Kim Wickman
Befattning PhD
Adress

Pedagogiska instiutionen, Umeå Universitet, 901 87 Umeå, Sverige
Tel: +46 90 786 93 25
Fax:+46 90 786 66 93
kim.wickman@pedag.umu.se

Forskningsinriktning

Rörelsehinder och idrott ur ett genusperspektiv med fokus på identitetskonstruktion och mediarepresentation.

Pågående projekt Rullstolsbasket med fokus på genus och identitet.
Nyligen avslutat projekt Avhandlingsprojekt i pedagogik: Bending Mainstream Definitions of Sport, Gender and Ability – Representations of Wheelchair racers.
Publikationer i urval
  • Wickman, K. (2004). ”I try and be as athletic like, forget the other side of me” –constructions of elite female wheelchair athletes' identities. Kvinder køn & forskning, 2-3, 22-33.
  • Wickman, K. (2007). ”Jag försöker vara elitidrottare glöm mitt andra jag. Hur kvinnliga elitrullstolsåkare konstruerar sina identiteter.” I R. Lindqvist & L. Sauer (Eds.), Funktionshinder, kultur och samhälle (pp.197-214). Lund: Studentlitteratur.
  • Wickman, K. (2008). ”’I do not compete in disability’: How wheelchair athletes challenge the discourse of able-ism through action and resistance”. European Journal for Sport and Society, 4 (2), 151-167
  • Wickman, K. (2008). Bending Mainstream Definitions of Sport, Gender and Ability – Representations of Wheelchair racers. Doctoral dissertation, Umeå University, 2008).
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2008–12-12