ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 12 december 2007
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om idrottspsykologi på idrottsforum.org

En av idrottspsykologins klassiska texter föreligger sedan en tid i en tredje reviderad utgåva. Det rör sig om Group Dynamics in Sport av Albert V. Carron, Heather A. Hausenblas & Mark A. Eys, som på väsentliga punkter uppdaterats för att motsvara de senaste årens snabba utveckling inom forskning och tillämpning på gruppdynamikens område, till exempel vad gäller rollförhållanden i lag och lagsammanhållning. Sverker Bengtsson har läst den nya utgåvan, och störs enbart av det klassiska problemet med den ensidiga fokuseringen på amerikanska förhållanden. Därutöver har han bara lovord till övers för denna bok.

Välkommen uppdatering

Sverker Bengtsson
Idrottsvetenskap, Malmö högskolaAlbert V. Carron, Heather A. Hausenblas & Mark A. Eys
Group Dynamics in Sport: Third Edition
376 sidor, inb.
Morgantown, WV: Fitness Information Technology 2005
ISBN 978-1-885693-63-1

Första upplagan av Group Dynamics in Sport från 1988 av Albert V. Carron, Heather A. Hausenblas & Mark A. Eys är en klassisk text i idrottspsykologi och tillhandahöll en nyskapande bild av socialpsykologiska perspektiv på gruppdynamiken i idrottsmiljöer. Tio år senare utkom en reviderad andra upplaga, som även den var mycket välkommen och uppskattad inom området. Den tredje upplagan är ytterligare en välkommen uppdatering, och Carron, Hausenblas och Eys kan bara gratuleras till att ha lyckats sätta ihop ett arbete som väl representerar och belyser lagidrottens dynamiska natur på ett mycket kompetent sätt.

Hur skiljer sig då denna tredje upplaga från tidigare utgåvor? Givetvis ligger den stora skillnaden i mängden och bredden av ny information. En stor mängd forskning har genererats under den gångna tiden, och särskilt lyfts då aspekter som hemmaplansfördelar, rollförhållanden i lag, lagsammanhållning, och team-building fram. De kapitel som fokuserar dessa fenomen skiljer sig också mest från 1998 års upplaga.

Bokens upplägg har inte förändrats drastiskt, och följer det tidigare vinnande konceptet. Boken genomsyras av en konceptuell modell som introduceras i det första kapitlet.

I denna modell presenteras ett ramverk för att studera och arbeta med lag, som går ut på att medlemmarna och gruppmiljön påverkar gruppens struktur, sammanhållning och processer, som sedan ger resultat på både individ- och gruppnivå. Efter denna introduktion används resterande kapitel i boken till att behandla dessa begrepp på olika nivåer.

Medlemmarna och deras attribut beaktar gruppers sammansättning, gruppresurser, varians och kompabilitet i grupper. Gruppens miljö beaktar gruppstorlek och gruppens territorium. Gruppens struktur ser till positionering i grupp, status, roller, normer och ledarskap. Begreppet sammanhållning bearbetar olika aspekter, så som olika typer av sammanhållning, ledarskap i relation till sammanhållning och hur det går att mäta sammanhållning genom olika instrument. Sektionen om processer avhandlar målsättning i grupp, tävling och samarbete, interaktion och kommunikation, samt kollektivt självförtroende och team-building. 

Personligen ser jag bara fördelar med denna typ av uppdelning och strukturering i boken. Likaväl som läsaren får en överskådlig genomgång av området, så går det att göra fokuserade nedslag vid extra intressanta delar, och för att göra detta finns tydliga exempel och specifika faktarutor som kompletterar den löpande texten.

Sammantaget ger detta grepp en klar och tydlig röd tråd i boken, skapar struktur för läsaren, och för de som är intresserade av det tillämpade arbetet med grupper och lag ges även ett bra manus att förhålla sig till. Som aktiv idrottspsykologisk rådgivare har jag personligen haft mycket nytta av den ”Group Dynamics in Sport” i tillämpat arbete med olika lag. Det som tilltalar mig är inte bara ”hur”, utan även ”varför”. Med detta vill jag påpeka att detta inte är en ”så här ska du göra skrift”, utan en skrift att förhålla sig till i sitt arbete, eftersom skriften bygger på empiriska data, och därför ger en solid grund till ett konstruktivt tillämpat arbete.

Om jag ska lyfta fram något mindre positivt i ”Group Dynamics of Sport” är det möjligtvis att precis som mycket övrig amerikansk litteratur kopplat till idrott och idrottspsykologi är de flesta exempel hämtade från typiska, traditionella amerikanska idrotter. Som svensk och europé kan det från och till kännas lite främmande att relatera till amerikansk fotboll, baseball och legendariska ledare och händelser inom college basket och NHL. Kan du som läsare ha överseende med detta, och som lärare på högskola/universitet (där denna bok bör finnas som kurslitteratur) komplettera med egna exempel kommer du bli nöjd med denna skrift.

Är du tränare, ledare, aktiv eller studerande med intresse för grupper och lagidrott och dess psykologiska förutsättningar och utvecklingsmöjligheter och inte har något emot att läsa på engelska är detta en bok du bör besitta! Tycker du att det är svårt att komma in i texten och boken som lekman kan jag rekommendera ”Världens bästa lag” (av Johnson, Urban m.fl., 2002, SISU Idrottsböcker), som ger en bra överbild kopplat till området på svenska, men gå sedan vidare, för ”Group Dynamics in Sport” är en essentiell text inom det idrottspsykologiska området kopplat till gruppdynamiken i idrott.© Sverker Bengtsson 2007


Köp boken från Bokus.se

Kjøp boken fra Akademika.no
Køb bogen fra eLounge.dk

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann