Mia Larson
Befattning Ek.Dr. i företagsekonomi, lektor i företagsekonomi
Adress Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Företagsekonomiska institutionen, Box 610, 405 30 Göteborg
Mia.Larson@mgmt.gu.se
Forskningsinriktning

Evenemangsforskning med inriktning på företagsekonomi, organisation

Pågående projekt Innovationskraft i evenemangsindustrin
Nyligen avslutat projekt En studie av evenemangens intressenter
Publikationer i urval
  • Larson M. (2003) Evenemangsmarknadsföringens organisering: Interaktion mellan aktörer på ett politiskt torg. Östersund: ETOUR V 2003:11 (doktorsavhandling).
  • Larson M. (1997) Evenemangsmarknadsföring: organisering, styrning och samverkan vid marknadsföringen av VM i friidrott 1995. Östersund: ETOUR V 1997:2 (licentiatavhandling).
  • Larson M. (2000) Interaction in the Political Market Square: Organising Marketing of Events. pp. 167-180 in Projects as Business Constituents and Guiding Motives. R. A. Lundin & F. Hartman (Eds.). Massachusetts: Kluwer Academic Publishers.
  • Larson M. (1998) Evenemangsmarknadsföringsarbetets logik. s. 191-204 i Regionalitet, kultur och företagande. T. Bay (red.). Stockholm: Nykopia Tryck AB.
  • Larsson Mossberg L., Hallberg A. & Larson M. (1996) International Market Effects of the World Championships in Athletics 1995, Göteborg, Sweden. Paper presented at the 5th Annual Festivals and Events Research Symposium, Orlando, Florida, 18-22 september 1996.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2008–06–06