ISSN 1652–7224  :::  Uppdaterad den 6 juni 2012

123. Idrottshistoriskt symposium: OS 1912 (120606)

Årets idrottshistioriska symposium avhölls i Stockholm den 10–11 maj, och temat var, naturligt nog, sommarspelen i Stockholm för 100 år sedan. Hans Bololing bjuder på ett fylligt ereferat.

122. Författare, förläggare och kritiker debatterar (120606)
David Holt Olsens recension av Martin Alsiös 100 år med allsvensk fotboll (Idrottsförlaget) var kriskt på flera punkter. Författaren och förläggaren invänder, och vår recensent går i svaromål.

121. Debatt: Idrott på lek och allvar (120215)
Tomas Peterson går i närkamp med Jonny Hjelm med anledning av den senares artikel i förra uppdateringen om lekretoriken i svensk idrottsforskning. Hjelm blir honom inte svaret skyldig.

120. Observation av klättrare (120215)
Åke Nilsén, filosofiskt orienterad sociolog på Högskolan i Halmstad, forskar om äventyrssporten klättring, och vi kan här publicera hans fältanteckningar efter en dags empiri med ett gäng bouldrare.

119. Jørn Hansen, professor (120125)
Vi publicerar nyblivne professorn i idrottshistoria vid Syddansk Universitet, Jørn Hansens installationsföreläsning, som visar att dagens hälsodiskurs inom idrotten har gamla anor.

118. Henning Eichberg, professor (111214)
Vi publicerar nyblivne professorn i kroppskultur, med särskild inriktning på lek och spel, vid Institut for Idræt og Biomekanik vid Syddansk Universitet, Henning Eichbergs installationsföreläsning.

117. Tre teser om Oplyst sport (111123)
Poul Ferland var med rätta nöjd med Mikael Lindfelts recension av hans bok Oplyst sport i uppdateringen den 2 november 2011. Han kände dock behovet av en kortare kommentar, i tre teser.

116. Snus som dopning (111123)
Ask Vest Christiansen skriver om WADAs senaste tilltag. Antidopningsorganisationen vill undersöka om snus möjligen kan ha prestationshöjande effekter. Man tar sig för pannan.

115. Konferensrapport: ”Challenges for Football” i Århus (110921)
Mitt under 2011 UEFA European Under-21 Football Championship i Danmark genomfördes en viktig fotbollskonferens i Århus. Bill Sund representerade idrottsforum.org – och var ende svensk på plats!

114. Motorikträning utomhus för vuxna (110921)
Ingegerd Ericsson berättar om finska Lappsets motorikträningsplatser för vuxna, som idag finns på ett 40-tal platser i Sverige, samt på olika ställen i Europa, till exempel Holland.

113. Debatt om idrottsdidaktik (110921)
Katarina Schenker går i svaromål mot fakultetsopponenten Håkan Larsson efter dennes recension av hennes avhandling På spaning efter idrottsdidaktik i sommauppdateringen 2011.

112. EASS2011: Paralympic School Day (110921)
Under de europeiska idrottssociologernas årskonferens i Umeå i våras ägde erbjöds bland annat en speciell workshop, där programmet Paralympic School Days demonstrerades. Ingegerd Ericsson var med.

111. Aage Radmann om Utøya den 22 juli 2011 (110831)
Forumets förre publisher, Aage Radmann, kommenterar det avskyvärda dåd som lämnade 69 norska socialdemokratiska ungdomar döda och satte ett nytt ansikte på terrorismen.

110. Ny avhandling ur Bunkefloprojektet (110608)
Ingegerd Ericsson redovisar resultatet från en undersökning av muskelfunktion och fysisk aktivitet bland skolbarn, som presenteras i Susanna Stenevi Lundgrens doktorsavhandling.

109. Idrottsstämman i Luleå 18–19 mars 2011 (110420)
Ingegerd Ericsson rapporterar från årets Idrottslärarstämma, som had förlagts till Luleå, och Hälsans Hus därstädes. Föreläsningar varvades med fysiska aktiviteter, till ömsesidig nytta och glädje.

108. Konferensrapport: Women’s Sport in Africa (110330)
Susanna Hedenborg och Aage Radmann åkte till i Oxford, England, för att medverka vid konferensen Women’s Sport i Africa, och de bjuder på en fyllig rapport från ett uppenbarligen spännande forskarmöte.

107. Konferensrapport: SVEBI2010 (101215)
Katarina Schenker och Joakim Åkessons var idrottsforum.orgs ögon och öron på plats när SVEBI genomförde sin trettiofjärde forskningskonferens, i Göteborg.

106. Fotboll i Sydafrika – inte bara VM (100922)
Fanny Davidsson, frilansande utbildare inom konflikthantering och mänskliga rättigheter, rapporterar från ett VM-fotbollsgalet Sydafrika som hon upplevde på gräsrotsnivå.

105. Mårten svarar Celia (100901)
Mårten Hedlund från World Village of Women Sports bemöter Celia Brackenridges farhågor rörande centrets förmåga att verkligen realisera ambitionerna om ett kvinnoidrottens Mecka i Malmö.

104. A Letter to the Editor (100606)
En insändare på hög nivå har inkommit till forumet från professor Celia Brackenridge, som har detaljerade synpunkter på hur World Village of Women Sport ska kunna leva upp till förväntningarna.

103. Konferensrapport CPS10 (100606)
Den internationella forskningskonferensen Centers and Peripheries in Sport som ägde rum i april 2010 i arrangemang av Enheten Idrottsvetenskap vid Malmö högskola avrapporteras i detalj.

102. Könsöverskridardebatt i Malmö (100310)
Katarina Schenker rapporterar från en offentlig paneldebatt på Malmö högskola i samarrangemang med Sydsvenskan och med bland andra Anja Gatu, Helena Tolvhed, Martin Ritzén, och Maria Sundin.

101. Forskare kräver utökade rekreationsområden (100310)
En idrottsvetare och två landskapsarkitekter visar på forskningsrön som stödjer kraven på kommunala beslutsfattare att sluta dra ner på, och istället utvidga, parker och andra grönområden i städerna.

100. Idrottshistoriskt symposium 2009 (091216)
Daniel Arvidsson rapporterar från det sjätte biennala idrottshistoriska symposiet i Malmö i november 2009; ett genomgående framgångsrikt arrangemang som gärna kan komma oftare, tycker vår rapportör.

99. SVEBI konfererade i Kalmar 2009 (091216)
Katarina Schenker besökte årets SVEBI-konferens i Kalmar, så vi bad henne om en konferensrapport till forumet. Och det fick vi, en fyllig och illustrerad rapport som visar bredden i svensk idrottsforskning.

98. Sportens Kultur~Natur (091007)
Acsis-konferensen i Norrköping 2009 hade två idrottsspår, ”Rörelse, kripp, identitet” och ”Sportifiering, fritid, simulering”. David Cardell och Helena Tolvhed var där för att tala och för att lyssna.

97.Har kampen mot dopning gått för långt? (090923)
World Anti-Doping Agency har antagit nya regler, med innebörden att en atlet ska var tillgänglig för testning en timme varje dag. Men vad händer den personliga integriteten och privatlivets helgd?

96. Idrottslärarkongress i Grebbestad (090923)
Nordiska Idrottslärarkongressen ägde i år rum i Grebbestad på svenska västkusten, och därifrån rapporterar ett gäng svenska lärarkolleger under ledning av Ingegerd Ericsson.

95. Gerd von der Lippe om Rune Slagstads (Sporten) (090902)
Rune Slagstads tegelsten om idrotten i Norge i ett idéhistoriskt perspektiv har väckt berättigad uppmärksamhet. Gerd von der Lippe finner allvarliga brister hos författaren och hans reecensenter.

94. Skidkonferens i Mammoth Lakes (090429)
Leif Yttergren rapporterar från forskningsfronten inom internationell skidsportforskning. Allmänt sett inte mycket att yvas över, men framtiden är ljus om kvalitetskraven hårdnar.

93. Recension ifrågasatt (090408)
I uppdateringen den 25 mars 2009 publicerades Göran Erikssons recension av Peter Dahléns Sport och medier: En introduktion. Dahlén har flera invändningar mot Erikssons läsning.

92. Tre utredningssekreterare (081212)
Idrottshistoriska seminariet i Stockholm samlade huvudsekreterarna från de tre senaste idrottsutredningarna för en analys av långsiktiga perspektiv på den statliga idrottspolitiken.

91. Idrott på Bok & Biblioteksmässan 2008 (081212)
Hur står det till med den svenska utgivningen av idrottslitteratur? För att få svar på frågan sökte sig Annika Eliasson till den årliga Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, och fann – Svenska Polisidrottsförlaget!

90. Galainvigning av multiarena (081212)
Percy Nilssons Malmö Arena invigdes den 6 november 2008 med en artistspäckad galakväll med god mat, Helene Sjöholm, Kalle Moraeus, Robyn – och Katarina Schenker, forumets galareporter.

89. JämO, RF, idrott och genus (081029)
Svidande kritik har riktats mot jämställdhetsarbetet inom idrottsrörelsen, från Jämställdhetsombudsmannen. Kutte Jönsson definierar problemets kärna – segregationen.

88. Medaljen är kastad (080917)
När Ata blåstes på guldet kämpade han till sig bronset, kastade det i mattan och drog. Civil olydnad inom idrotten är ovanligt, konstaterar Bo Carlsson, men idrotten behöver folk med civilkurage.

87. The Peter Norman Story (080903)
Wendy Varney recenserar en ny tvåtimmars dokumentär om Peter Norman, den australiske sprintern som delade prispallen i Mexiko 1968 med Tommie Smith och John Carlos.

86. Dansens Dag på IFI (080903)
Den internationella dansdagen firades 2008 som vanligt den 29 april. För första gången medverkade Institut for Idræt med ett eget arrangemang, och tre IFI-lärare rapporterar i ord och bild.

85. Frank, OS och radion (080606)
I en specialskriven krönika berättar Frank Östergren sin tidiga OS-historia, som förmedlades i huvudsak genom radioreferat av klassiska reportrar som Jerring, Hyland och Bedrup.

84. Våga vägra OS (080606)
Skala ned de olympiska spelen, behåll friidrotten som bas, lägg till och dra ifrån grenar, och förlägg spelen permanent till Aten. Det föreslår Bill Sund, som inte ens tänker se OS på teve.

83. Oscar Pistorius vann i rätten (080606)
Den sydafrikanske paralympiern Oscar Pistorius fick rätt mot IAAF i Court of Arbitration for Sport, och kan nu springa i Beijing. En rättssociolog och en filosof kommenterar.

82. Debatt om sexualitet, etnicitet och invandrarflickors idrottande (080606)
Peter Dahléns recension av Jesper Fundbergs bidrag till antologin Sexualiseringen av idrottens offentliga rum gav upphov till en livlig debatt mellan författare och recensent.

81. Forumet öppnar för peer review-publicering (080606)
Inför höstens lansering av referentgranskade artiklar på idrottsforum.org intervjuas forumets redaktör Kjell Eriksson av dess ansvarige utgivare, Aage Radmann.

80. Författare kritiserar kritiker (080507)
I en kommentar till John Hellströms recension av Friidrottens främsta män kritiserar författaren Hellström för slarvig läsning, vilket lett till att han missat viktiga förutsättningar för bokens tillkomst.

79. Idrott och genus i Lund den 7 mars (080319)
Årets genusseminarium i Lund hade temat ”Idrott och genus” och på plats var Katarina Schenker som här rapporterar från en spännande sammankomst med intressanta talare och ett hett ämne.

78. Räcker det att sträva? (080206)
Ingegerd Ericsson nöjer sig inte med att skolplanen säger att skolan ska sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet; det är för viktigt för att överlämna åt enskilda skolor att avgöra vad som är möjligt.

77. Dags för en jämställd tennis! (080206)
Under denna krävande rubrik reser Daniel Nilsson frågan om bristen på svenska damtennisstjärnor möjligen kan vara ett uttryck för bristen på jämstlldhet i svensk tennis.

76. Idrottshistoria i Malmö (080123)
Martin Alsiö rapporterar utförligt och insiktsfullt om det femte idrottshistoriska symposiet i Malmö i november 2007, som gick på temat ”Idrottens hjältar”. Zlatan kommer på tal.

75. Krediteringsmiss (080123)
Tommy Wahlsten skriver om Rune Idhs mål i en B-landskamp mot Danmark 1950, och hur en referatmiss i DN lett till att målet alltsedan dess felaktigt tillskrivits Rune Rosén.

74. Sista inläggen om damfotbollen (071107)
I två avslutande inlägg vidhåller såväl Kutte Jönsson och Helena Tolvhed som Jonny Hjelm sinda ståndpunkter, och anför ytterligare argument som stöd för dem.

73. Damfotbollsprofessorns genmäle (071024)
Jonny Hjelm kommenterar här kritiken från Kutte Jönsson och Helena Tolvhed mot att han jämfört mäns och kvinnors fotbolsskicklighet; det är synnerligen motiverat, menar Hjelm.

72. Dopningkonferens i Århus (071003)
Några av världens främsta dopningsforskare medverkade vid ”Doping and Public Health” i Århus i augusti, inklusive Ask Vest Christiansen som här bjuder på en initierad och detaljerad rapport.

71. Privat Viktor Balck-jubileum (071003)
I år är det 130 år sedan fenomenet kontinuerliga lagtävlingar introducerades i Sverige. Martin Alsiö tar sin Sanna på en minnestur på Skeppsholmen för att hylla initiativtagaren Viktor Balck.

70. Kvalitetssäkra ungdomsfotbollen! (071003)
Den fascistiska ledarfilosofin har ett starkt fäste inom den svenska ungdomsfotbollen. Göran B. Karlsson föreslår ISO-certifiering som ett medel att bryta osunda ledarlojaliteter.

69. Damfotbollsprofessor ifrågasatt (071003)
Jonny Hjelms komparativa studie av kvinnors och mäns fotbollsförmågor saknar relevans, menar Kutte Jönsson och Helena Tolvhed i ett kritiskt debattinlägg.

68. Idrætslærerkongres i Gerlev (070912)
Ingegerd Ericsson var en av ca 120 nordiska idrottslärare på plats i Gerlev för den biennala sammankomsten, och rapportera i text och bild om ett stimulerande möte.

67. PSA Sport & Politics Study Group (070912)
I februari 2007 hölls den första konferensen inom den nystartade idrottssektionen av Political Studies Association, i Gregynog, Powys, Wales. Russell Holden och Paul Gilchrist rapporterar.

66. Barnkonferens London (070829)
Kristin Fransson rapporterar från en konferens om filosofiska dimensioner av barn och deras rättigheter inom idrotten, arrangerad av University of Western Ontario, Kanada.

65. Nya tänk i Norrköping (070829)
Den trettonde International Conference on Thinking avhölls i Norrköping i juni. Ingegerd Ericsson var där för att presentera ett peer-reviewed paper och bjuder oss på en fyllig konferensrapport.

64. Idrottsmedicinmöte i Uppsala (070516)
Svensk idrottsmedicinsk förening har hållit sitt vårmöte och ventilerat nya rön och strategier för att förbättra hälsan hos idrottsutövare. Ingegerd Ericsson står för konferensrapporten.

63. Debatt om idrottens kön (070516)
Jesper Andreassons går i svaromål mot Ingela Kolfjords recension av hans avhandling Idrottens kön på idrottsforum.org. Kolfjord kommenterar hans inlägg.

62. Straighta, bögar och homofober inom idrotten (070314)
Magnus Ahlströms förra krönika på forumet handlade om bögskräck inom hockeyn. Det ledde till att han själv lite omotiverat outades som bög. Här kommenterar han den uppkomna situationen.

61. Sakkunnigbedömning (070228)
Mats Franzén, Matti Goksøyr och Mette Andersson ingick i den sakkunnigkommitté som bedömde Arve Hjelseths avhandling för doktorsgraden. Här är deras yttrande in extenso.

60. SVEBI-konferensen 2006 (070228)
Det väloljade Svebi-maskineriet med Anders Östnäs vid spakarna genomförde fjolårets konferens med stor framgång. Platsen var GIH i Stockholm. Mr. SVEBI själv rapporterar.

59. Seminarium om idrottsetik (070117)
Kristin Fransson och Isabella Grujoska rapporterar från allFairs tredje etikseminarium. Flera talare med olika infallsvinklar bidrog till en intressant och mångsidig belysning av idrottens etik.

58. Konferens om evenemangens följdverkningar (061213)
Karin Book rapporterar från en intressant konferens i København på temat ”Events and After: Events and Strategic Planning”, där en del inlägg närmast får beskrivas som city marketing.

57. Malmökonferensen Sport, Tourism, and City Marketing (061213)
Annette Bergendorf och Deval Eminovski raporterar från den andra dagen av konferensen, som ägnades år idrottsturism och city marketing i ett skandinaviskt perspektiv.

56. Är det här brottarna bryter samman? (061129)
Kutte Jönsson, idrottsfilosof, och Helena Tolvhed, idrottshistoriker, kommenterar bråket inom Svenska Brottningsförbundet kring Ida-Theres Karlsson och Helena Allandi.

55. Barnkonventionen och idrotten (061129)
Med anledning av att vi just upplevt Barnkonventionens dag, den 20 november, påminner Michel Devillaz, Kristin Fransson och Isabella Grujoska idrottsrörelsen om dess ansvar för barn och ungdomar.

54. Gästkrönikör: ”Magnhild” Ahlström (061101)
Bögskräcken, eller homofobin, tycks vara särskilt stark inom idrotten, och inte minst karlakarlssporten ishockey. I denna krönika får vi ett inifrånperspektiv på denna brännande fråga.

53. Om en fotbollsskandal (060913)
Det gick vilt till när Hammarby och Djurgården möttes i augusti år tjugohundrasex. Om det var skandalen eller reaktionerna på den som var skandalös funderar Kutte Jönsson på.

52. Konferens om idrottsevenemang (060913)
En rapport från Mega Sports Event Conference arrangerad av Copenhagen Business School inför Københavns OS-ansökan 2020 eller 2024, signerad Bosse Carlsson och Gun Normark.

51. Konferens om tidig specialisering (060830)
Kristin Fransson och Jesper Thiborg rapporterar från en forskningskonferens om tidig specialisering inom idrotten, arrangerad av Centrum för idrottsforskning.

50. ”This is England” (060606)
Kutte Jönsson var på Villa Park i Birmingham i april och såg West Ham spela FA-cupsemifinal mot Middlesborough, och han fick tillfälle att fundera över tillståndet i det förenade kungadömet.

49. Mäns(kliga) rättigheter (060606)
Jämo Claes Borgström funderar i en krönika kring reaktionerna på hans förslag om en svensk protest mot sexslavhandeln genom VM-bojkott, och kring den traditionella genusordningen.

48. Brasiliansk fotboll (060606)
Fredrik Ekelund har skrivit om brasiliansk fotboll i mer bokliga sammanhang; här bjuder han på kortversionen av den lekfulla brassefotbollens historia.

47. Fotbollsfrisyrer (060606)
Fotbollsspelares frisyrer analyseras, med utgångspunkt i en svensk och en engelsk bok i ämnet, av kultursociologen Frans Oddner. Hans analys beledsagas av spännande illustrationer ur böckerna.

46. Nationalism och fotbollsglädje (060606)
Claudio Tamburrini, praktisk filosof med intresse för idrott och dopning, bland annat, diskuterar i sin krönika rätten att hylla ”sitt” lands fotbollslag, oavsett politiska skeenden i landet.

45. Spanska fotbollssjukan: cojones eller regiónes (060606)
Varför vinner aldrig Spanien VM i fotboll? Det är frågan i frilansjournalisten Magnus Sjöholms krönika, och två av svaren kan uttryckas som cojones och regiónes. Men det rätta svaret är...

44. Danmark tar nya tag med nya grepp (060606)
Danmark tvingas stå över årets fotbolls-VM i Tyskland. Spelarmaterialet håller inte måttet och återväxten är i fara. Men förbundskapten Olsen har en plan.

43. Teori, metod och resultat (060520)
Paul Sjöblom försvarar sin forskning och avhandling mot opponenten Björn Horgbys kritik på idrottsforum.org. Björn Horgby genmäler och understryker kravet på vetenskaplig skicklighet.

42. ”Damolympiaden” 1926 (060503)
Om ett viktigt steg i den svenska och den internationella kvinnoidrottens historia, de Andra Internationella Kvinnliga Idrottsspelen i Göteborg 1926 skriver Helena Tolvhed.

41. Idrottspsykologisk konferens (060412)
Svensk idrottspsykologisk förening (SIPF) arrangerade i mars en konferens om idrottspsykologi i praktiken, tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. Mikael Johansson på Skåneidrotten rapporterar.

40. Damtennisen visar vägen (060412)
idrottsforum.orgs redaktör har följt den internationella damtennistouren i ett antal år och sett en utveckling som i och med Sony Ericssons inträde som huvudsponsor märkbart accelererat.

39. Idrottsjuridik i Johannesburg (060201)
Bosse Carlsson och Kristin Fransson var i Sydafrika före jul för att presentera sin forskning på International Association of Sports Law’s eflte kongress, och levererar här en rapport från evenemanget.

38. Respekt för motion! (060118)
Kirsten Kaya Roessler funderar kring synen på motion, som hon finner ofta alltför reduktionistisk och instrumentell; det är mer till motion än att bara röra på kroppen, menar hon.

37. idrottsforum.org fyller 50 (051214)
Kjell Eriksson, idrottsforum.orgs redaktör tittar i en krönika bakåt och framåt med anledning av att sajten funnits i två och ett halvt år och hunnit med 50 uppdateringar.

36. Danskonferens i Stockholm (051116)
International Association for Dance Medicine and Science (IADMS) hade förlagt sin femtonde konferens till Stockholm i november, och Sanna Nordin var där och samlade intryck åt idrottsforum.org.

35. EASM-konferensen, Newcastle 2005 (051102)
Bosse Carlsson och Gun Normarks fylliga konferensrapport plockar russinen ur en kaka som tydligen innehöll alltför många ingredienser och därför spretade åt alla möjliga håll.

34. Idrottspsykologer i Australien (051102)
Sanna Nordin rapporterar välgrundat från en kongress med underbart väder mitt i vintern men synnerligen blandad kvalitet på inomhusaktiviteterna: allt baserat på en enkätstudie.

33. Svensk skolmyndighet rör på sig (051019)
Myndigheten för Skolutveckling tar bladet från munnen och godtar sambandet mellan fysisk aktivitet hos skolbarn och deras prestationer i övrigt skolarbete. Ingegerd Ericsson gratulerar.

32. Sociologer möttes i Polen (051005)
Den 10 och 11 september i år sammanstrålade europeiska idrottssociologer i Toruń i Polen för att presentera papers inom ramen för den övergripande biennala ESA-konferensen.

31. Idrottslärarkongress 2005 (050831)
De nordiska idrottslärarna kongressade i Island, i Húsavik på öns nordsida. Det bjöds på natur och kultur. Ingegerd Ericsson var där, och rapporterar i text och bild.

30. FaR i skolan (050606)
Ingegerd Ericsson kräver krafttag för att hjälpa barn med motoriska svårigheter i skolan, bland annat genom ett mer aktivt utnyttjande av möjligheten till fysisk aktivitet på recept.

29. Hockeyskandalen: Forskarna har ordet (050222)
Alice Riis Bach, Kutte Jönsson, Håkan Larsson och Tobias Stark diskuterar våldsbenägenheten och kvinnoföraktet inom idrotten och speciellt inom ishockey.

28. Förblindad av kärlek (050118)
En kärleksförklaring till fotbollen i form av en bilderbok väcker inte den där riktiga entusiasmen hos idrottsforum.orgs webredaktör – men bilderna lever sitt eget liv. Se själv!

27. Idrott och rasism på DN Debatt (041214)
Ett debattinlägg i DN om förekomsten av ”rasifiering” inom idrottsrörelse borde inte få stå oemotsagd, tycker Johan R. Norberg, som dock refuserades av DN. Ta del av hans synpunkter här.

26. Ny svensk idrottsminister (041123)
Bosse Ringholm är sedan någon månad svensk idrottsminister. Vilket syfte har statsministern med att utnämna en idrottsminister överhuvud taget, undrar Annika Eliasson.

25. FoU-konferens om idrott i Øresundsregionen (041109)
Jenny Axelsson rapporterar från ett möte mellan danska och svenska idrottsforskare och -ledare, där man utbytte erfarenheter i syfte att underlätta framtida idrottssamarbete över sundet.

24. Hockeyns hjältar (040914)
Bosse Carlsson analyserar två bilder av Magnus Wernblom utifrån en reklamfilm från Svenska Spel och en upptagning från en hockeymatch mellan Modo och HV.

23. Kägelspel i Finspång I (040831)
Kägelspel är ett av världens äldsta sällskapsspel. I Från forntid till nutid: Kägelspelets historia av Bengt Lindberg och Erwins Skuja, beskrivs den svenska kägelsportens historia och nuvarande ställning.

22. Kägelspel i Finspång II (040831)
Finspongs Kägelbanebolag bildades redan 1858 med syftet att finansiera byggandet av en kägelbana, och Finspång kan idag stoltsera med flera aktiva kägelklubbar. Lars Lagergren rapporterar.

21. Fysisk träning för barn (040323)
Ingegerd Ericsson, själv pionjär inom motorisk träning för barn, redovisar sina intryck av Vadstena Forums symposier förra året på temat ”Finns det rum för barn”.

20. Foto: Peter Robinson (040224)
En av de verkliga giganterna inom idrottsfotografin har publicerat en bildbiografi, ett slags bokslut efter närmare 40 år som professionell fotbollsfotograf. Kjell Eriksson redovisar.

19. Kampsporterna utredda (040224)
Den statliga utredningen kring proffsboxningen och andra kampsporter överlämnades till Mona Sahlin i höstas. Kristiina Pekkola var med som representant för judosporten.

18. Fotboll som historia (040210)
Fotbollens efterkrigshistoria blir stundtals en direkt pendang till de övergripande historiska skeenden som i allt väsentligt äger rum utanför den gröna mattan, menar Kristian Gerner.

17. Förlagspresentationer (040113)
idrottsforum.orgs tio idrottsförlagspresentationer samlade på en egen featuresida. Läs om Parrs Wood Press, Triumph Books, David Bull Publishing, FIT, Berg Publishers och Human Kinetics.

16. Idrottshistorisk konferens (040113)
2003 års idrottshistoriska konferens i Malmö, den tredje i ordningen, hölls den 6–7 november i Malmö, arrangerad av Idrottsmuseet. Robert Bengtsson rapporterar.

15. Svenska idrottsarenor (031209)
100 idrottsplatser runt om i Sverige har av RF skyltats med information om bland annat deras historiska roll. Nils-Olof Zethrin har skrivit boken, med foton av Bengt A. Lundberg.

14. Årets SVEBI-konferens (031125)
SVEBIs stora forsknings- och utbildningskonferens 2003 ägde rum på Högskolan i Halmstad. Föreningens nestor, Anders Östnäs, rapporterar från konferensen.

13. En svensk klassiker (031111)
När Torun Lundin, idrottslärare vid Malmö högskola, kände 40-årskrisen flåsa henne i nacken, bestämde hon sig för att sätta hårt mot hårt...

12.Elfte EASM-kongressen (031028)
Sport managers kongressade i Stockholm i september 2003, på temat ”Sport management i en föränderlig värld”, och idrottsforums chefsjurist Jyri Backman var på plats.

11. Perugia värvar oavsett kön (031028)
Kutte Jönsson funderar över president Luciano Gaucci uttalade intresse av att värva Hanna Ljungberg och Victoria Svensson till sitt Perugia – till herrlaget!

10. Konferens med idrott på schemat (031009)
Europeiska sociologförbundets konferens 2003 avhölls i slutet av September i spanska Murcia, och en session handlade om idrott och samhälle. Annika Eliasson rapporterar.

9. Idrottspsykologer konfererade (030820)
FEPSAC, den internationella sammanslutningen av idrottspsykologer hade förlagt sin senaste konferens till Köpenhamn. Vår korrespondent, Per Eisele, rapporterar.

8. Filosof om speedway (030726)
Kutte Jönsson har varit på speedwaytävling och funderar kring speedwaysportens klassbundenhet och trohet till rötterna, i skarp kontrast till dagens elitfotboll.

7. Martin Ingvarsson om domarens roll (030726)
En av Sveriges ledande fotbollsdomare, med FIFA-licens och ett femtiotal internationella matcher bakom sig, funderar kring domarens roll i dagens elitfotboll.

6. Idrott på datorn (030726)
Bosse Carlsson funderar kring vad idrottsdataspelen har kommit att betyda för den uppväxande generationen, i förhållande till Rekordmagasinet och Åshöjden-böckerna han själv läste som barn.

5. Idrott som vetenskap (030706)
Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap vid lärarutbildningen, Malmö högskola, förklarar hur han ser på betydelsen av forskning och vetenskap för idrottens och idrottsrörelsens fortsatta utveckling.

4. Kissepaus med grabbarna (030706)
Ing-Britt Melin, verksam vid Drömmarnas Hus i Malmö och medlem nr 1437 i MFF-Support, skriver om ett lokalderby på bortaplan och kvinnans plats i den ytterligt manliga, fotbollssupportervärlden.

3. Idrottsforums invigning (030614)
Idrottsforums premiär den 6 juni 2003 begicks med pompa och ståt – kokt varmkorv, mellanöl och mingel – på Malmö Stadsbibliotek. Kjell Eriksson hade kameran med sig.

2. Poststadion post festum (030606)
Torbjörn Andersson har besökt gamla Poststadion, Berlins huvudarena fram till 1936, och rapporterar i ord och bild från en sällsynt syn av fotbollens förfall.

1. Bredd och elit förutsätter varandra (030606)
Lynn Ljungberg, kontroversiellt kultur- och fritidskommunalråd i Malmö (s) och själv före detta elithandbollsspelare, skriver om bredd och elit inom idrotten i idrottsforum.orgs första krönika.
www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Kristian Sjövik
eXTReMe Tracker