Göran Eriksson
Befattning Universitetslektor
Adress

Humanistiska institutionen, Örebro universitet, 701 81 Örebro
goran.eriksson@hum.oru.se

Forskningsinriktning

Tv-journalistik och politikens medialisering
Sport, medier och nationell identitet

Pågående projekt Den medialiserade sporten och den nationella identiteten
Politiska samtal i mediernas offentlighet
Publikationer i urval
  • Eriksson, G (kommande 2005) ‘Framing of Politicians Answers and the Mediazation of Politics’ (Kapitel till boken “News from Interview Society”) .
  • Eriksson, G (2002) Den televiserade politiken – Studier av debatt- och nyhetsjournalistik, Avhandling, Örebro: Örebro Studies in Media and Communication. 
  • Eriksson, G (1999) , Om publikforskningens ”kris”: kritisk realism som                    publikforskningens tredje väg, artikel publicerad i Nordicom 1999:1-2.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2010–04–21