Utlagd den den 2 maj 2007
Till tidskriftsindex
Journal of the Philosophy of Sport


Journal of the Philosophy of Sport (JSP) är den vetenskapliga tidskrift som emanerat ur International Association for the Philosophy of Sport. Föreningen grundades 1972 av professor Paul Weiss (1901–2002), Catholic University of America, med namnet Philosophic Society for the Study of Sport; 1973 formaliserades föreningen, och först 1999 fick föreningen sitt nuvarande namn. Bland tidigare presidenter märks R. Scott Kretchmar (1982–83), Joy T. DiSensi (1992–93), Gunnar Breivik (1996–97) och Sigmund Loland (2002–03). Föreningen leds för närvarande av professor Heather Reid, Morningside College, USA. I föreningens exekutiv ingår förutom ordföranden och ett antal andra positioner en Journal Editor, och en av föreningens främsta uppgifter är att förmedla idrottsfilosofiska texter, bland annat i föreningen tidskrift, som publiceras av Human Kinetics.

J.S. Russell redaktör för JPS och lektor i filosofi.

Journal of the Philosophy of Sport (ISSN 0094-8705) har utkommit sedan 1974 och är en peer reviewed tidskrift. Syftet presenteras helt kortfattat, och sägs vara att sprida tankar och idéer om idrottsfilosofi på högsta nivå. JPS utkommer två gånger om året; medlemmarna i föreningen får tidskriften som en del av medlemskapet (som kostar £30 eller $52 per år och kan fixas via nätat med kreditkort); för vanliga prenumeranter är prenumerationspriset $47 (gäller enskilda och pappersutgåvan; i övrigt, se här). Det kan i sammanhanget nämnas att bland de databaser som indexerar JPS finns SPORTDiscus med fulltextfiler, vilket säkert inte bara anställda och studenter vid Malmö högskola kan glädjas åt. För den som inte vill prenumerera, och som inte har fri tillgång till SPORTDiscus, så finns möjlighet att köpa enstaka artiklar från tidskriftens hemsida för $25.

Posten som Journal Editor, redaktör för JPS, innehas för närvarande John S. Russell, Langara College, Vancouver, BC. Hans andreman är Paul Davis, University of Edinburgh, och ytterligare stöd finns i en namnkunnig redaktion, tjugo man stark – eller sexton, fyra av dem är kvinnor. Den engelskspråkiga världen är överrepresenterad; endast tre av redaktionsmedlemmarna kommer från andra länder, en från Japan, en från Norge (Sigmund Loland) och en från Sverige (Claudio Tamburrini, ursprungligen från Argentina).

Paul Weiss, grundare av International Association for the Philosophy of Sport.

Varje nummer innehåller som regel sex till åtta artiklar och ett par tre bokrecensioner, som här betecknas ”review essays” men som täcker blott mellan två och tre sidor , dvs som en genomsnittlig forumrecension. Artiklarna är skrivna av kända filosofer/idrottsfilosofer, och av rubriker och abstracts att döma av stort intresse. Några exempel från det senaste decenniet ger en bild av vad som bjuds:

”‘It's Just Not Cricket!’ Rorty and Unfamiliar Movements: History of Metaphors in a Sporting Practice” av Terence J. Roberts (Vol. 24/1); ”Are Rules All an Umpire Has to Work With?” av J.S. Russell (Vol. 26/1); ”Fair Play and the Ethos of Sports: An Eclectic Philosophical Framework” av Sigmund Loland & Mike McNamee (Vol. 27/1); ”A Functionalist Analysis of Game Acts: Revisiting Searle” av R. Scott Kretchmar (Vol. 28/2); ”Inside the Beautiful Game: Towards a Merleau-Pontian Phenomenology of Soccer Play” av John Hughson & David Inglis (Vol. 29/1); The Meaning of Graceful Movement” av Christopher Cordner (Vol. 30/2); ”Competitive Sports, Disability, and Problems of Justice in Sports” av Leslie Pickering Francis (Vol. 32/2); ”Boxing: The Sweet Science of Constraints” av Joseph Lewandowski (Vol 34/1, May 2007).


© Kjell E. Eriksson

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann