Leisure Studies


Tidskriften Leisure Studies (ISSN 0261-4367) är officiell tidskrift för brittiska Leisure Studies Association (LSA) och publiceras av Routledge. LSA är ett slags mötes- och kommunikationsforum som grundades 1975 för att möta ett kraftigt ökat intresse för fritid, från såväl samhällsplanerare, forskare, politiker och fritidspraktiker. Akademiker från en lång rad discipliner medverkar i LSAs informationsutbyte – sociologer, geografer, arkitekter, ekologer, idrottsvetare, fritidsvetare, medievetare, med flera. Det övergripande syftet med föreningen är att stimulera intresset för, forskning om och publikationer rörande, fritiden. Verksamhetens yttre manifestationer är en välmatad hemsida, årliga konferenser, ett nyhetsbrev, och så tidskriften Leisure Studies. Medlemskap är öppet också för icke-britter. Ordförande för LSA är för närvarande Scott Fleming, professor i Sport and Leisure Studies vid Cardiff School of Sport, UWIC.

Tidskriften firade tjugofemårsjubileum 2006; det första numret utkom 1982. De första elva volymerna innehåller tre nummer, men från och med 1993 blev Leisure Studies kvartalstidskrift. Avsikten med tidskriften är att publicera vetenskapligt högkvalitativa artiklar inom ramen för en vid definition av fritidsforskning, med ett mångdisciplinärt perspektiv. Den huvudsakliga inriktningen är samhällsvetenskaplig, och ämnen som behandlas inkluderar konst, idrott, kulturella och informella aktiviteter, turism, samt olika former av rekreation i stads- och lantlig miljö. Insända artikelmanus granskas först av redaktionsledningen, och texter som selekteras för publicering genomgår anonym granskning av två sakkunniga (double blind peer review). Som vanligt är hjälper förlaget till med detaljerade skrivregler för presumtiva författare.

Neil Ravenscroft, David Crouch, Barbara Humberstone och Geoff Nichols.

Leisure Studies leds av en trojka bestående av David Crouch, University of Derby, Tess Kay, Loughborough, och Neil Ravenscroft, Chelsea School, University of Brighton. Till sin hjälp har trion en sammankallande (Barbara Humberstone, Buckinghamshire New University), en recensionsredaktör (Geoff Nichols, Sheffield University Management School), ett redaktionsråd med fem personer (tre kvinnor, tre britter, en amerikan och en kanadensare), samt ett rådgivande redaktionsråd med 28 personer, av vilka blott åtta är kvinnor och åtta från icke-engelsktalande länder – Norden är inte representerat.

Detta är inte en tidskrift som man har råd med om man har för mycket fritid. Även en individuell årsprenumeration kostar. Nämligen så mycket som £147 (pappersutgåvan) om man inte är medlem i LSA, då kostar det bara £40. En institution får betala £502, motsvarande SEK 6.500 för en så kallad combo, det vill säga pappers- och onlineutgåvan. Kan det vara värt det? Tja, en årgång omfattar 4-500 sidor, med ca 25 artiklar och ca 15 bokrecensioner. Det blir ca SEK 250 per artikel, men den är å andra sidan tillgänglig för alla vid den institutionen som så önskar. För en LSA-medlem blir artikelpriset blott 20–25 svenska kronor.

Vi ska, som vanligt, erbjuda ett (subjektivt) urval av artiklar ur de senate numren för att ge en bild av vad som bjuds. 'Working Out' Identity: Distance Runners and the Management of Disrupted Identity av Jacquelyn Allen Collinson och John Hockey (4/07); Cannabis Usage in Tourism: sA Sociological Perspective av Yaniv Belhassen, Carla Almeida Santos och Natan Uriely (3/07); 'If Your Face Doesn't Fit': The Misrecognition of Working-Class Lesbians in Scene Space av Yvette Taylor (2/07); The Four 'Knowns' of Sports Mega-Events av John Horne (1/07); The Critical and the Cultural: Explaining the Divergent Paths of Leisure Studies and Tourism Studies av Cara Carmichael Aitchison (4/06); Leisure Studies: Progress, Phases and Possibilities - An Interview with Alan Tomlinson (3/06); Where's Dad? Fatherhood in Leisure Studies av Tess Kay (2/06); The Good Father: Parental Expectations and Youth Sports av Jay Coakley (2/06); Moral Dilemmas of Participation in Dangerous Leisure Activities av Steve Olivier (1/06); 'Once More, With Irony': Karaoke and Social Class av Rob Drew (4/05); Feeling the Noise: Teenagers, Bedrooms and Music av Sian Lincoln (4/05); What's the Big Idea? A Critical Exploration of the Concept of Social Capital and its Incorporation into Leisure Policy Discourse av Tony Blackshaw och Jonathan Long (3/05); 'Mary, mary quite contrary, how does your garden grow?': examining gender roles and relations in community gardens av Diana C. Parry, Troy D. Glover och Kimberly J. Shinew; Geographical contributions to the study of leisure av J. T. Coppock (1/82, första artikeln i första numret).© Kjell E. Eriksson

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann