Björn Sandahl
Befattning FD, Handläggare, Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning och utbildningsvetenskap
Adress Utbildnings- och forskningskansliet, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, 141 89 Huddinge
Telefon: 08-608 4150, fax: 08-608 4010
bjorn.sandahl@sh.se
Forskningsinriktning

Skola, idrott och hälsa

Pågående projekt Dopingfrågan i Sverige 1968-2004
Publikationer i urval
  • ”Intensifieringen av den lokala svenska tävlingsidrotten – en fallstudie av Spånga IS 1929-1974”, Idrott, historia och samhälle 2000.
  • ”Skolan och idrotten – Skolidrottsförbundet mellan obligatorisk fysisk fostran och folkrörelseidrott”, Jan Lindroth och Johan R. Norberg (red.): Ett Idrottssekel – Riksidrottsförbundet 1903-2003. (Medförfattare: Pia Lundquist-Wanneberg, Idrottshögskolan).
  • ”Arvet efter Los Angeles – Kommersialiseringen, korruptionsskandalerna och den Olympiska rörelsen”, Idrott, historia och samhälle 2003.
  • ”Ett ämne för vem? – Idrottsämnet i grundskolan 1962-2002”, Karin Redelius och Håkan Larsson (red.), Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa (Slutrapport för projektet Skola - Idrott - Hälsa).
  • Ett ämne för alla? Idrottsämnet i grundskolan 1962-2002 (Ak. avh.)
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–10–10