Journal of Sport and Social Issues


Journal of Sport and Social Issues (JSSI; ISSN 0193-7235) publiceras av SAGE Publications, ett oberoende bok- och tidskriftsförlag som grundades 1965 av George och Sara Miller McCune, två förlagsveteraner (från bland annat Macmillan) på vänsterkanten. Sara Miller McCune är fortfarande utgivare och styrelseordförande i sitt företag. SAGE har kontor i Kalifornien, London, New Delhi och Singapore, och publicerar över 460 vetenskapliga tidskrifter. JSSI grundades 1977 av Richard E. Lapchick, som också, 1984, startade upp Center for the Study of Sport in Society vid Northeastern University, Boston MA.

Centret i Boston är enligt egen utsago en av världens ledande ”social justice organizations”, och använder idrotten för att framdriva social förändring, i USA och i världen i övrigt. Man fokuserar på våldsprevention, på mångfald (genom att bekämpa diskriminering på basis av kön, ras, sexuell läggning, funktionshinder), och på unga i storstäderna genom en rad program. Journal of Sport and Social Issues är officiellt organ för Center for the Study of Sport in Society, och tidskriften får antas vara ett av de instrument som man använder i syfte att förändra samhället.

CL Cole, redaktör och dubbeldoktor.
JSSI, som väl får beskrivas som vänsterliberal till sin inriktning, är tvärvetenskaplig, eller mångvetenskaplig, och forskare från en rad discipliner ingår i samtalet om samtida och brännande frågor inom sportens värld, bland annat från sociologi, historia, ekonomi, medievetenskap, genusvetenskap, psykologi, och statsvetenskap. Och det är tvärvetenskaplighet av bästa märke, ingen påtvingad konsensus utan ofta kollisioner mellan teoretiska utgångspunkter, metodval, analyser och slutsatser.

Varje nummer av tidskriften är uppdelad i tre avdelningar. Focus innebär artiklar och kommentarer kring ett tema (som i kommande nummer utlovas att handla om fotbolls-VM, homosexualitet och idrott, och sociala frågor inom sport management); Trends innehåller artiklar och kortare inlägg om nya frågeställningar såväl som redan kända och pågående forskningsinsatser, och här kan forskare ta risker och delta i spännande teotetiska meningsutbyten; View innehåller tenkeväckande och provocerande essäer, debattartiklar, samt bland annat bok- och filmrecensioner.

På tidskriftens omfattande och avancerade hemsida hos Sage presenteras innehållsförteckningar för samtliga nummer sedan starten 1977. Som surfare har man fri tillgång till dessa och till abstracts för varje artikel. Man kan självfallet prenumerera på online-utgåvan, men man kan också köpa tillgång till enstaka artiklar ($25). Innehållsförteckningarna anger bara artiklar, och det går inte att utvärdera den tredelade strukturen utifrån dem. Men att det finns ett mer eller mindre dominerande tema i de flesta nummer är klart, i det senaste handlar det om ”White Power and Sport”, och där medverkar bland andra Abby L. Ferber, David J. Leonard och Kyle W. Kusz med artiklar. Några exempel på artiklar ur de senaste årgångarna visar tidskriften bredd:

David L. Andrews, välkänd idrottsforskare på vänsterkanten och en av Coles sex biträdande redaktörer.
Body-Movement-Change: Dance as Performative Qualitative Research” av Pirkko Markula (4/2006); ”Where Have All the Heroes Gone?: An Exploration of Cultural Therapy in Jerry Maguire, For Love of the Game, and Any Given Sunday” av Todd F. McDorman, Kurt Casper, Aaron Logan, och Sean McGinley (2/2006); "Just One of the Guys?": Network Depictions of Annika Sorenstam in the 2003 PGA Colonial Tournament” av Andrew C. Billings, Caroline C. Craig, Robert Croce, Kristian M. Cross, Kathryn M. Moore, William Vigodsky, och Victoria G. Watson (1/2006); ”Sport Spectators and the Social Consequences of Commodification: Critical Perspectives from Scottish Football” av Richard Giulianotti (4/2005).

Redaktör för Journal of Sport and Social Issues är CL Cole. Hon är doktor i idrottsvetenskap (University of Southern California 1987) och i sociologi (University of Iowa 1992), och är för närvarande professor i, och vi citerar, Advertising and Consumer Studies; Sociology; and Gender & Women's Studies vid University of Illinois@Urbana-Champaign. Dr Cole är en flitig akademisk skribent med flera böcker och en lång rad artiklar på meritlistan. ”En lång rad” beskriver ganska väl också redaktionsrådet för JSSI, 44 namnkunniga idrottsforskare från främst USA, ett par engelsmän, någon enstaka australiensare. I raden märks Susan Birrell, Jay Coakley, Richard Giulianotti, Allen Guttmann, Jennifer Hargreaves, Sheila Scranton, Michael L. Silk och Alan Tomlinson; inte mycket mångfald i den gruppen, kan man konstatera.

JSSI utkommer med fyra nummer per år, i februari, maj, augusti och november. Prenumerationspriset för pappersutgåvan är $112 för enskilda och $456 för institutioner. Mer om detta finns på webben. Som enskild surfare kan man genom att registrera sig kostnadsfritt abonnera på nyhetsbrev med innehållet i nya nummer av tidskriften.


© Kjell E. Eriksson

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann