Arve Hjelseth
Befattning Førsteamanuensis i idrottssosiologi, dr. polit
Adress Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, N-7491 Trondheim
Arve.Hjelseth@svt.ntnu.no
Forskningsinriktning

Fotball- og supporterkulturer, kommersialisering av fotball/idrett

Nyligen avslutat projekt Mellom børs, katedral og karneval – norske supporteres forhandlinger om kommersialisering av fotball
Publikationer i urval
  • ”De som streber nedover – om klasse og identitet blant fotballsupportere”. Sosiologi i Dag 35 (4): 69-87
  • ”Fra stille lidelse til hyklerisk livsglede – om Dag Solstads fem VM-bøker fra 1982 til 1998”. Prosa 5/2004: 20-27
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–11–19