Mikael Lindfelt
Befattning Docent i etik, universitetslektor
Adress Teologiska institutionen vid Åbo Akademi, Henriksgatan 9, Fin-20500 Åbo, Finland
mikael.lindfelt@abo.fi
Forskningsinriktning

Etik i vid mening inkl. idrottsetik och livsåskådningsforsking

Pågående projekt Mera populärt skriven bokprojekt utgående från djupintervjuer med 12-15 elitidrottare i Finland om etik, idrottsetik och idrott som livsåskådning. Planerad utgivning våren 2004.
Nyligen avslutade projekt Ny monografi 2003: Att förstå livsåskådningar
Publikationer i urval
  • Teologi och kristen humanism. Ett perspektiv på Torsten Bohlins teologiska tänkande (347 s.). Åbo Akademis Förlag, 1996.
  • Idrott och moral. Reflektioner över idrottens ideal (298 s.). Bokförlaget Nya Doxa, 1999
  • Autonomi, tradition och självförverkligande. Tre artiklar om etik och livsåskådning (119 s.). (Artikelsamling) Religionsvetenskapliga skrifter 43. Åbo Akademis Förlag, 1999.
  • Att förstå livsåskådningar - en metateoretisk analys av teologisk livsåskådningsforskning med anknytning till Anders Jeffners ansatser (298 ss.). Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Faith and Ideologies. Uppsala Universitets förlag, 2003
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2011–03–09