ISSN 1652–7224   :::   Publicerad den 1 mars 2006
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om idrott och juridik på idrottsforum.org

Idrottsjuridik handlar inte i första hand om stora frågorna; Bosman, övervåld under spel, skatterättstvister. Den största delen av idrottsjuridiken handlar om föreningsrätten – frågor om bildande av förening, stadgar, medlemskap, årsmöte och valberedning, och här är den allmänna föreningsrätten den huvudsakliga materian. Om detta har Krister Malmsten skrivit en nutida klassiker Idrottens föreningsrätt från 2000, som nu föreligger i en uppdaterad andra utgåva, där Christer Pallin medverkat. Boken recenseras av Jyri Backman.

Om idrottens föreningsrätt

Jyri Backman
Idrottsvetenskap, Malmö högskolaKrister Malmsten & Christer Pallin
Idrottens föreningsrätt: Andra upplagan
232 sidor, hft.
Solna: Svenska FotbollFörlaget 2005
ISBN 91-88474-50-X

Återigen har Krister Malmsten, nu tillsammans med Christer Pallin, kommit ut med en bok som är en av de främsta inom idrottsjuridiken här i landet. Författarna har i denna andra upplaga utvecklat föregångaren framförallt genom att belysa och förklara praktiska situationer genom diskussionsfrågor som kan uppkomma inom idrotten.

Bokens är disponerad på följande sätt: Kapitel 1 är en inledning som ger läsaren en kort beskrivning av och introduktion till boken. Kapitel två behandlar den allmänna föreningsrätten med dess utgångspunkt i den svenska konstitutionen. Vidare behandlas föreningen i RF-organisationen och bildandet av en förening. Stadgarnas betydelse belyses och här kan tex. nämnas sektioner inom idrottsföreningen. Vidare behandlas själva medlemskapet, liksom årsmötets funktion och styrelsens befogenheter och behörighet. Kapitlet har också delar som behandlar valberedningen, redovisningen och revisorer samt obestånds-, ackords- och konkurs situationer.

Kapitel tre behandlar möjligheten att driva idrottslig verksamhet i bolagsform. Kapitel fyra belyser avtal mellan förening och utövare, och nämnas här skall spelar- och tränaravtal. Kapitlet har också med de viktigaste idrottsdomarna från EG-domstolen, till exempel Bosman, Dona och Simuntenkov.

Femte kapitlet behandlar filmförbud och andra besöksvillkor vid idrottsevenemang och författarna belyser den nytillkomna Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Kapitel sex behandlar överklagande av beslut i föreningsärenden respektive tävlingsärenden (15 kap. RF:s stadgar). Sjunde kapitlet behandlar domstolsprövning av föreningsbeslut och här kan nämnas framförallt Ringsjö-ärendet. Åttonde och sista kapitlet behandlar skiljedomsklausuler och deras betydelse inom idrotten.

Boken är lättläst och pedagogiskt uppbyggd och ger läsaren en fördjupad kunskap om idrottens föreningsrätt. Själva innehållet i boken är högst aktuellt för alla de som är verksamma inom föreningslivet men även alla andra som intresserar sig för idrottens föreningsrätt, däribland studenter på olika utbildningar som rör idrotten. Boken kan dessutom användas av såväl idrottsledare på olika nivåer, som jurister. Den har en bra innehållsförteckning och sökordfunktion vilket gör det lätt för läsaren att finna det man söker. Bokens författare har själva en gedigen kunskap inom området, och har dessutom utvecklat bokens innehåll genom att använda sig av mycket material från Svensk Idrottsjuridisk Förenings Artikelsamling, som finns att beställa via SISU Idrottsböcker.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Idrottens föreningsrätt skall ses som en mycket bra lärobok för alla som arbetar och intresserar sig för föreningskunskap, och att författarna har gjort ett mycket gott arbete i denna andra upplaga. Och något annat var inte att vänta.


©  Jyri Backman 2006


Köp boken från AdLibris.se

Kjøp boken fra AdLibris.se

Køb bogen fra AdLibris.se


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann