Bo Carlsson
Befattning Professor i rättssociologi och i idrottsvetenskap
Adress Idrottsvetenskap, Malmö Högskola, 205 06 Malmö
Bo.Carlsson@mah.se
Forskningsinriktning Idrottens rättskultur; idrottens juridifiering och dess självreglering samt barns rättigheter i idrotten
Publikationer i urval
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–09–19