Bente Ovèdie Skogvang
Befattning Førsteamanuensis/Associate professor
Adress Instiutt for idrettsfag, Høgskolen i Hedmark/Hedmark University College, Elverum
bente.skogvang@hihm.no
Forskningsinriktning

Sosiologi, pedagogikk, friluftsliv, fotball

Pågående projekt a) ”Breddefotball - et felt i forandring mot mer kommersialisering og profesjonalisering?”
b) ”Fysisk aktivitet og kosthold på mellomtrinnet i grunnskolen”
Publikationer i urval’
  • Skogvang (2006): Toppfotball - et felt i forandring Doktoravhandling ved Norges
    idrettshøgskole, Oslo
  • Skogvang (2000): "Researching the Soccer Culture in Norway - How to gain access to the field in elite soccer", paper presented at the Pre-Olympic Congress, Brisbane, Australia.
  • Skogvang, Peitersen og Stanley-Kehl (2000): Soccer today, Wadsworth’s physical education series, USA. (Lærebok om fotball for highschool og college).
  • Skogvang (1997): "The Place of Gender in Leadership of Norwegian Soccer". Paper presented at NASSS, Toronto, Canada, November 5-8 1997.
  • Skogvang (1993): "Sosialisering til friluftsliv. En kartleggingsundersøkelse av friluftsliv blant personer som var gymnaselever i Trondheim på 1970- tallet: Påvirkning under oppvekst og gymnastid og friluftslivsvaner i dag", hovedfagsoppgave, Norges idrettshøgskole.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2007–08–29