Tomas Peterson
Befattning Professor i idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning
Adress Lärarutbildningen, Malmö högskola, 205 06 Malmö
tomas.peterson@lut.mah.se
Forskningsinriktning

Övergripande om relationen mellan idrotten och samhälle

Pågående projekt De avgörande åren. En longitudinell studie av idrotten som uppfostringsmiljö
Nyligen avslutade projekt Vem vinner i längden? Hammarby IF, Malmö FF och svensk fotboll
Publikationer i urval
  • Tomas Peterson, Leken som blev allvar. Halmstads Bollklubb mellan folkrörelse, stat och marknad. Arkiv, Lund 1989.
  • Tomas Peterson, Den svengelska modellen. Svensk fotboll i omvandling under efterkrigstiden. Arkiv, Lund 1993.
  • Peter Billing, Mats Franzén och Tomas Peterson, Vem vinner i längden? Hammarby IF, Malmö FF och svensk fotboll Arkiv, Lund 1999.
  • Tomas Peterson, "Split Visions. The Introduction of the Svenglish model in Swedish football", Soccer and Society, Vol 1, No 2, 2000
  • Tomas Peterson, "En allt allvarligare lek. Om idrottsrörelsens partiella kommersialisering 1967-2003", i Jan Lindroth & Johan R. Norberg (red) Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003. Informationsförlaget 2002.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2009–04–29