Lars Lagergren
Befattning FD, forskare
Adress

Idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
lars.lagergren@lut.mah.se

Forskningsinriktning

Motorsport, ishockey samt elitutbildning inom idrott

Pågående projekt ”Vägar till rampljuset” – en studie av elitutbildningar inom kultur och idrott. Exemplen ishockey och klassisk balett. Projektet planeras att avslutas under 2005.
Publikationer i urval
  • Svensk motorcykelkultur; Symposion, Stockholm/Stehag, 1999
  • Saxtorps Grand Prix – motorcykeltävlingen som blev en folkfest; Symposion, Stockholm/Stehag, 2003
  • ”Elitutbildningar inom kultur- och upplevelseindustrin” Ur: Sörlin, Sverker (red) Kulturen i kunskapssamhället – Om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens utmaningar; Nya Doxa, Nora, s. 59 – 76, 2003
  • “The Forces of Idealism, Professionalism and the Market in the Making of an Elite”; Ur; Sörlin, Sverker & Westheim, Geir Culture in Knowledge Society, (planerad till hösten 2005)
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2006–04–12