ISSN 1652–7224   |   Redaktör: Joakim Åkesson   |   Uppdaterad den 3 maj 2006
Länksidorna uppdateras kontinuerligt. Länkredaktören välkomnar synpunkter på urvalet av länkar; förslag på idrottsvetenskapligt relevanta länkar, gärna med kommentarer, och speciellt icke-svenska sajter; samt information om döda länkar i länksamlingen. Åter till länkkategorierna.

Övrigt

World Sports Forum
Ett idrottsforum baserat i Lausanne, som arrangerar konferenser. Prenumerera på deras nyhetsbrev!

Sport Accord
The International Sports Convention. Här finner vi konferenser, utställningar och sponsorer.

International Association for Sports Information
Syftet är enligt egen beskrivning att: "stimulate and support activities in the field of international documentation, and promote the dissemination of information to physical educators, sport scientists, documentalists and sport researchers".

Sport and Development International Platform
Är en internationell hubb för idrott och samhällsutveckling.

Frivillig.se
Utan det ideella engagemanget hade idrottsrörelsen inte varit vad den är idag. I ett försök att utvidga förutsättningarna för det ideella engagemanget startade Förening Öresund Frivillig.se 2005. Hemsidan är en mötesplats på nätet som förmedlar ideella uppdrag, intresse och engagemang. Verksamheten är fokuserad till Öresundsregionen och bakom sidan står såväl svenska som danska organisationer, exempelvis Malmö stad och Köpenhamns kommun. Sidan drivs bland annat på utvecklingspengar från EU.

Exploratorium - Sport Science
Exploratorium är en samling interaktiva utställningar – bland dem finns en om idrottsvetenskap!

n3sport - Sverige
– idrottens officiella partner. Genom samarbetet med Riksidrottsförbundet (RF) är n3sport officiell leverantör av idrottens nya kommunikationsplattform. n3sports systemlösningar är väl etablerade i stora delar av svensk idrott

n3sport - Norge
– Norges motsvarighet

Svensk Idrott
Resultatbörs.

Virtual Library of Sport
innehåller information om bland annat evenemang och idrottsresultat.

Gatorade Sports Science Institute
Ett företagsdrivet forskningsinstitut. Det går att ifrågasätta trovärdigheten i resultaten från ett institut som säljer sportdryck och forskar på området näringslära.

Everysport
Everysport är en resultatbörs som rapporterar från många olika idrotter. Dessutom tillhandahåller man resultat från tävlingar/serier lång ner i tävlings-/seriesystemen. Hemsidan är stundtals bra uppdaterad men lägstanivån kunde varit bättre.

Everyrule
– Har du svårt att förstå dig på reglerna i cricket? På denna hemsida finner du reglerna för denna och en rad andra sporter.

Svenska spel
Givetvis tillhandahåller Sveriges ”allsmäktiga” spelmonopol en resultatservice. Mer än så går vi inte in på eländet.

Idrettsanlegg.no
Idrettsanlegg.no är en hemsida som omfattar information om idrottsanläggningar i Norge, samt hur stor del av dem som finansieras med hjälp av spelpengar.


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann