Jan Ove Tangen
Befattning Professor, dr. philos i sosiologi
Adress Høgskolen i Telemark, H. Eikas plass, N-3800 Bø i Telemark, Norge
Jan.O.Tangen@hit.no
Hemsida
Forskningsinriktning

Sosiologisk systemteori, idrett som sosialt system, idrett og doping

Pågående projekt Golfens vekst i Norge
Nyligen avslutade projekt Idrettsanlegg som inklusjons- og eksklusjonsmekanisme
Publikationer i urval
  • Tangen, J. O.: Samfunnets idrett. En sosiologisk analyse av idrett som sosialt system, dets evolusjon og funksjon fra arkaisk til moderne tid. Dr. philos. avhandling, Inst for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 1997
  • Tangen, J. O.: Sport - A Social System? A Sociological Attempt to Define Sport. SysteMexico 2001.
  • Tangen, J.O.: "Making Space. A Sociological Interpretation of the Facilities of Sport". [Kommer i Culture, Sport, Society, 2003
  • Tangen, J.O.: "Silent Expectations, Silent Knowledge, and the Movements that Connect", [Kommer i Int Rev for the Soc of Sport, 2003].
  • Tangen, J.O. & Breivik, G.: "Doping Games and Drug Abuse. A study of the relation between preferences, strategies and behavior in relation to doping in Norwegian sports". Sportwissenschaft, no 2, 2001.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2011–06–08