Uppdaterad den 5 mars 2015

Idrott sätter staden på kartan

Idrott tillmäts allt större betydelse – för hälsa och integration, för tillväxt och city-marketing. Idrott har i ökad utsträckning använts för att vitalisera och marknadsföra större europeiska städer, till exempel Manchester, Sheffield och Rotterdam, men även svenska städer som Malmö och Landskrona. Framgångsrika idrottslag, välbesökta evenemang och högklassiga arenor har blivit allt viktigare, både i ett regionalt och i ett internationellt perspektiv.

Föreliggande antologi tar sin utgångspunkt i idrottens marknadsförings­potential och behovet att profilera städer som turistmål. Modern marknadsföring fokuserar städer som evenemangscentra, och idrotten har på senare tid utvecklats till evenemang med betydande publik dragningskraft som dessutom skapar viktiga sekundära tillväxteffekter.

Bidragen i denna bok visar emellertid att verklighetens komplexitet i form av invånare av skiftande slag, olika och ibland motstridiga intressenter, lokala särdrag, väderförhållanden, säkerhetsföreskrifter, medvetet och omedvetet utestängande av personer, grupper och aktiviteter, svårbedömda kalkyler, media och, inte minst, den mördande konkurrensen – nu även mellan städer – gör att idrottsrelaterade satsningar inte nödvändigtvis är en spikrak väg mot guld och gröna skogar.

Bokens texter har i huvudsak en regional utgångspunkt, med flera lokala exempel, men de övergripande resonemangen och analyserna äger en allmängiltighet som överskrider såväl regionala som nationella gränser.

Idrott och city-marketing har en naturlig plats på landets sport management-utbildningar. Boken torde därtill vara nyttig läsning för verksamma inom idrotts–, fritids– och turismsektorn på kommunal och regional nivå i hela landet.

Karin Book är universitetslektor i fritidsvetenskap, och Bo Carlsson är professor i idrottsvetenskap. Båda är verksamma vid Enheten Idrottsvetenskap, Malmö högskola.

Ladda ner innehållsförteckningen och inldedningskapitlet gratis. Klicka här!

Beställ Idrott och city-marketing! Skicka ett mail till bokorder@idrottsforum.org. Glöm inte att ange namn och adress. Bokens ordinarie cirkapris är 340 kronor. Beställ idag, och köp den för 238 kronor (inkl moms). Boken levereras mot faktura. Frakt tillkommer.

Karin Book & Bo Carlsson
Idrott och city-marketing

232 sidor, 145x218 mm, hft
Malmö: idrottsforum.org 2008
ISBN 978-91-85645-05-3