Mats Franzén
Befattning Professor i sociologi
Adress Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, Box 785, 801 29 Gävle
mats.franzen@ibf.uu.se
Hemsida
Forskningsinriktning

Ungdom och sport; sport, samhälle, historia

Pågående projekt De avgörande åren: en longitudinell studie av unga fotbollspelare (med Tomas Peterson)
Publikationer i urval
  • 'Gren och stil, eller sport som ungdomskultur' i Johan Fornäs m.fl (red.): Ungdomskultur i Sverige. Stockholm/Stehag: Symposion 1994.
  • 'Från överklassport till folksport' i Stig Carlborn (red.): Ett sekel av svensk tennis 1896-1996. Festskrift utgiven av Kungliga Lawn Tennis Klubben vid dess 100-årsjubileum. Stockholm.
  • 'Sporten, ungdomen och folkhemmet begynnelse' i Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 61-62 (1994).
  • 'Fart och fläkt. Ungdom, sport och modernitetens ambivalenser' i Mats Franzén (red.): Från flygdröm till swingscen. Ungdom och modernitet på 1930-talet. Lund: Arkiv 1998.
  • Vem vinner i längden. Hammarby IF, Malmö FF och svensk fotboll. Lund: Arkiv 1999 (med Peter Billing & Tomas Peterson).
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–10–31