Susanna Hedenborg
Befattning Docent i ekonomisk historia, professor i idrottsvetenskap
Adress

Idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
Susanna.Hedenborg@mah.se

Forskningsinriktning

Barndomshistoria, Demografi, Arbetslivshistoria, Genushistoria, Idrottshistoria

Pågående projekt Folkhemshästen – från arbetskamrat till fritidsnöje. Svensk ridsport 1945–2005
Publikationer i urval
 • Hedenborg, Susanna (2011) ”The horse in Sweden : workmate and leisure pursuit” i Agriculture and forestry in Sweden since 1900 : geographical and historical studies. Stockholm: The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry.
 • Hedenborg, Susanna (2011) ”Hästen i Sverige : arbetskamrat och fritidsnöje” i Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : studier av de areella näringarnas geografi och historia. Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
 • Hedenborg, Susanna (2011) ”The development of youth sport in Sweden” i Routledge handbook of sports development (eds Barrie Houlihan and Mick Green) Abingdon, Oxon: Routledge (med Bo Carlsson).
 • Hedenborg, Susanna (2011) ”Den som i leken går - barnperspektiv på idrotten med fokus på arbete” i För barnets bästa. En antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv. Stockholm: Centrum för idrottsforskning (med Bo Carlsson).
 • Hedenborg, Susanna (2009) ”Till vad fostrar ridsporten? En studie av ridsportens utbildningar med utgångspunkt i begreppen tävlingsfostran, föreningsfostran och omvårdnadsfostran” Educare 1, sid. 61-78, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, ISSN 1653-1868
 • Hedenborg, Susanna (2009) ”Unknown soldiers and very pretty ladies. Challenges to the social order of sports in Post-War Sweden” Sport in History no 4, vol 29, pp 601-620, Routledge, ISSN 1746-0263
 • Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv Malmö: idrottsforum.org 2008
 • ”Trainers of racehorses in 20th century Sweden. Small business and gender”, i ASSH 2007.
 • ”Female Jockeys in Swedish Horse Racing 1890–2000. From Minority to Majority”, The International Journal of the History of Sport, 2007: 4.
 • ”Stallarbetets villkor och hästskötare i svensk galoppsport under 1900-talet”, i Greiff, M & Hedenborg, S (red), I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens svenska 1900-talshistoria.
 • ”’Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem’. Om Manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna”, i Greiff, M & Hedenborg, S (red), I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens svenska 1900-talshistoria.
 • Tillsammans med Mats Greiff (red), I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens svenska 1900-talshistoria, Stockholm: Carlsson 2007.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2013–01–09