ISSN 1652–7224   :::   Uppdaterad den 10 oktober 2012
Nedan förtecknas samtliga publicerade artiklar, ordnade alfabetiskt efter författaren.
Klicka på årtalet och läs mer om artiklar som publicerades under
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009| 2010 | 2011
Klicka här om du vill se vilka artiklar som publicerats under innevarande år.
Här kan du se artiklarna fördelade på olika temata.
Abalo Caldera, Ernesto Om aktiva herrar för aktiva herrar: Mediesporten och dess publik (med Martin Danielsson, 060118)
Agergaard, Sine Idræt som folkelig dannelse og idrætsfaglig uddannelse (041214)
Ahrends, Helle Det handlingsduelige menneske i den usædvanlige krop: En case med hjerneskadede kursister (med Kurt Curth, 070912)
Alsarve, Daniel Den demokratiska idrottens motsägelsefulla karaktär (111214)
Andersson, Frida Orienteringsträning i förändring? En komparativ studie av orienteringsträningen på elitnivå på 1980-talet och 2010 (med Fredrika Vångell & Leif Yttergren, 110511)
Andersson, Mette Multikulturelle representanter mellom nasjonal og global toppidrett (041012)
Andersson, Petra Elitridsport som en paus från barnen? En undersökning av könsstereotyper i dagspressens rapportering av ridsport (med Susanna Radovic, 110608)
Andersson, Torbjörn Fotboll och marknadsföring av svenska städer (061213)
Andersson, Torbjörn Fotbollen i Södertälje (051102)
Andkjær, Søren Pædagogiske perspektiver på udviklingen i dansk friluftsliv (050208)
Andkjær, Søren På jagt efter kroppen i friluftslivet: Stilhed og stemninger eller eventyr og sensationer? (100606)
Andreasson, Jesper Mellan svett och mascara: Maskulinitet i ett kvinnligt fotbollslag (060913)
Andrén-Sandberg, Åke Nordic Conference on Steroids Abuse 2007 (080123)
Annerstedt, Claes Det tränade ögat – om att ge feedback i idrott (070502)
Apelmo, Elisabet ”Från det att jag var liten har det alltid varit boll.” Om konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer (051005)
Apelmo, Elisabet ”Shit, jag kan också lyckas”: Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar (070228)
Apitzsch, Erwin Motiv för och spontana förändringar i fysisk aktivitet: Ett forskningsprojekt (040323)
Backman, Jyri Aktiebolag inom svensk elitfotboll (090408)
Backman, Jyri ”Ticket Touting” – utgör det ett problem inom svensk fotboll? (091125)
Barker, Dean, Anthony Rossi, Uwe Pühse Managing Teams: Comparing Organizational and Sport Psychological Approaches to Teamwork (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Bengtsson, Helene Fysisk aktivitet på recept kan ge stora vinster (med Camilla Svensson, 060927)
Bengtsson, Sverker Malmö FF dam – en idrottspsykologisk intervention på grupp- och individnivå (med Tord Emnert, 060215)
Bérczes, Judit De lokala mediernas roll i idrottens jämställdhetsarbete (061115)
Berglund, Sara En släktsaga i hästväg: Hur blodsband tolkas och organiseras inom travsporten (050308)
Berglöf, Maria Finansiering och tränarutveckling inom svensk elitfriidrott (110216)
Bergsgard, Nils Asle Statens politikk overfor idrettsfeltet i Norge (050606)
Bergsgard, Nils Asle Når idrett og politikk kolliderer: Feilskjær eller systemendring? (med Hilmar Rommetvedt, 060517)
Bergsgard, Nils Asle TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: Et norsk blikk på svensk idrettspolitik (081015)
Bergsgard, Nils Asle Eliteidrettens virvelstrømmer: Norge (og naboene) i verden (110420)
Bolling, Hans Idrott för alla eller fysisk aktivitet enligt Lukasevangeliet (030921)
Bolling, Hans Hela Sverige får hemmagym: Träna med TV och svenskarnas fysiska aktiviteter (060215)
Bonde, Hans Gymnastik og national identitet: Svensk og dansk gymnastik med særligt henblik på Niels Bukh (030606)
Book, Karin Vardagsliv kontra imagebyggande: Planering och utveckling i den postindustriella staden (061213)
Borglund, Hanna ”Det är Zlatan-stil”: En analys av två fotbollsspelares actio (med Jonas Carlsson, 061101)
Brackenridge, Celia Children’s Rights in Football: Welfare and Work (110608)
Brandt, Per ”Han skrev en prosa som ingen annan i denna värld”: En genre- och stilanalys av Åke Halls texter i Göteborgs-Posten (070314)
Bredahl, Thomas Gjelstrup Prescribed Exercise and Behavioural Change: The Influence of Self-efficacy, Stages of Change, and Social Relations (med Kirsten Kaya Roessler, 110126)
Breivik, Gunnar Ekstremsport – et senmoderne fenomen? (041214)
Bäckström, Åsa Frihet, ungdomlighet, gemenskap: Stereotypier inom skateboard- och snowboardkultur (041214)
Carlsson, Bo Idrottens förrättsligande (040113)
Carlsson, Bo En essä om golfturism, The Anti-Golf Movement och golfbanor med KRAV-märkning (041109)
Carlsson, Bo Youth Sports, Official Sports Policy, and Children’s Rights in Society (med Kristin Fransson, 051130)
Carlsson, Bo Hur dömer domarjäveln? En studie av det problematiska beslutsfattande (060606)
Carlsson, Bo Sport for Life: Sport as a Tool for Development (med Isabella Grujoska, 071107)
Carlsson, Jonas ”Det är Zlatan-stil”: En analys av två fotbollsspelares actio (med Hanna Berglund, 061101)
Cederberg, Margareta Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål: En enkätundersökning bland IV-elever i Malmö 2008 (med Ingegerd Ericsson, 110330)
Curth, Kurt Det handlingsduelige menneske i den usædvanlige krop: En case med hjerneskadede kursister (med Helle Ahrends, 070912)
Curth, Mikkel Lund Makker-feedback som et redskab til at øge elevernes motivation i idrætsundervisningen (med Lars Domino Østergaard, 120606)
Dahl, Dagmar Idrett og religion: Mellom kors, halvmåne og olympiske ringer – refleksjoner over mulighetene og nye perspektiver av et uvanlig partnerskap (040914)
Dahlén, Peter Beckham – mannen, myten och varumärket (031209)
Dahlén, Peter Berättelser om idrott och kroppskultur i Norden: Tvärvetenskapliga perspektiv (060412)
Dahlén, Peter Fotbollsfans i televisionsåldern (050606)
Dahlén, Peter Helskogs monster (030606)
Dahlén, Peter Idrottsnostalgi och maskulinitet: Manlighetsideal i två böcker om 1970-talets fotbollsidoler (061129)
Dahlén, Peter Industrikapitalismens genombrott i Kina (080606)
Dahlén, Peter Klasskamp och tvedräkt: Rugbysportens väg från amatörism till professionalism (041026)
Dahlén, Peter Rasfrågan i amerikansk idrott (050405)
Dahlén, Peter Sport, medier eller mittemellan? Några tankar kring etnologisk idrottsforskning med anledning av Tankar från baslinjen, en vänbok till Mats Hellspong (060301)
Dahlén, Peter Svarta idrottsstjärnor och rasismens diskurs: Mohammad Ali, Michael Jordan och Mike Tyson i jämförande belysning (051019 [del 1], 051102 [del 2]), 051116 [del 3]
Dahlén, Peter ”The Sex Issue”: Några tankar kring sexualiseringen av idrotten (080521)
Dahlin, Lars B. Kan idrott förbereda ungdomar för vuxenlivet eller slår den ut potentiella indrottsutövare? (040210)
Danielsson, Kalle Motion mot motion. Ett idrottspolitiskt program för Sverige: Idrottsrörelsen – en anomali i postmodern tid (030614)
Danielsson, Kalle E-sport: rörelse utan rörelse (051214)
Danielsson, Martin Om aktiva herrar för aktiva herrar: Mediesporten och dess publik (med Ernesto Abalo Caldera, 060118)
Davidsson, Fanny Fotboll för fred: Fotboll som redskap för fred och försoning (091216)
Degerbøl, Stine Hvordan bevæger bevægelsen? Reflektioner over krop og nycirkus (080123)
Dovborn, Cecilia Bollhegemoni och genusregim: En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan (med Mats Trondman, 070328)
Dovborn, Cecilia ”Idrott är ingenting för flickor,” säger Karolina. Om kultur, genus och idrott (med Mats Trondman, 060503)
Dumas, Alex Intergenerational Conflict: What can skateboarding tell us about the struggles for legitimacy in the field of sports? (med Sophie Laforest, 080409)
Eichberg, Henning Bevægelsesantroplogi – om forskning mellem akademisk faglighed, projektkultur og kulturkamp (040504)
Eichberg, Henning “Fit for Consumption” – about the social production of the individual (081001)
Eichberg, Henning Hen imod sportens enhedsparti – Et tilbageblik på demokratiets fremtid (090325)
Eichberg, Henning Hvordan kan man analysere idrætspolitik? (060201)
Eichberg, Henning How to Study Body Culture: Observing Human Practice (070606)
Eichberg, Henning Idrætsopfattelsen, et foranderligt fænomen: Om faglighed, tværfaglighed og et skridt til (060412)
Eichberg, Henning Køn i bevægelse (081212)
Eichberg, Henning Pyramid or Democracy in Sports? Alternative Ways in European Sports Policies (080206)
Eichberg, Henning The Body, the Power, and the People: New Perspectives of Body Politics (080319)
Eichberg, Henning Kropsligt demokrati: Mellemfolkelig anerkendelse og udvikling gennem idræt (110420)
Eid, Anders Fenomenet Petter Northug: Konstruksjonen av en norsk idrettshelt (100901)
Ekberg, Jan-Eric Bourdieu och Idrottsläraren (050606)
Ekman, Camilla Idrottens språk – ett verktyg för morgondagens skola (100606)
Elam, Ingrid TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: Målen, medlen – och de som fördelar dem (081015)
Eliasson, Annika Snooker – en introduktion (080521)
Eliasson, Annika Svensk fotbolls möte med globaliseringen (041012)
Eliasson, Annika Svenskt eller engelskt? Striden om den pedagogiska makten över svensk herrfotboll på seniornivå 1974-82 (030819)
Emnert, Tord Malmö FF dam – en idrottspsykologisk intervention på grupp- och individnivå (med Sverker Bengtsson, 060215)
Enehag, Peter USA sitter i vinnarhålet: EU och förrättsligandet av idrottsfältet (080507)
Engel, Lis På sporet af bevægelse – imagination og kreative processer: Om bevægelse, teknik, ord og billede som gensidigt skabende processer med udvalgte praksiseksempler fra Yumi Umeumares Butoh-træning (040210)
Engel, Lis ”the body-cosmos” – om oplevelse, krop, bevægelse, tid och rum. En oplevelsesanalyse af Chris Cunninghams videokunst (070606)
Engström, Lars-Magnus Barnidrott och vuxenmotion som kulturella uttryck (050831)
Engström, Lars-Magnus TEMA Den svenska idrottsstödsutrendningen: Balansgång mellan samhällsnytta och egenvärde (081015)
Ericsson, Ingegerd Mer medveten motorisk träning behövs (031125)
Ericsson, Ingegerd Motorikobservationer och skolprestationer (071121)
Ericsson, Ingegerd Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål: En enkätundersökning bland IV-elever i Malmö 2008 (med Margareta Cederberg, 110330)
Ericsson, Ingegerd Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance: A Nine-Year Prospective Intervention Study (med Magnus K. Karlsson, 120509)
Fagrell, Birgitta Kön–Idrott–Skola (med Håkan Larsson & Karin Redelius, 051214)
Fasting, Kari Research on Sexual Harassment and Abuse in Sport (050405)
Fellers, Joakim På egna ben: En motivanalytisk studie av Svenska handikappidrottsförbundets bildande (100512)
Fikse, Camilla Elite Coaches’ Perceptions of Needed Coach Competencies in Elite Sport (med Frode Moen, 110921)
Flekke, Bernt Ove Kunst og konstruktion: Nasjonale stereotypiar i norske sportskommentarar under fotball-VM ’02 (030907)
Fransson, Kristin Children’s Sport, a Question of Rights? Children, Childhood and the Swedish Sports Movement (090429)
Fransson, Kristin Youth Sports, Official Sports Policy, and Children’s Rights in Society (med Bo Carlsson, 051130)
Franzén, Mats TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: Idrottens svarta låda och andra okända storheter (081015)
Fretland, Frode Fotball i Oslo rundt år 1900 (040620)
Frøyland, Rolf Kampen mellom byborgeren og bonden: En stereotypisk fremstilling av lokaloppgjøret mellom Viking FK och Bryne FK (070418)
Fundberg, Jesper Vi vs Dom: Idrottens förmåga och problem med integration (041026)
Fur, Gunlög Tjej eller fotbollsspelare? Om kropp, kön, och identitet i det sena 1900-talet (Skiss till ett forskningsprojekt) (050222)
Gammelsæter, Hallgeir Utlendinger og spillerutvikling i norsk fotball (med Stig-Erik Jakobsen, 060606)
Garland, Kristin Subjective Beliefs Among Sport Coaches About Communication During Practice (with Frode Moen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 121-142)
Gerner, Kristian Inför sommar-OS i Beijing 2008: En historisk betraktelse (080606)
Goksøyr, Matti Skihopp, cricket-tester og fotballkamper: Idrett som identitetsarena (040831)
Gotvassli, Kjell-Åge Topp prestasjoner – rasjonalitet eller intuisjon of følelser? (070131)
Grahn, Karin Flickor och pojkar i text och bild: Konstruktioner av genus i idrottens läromedel (080903)
Granberg, Niklas Elitidrottens medikalisering En studie av konsumtionen av smärtstillande läkemedel inom lagidrott på elitnivå (med Nadja Korhonen, 071212)
Greenfield, Steve The Role of Law within Sport (with Guy Osborn 030622)
Gregersen, Martin Treumer ’Det forestillede fælleskab’: Strategier for etnisk integration i danske og svenske fodboldklubber (111214)
Greiff, Mats Stallbackskultur och arbete i svensk travsport 1930–2003: Ett projekt i vardande (040420)
Greiff, Mats ”Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem.” Om manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna (med Susanna Hedenborg, 050308)
Grene, Gudrun Tokle Se min kjole... En analyse av framstillingen av kvinnelig tøffhet og maskulinitet i norsk ukepresse (100310)
Grujoska, Isabella Sport for Life: Sport as a Tool for Development (med Bo Carlsson, 071107)
Grønkjær, Allan B. Dansk fodboldshistorie 1: Var der fodbold før 1980? (med David Holt Olsen, 090408)
Grønkjær, Allan B. Dansk fodboldshistorie 2: Tab og vind med samme sind – dansk fodbolds selvforståelse (med David Holt Olsen, 090902)
Grønkjær, Allan B. Dansk fodboldshistorie 3: Acceptér, at du kan tabe en fodboldkamp. Og gør det med værdighed! (med David Holt Olsen, 091111)
Grønkjær, Allan B Dansk fodboldshistorie 4: På tværs af Sundet – et komparativt blik på dansk og svensk fodbolds historie (med David Holt Olsen, 091216)
Gustafsson, Johan Idrott, ledarskap och medier (med Thomas Svensson, 041026)
Gustavsson, Kjell Idrott som folkbildning eller utbildning? Några noteringar om idrottens studieförbund (050606)
Hafen, Niklas Idrott, demokrati och internationellt fredsarbete: Betydelsen av och motiven till föräldrars och ledares engagemang i Open Fun Football Schools i Skopje, Makedonien (100922)
Hafen, Niklas Idrott för utveckling och fred – en litteraturöversikt (111012)
Hansen, Jørn Fra OL i Moskva til OL i Beijing: En diskussion om boykot som politikkens moralske erstatning (080606)
Hansson, Oana Elevers motivation för att deltam i skolämnet idrott och hälsa: En intervjuundersökning bland gymnasieelever med särskilda behov på IV-program (100421)
Hanstad, Dag Vidar Kommersialiseringen av skiskyting (051214)
Hanstad, Dag Vidar & Eivind Å. Skille Does Elite Sport Develop Mass Sport? A Norwegian Case Study (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Haraldson, Kajsa Är idrottsplatserna till för alla? (110216)
Haugen, Kjetil K. The “Norwegian Soccer Wonder” A Game Theoretic Approach (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Haugsbakken, Halvdan El Espectáculo, a Deep Play: The FC Barcelona and Real Madrid Rivalry in Basketball (080305)
Haugsbakken, Halvdan Maskulin affære i Nordens ferieparadis: Fotboll på Malta (080903)
Haugsbakken, Halvdan Fotballselskapet (091007)
Haugsbakken, Halvdan Udødelige Brann (100606)
Haugsbakken, Halvdan Frykt og avsky for casuals i norsk offentlighet: Et antropologisk essay om casuals (111102)
Haulan, Christian Aldersbestemte fotballandslag i Norge: Dette kjennetegner de selekterte spillerne i 2009 (med Stig Arve Sæther, 110831)
Hedén, Biger Förloraren en vinnare? Friidrotten i litteraturen (041123)
Hedenborg, Susanna ”Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem.” Om manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna (med Mats Greiff, 050308)
Hedenborg, Susanna The Popular Horse: From Army and Agriculture to Leisure (071121)
Hedenborg, Susanna Écuyères and “doing gender”: Presenting Femininity in a Male Domain – Female Circus Riders 1800–1920 (with Gertrud Pfister published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 25–47)
Helland, Knut Sport som attraksjon: Symbiosen mellom fotball og medier (040620)
Hellborg, Anna Maria Konståkning ur ett genusperspektiv: Maskulinitet och femininitet i kvinnlig och manlig singelåkning (110216)
Hellspong, Mats Stockholms idrottspublik. Några reflektioner med anledning av en pågående undersökning (040504)
Hemstad, Hanna ”Jag har ansträngt mig så himla mycket och mår så himla dåligt och ändå är det ingen som ser”: Elever med anorexia nervosa möter skolämnet idrott och hälsa (med Marie Öhman, 100512)
Hjelm, Jonny Genombrottet för svensk damfotboll (med Eva Olofsson, 030921)
Hjelm, Jonny Den dåliga damfotbollsspelaren (070829)
”Den brutala tävlingsidrotten”: Svensk idrottsforskning om konkurrens och gemenskap inom idrotten (101215)
Hjelm, Jonny Idrott på lek och allvar (120125)
Hjelseth, Arve Forskning på idrett/sport og populærkultur – berøringspunkter og forskjeller (070228)
Hjelseth, Arve Etter Drillo? Utfordringer for vitenskapelig baserte spillestiler i norsk fotball (090211)
Hoff, David Sociala styrningsformer och antidopningspolicy – en rättssociologisk forskningsstrategi tillämpad på antodopningsarbetet inom idrotten (041123)
Horgby, Björn Klassrivaler – Kamraterna och Sleipner i Norrköping (031209)
Horgby, Björn Kommunal idrottspolitik under 1900-talet (060503)
Hovden, Jorid From rights-based to utility-oriented equalization: Gender-political discourses in Norwegian sports (040420)
Högberg, Jan-Ola Idrottsledaren som hälsofostrare (070328)
Högberg, Jan-Ola Om idrottstränares pedagogiska och didaktiska kompetens (080319)
Ibsen, Bjarne Danske Idrætsforeninger – den forkerte løsning på et problem (090325)
Ibsen, Bjarne TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: Kvalificeret analyse som ikke anfægter den korporative idrætsmodel (081015)
Isberg, Mattias Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier (med Johan Lindblad, 070214)
Jakobsen, Arne Martin Trivsel hos norske kroppsøvingslærere: Hvor godt trives lærerne som underviser i kroppsøving på ungdomsskolen i Norge og hvor sannsynlig er det at de underviser i faget om fem år (120307)
Jakobsen, Arne Martin Motivasjonsteori som utgangspunkt for å skape et best mulig læringsmiljø i kroppsøving (121010)
Jakobsen, Stig-Erik Utlendinger og spillerutvikling i norsk fotball (med Hallgeir Gammelsæter, 060606)
Jansson, Thomas Landskap för spontanidrott (071003)
Johansen, Hege Kjønnssegregering i norsk sprangridning: Få kvinner på topp, mange på bunn (090311)
Johansson, Fredrik Tredje generationens konstgräs och fotbollens framtid (med Pascal Rotter Nilsson, 051019)
Johnson, Urban Sport Injury, Psychology and Intervention: An overview of empirical findings (061011)
Johnsson, Mats Parkour – livsstil eller modern urban idrottslig aktivitet? (090606)
Jonasson, Kalle A Philosophy of S(p)orts: A review essay on A Philosophy of Sport by Steven Connor (120509)
Jonsson, Rolf Smärtans och skadans normalisering inom tävlingsidrotten: En ministudie av kvällstidningarnas sportsidor (040928)
Jönsson, Erik Golf, golflandskap och relationen till naturen: Om Donald Trumps golfanläggning i norra Skottland (090311)
Jönsson, Kutte Cyborgatleterna är här?! Om genus, ”genfuskare” och idrottens hybrider (050831)
Jönsson, Kutte Djuren, sporten och etiken (081001)
Jönsson, Kutte Humans, Horses, and Hybrids: On Rights, Welfare, and Masculinity in Equestrian Sports (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 49–69)
Jönsson, Kutte Naturen, sporten och etiken (121010)
Kalaja, Sami, Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen & Anthony Watt The Role of Gender, Enjoyment, Perceived Physical Activity Competence, and Fundamental Movement Skills as Correlates of the Physical Activity Engagement of Finnish Physical Education Students (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Kamras, David, Kommersialiserad idealism: Förhållandet i svenska elitfotbollsklubbar (med Joakim Ovin & Jens Persson, 030706)
Karlsson, Magnus K. Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance: A Nine-Year Prospective Intervention Study (med Ingegerd Ericsson, 120509)
Kay, Joyce A Blinkered Approach? Attitudes Towards Children and Young People in British Horseracing and Equestrian Sport (080507)
Kayser Nielsen, Niels Topografi, krop og idræt – eller noget om at få en røget fisk som tak for kampen (070606)
Kirkelund, Lasse, et. al. Cleaners’ Experiences with Group-Based Workplace Physical Training (120606)
Klomsten, Anne Torhild Kjønnsdelt idrett og kjønnsblandet kroppsøving – hvorfor? (120418)
Kokkonen, Juha, Marja Kokkonen, Jarmo Liukkonen & Anthony Watt An Examination of Goal Orientation, Sense of Coherence, and Motivational Climate as Predictors of Perceived Physical Competence (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Kolfjord, Ingela Landskrona i förvandling – en idrotts- och kunskapsstad i vardande (051102)
Kolfjord, Ingela Kan idrotten vara brottsreducerande? (080206)
Korhonen, Nadja Elitidrottens medikalisering: En studie av konsumtionen av smärtstillande läkemedel inom lagidrott på elitnivå (med Niklas Granberg, 071212)
Kronberg, Marie The Future of Football in the European Union – from a Legal Point of View (101013)
Kulseng, Anders B. Om merkevarebygging i sportindustrien (040309)
Kural, René Mere liv i kirkerne! Vil idræts- og kulturaktiviteter i vore kirker kunne give dem en ny renæssance? (070516)
Laforest, Sophie Intergenerational Conflict: What can skateboarding tell us about the struggles for legitimacy in the field of sports? (med Alex Dumas, 080409)
Lambertz, Göran Rättvisa inom idrotten (110309)
Larsson, Håkan Idrottens genus (030622)
Larsson, Håkan Kön–Idrott–Skola (med Birgitta Fagrell & Karin Redelius, 051214)
Larsson, Håkan Idrott och hälsa i framtiden – status quo, utveckling eller avveckling? (120307)
Leback, Hanna Kriskommunikation eller kris i kommunikationen: En ideell fotbollsförenings mediehantering under en skatteskandal (091021)
Lindblad, Johan Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier (med Mattias Isberg, 070214)
Lindfelt, Mikael Idrottsetikens ständiga balansgång: Idrottsetiska reflektioner i ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv (030606)
Lindfelt, Mikael Idrott, människosyn och religion: En tolkning av Pierre de Coubertins idrottsreligion med utblick på postmoderna höjder (050503)
Lindfelt, Mikael Som dialogintresserad gäst i Torbjörn Tännsjös idrottsetiska finrum (080423)
Lindkvist, Jonas Fairway: Medias representation av Annika Sörenstam (081112)
Lindkvist, Jonas Bland idrottare och idrottningar (090211)
Lindstedt, Inger Användningen av affektiva namn inom idrottsspråket (040914)
Linna, Kyösti Föreningsidrott och alkohol: Finlandssvenska idrottares förhållande till idrott och alkohol (061101)
Lippe, Gerd von der An Orgy of a Masculine Scandal in Media: The 1954 Football World Cup (040518)
Lippe, Gerd von der Kvinnelige fotballspillere har ikke baller (080917)
Loland, Sigmund Kroppssyn, idrett og mosjon (031009)
Loland, Sigmund Technology in Sport: Three Ideal-Typical Views and Their Implications (031009)
Lu, Chunlei How China Plays the Game: A Cultural Perspective on Sports in China (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 2, 2011)
Lundberg, Hans Masskommunicerad underhållningsidrott som koncentrerad livsförenkling: Om idrottens konceptuella gränser och begränsningar (050322)
Lundvall, Suzanne “It’s really about understanding human beings...”: Exploring PE teachers’ perception of working in multicultural schools (060517)
Lygre, Birgitte Ball uten sprett: En analyse av Bergens Tidendes dekning av damebasket de siste ti NM-slutspillene (090606)
Madsen, Bo Vestergård Krop og demokrati (031028)
McDonald, Ian One-Dimensional Sport (071212)
McGuinness, Mike Some Reflections on Representations of the English Football Team through Ephemera from the 1966 World Cup to the Present (110330)
Meckbach, Jane A Study of PE Teachers from Different Environments in Sweden (060315)
Meckbach, Jane Idrottslärarstudenten vid GIH (med Ingemar Wedman, 070131)
Meckbach, Jane, Den reflekterande friluftsläraren (med Kerstin Stenberg 120919)
Mehus, Ingar & Guy Osborn Consuming Football: The Norwegian Experience, the English Impact, and the Possibilities of Interdisciplinary Research (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Melin, Roger Dopning och sanningsenlighet: Ett försök att rättfärdiga dopningsförbudet inom idrotten (050118)
Mindegaard, Peter Towards New Forms of Popular Fooball? (070606)
Moen, Frode Elite Coaches’ Perceptions of Needed Coach Competencies in Elite Sport (med Camilla Fikse, 110921)
Moen, Frode Subjective Beliefs Among Sport Coaches About Communication During Practice (with Kristin Garland, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 121-142)
Mogensen, Mette Kvinder og idræt – matcher de offentlige idrætsfaciliteter egentlig kvinders behov (med Laura Munch & Kirsten Kaya Roessler, 100922)
Moser, Thomas Hva kan idretten lære meg om meg selv? Om foholdet mellom selvbilde og deltakelse i idrett/fysisk aktivitet (060927)
Munch, Laura Kvinder og idræt – matcher de offentlige idrætsfaciliteter egentlig kvinders behov (med Mette Mogensen & Kirsten Kaya Roessler, 100922)
Mäkinen, Jarmo Idrottsorganisation och offentligt stöd: En jämförelse mellan Finland, Norge och Sverige (110126)
Möller, Ola Männen i svart: Fotbolldomarteamet i ljuset av Goffmans dramaturgiska teori (041109)
Nascimento, Paulo Society, Nationality and Brazilian Football: Research from the Interdisciplinary Group of Studies on Football (GIEF) (med Diana Mendes Machado da Silva & João Paulo França Streapco, 101124)
Nevala, Arto Lokal och global fotboll? Aspekter på sociologisk forskning om fotboll i Finland (041109)
Nielsen, Glen Mellem social kreativitet og sportslige kompetenser: En analyse af børns bevægelsesaktiviteter i et kulturpsykologisk perspektiv (med Reinhard Stelter, 111012)
Nielsen, Klaus Det bedste OL i nyere tid? Dansk eliteidræt falder tilbage (med Rasmus Storm, 060201)
Norberg, Johan R. Idrottens spelberoende och statens idrottsberoende (060201)
Nordin, Sanna Whatever “It” is, it’s Not Simple: A Review of Four Books on Talent (090923)
Nordsetrønningen, Alf-Ivar Rabben Norge, Italia og de andre: En analyse av åpningsseremonien i Torino OL 2006 på NRK1 (061011)
Nordsetrønningen, Alf-Ivar Rabben Et flashback fra La Castellane: En analyse av fremstillingen av Zinedine Zidane under fotball-VM 2006 i norsk dagspresse (080409)
Ohlsson, Anders Idrottsstjärnors självbiografier i medieåldern (040323)
Olofsson, Eva Genombrottet för svensk damfotboll (med Jonny Hjelm, 030921)
Olsen, David Holt Dansk fodboldshistorie 1: Var der fodbold før 1980? (med Allan B. Grønkjær, 090408)
Olsen, David Holt Dansk fodboldshistorie 2: Tab og vind med samme sind – dansk fodbolds selvforståelse (med Allan B. Grønkjær, 090902)
Olsen, David Holt Dansk fodboldshistorie 3: Acceptér, at du kan tabe en fodboldkamp. Og gør det med værdighed! (med Allan B. Grønkjær, 091111)
Olsen, David Holt Dansk fodboldshistorie 4: På tværs af Sundet – et komparativt blik på dansk og svensk fodbolds historie (med Allan B. Grønkjær, 091216)
Osborn, Guy The Role of Law within Sport (med Steve Greenfield, 030622)
Ovin, Joakim Kommersialiserad idealism: Förhållandet i svenska elitfotbollsklubbar (med David Kamras & Jens Persson, 030706)
Palmén, Magnus Matchanalys i fotboll: En studie av Malmö FF:s avslut 2006 (med Ola Sahlgren, 071107)
Pedersen, Inge Kryger Doping fremmer et andet spil end sport (040224)
Pedersen, Lise Warren Dansk gymnastik- og idrætskultur i Nordamerika: Hvordan dansk folkelighed og gymnastik slog amerikanske rødder (051130)
Perenyi, Szilvia Value Preferences of the Physically Active and Non-Active Hungarian Youth Population (081029)
Persson, Jens Kommersialiserad idealism: Förhållandet i svenska elitfotbollsklubbar (med David Kamras & Joakim Ovin, 030706)
Persson, H. Thomas R. Socialt ansvar och socialt kapital: Idrottens nya utmaningar (071212)
Peterson, Tomas Selektions- och rangordningslogiker inom svensk ungdomsfotboll (040831)
Peterson, Tomas Swedish Soccer is Searching for Talent but Finding Age (090429)
Peterson, Tomas Landskrona BoIS som uppfostrings- och utbildningsmiljö (050208)
Peterson, Tomas The Professionalization of Sport in the Scandinavian Countries (080220)
Peterson, Tomas TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: En kort sammanfattning (081015)
Pettersen, Per Møller Fotballens posisjon i Dagbladet og VG: En statistisk analyse av den samlete fotballdekningen, herre- og kvinnefotball, topp- og breddefotball (070502)
Pfister, Gertrud A World Power in Women’s Sport – Women Without Power in Sport: Gender, Power and Sport in East Germany (031209)
Pfister, Gertrud Sport, Women and Leadership: Selected Results of the German Project “Women taking the Lead” (med Sabine Radtke, 050503)
Pfister, Gertrud Écuyères and “doing gender”: Presenting Femininity in a Male Domain – Female Circus Riders 1800–1920 (with Susanna Hedenborg, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 25–47)
Pilgaard, Maja Teenageres idrætsdeltagelse i moderne hverdagsliv (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 71–95)
Porsfelt, Dan Supporterrock i Sverige (050914)
Preuss, Holger Lasting Effects of Major Sporting Events (061213)
Queckfeldt, Eva Torsten Tegnér och hans tid: Opposition på Rolf Haslums doktorsavhandling Idrott, borgerlig folkfostran och frihet: Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930–1960 (060927)
Radmann, Aage Att äga en (huligan-)berättelse: Mediers konstruktion av fotbollsvåld (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 3, 2012)
Radovic, Susanna Elitridsport som en paus från barnen? En undersökning av könsstereotyper i dagspressens rapportering av ridsport (med Petra Andersson, 110608)
Radtke, Sabine Sport, Women and Leadership: Selected Results of the German Project “Women taking the Lead” (med Gertrud Pfister, 050503)
Redelius, Karin Kön–Idrott–Skola (med Håkan Larsson & Birgitta Fagrell, 051214)
Reimer, Bo Idrott och massmedier: Några reflektioner vid Idrottshistoriskt symposium, Idrottsmuseet i Malmö den 6 november 2003 (040127)
Riling, Y. Predrag World’s Fastest Drummer: Extreme Sport Drumming (071121)
Ringfjord, Britt-Marie Bilder av idrottskroppen (050517)
Roessler, Kirsten Kaya Når kriser skal tackles: Bevægelse i idrætten mellem integration och progression (091125)
Roessler, Kirsten Kaya Kvinder og idræt – matcher de offentlige idrætsfaciliteter egentlig kvinders behov (med Mette Mogensen & Laura Munch, 100922)
Roessler, Kirsten Kaya Prescribed Exercise and Behavioural Change: The Influence of Self-efficacy, Stages of Change, and Social Relations (med Thomas Gjelstrup Bredahl, 110126)
Roscher, Monika Forming of Aesthetic Judgements in Movement (090923)
Roscher, Monika Gender as Experience: Transcending female and male expression in Sports (100127)
Rommetvedt, Hilmar Når idrett og politikk kolliderer: Feilskjær eller systemendring? (med Nils Asle Bergsgard, 060517)
Ronglan, Lars Tore Coaching – en sak for idrettssosiologien? (110309)
Rotter Nilsson, Pascal Tredje generationens konstgräs och fotbollens framtid (med Fredrik Johansson, 051019)
Sahlgren, Ola Matchanalys i fotboll: En studie av Malmö FF:s avslut 2006 (med Magnus Palmén, 071107)
Sandahl, Björn Dopningsfrågan i historisk belysning (061115)
Sandahl, Björn Hur dopningen blev ett samhällsproblem: En gestaltning av dopningsfrågan i de olympiska spelen utifrån två fallstudier (080606)
Sandahl, Björn Idrottsämnet och de materiella förutsättningarna – exemplet Stockholm 1950–2000 (040928)
Sandahl, Björn Idrottsämnet som samhällets spegel: En tentativ komparation av idrottsundervisningen i Europa och USA under 1900-talets andra hälft (051019)
Schenker, Katarina För en kritisk didaktik inom idrottslärarutbildningen (090429)
Seippel, Ørnulf Idrett i sivilsamfunnet: Nettverk, innflytelse og sosial kapital (060118)
Seippel, Ørnulf Fitness, Class and Culture: Social Inequality in Fitness Centres (med Anne-Lene Ulseth Bakken, 111123)
Silva, Diana Mendes Machado da Society, Nationality and Brazilian Football: Research from the Interdisciplinary Group of Studies on Football (GIEF) (med João Paulo França Streapco & Paulo Nascimento, 101124)
Sjursen, Åsmund V. Den store dopingskandalen: En artikkel om dopingskandalen under vinter-OL i Salt Lake City i 2002, Johann Mühlegg og Verdens Gang (040406)
Sjöblom, Paul En svensk idrottsmodell i marknadstappning: Värderingar, normer och strategier i kommuner och föreningar 1970–1999 (060315)
Skille, Eivind Å. Idrett for alle: Enhetlig mangfold eller en tredie vei (060329)
Skille, Eivind Å. Forskning om kjønn, etnisitet og ungdom som økt forståelse for forskjeller i ungdoms idrettsdeltakelse (060913)
Skille, Eivind Å. Ethno-politics and state sport policy: The case of how the Sámi Sport Association–Norway challenged the Norwegian confederation of sport’s monopoly for state subsidies to sport (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Skogvang, Bente Ovèdie Fotball som vitenskap: Forskerens forhold til praksisfeltet og forskningens relevans for praksis (061129)
Snögren Johansson, Elin En fri arbetstagare? Om det internationella transfersystemet för elitfotbollsspelare inom EU, särskilt om förtida uppsägning av anställningsavtal (090520)
Solberg, Harry Arne TV-sportsrettigheter – attraktive, men risikable, investeringsobjekter (040113)
Stark, Tobias Keops pyramid: Anteckningar rörande synen på Malmö Arena och den postindustriella staden i samband med ishockeypremiären den 12 november 2008 (081212)
Stelter, Reinhard Mindfulness i et kropsårvågenheds perspektiv (070606)
Stelter, Reinhard Mellem social kreativitet og sportslige kompetenser: En analyse af børns bevægelsesaktiviteter i et kulturpsykologisk perspektiv (med Glen Nielsen, 111012)
Stenberg, Kerstin Den reflekterande friluftsläraren (med Jane Meckbach, 120919)
Steorn, Patrik Atletik och bildkultur kring år 1900: Kroppstyper och bildbruk (070418)
Storm, Rasmus Vækst med underskud: Kan man lave forretning ud af en sportsvirksomhed? (071003)
Storm, Rasmus En verdenskrig om medaljer (080220)
Storm, Rasmus Det bedste OL i nyere tid? Dansk eliteidræt falder tilbage (med Klaus Nielsen, 081029)
Storm, Rasmus & Klaus Nielsen Dansk eliteidræts konkurrenceevne: Resultater, målemetoder og investeringer (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Storm, Rasmus Skaber elite bredde? En analyse af aktuel forskning (111123)
Strandbu, Åse Idrettsdeltakelse blant unge jenter med innvandrerbakgrunn (040620)
Streapco, João Paulo França Society, Nationality and Brazilian Football: Research from the Interdisciplinary Group of Studies on Football (GIEF) (med Diana Mendes Machado da Silva & Paulo Nascimento, 101124)
Stub, Henrik Fotbollen som farlig förebild: Sovjetunionens autonoma fotbollskultur (040210)
Sund, Bill Fotbollen som arbetsmarknad (030606)
Sund, Bill Giro d’Italia – ett av två hegemoniska cykellopp (110608)
Sund, Bill Rebellen i fotbollsfamiljen (060606)
Sund, Bill Tour de France – några reflektioner (050517)
Swartling-Widerström, Katarina Kroppen i grundskolans styrdokument (050419)
Svensson, Camilla Fysisk aktivitet på recept kan ge stora vinster (med Helene Bengtsson, 060927)
Svensson, Thomas Idrott, ledarskap och medier (med Johan Gustafsson, 041026)
Sæther, Stig Arve Spilletid for talenter i norsk toppfotball: Status for tippeligasesongen 2009 (101124)
Sæther, Stig Arve Aldersbestemte fotballandslag i Norge: Dette kjennetegner de selekterte spillerne i 2009 (med Christian Haulan, 110831)
Tamburrini, Claudio Educational or genetic blueprints, what's the difference? (030606)
Tangen, Jan Ove Tause forventninger og taus kunnskap – en oversett sammenheng mellem idrettsanlegg og deres brukere (031111)
Tangen, Jan Ove Forskning på demokrati og makt i den frivillige idretten i Norge – noen refleksjoner (091111)
Taylor, Matthew Politics and the People’s Game: Football and Political Culture in Twentieth Century Britain (070117)
Taylor, Matthew Football, Migration and Globalization: The Perspective of History (070314)
Thiborg, Jesper Fotbollsspelares moral (051116)
Thiborg, Jesper Gårdagens nördar – morgondagens hjältar: Om datorspel och e-sport (061101)
Thing, Lone F. Motion på recept – er en svær pille at sluge! En sociologisk diskussion af motion som behandling i velfærdsstaten (050419)
Thomsen, Ragnhild Boksesporten runde for runde: En sammenligning av svensk og amerikansk radiosport (031111)
Tinmannsvik, Gunhild Jernkvinnen: Representasjonen av Bente Skari i Se og Hør, sett i lys av bruk av myter i sportsjournalistikken (031125)
Toftegaard, Nielsen, Jan Kunsten at få børn og unge i bevægelse (051005)
Tolvhed, Helena Vacker, löjlig eller seriös? Den kvinnliga olympiern i veckotidningen Se’s bevakning från sommarolympiaderna 1948–1964 (040518)
Trondman, Mats Bollhegemoni och genusregim: En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan (med Cecilia Dovborn, 070328)
Trondman, Mats Filmade straffars sociala ordning: En kritisk förståelse av ungdomars bedömning av att filma inom ramen för Talcott Parsons handlingsteori (061011)
Trondman, Mats ”Idrott är ingenting för flickor,” säger Karolina. Om kultur, genus och idrott (med Cecilia Dovborn, 060503)
Trondman, Mats Idrottsvetenskapens möjlighet: Sannfärdighet, egenintresse och retorik (030819)
Trondman, Mats Skrattspegelns vackra förlorare: Fotbollspoesi, delaktighet och poetisk rättvisa (120215)
Trondman, Mats Träna och supa till helgen: Om föreningsidrott, socialt kapital och alkohol i unga vuxnas liv (050322)
Ulseth, Anne-Lene Bakken Fitness, Class and Culture: Social Inequality in Fitness Centres (med Ørnulf Seippel, 111123)
Walseth, Kristin En problematisering av idretten som arena for integrasjon av etniske minoriteter (040127)
Walther-Ahrens, Tanja Lesbianism as the Last Taboo in Women’s Football (101103)
Vamplew, Wray Alcohol and the Sportsperson: An Anomalous Alliance (070214)
Vamplew, Wray Child Work or Child Labour? The Caddie Question in Edwardian Golf (080423)
Wedman, Ingemar Idrottslärarstudenten vid GIH (med Jane Meckbach, 070131)
Weed, Mike Sports Tourism and the Development of Sports Events (061213)
van Veen, Ewoud Samba mot maskinfotball: Nasjonale stereotypier i fotballjournalistikken (030907)
Vettenniemi, Erkki Paradise (Totally) Lost: Kalevi Häinilä’s Totalization Theory Revisited (100901)
Vettenniemi, Erkki Paavo Nurmi’s Posthumous Doping Case: An Essay on Drugs, Money, and the Vagaries of Sports Journalism (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 2, 2011)
Wickman, Kim Genus och funktionshinder: Några nedslag i forskningen kring handikappidrott (070516)
Widholm, Christian Släggkastaren, trestegshopparen och japanen: Meningsfixeringar av maskuliniteter sammanflätade med etnicitet i dagspressen vid Stockholmsolympiaden 1912 (040309)
Wijk, Johnny De ”glömda” mästerskapen i Oslo 1946: Om tävlingarna när Europas idrottare åter kunde mötas efter krigets slut och om medaljerna som Arne Andersson aldrig fick ta (090520)
Wijk, Johnny Om idrott, kropp, diskurser och nationell identitet: Vilken verklighet är det vi studerar i massmedias konstruktioner av verkligheten? (091125)
Wijk, Johnny Det folkliga genombrottet för tennis i TV-sofforna: Om Janne Lundqvist, Uffe Schmidt och de första TV-sända Davis Cup-matcherna från Båstad i början av 1960-talet (100217)
Wijk, Johnny Idrottens framgångsspiral: Om orsakssamband och framgångsfaktorer utifrån exemplen svensk tennis och svensk golf och deras parallella framgångsberättelser (101215)
Vilhelmsson, Helena Badmintonkjolar och fotlyft: Imitation, ävlan och stil i sporten (070117)
Winther, Helle Kropskontakt i spændingsfeltet mellem dans, kamp og leg (040406)
Winther, Helle Bevægelsespsykologi – om identitetsoplevelser og kropsligt forankrede forandringsprocesser (070606)
Vångell, Fredrika Orienteringsträning i förändring? En komparativ studie av orienteringsträningen på elitnivå på 1980-talet och 2010 (med Frida Andersson & Leif Yttergren, 110511)
Yrlid, Rolf Med ”Bang” till Berlinolympiaden 1936 (080606)
Yttergren, Leif ”Avskaffa OS-Vinter-OS!” Edström, Vinter-OS och Skidlärarkonflikten (050118)
Yttergren, Leif J. Sigfrid Edström, antisemitismen och Berlin-OS 1936 (071024)
Yttergren, Leif Orienteringsträning i förändring? En komparativ studie av orienteringsträningen på elitnivå på 1980-talet och 2010 (med Frida Andersson & Fredrika Vångell, 110511)
Zirin, Dave Calling Sports Sociology Off the Bench (081126)
Öhman, Marie ”Jag har ansträngt mig så himla mycket och mår så himla dåligt och ändå är det ingen som ser” Elever med anorexia nervosa möter skolämnet idrott och hälsa (med Hanna Hemstad, 100512)
Østergaard, Lars Domino Makker-feedback som et redskab til at øge elevernes motivation i idrætsundervisningen (med Mikkel Lund Ciurth, 120606)
Östnäs, Anders Handikapp som socialt fenomen (031028)
www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Kristian Sjövik