Publicerad den 6 juni 2008
Till tidskriftsindex
Olympiska tidskrifter


Journal of Olympic History, som är officiellt organ för International Society of Olympic Historians (ISOH), som också står som utgivare, samt Olympika: The International Journal of Olympic Studies som utges av International Centre for Olympic Studies vid University of Western Ontario. Låt oss börja med den senare.

Olympika: The International Journal of Olympic Studies har utkommit sedan 1992, och är inte blott en vetenskaplig tidskrift som många andra utan också officiellt organ för Centre for Olympic Studies. I varje tidskriftsnummer – den utkommer en gång per år – finns också en del information om aktiviteter på centret och dess stadgar. Uppgifterna på centret hemsida för tidskriften är aningen föråldrade – den senaste utgåvan där är 2005 års årgång, och i samband därmed framgår att man kan beställa skriften från centret till priset av 20–25 USD, lite beroende på var man bor i världen. Tidskriften distribueras dessutom elektroniskt och open acces genom LA84 Foundation och deras digitala arkiv. Man får en känsla av att dessa arkiv i första hand är sökbara – det finns ingen länk till hela nummer, men länken ovan går lite utanför de upptrampade stigarna.

Redaktörer för den åtminstone i LA84-stiftelsens arkiv senaste utgåvan, Volume 16 2007, är Robert K. Barney, University of Western Ontario, och Michael K. Heine, University of Manitoba. Recensionsredaktör är Gordon H. MacDonald, UWO. Av de nio medlemmarna i redaktionsrådet är tre kvinnor, av vilka två har anknytning till forumet, Kari Fasting och Gertrud Pfister. Utöver Norge och Danmark är också USA, Kanada, Nya Zeeland och Frankrike representerat.

Volym 16 bjuder på fyra artiklar: Mormons and the Olympics. Constructing an Olympic Identity av David J. Lunt; Sport, Drugs, and the Cold War. The Conundrum of Olympic Doping Policy, 1970-1979 av Thomas M. Hunt; Stymied Expectations. Buenos Aires’ Persistent Efforts to Host Olympic Games av Cesar R. Torres; samt J. Sigfrid Edström, Anti-Semitism, and the 1936 Berlin Olympics av Leif Yttergren. I en så kallad research note skriver John A. Soares, Jr. om The ‘Semi-Final’ That Wasn’t: When the USA Stunned the USSR at Lake Placid. Dessutom recenseras fyra böcker och sex vetenskapliga artiklar ur andra tidskrifter.

Den andra olympiska tidskriften vi fått kännedom om är alltså ISOHs Journal of Olympic History. Tidskriftens hemsida är en del av ISOHs webbplats, och av förstasidan framgår att tidskriften från grundandet 1992 fram till och med höstnumret 1996 hette Citius, Altius, Fortius, samt att redaktionen idag utgörs av redaktörerna Karl Lennartz och Stephan Wassong, med biträdande redaktörerna Bob Barney, Philip Barker, Anthony Th. Bijkerk och Thomas Zawadzki. Tidskriften utkommer med tre nummer per år, men uppgift saknas om prenumerationspriser och -förfarande, och om tidskfiten ens trycks på papper. Länken ”Latest issue” leder till en sida som beskriver ett specialnummer om de konsttävlingar som en gång på världen var en del av OS-programmet. Vilket nummer det är, är dock inte angivet. Man håller på att introducera ett sällsynt klumpigt söksystem som inte är färdigt än. Hela webbplatsen är mycket spretigt uppdaterat. Länken ”Dödsrunor” går till 2006 års dödsfall bland olympier. Detsamma gäller ”Månadens olympier”, något som introducerades i april 2006 och där den senaste utsågs i juli samma år.

Det är med andra ord inte lätt att få veta något om Journal of Olympic History – oväntat och förvånande i dessa tider av open access-tänkande. Men de tolv första årgångarna finns lagrade i LA84-stiftelsens arkiv, på den här genvägsadressen. Här framgår att tidskriften, att döma av tidigare nummer, till utformning avviker från de tidskrifter vi annars presenterar på forumet. Artiklar är som regel mellan en och fem sidor och har inte sällan anekdotisk karaktär eller mycket snäv inriktning. Vi får således avstå från att lämna smakprov ur innehållet av flera skäl.

Det framstod som närmast självklart, och ändå så genialt, att i ett temanummer föranlett av de olympiska sommarspelen i Beijing 2008 presentera vetenskapliga tidskrifter med olympisk inriktning. För det måste väl finnas sådana? Vi skrev till Nuria Puig, Head of Universities Relations på IOKs informationskontor i Lausanne. Och så var det. Nuria gav oss två tidskriftsnamn,


© Kjell E. Eriksson 2008

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann