Publicerad den 6 februari 2008
Till tidskriftsindex
European Sport Management Quarterly


Tidskriften European Sport Management Quarterly (ESMQ) publiceras av Routledge för EASM, European Association for Sport Management, som presenteras ovan i anslutning till att dess årskonferens 2008 annonseras. ESMQ har kommit ut sedan 2001, inledningsvis under namnet European Journal for Sport Management. År 2008 utkommer således Volume 8. Periodiciteten är fyra nummer per år; dock kom det bara tre nummer 2007.

EASM pulicerar en Editorial Policy för ESMQ på sin hemsida. Man är intresserade av två infallsvinklar, dels hur sportorganisationer är strukturerade, hur de styrs, och hur de arbetar; och dels vilken roll sådana organisationer spelar i samhället, och hur samhället påverkar organisationerna. Det kan handla om offentliga, privata eller friviiliga organisationer, om professionella och amatöridrottsföreningar, eller för den delen företag som producerar varor inom sportsektorn, till exempel redskap, kläder och skor, eller som sysslar med olika former av sportkommunikation. Artiklar om europeiska förhållande är särskilt välkomna, men andra geografiska områden är lika intressanta. Teoretiska, metodologiska och empiriska artiklar är alla lika välkomna, och alla forskningsmetoder har samma värde. Det är med andra ord ett brett fokus i den här tidskriften.

Ian Henry, professor och redaktör.
Redaktör för ESMQ är Ian Henry, professor i Leisure Policy and Management, och chef för Centre for Olympic Studies & Research, vid School of Sport and Exercise Sciences, Loughborough University. Till sin hjälp har han en assisterande redaktör, Marijke Taks, University of Windsor (Kanada), en recensionsredaktör, Dimitra Papadimitriou, universitetet i Rio Patras (Grekland), samt en redaktionssekreterare, Dawn Aquilina, också hon på Loughborough. Därutöver finns ett redaktionsråd bestående av tjugo personer, tjugo synnerligen meriterade akademiska forskare från Storbritannien, USA och åtta andra länder, bland andra Wladimir Andreff, Packianathan ”Chella” Chelladurai, Chris Gratton, Stefan Kesenne, Holger Preuss, Berit Skirstad (EASM-president) och Harry Arne Solberg. Endast fyra är kvinnor, förutom Skirstad Wendy Frisby (University of British Columbia), Dimitra Papadimitriou (recensionsredaktören) och Tracy Taylor (University of Technology, Sydney.

Det kostar strax under 500 USD att prenumerera på den tryckta och onlineutgåvan. Är man privatperson som kan nöja sig med papperstidningen så kostar det 123 USD.

Vi ska avslutnings se om redaktionens öppna syn på sport management och inriktning inom ramen för det konceptet när det gäller val av artiklar för publicering gett avtryck i de nummer som kommit ut (klicka på artrikelnamnet för att komma till ett abstarct): Youth Sports Participation Styles and Market Segmentation Profiles: Evidence and Applications av Marijke Taks och Jeroen Scheerder (2/2006); Using Psychological Contract Theory to Explore Issues in Effective Volunteer Management av Tracy Taylor, Simon Darcy, Russell Hoye och Graham Cuskelly (2/2006); From 'Sport for All' to Not About 'Sport' at All?: Interrogating Sport Policy Interventions in the United Kingdom av Mick Green (3/2006); Attracting Major Sporting Events: The Role of Local Residents av Holger Preuss; Harry Arne Solberg (4/2006); A Deliberative Democratic Approach to Athlete-Centred Sport: The Dynamics of Administrative and Communicative Power av Lisa A. Kihl, Lisa M. Kikulis och Lucie Thibault (1/2007); Commitment, Involvement and Performance of Voluntary Sport Organization Board Members av Russell Hoye (1/2007); It's a Different Game You Go to Watch: Competitive Balance in Men's and Women's Tennis av Cind Du Bois och Bruno Heyndels (2/2007); A Framework for Understanding the Performance of National Governing Bodies of Sport av Emmanuel Bayle och Leigh Robinson (3/2007); International Sport Event Participation: Prior Sport Involvement; Destination Image; and Travel Motives av Daniel C. Funk, Kristine Toohey och Tennille Bruun (3/2007).© Kjell E. Eriksson 2008

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann