Eva Queckfeldt
Befattning Lektor och studierektor vid Historiska institutionen vid Lunds universitet
Adress Historiska institutionen, Box 2074, 220 02 Lund
eva.queckfeldt@gmail.com
Forskningsinriktning

Dels (om än inte just nu) massmedia, massmedias innehåll, dels (och mera aktuellt) didaktik

Publikationer i urval
  • Arbetsrapport till Wahlgrenska stiftelsen, Malmö: Förändringar i pressens sätt att skildra idrott. 1996.
  • Massmedier och idrott. Skånsk Idrottshistoria 1/1999.
  • Förändringar i pressens sätt att skildra idrott. Arbetsrapport inlämnad till Centrum för Idrottsforskning, Stockholm, i december 1999.
  • Medias förändrade idrottsskildringar. Svensk Idrottsforskning 2000:2.
  • Kvinnor på tidningarnas sportsidor: attraktiva blondiner, stadiga bitar och mödrar till två barn. Bilden av kvinnor på två dagstidningars sportsidor 1948-1980. Svenska Idrottshistoriska Föreningens Årsskrift 2000.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2010–12–15