Uppdaterad den 5 mars 2015

Om förrättsligandet av idrotten

Idrotten har av tradition varit självreglerad och dessutom relativt konfliktfri, men i takt med en tilltagande kommersialisering och professionalisering ökar allvaret i leken, och därmed behovet av reglerad konflikthantering. Idrottens rättskulturer sätter fokus på juridikens ökade betydelse inom idrotten. Vad händer med idrotten, för det första, när dess verksamhet omfattar allt fler juridiska områden? Vad innebär förrättsligandet av idrotten? Kan rättssystemet fungera som en hävstång för idrottens utveckling och dess relation till samhällets utveckling? Eller försvårar den juridiska logiken idrottens utveckling och dess traditionella värden? Men sammankopplingen mellan rättssystemet och idrotten är inte enbart problematisk för idrotten. Rättssystemet får ta hand om allt fler, kan tyckas, juridiskt triviala idrottsärenden. Här kan vi tala om rättens ”kamelifiering”, varvid rätten riskerar att bli (en) tungt lastad (kamel).

Boken behandlar därmed en rad dilemman och frågeställningar – både för idrotten och för rättssystemet. Det handlar om idrottsrelaterat våld, disciplinnämnder, barns rättigheter, fotbollens elitlicens, provokationer, diskriminering, och författaren diskuterar hur hanteringen av dessa frågor får betydelse för idrottens norm(re)produktion. Frågan är vad dessa moraliska diskurser har för påverkan på samhällets normativa strukturer i allmänhet. Boken behandlar även betydelsen av normativa bilder av idrottskulturen, genom att belysa moral och etik i serietidningar och i digital sport.

BO CARLSSON är docent i rättssociologi och professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola.

Ladda ner innehållsförteckningen och inldedningskapitlen gratis. Klicka här!

Beställ Idrottens rättskulturer! Skicka ett mail till bokorder@idrottsforum.org. Glöm inte att ange namn och adress. Bokens ordinarie cirkapris är 340 kronor. Beställ idag, och köp den för 238 kronor (inkl moms). Boken levereras mot faktura. Frakt tillkommer.

Bo Carlsson
Idrottens rättskulturer:
Rättssociologiska och idrottsvetenskapliga essäer och exkurser

337 sidor, 145x218 mm, hft
Malmö: idrottsforum.org 2009
ISBN 978-91-85645-06-0