges, inga abstracts finns, men sannolikt snart en Routledgebok.

Preface; Abstracts; Introduction; Part 1: Athleticism and Aretē: From Aristocracy to Democracy Athletic Heroes; Olympia: Running Towards Truth; Boxing with Tyrants; Part 2: Sport as Training for Virtue in Classical Greek Philosophy Wrestling With Socrates; Plato's Gymnasium; Aristotle's Pentathlete Part 3: Learning from Watching Ancient Roman Spectacles The Epicurean Spectator; Seneca's Gladiators; The Circus and the Cosmopolis; Conclusion: Implications for Modern Sport; References.


Journal of Sport & Exercise Psychology Vol 32 No 4 2010 (Human Kinetics)

The Role of Body-Related Self-Conscious Emotions in Motivating Women’s Physical Activity av Catherine M. Sabiston, Jennifer Brunet, Kent C. Kowalski, Philip M. Wilson, Diane E. Mack och Peter R.E. Crocker;
Introducing a Short Version of the Physical Self Description Questionnaire: New Strategies, Short-Form Evaluative Criteria, and Applications of Factor Analyses av Herbert W. Marsh, Andrew J. Martin och Susan A. Jackson; Crowd Noise as a Cue in Referee Decisions Contributes to the Home Advantage av Christian Unkelbach och Daniel Memmert; Interactive Effects of Different Visual Imagery Perspectives and Narcissism on Motor Performance av Ross Roberts, Nichola Callow, Lew Hardy, Tim Woodman och Laura Thomas; Priming as a Means of Preventing Skill Failure Under Pressure av Kelly J. Ashford och Robin C. Jackson; Imagining the Possibilities: The Effects of a Possible Selves Intervention on Self-Regulatory Efficacy and Exercise Behavior av Elisa C. Murru och Kathleen A. Martin Ginis; Achievement Goals, Competition Appraisals, and the Well- and Ill-Being of Elite Youth Soccer Players Over Two Competitive Seasons av James W. Adie, Joan L. Duda och Nikos Ntoumanis.


European Sport Management Quarterly Vol 10 No 4 2010 (Routledge) TEMA Sport Management Cultures

Culture and the Study of Sport Management av Vassil Girginov; Sport, Muslim Identities and Cultures in the UK, an Emerging Policy Issue: Case Studies of Leicester and Birmingham av Mahfoud Amara och Ian P. Henry; Cross-sectoral Variation in Organizational Culture in the Fitness Industry av Eric W. MacIntosh, Alison Doherty och Matt Walker; A Culture of Trust: Engaging Muslim Women in Community Sport Organizations av Hazel Maxwell och Tracy Taylor; Meanings and Functions in Olympic Consumption: A Study of the Athens 2004 Olympic Licensed Products av Artemisia Apostolopoulou, Dimitra Papadimitriou och Vasia Damtsiou; Embracing Cultural Contexts and Critical Reflexivity: (Re)presenting the Global Sports Industry in Research and Practice av Steven W. Pope.


Soccer & Society Vol 11 No 5 2010 (Routledge)

The Chelsea Chronicle, 1905 to 1913 av Alexander Jackson; A new breed? Some observations about the careers of professional footballers in England, 1946-1985 av Joyce Woolridge; From passive to active: the changing relationship between supporters and football clubs av Jamie A. Cleland; 'It's the little details that make up our identity': Everton supporters and their stadium ballot debate av Peter Kennedy och David Kennedy; The Leicester School of Football Hooliganism: an evaluation av Shaun Best; Train stations and trainers: observations of simulated football hooliganism in England av Ian Woolsey; 'Surf's up!': A call to take English soccer fan interactions on the Internet more seriously av Tom Gibbons och Kevin Dixon; Football broadcasting: tipping point or bleeding edge? av Stephen Henderson; Lock, stock and two smoking hooligans: low sport journalism and hit-and-tell literature av Steve Redhead; 'Money, money, money?' The development of financial inequalities in English professional football av Chris Platts och Andy Smith; Leeds United and football's super creditors av Shaun Best; Theresa Bennett is 42 … but what's new? av Gerald Griggs och Kay Biscomb; 'A reporter trying to reach to the heart of what football is'. Arthur Hopcraft's The Football Man av Dave Russell.


Psychology of Sport and Exercise Vol 11 No 6 2010 (Elsevier)

Sport Psychology Establishing validity evidence for the Sport Multidimensional Perfectionism Scale-2 in intercollegiate sport av John K. Gotwals, John G.H. Dunn, Janice Causgrove Dunn och Vania Gamache; Identifying important practice behaviors for the development of high-level youth athletes: Exploring the perspectives of elite coaches av Emily J. Oliver, James Hardy och David Markland; Functions of mental imagery in expert golfers av Marjorie Bernier och Jean F. Fournier; Peer motivational climate and burnout perceptions of adolescent athletes av Alan L. Smith, Henrik Gustafsson och Peter Hassmén; Moral identity and social goals predict eudaimonia in football av Luke Sage och Maria Kavussanu; Self-confidence and performance: A little self-doubt helps av Tim Woodman, Sally Akehurst, Lew Hardy och Stuart Beattie; Structure of the role ambiguity framework and validity in the French culture av Grégoire Bosselut, Jean-Philippe Heuzé och Philippe Sarrazin; Does social desirability influence the relationship between doping attitudes and doping susceptibility in athletes? av Daniel F. Gucciardi, Geoffrey Jalleh och Robert J. Donovan; Parental behaviors that affect junior tennis player development av Larry Lauer, Daniel Gould, Nathan Roman och Marguerite Pierce; The effects of free weights and elastic tubing resistance training on physical self-perception in adolescents av David R. Lubans, Elroy J. Aguiar och Robin Callister; Stressors, social support and psychological responses to sport injury in high- and low-performance standard participants av Tim Rees, Ian Mitchell, Lynne Evans och Lew Hardy; Achievement goals and championship performance: Predicting absolute performance and qualification success av Joachim Stoeber och Rosanna Crombie; Exercise Psychology Parental influences on different types and intensities of physical activity in youth: A systematic review av Charlotte L. Edwardson och Trish Gorely; Effect of acute exercise of differing intensities on simple and choice reaction and movement times
av Stephen Draper, Terry McMorris och John K. Parker; Motivation in the exercise setting: Integrating constructs from the approach–avoidance achievement goal framework and self-determination theory av Juan A. Moreno, David González-Cutre, Álvaro Sicilia och Christopher M. Spray; Ergogenic and psychological effects of synchronous music during circuit-type exercise av C.I. Karageorghis, D.L. Priest, L.S. Williams, R.M. Hirani, K.M. Lannon och B.J. Bates; Exercise caution when stressed: Stages of change and the stress–exercise participation relationship av Rafer S. Lutz, Matthew A. Stults-Kolehmainen och John B. Bartholomew; Use of a picture distortion technique to examine perceptive and ideal body image in male and female competitive swimmers av Isabel Urdapilleta, Diane Aspavlo, Laurence Masse och Aurelie Docteur; An examination of perfectionism traits and physical activity motivation av Jay-Lee Longbottom, J. Robert Grove och James A. Dimmock; Are we having fun yet? Testing the effects of imagery use on the affective and enjoyment responses to acute moderate exercise av Damian M. Stanley och Jennifer Cumming; Helping overweight women become more active: Need support and motivational regulations for different forms of physical activity av Marlene N. Silva, David Markland, Paulo N. Vieira, Sílvia R. Coutinho, Eliana V. Carraça, António L. Palmeira, Claudia S. Minderico, Margarida G. Matos, Luís B. Sardinha och Pedro J. Teixeira; Perceived parental social control following a recalled physical activity lapse: Impact on adolescents’ reported behavior av Kathleen S. Wilson och Kevin S. Spink; The incongruous alcohol-activity association: Physical activity and alcohol consumption in college students av Jessica R.B. Musselman och Patricia C. Rutledge; “Uncool to do sport”: A focus group study of adolescent girls’ reasons for withdrawing from physical activity av Amy Slater och Marika Tiggemann.


Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics Vol 13 No 7 & 8 2010 (Routlewdge) TEMA The Consumption and Representation of Lifestyle Sports

Introducing the consumption and representation of lifestyle sports av Belinda Wheaton; Section one: (Global) industries and medias A battle for control: exchanges of power in the subculture of snowboarding av E. Coates, B. Clayton och B. Humberstone; Maverick's: big-wave surfing and the dynamic of 'nothing' and 'something' av Becky Beal och Maureen Margaret Smith; Surface and substructure: beneath surfing's commodified surface av Mark Stranger; Commercialization and lifestyle sport: lessons from 20 years of freestyle BMX in 'Pro-Town, USA' av Bob Edwards och Ugo Corte; The historical mediatization of BMX-freestyle cycling av Wade Nelson; Section two: The female athletic revolution? Gender identity and representation Rhizomatic bodies, gendered waves: transitional femininities in Brazilian Surf av Jorge Dorfman Knijnik, Peter Horton och Lívia Oliveira Cruz; 'I just eat, sleep and dream of surfing': when surfing meets motherhood av Lucy Spowart, Lisette Burrows och Sally Shaw; Mountain biking is for men: consumption practices and identity portrayed by a niche magazine av Sherry M. Huybers-Withers och Lori A. Livingston; Section three: New theoretical directions 'Your Wave, Bro!': virtue ethics and surfing av S. Olivier; Chancing your arm: the meaning of risk in rock climbing av Amanda West och Linda Allin; Entering scapeland: yoga, fell and post-sport physical cultures av Michael Atkinson; Alternative sport and affect: non-representational theory examined av Holly Thorpe och Robert Rinehart.


International Journal of the History of Sport Vol 27 No 13 2010 (Routledge)

The Cultural Bond? Cricket and the Imperial Mission av Owen Mann; Football in Inter-war Northern Ireland: Ballymena Football and Athletic Club Limited - Religious and Political Exclusivity or Civic Inclusivity? av David Laverty och Neal Garnham; Taiwan and the 2001 Baseball World Cup: The National Impact of a World Sporting Event av Chien-Yu Lin, Ping-Chao Lee och Chih-Fu Cheng; Trinity Mysteries: University, Elite Schooling and Sport in Ireland av Gerry P. T. Finn; Some Light on the Jumping Event in the Ancient Olympic Games: Suggestions Provided by the Purchena Games of 1569 av Alfonso Manas och Juan Rodríguez.


Sport in History Vol 30 No 3 2010 (Routledge)

Education, Income and Status: Amateur Cricketers in England and Wales c.1840-c.1930 av Peter Cain; Sporting Journalism and the Maintenance of British Servicemen's Ties to Civilian Life in First World War Propaganda av David Monger; 'You May Say What You Like to the Professional and Dismiss Them When You Want': The Rise and Fall of Professional Chess Players in Victorian Britain av Adrian Harvey; Contrasting Representations of Englishness During FIFA World Cup Finals av Tom Gibbons; Behind the Iron Curtain: Football as a Site of Contestation in the East German Sports 'Miracle' av Mike Dennis och Jonathan Grix; Innovation not Invention: A Reply to Peter Swain Regarding the Professionalization of Association Football in England and its Diffusion av R. W. Lewis; Where the 'Real' Meets the 'Conceptual': The Uncomfortable Boundary Between Histories of Sport and Cultural Studies av Malcolm MacLean.


Sport Management Review Vol 13 No 4 2010 (Elsevier) TEMA Managing ethnocultural and 'racial' diversity in sport (edited by Daryl Adair, Tracy Taylor and Simon Darcy)

Managing ethnocultural and ‘racial’ diversity in sport: Obstacles and opportunities Pages 307-312
av Daryl Adair, Tracy Taylor och Simon Darcy; Ganma theory and third-sector sport-development programmes for Aboriginal and Torres Strait Islander youth: Implications for sports management av Alana Thomson, Simon Darcy och Sonya Pearce; Maori feminism and sport leadership: Exploring Maori women's experiences av Farah R. Palmer och Tina M. Masters; Experiences of volunteering in sport: Views from Aboriginal individuals av Larena Hoeber; The myth of a ‘fair go’: Barriers to sport and recreational participation among Indian and other ethnic minority women in Australia av Pooja Sawrikar och Kristy Muir; Understanding a culture of diversity through frameworks of power and change av Alison Doherty, Janet Fink, Sue Inglis och Donna Pastore; Perspectives of mentoring: The Black female student-athlete av Akilah R. Carter och Algerian Hart; Understanding the under-representation of African American coaches: A multilevel perspective av George B. Cunningham; Navigating barriers: A qualitative examination of the under-representation of Black females as head coaches in collegiate basketball av John F. Borland och Jennifer E. Bruening; Sport as a vehicle for socialization and maintenance of cultural identity: International students attending American universities
av James T. Allen, Dan D. Drane, Kevin K. Byon och Richard S. Mohn .


Journal of Sports Sciences Vol 28 No 11 2010 (Routledge). Urval

Coach strategies for addressing psychosocial challenges during the return to sport from injury av Leslie Podlog och Rylee Dionigi; Development of the Talent Development Environment Questionnaire for Sport av Russell J. J. Martindale, Dave Collins, John C. K. Wang, Michael McNeill, Kok Sonk Lee, John Sproule och Tony Westbury; The relationship between biomechanical variables and driving performance during the golf swing av Yungchien Chu, Timothy C. Sell och Scott M. Lephart.


Journal of Sport Management Vol 24 No 5 2010 (Human Kinetics)

The Lesbian Label as a Component of Women's Stigmatization in Sport Organizations: An Exploration of Two Health and Kinesiology Departments av Melanie L. Sartore och George B. Cunningham;
An Application of Fuzzy Logic to Service Quality Research: A Case of Fitness Service av Jose A. Martinez, Yong Jae Ko och Laura Martinez; Evaluating Sport Club Board Performance: A Customer Perspective av Heath McDonald och Emma Sherry; The Meaning and Measurement of a Sport Event Experience Among Active Sport Tourists av Kyriaki Kaplanidou och Christine Vogt; Developing a Method for Comparing the Elite Sport Systems and Policies of Nations: A Mixed Research Methods Approach av Veerle De Bosscher, Simon Shibli, Maarten van Bottenburg, Paul De Knop och Jasper Truyens.


Recreational Sports Journal Vol 34 No 3 2010 (Human Kinetics)

Job Satisfaction for Campus Recreation Professionals Within NIRSA Institutions av William F. Stier, Jr., Robert C. Schneider, Stephen Kampf och Brady P. Gaskins;
The Four Steps to Exceptional Leadership of Campus Recreation in Turbulent Times av W. James Weese; Impact of Facility Maintenance on Campus Recreational Sports Departments at Public Universities in the United States av Stacey Hall; Impact of College Recreation Centers on Enrollment av Stephen Kampf; The Effects of a Sportsmanship Education Program on the Behavior of College Intramural Sports Participants av Robert P. Mathner, Christina L.L. Martin, Shane A. Tatum och Deepak Chouti; The Campus Recreation Assessment Model av Danell J. Haines; The Key to Effective Assessment: Writing Measurable Student Learning Outcomes av Julie Wallace Carr och Sarah Hardin.


Journal of Sport & Exercise Psychology Vol 32 No 5 2010 (Human Kinetics)

Sociocognitive Self-Regulatory Mechanisms Governing Judgments of the Acceptability and Likelihood of Sport Cheating av Fabienne d'Arripe-Longueville, Karine Corrion, Stéphanie Scoffier, Peggy Roussel och Aïna Chalabaev;
How You Provide Corrective Feedback Makes a Difference: The Motivating Role of Communicating in an Autonomy-Supporting Way av Athanasios Mouratidis, Willy Lens och Maarten Vansteenkiste; Developmental Activities That Contribute to High or Low Performance by Elite Cricket Batters When Recognizing Type of Delivery From Bowlers’ Advanced Postural Cues av Paul R. Ford, Jeffrey Low, Allistair P. McRobert och A. Mark Williams; Cultural Differences in the Relationships Among Autonomy Support, Psychological Need Satisfaction, Subjective Vitality, and Effort in British and Chinese Physical Education av Ian M. Taylor och Chris Lonsdale; Momentary Affect Predicts Bodily Movement in Daily Life: An Ambulatory Monitoring Study av Andreas Schwerdtfeger, Ragna Eberhardt, Andrea Chmitorz av Eva Schaller; Predictors of Doping Intentions in Elite-Level Athletes: A Social Cognition Approach av Lambros Lazuras, Vassileios Barkoukis, Angelos Rodafinos och Haralambos Tsorbatzoudis; The Exercise and Affect Relationship: Evidence for the Dual-Mode Model and a Modified Opponent Process Theory av Sarah M. Markowitz och Shawn M. Arent;Beyond Sensation Seeking: Affect Regulation as a Framework for Predicting Risk-Taking Behaviors in High-Risk Sport av Carole Castanier, Christine Le Scanff och Tim Woodman.


Sociology of Sport Journal Vol 27 No 3 2010 (Human Kinetics)

Foucault in Leotards: Corporeal Discipline in Women’s Artistic Gymnastics av Natalie Barker-Ruchti och Richard Tinning;
Islam, Hijab and Young Shia Muslim Canadian Women’s Discursive Constructions of Physical Activity av Nisara Jiwani och Geneviève Rail; Uncivil Attention and the Public Runner av Debra Gimlin; Theorizing Paula Radcliffe: Representing a Nation av Theresa Walton; “Their Bottoms Are the Wrong Shape” Female Jockeys and the Theory of Established Outsider Relations av Philippa Velija och Leah Flynn.


The Sport Psychologist Vol 24 No 3 2010 (Human Kinetics)

Coach Education Related to the Delivery of Imagery: Two Interventions av Nichola Callow, Ross Roberts, Joy Bringer och Edel Langan;
Pressure Kicks in the NFL: An Archival Exploration Into the Deployment of Timeouts and Other Environmental Correlates av Nadav Goldschmeid, Max Nankin och Guy Cafri; A Temporal Examination of Elite Performers Sources of Sport-Confidence av Kieran Kingston, Andrew Lane och Owen Thomas; Social Support and Performance in a Golf-Putting Experiment av Tim Rees och Paul Freeman; Quiet Competence: Writing Women Into the History of U.S. Sport and Exercise Psychology av Vikki Krane och Diane E. Whaley; The Development of Confidence Profiling for Sport av Kate Hays, Owen Thomas, Joanne Butt och Ian W. Maynard; The Role of Confidence Profiling in Cognitive-Behavioral Interventions in Sport av Kate Hays, Owen Thomas, Ian W. Maynard och Joanne Butt.

Googla idrottsforum.orgs websidor för att hitta texter om det som intresserar just dig! Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.

Google


Sök idrottsforum.org Sök hela Internet

Recensioner

I denna uppdatering bjuder forumets recensenter på anmälningar av tio nya idrottsvetenskapliga böcker.

FYSISK BILDNING
Filosofie doktor i pedagogik kan Mikael Londos vid Malmö högskola numera kalla sig, efter att han framgångsrikt försvarat sin avhandling Spelet på fältet: Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid, som här recenseras av Øyvind Förland Standal.

DOPNINGENS ETIK
På Institut for Idræt i Århus bekymrar man sig lika mycket för dopningens etik som för anti-dopningens. Verner Møller skriver i en nyutgiven bok om The Ethics of Doping and Anti-Doping: Redeeming the Soul of Sport. Kutte Jönsson recenserar.

IDROTTSPSYKOLOGI
Att klara avancerade studier parallellt med en karriär som elitidrottare ställer mycket speciella krav på rådgivning och psykologiska tjänster. Således en ny antologi, Counselling and psychological service for college student-athletes av Edward Etzel, som Urban Johnson har läst.

KVINNOR OCH FITNESS
Tredje vågens feminister har ett annat förhållande till den egna kroppen,vilket omvittnas i bland annat Shari L. Dworkins och Faye Linda Wachs’ Body Panic: Gender, Health, and the Selling of Fitness, som vi gav till Inge Kryger Pedersen

COACHNING
Att vara coach i Sverige och i England är inte samma sak, inte samma roll. Det lär vi oss i PG Fahlströms recension av Paul E. Robinsons Foundations of Sports Coaching som gapar över mycket och som därmed mister om inte hela, så åtminstone en viktiga delar av, stycket.

IDROTTSPSYKOLOGI
Johan Fallby blev ombedd att för forumets räkning läsa ett gäng konferenspapers från 2006 som samlats i volymen Psychology of Sport Excellence, sammanställd av Tsung-Min Hung, Ronnie Lidor och Dieter Hackfort. Det blev en del lästips.

LÖPNINGENS HISTORIA
Den norske folkloristen och författaren Thor Gotaas har tidigare fått en historik över längdskidåkning recenserad på forumet. Den här gången är det den ambitiösa satsningen A History of Running som är föremål för vårt intresse. Björn Sandahl recenserar.

OLYMPISKA SPEL
Redaktören för numera nedlagda tidskriften Olympika: The International Journal of Olympic Studies, Robert K. Barney, har sammanställt ett antal artiklar från 1992–2005 i boken Rethinking the Olympics: Cultural Histories of the Modern Games som Jørn Hansen har läst.

IDROTT OCH MEDIER
Relationen mellan sport och medier kan nog utforskas ytterligare, men att bara skriva om förhållandet har redan många gjort – och nu, för andra gången, Raymond Boyle och Richard Haynes, i andra upplagan av Power Play: Sport, the Media and Popular Culture. Marit Nybelius är inte road.

IDROTTSPEDAGOGIK
Från början är det en vänbok till två avgående kollegor vid Agders universitet, med bidrag av några av Norges mest kända idrottsforskare. Jan-Eric Ekberg har läst Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk, och han fann den lärorik.


Läs mer om dessa böcker på recensionslöpet, som också länkar till samtliga bokrecensioner som publicerats i dessa spalter, för närvarande 792 titlar.

Se här listan över böcker som just nu ligger ute på recensent, och listan över böcker som ligger på redaktionen och väntar på en recensent. Kanske på just dig? Hör i så fall av dig till redaktionen.

Kamlar FF 100 år blev givande utställning

För den fotbollsintresserade som ämnar besöka Kalmar med omnejd kan ett besök på utställningen Fenomenet fotboll rekommenderas. Utställningen är egentligen en del i firandet av Kalmar FF:s hundraårsjubileum, men även för dig som inte är KFF:are kan ett besök bli ett trevligt avbräck i vardagen. Tanken är att du här ska ”förföras av fotbollen, fördjupas av kunskapen och förundras av upplevelsen”.

Interiörer från utställningen. Klicka på en bild för att se en större version. Foto: Katarina Schenker.

Huruvida en redan fotbollsfrälst person kan förföras av fotboll låter vi dock vara osagt. Däremot kan en fotbollsfrälst genom ett besök få fördjupad kunskap om fenomenet fotboll. Torbjörn Andersson, historiker och fotbollsforskare vid Institutionen för idrottsvetenskap i Malmö, har bidragit med texterna till utställningen. Vad sägs om att lära sig mer om supporterkulturen, arenorna, samlarna, de ideella krafterna, klubbarna i Kalmartrakten, spelarna, fotbollens ursprung och sist (och minst på utställningen) damfotbollens utveckling?

Korruption i sportens elfenbenstorn

Den brittiske journalisten Andrew Jennings har en lång karriär som journalist bakom sig – och framför sig, förhoppningsvis. Han föddes ca 1950, och var redan i slutet av 60-talet grävande journalist i Sunday Times’ Insight Team. Under 1970- och 80-talen arbetade han för en rad av Englands ledande dagstidningar och som undersökande journalist på BBC, som han dock lämnade 1986 när man vägrade sända en dokumentär om korruption inom Scotland Yard. Storyn blev istället Jennings’ första bok.

Andrew Jennings

Därefter följde en rad uppmärksammade reportage om Storbritanniens delaktighet i Iran-Contras-affären, om den kaukasiska maffians aktiviteter i Tjetjenien i början av 1990-talet, om korruption inom brittiska simförbundets ledning, om vådorna av privatiseringen av järnvägstrafiken i England.

Under 2000-talet har Jennings alltmer fokuserat de internationella idrottsförbunden, och specifikt FIFA och IOK, och avslöjat grov korruption som bland annat involverar Sepp Blatter själv och andra toppar inom FIFA. Han har publicerat ett antal böcker om korruption inom IOK, senast The Great Olympic Swindle 2000. Inför VM i Tyskland 2006 visade det brittiska BBC-programmet Panorama hans dokumentär om korruption högt upp i FIFA-toppen.

I skottgluggen: Sepp Blatter

Andrew Jennings har också startad transparencyinsport.org, med i huvudsak hans egna reportage om korruption och andra tvivelaktigheter inom de internationella idrottsförbunden. Nyligen kunde han avslöja att Sepp Blatter satsar på att få Nobels fredspris innan han drar sig tillbaka efter ett och ett halvt decennium av korruptionsanklagelser. Det gick ju sådär.

Andrew Jennings är inte okontroversiell. Han är portförbjuden på alla FIFA- och IOK-kontor världen runt, han har fått vänja sig vid att bli avvisad från presskonferenser när hans frågor blir alltför närgångna och detaljerade. Men i en krönika inför OS 2000 i Sydney uttrycker eb av BBCs ledande sportreportrar Rob Bonnet sitt förtroende för Jennings. Play the Game listar honom bland sina författarprofiler, och själv har han en länk tillbaka till den danska organisationen.

Men det är fritt fram för envar att läsa hans texter och dra sina egna slutsatser. Gå till transparencyinsport.org.

Vem vinner matchen? Välj lag och se vad BayMiner tror.

EU + sport = sant?

Den frågan berörs ju i Marie Kronbergs artikel i den här uppdateringen, och det kan väl finnas goda skäl för var och en med intresse för sport och samhälle, eller för bara sport för den delen, att hålla sig à jour med utvecklingen av EUs sportintresse.

Det kan man ju göra på lite olika sätt. Man kan till exempel hålla koll på utvecklingen genom att regelbundet besöka Sport & EU, hemsida för Association fo the study of Sport and the European Union. Där kan man också bli medlem, och dessutom anmäla sig till föreningens mailing list.

Man kan också bli flitig besökare på den fristående hemsidan The EU Sports Platform ("bringing games to politics"), som är ett icke vinstdrivande initiativ inom cabinet DN, en konsultfirma i Bryssel inriktad på EU. Plattformen är ett öppet forum för sport och relaterade aktiviteter, med syftet att avkoda EUs beslutsprosa, som lätt blir snårig på gränsen till obegriplig. Man vill sammanföra alla intressenter på idrottsområdet i de 27 medlemsstaterna. Med tanke på den ambitionen kan plattformen, som grundades av Chris Heaton-Harris, tidigare EU-parlamentariker, tyckas ganska lättviktig och informationsgles. Men den är å andra sidan bara ett år gammal, så myckat kan hända än.

En ytterligare sätt att ta del av sportens väg i EUs korridorer är att abonnera på plattformens nyhetsbrev Brussels Update. Nyhetsbrevet utkommer 5–8 gånger per år, och bevakar ständigt den politiska utvecklingen i EU:s institutioner vilka direkt eller indirekt kan påverka idtrottsrörelsen. För att hamna på utskickslistan skriver man till Christina Karlsson och meddelar att man vill få nyhetsbrevet (som pdf-fil) skickat till sig.

Fotboll i Mellanöstern

Call for Papers har gått ut för ett temanummer av Soccer & Society, som också ska bli en bok i Routledges serie Sport in the Global Society. Temat är Football (soccer) in the Middle East och man efterfrågar vetenskapliga artiklar såväl som poesi, fiction och konst, relaterat till Mellanösterns fotbollskultur – kreativa, analytiska och kärleksfulla texter.

Den irakiske landslagsstjärnan Nashat Akram, här i Iraks match mot Sydafrika på Ellis Park i Johannesburg den 14 juni 2009.

Några av de ingångar som föreslås är länderspecifik fotbollshistorik, betydelsen av kolonialism, oberoende och globalisering, religiös tro och utövning, fotboll som kvinnofrigörelseinstrument, spelarmigration och fotbollsekonomi, medias roll.

Ett 250 ords abstract ska skickas till en av temaredaktörerna, Alon Raab vid UC Davis (de andra två är Issam Khalidi och James Montague) senast den 1 december 2010. Färdigt manus vill de sedan ha senast den 1 mars 2011. Klicka här för att komma till CfP.

IAPESGW i Teheran

Mer Mellanöstern: Tillsammans med staden Teheran arrangerar International Association of Pysical Education and Sport for Girls and Women en internationell konferens i just Teheran, på temat Women and girls, let’s move, och man välkomnar medlemmar av den internationella idrottsforskargemenskapen att bidra till evenemanget. Konferensen äger rum den 27–28 november 2010, ganska snart, med andra ord, och tidsplanen är ganska tajt fram till dess. För den som vill ge ett paper gäller att abstract måste vara inskickat senast den 30 oktober (besked om det accepterats går ut den 5 november). För alla deltagare gäller att man ska registrera sig senast den 12 november, sista dagen för visumansökan (för den som det behöver) är den 18 november, man ska vara på plats den 26 november.

Dr. Maryam Koushkie Jahromi, Shiraz University, School of Education & Psychology, Physical Education & Sport Science Department

Konferensens syfte är att bidra till att råda bot på flickors och kvinnors inaktivitet i större städer typ Teheran, genom att sprida och diskutera insikter om kvinnors ”rörelsekultur”. I det sammanhanget spelar skolidrotten en betydande roll, och fysisk bildning kommer att stå i fokus på konferensen. Gästtalare är Gertrud Pfister, Janice Crosswhite, Rosa Lopez de D’Amico och Maryam Koushkie Jahromi, och deltagande på konferensen är kostnadsfritt.

Klicka här för att läsa mer om konferensen och arrangemangen kring den.

Läs forumets nya
peer review-tidskrift

Kolla också in

idrottsforum.org stöds under 2010 av följande organisationer:


idrottsforum.org är kvalitetsgranskad av
Infoo.se - Den officiella svenska webbkatalogen

Den officiella svenska webbkatalogen.


Besök idrottsforum.orgs systersajter i Norden:

idrottsforum.org rekommenderar:


Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Aage Radmann   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #128   |   2010–10–13
eXTReMe Tracker