Ingela Kolfjord
Befattning Docent i socialt arbete med inriktning mot rättssociologi
Adress Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 205 06 Malmö högskola
ingela.kolfjord@hs.mah.se
Forskningsinriktning

Idrotten som socialt förebyggande och integrerande faktor. Har ett genus/etnicitetsperspektiv och försöker integrera disciplinerna socialt arbete och idrottsvetenskap. Normering och reglering inom idrotten.

Pågående projekt 1.”Samverkan mellan skola och idrott – ett integrations- och handslagsprojekt i belysning”
2. Jag ingår i forskningsprogrammet ”Idrottens reglering och rättskultur”
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2010–11–24