Peter Dahlén
Befattning Försteamanuensis
Adress Institutt for informations- og medievitenskap, Universitetet i Bergen, Postboks 7800, N-5020 BERGEN, NORGE
peter.dahlen@infomedia.uib.no
Forskningsinriktning Den medierade sportens historia och berättelser
Pågående projekt Biografi om ledaren för radions morgongymnastik 1929--1945, Bertil G:son Uggla
Publikationer i urval
 • Dahlén, Peter (2012): “An Exemplary Model: The Religious Significance of the Brann 2007 Norwegian Football Championship as Told by the Media”, i Roy Krøvel & Thore Roksvold (red.): "We love to hate each other". Mediated football fan culture, Gothenburg: Nordicom.
 • Dahlén, Peter (2009): “The ‘Nordic Latinos’ meet the ‘Mountain Primates’: The Press Coverage of Football Matches between Norway and Denmark, 2002 and 2003”, Soccer & Society, Vol. 10,  No 3-4, p. 341-357.
 • Dahlén, Peter (2008): Sport och medier. En introduktion, Kristiansand: IJ-forlaget, 628 s. http://nyheter.uib.no/?modus=vis_bokmelding&id=41478
 • Dahlén, Peter (red.) (2008): Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 1-2, tema: Idrettens helter [Idrottens hjältar] ,Oslo: Norges idrettshøgskole.
 • Dahlén, Peter (2008): “Tuff i rosa: Kari Traa som stilikon”, Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 1-2, Norges idrettshøgskole, s. 168-189.
 • Dahlén, Peter (2006): ”Basketsportens kommersialisering i Sverige och Norge”, i Rolf Edling m.fl. (red.): Idrottshistoriskt symposium 2005: Idrottens attraktivitet, Stockholm: Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, s. 104-123.
 • Dahlén, Peter (2006): ”Från arbetarklassmän till medelklassflickor. Tendenser i fotbollsfilm 1996—2005”, Zoom, nr 2, s. 11-17.
 • Dahlén, Peter (2005): ”Morgongymnastiken i svensk radio 1929—1939”, Idrott, historia och samhälle 2005, s. 21-44.
 • Dahlén, Peter (2005): ”Radiotjänst och idrottens jubileumskultur 1925—1955”, Blå Boken, årsbok för Sveriges Centralförening För Idrottens Främjande, SCIF, s. 198-205.
 • Dahlén, Peter, Matti Goksøyr & Lars Tore Ronglan (red.) (2004): Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 2, tema: Sport og medier. Oslo: Norges idrettshøgskole.
 • Dahlén, Peter (2004): ”En presidentmakare från Voss. Filmen om Knute Rockne och dess betydelse för Ronald Reagans politiska karriär”, Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 2, Norges idrettshøgskole, s. 48-71.
 • Dahlén, Peter & Torunn Saunes (2004): ”Kjønnskonstruksjoner i ekstremsportsmagasinet Ultrasport”, Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 2, Norges idrettshøgskole, s. 103-117.
 • Dahlén, Peter och Ragnhild Thomsen (2004): ”Sport on Commercial Norwegian Radio 1988 to 2003”, Trends in Communication Vol. 12, nr 2, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., s. 117-130.
 • Dahlén, Peter (2002): ”Fotboll, film och arvfiender. Den svensk-danska landskampstraditionen i svensk film 1932—1942”, Idrott, historia och samhälle 2002, s. 80-112.
 • Dahlén, Peter (2002): ”Idrotten och medierna under 1900-talet”, i Jan Lindroth och Johan R. Norberg (red.): Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903—2003, Stockholm: Informationsförlaget, s. 314-341.
 • Dahlen, Peter & Knut Helland (red.) (2002): Norsk medietidsskrift nr 2/2002, tema: Sport og medier.
 • Dahlen, Peter & Knut Helland (2002): ”Sport og medier. En forskningsoversikt”, Norsk medietidsskrift nr 2/2002, s. 7-32.
 • Dahlén, Peter (2001): ”Hälsolära, gymnastik och idrott. Kroppskultur i skolradion 1930—1939”, Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, årsbok för Svensk Förening För Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund, s. 21-42.
 • Dahlén, Peter (2000): ”Karusellmannens underbara öden och äventyr. Radion och Vasaloppet 1952”, i Bo G. Nilsson (red.): Idrottens själ. Fataburen 2000, Stockholm: Nordiska museet, s. 138-163.
 • Dahlén, Peter (1999): Från Vasaloppet till Sportextra. Radiosportens etablering och förgrening 1925—1995 (doktorsavhandling), Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 523 s.
 • Dahlén, Peter (1994): ”Swedish TV Sport and ‘Imagine Community’”, i Peter Dahlgren (red): Den mångtydiga rutan. Nordisk forskning om TV, Stockholms universitet: JMK:s skriftserie 1994:1, s. 82-103.
 • Dahlén, Peter (1991):”Eliter, amatörer och pajaser. Om idrott och kroppsövningar som TV-rit”, Filmhäftet nr 75-76, s. 89-106.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–05–09