Suzanne Lundvall
Befattning Högskolelektor med inriktning idrottens metodik
Adress Gymnastik- och drottshögskolan GIH, Institutionen för Idrotts- och hälsovetenskap, Box 5626 114, 86 Stockholm
Suzanne.Lundvall@gih.se
Forskningsinriktning

Pedagogik med inriktning mot idrott och estetiska lärprocesser

Pågående projekt Kropp, idrott och kön i det mångkulturella samhället
Publikationer i urval
  • Lundvall, S. (2005) Ungdomar från etniska minoritetsgrupper och deras syn på idrott, fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa. (pedagogisk rapport under publicering).
  • Lundvall,S. (2004) ”Bilder av ämnet idrott och hälsa – en forskningsöversikt” i Mellan nytta och nöje – bilder av ämnet idrott och hälsa, red. Larsson, H & Redelius, K. Stockholm: HLS förlag., s. 19-43
  • Lundvall, S. & Meckbach, J. (2004) “The School Project 2001 - A Study of Teachers in Physical Education” in What´s going on in the gym? Learning, Teaching and Research in Physical Education, eds. Jørgensen, P., Vogensen, N. Odense: Physical Education Leisure and Sport Institute of Sports Science & Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark.pp.104-113.
  • Lundvall, S., Meckbach,J. (2003) Ett ämne i rörelse – gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944-1992. (diss.) Stockholm: HLS-förlag.
  • Meckbach,J., Söderström (Lundvall), S. (2002) ”Estetik och kroppsrörelse” i Pedagogiska perspektiv på idrott (red) Engström, L-M, Redelius, K. Stockholm: HLS.s.258-268.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–04–18