Två idrottspsykologer knutna till Norges idrettshøgskole, Anne Marte Pensgaard och Per-Mathias Høgmo, har skrivit en lättillgänglig idrottspsykologisk handbok för fotbollspelare, och i viss mån –tränare. På 119 sidor täcker de in de centrala delarna av fotbollens psykologiska aspekter, utan större teoretiskt djup men med desto större praktisk användbarhet. Vi gav Mental trening i fotball till Sverker Bengtsson, som själv arbetat en del med just mental träning till fotbollspelande tjejer på elitnivå, och han fann boken vara användbar och därtill lättläst. Han rekommenderar den gärna till spelare för självstudier.

Fotbollspsykologi

Sverker Bengtsson
Idrottsvetenskap, Malmö högskolaAnne Marte Pensgaard & Per-Mathias Høgmo
Mental trening i fotball
119 sidor, hft.
Oslo: Akilles 2004
ISBN 82-7286-148-8

Anne Marte Pensgaard är fil.dr i idrottspsykologi vid Norges idrettshøgskole, och har arbetat med tillämpad idrottspsykologi för bl.a det norska damlandslaget i fotboll i olika perioder sedan 1995. Pensgard är idag huvudansvarig för Idrottspsykologi vid Olympiatoppen i Norge.

Per-Mathias Högmo härstammar också från Norges idrettshøgskole och har både spelar- och tränar erfarenhet från klubb- och landslagsnivå i Norge.

Dessa två har slagit sig ihop och skrivit ”Mental trening i fotball”. Boken är en relativt kort skrift (119 sidor), som fokuserar ett antal grundläggande idrottspsykologiska tekniker och förhållningssätt för att optimera prestationen på fotbollsplanen. Till boken finns även en CD med en genomgång av en del av de mentala tekniker som redovisas i boken; den har jag dock ej tagit del av. Boken är skriven på norska, men som svensk läsare hade jag inga problem med att läsa boken och ta till mig dess innehåll.

Det är intressant med en bok som för in den mentala delen i den i särklass största lagbollsidrotten, där detta ofta setts som ett eftersläpande område. Denna bok riktar sig främst mot aktiva fotbollsspelare och till viss del även tränare. Boken har alltså ett starkt praktiskt fokus. Detta innebär att de teoretiska resonemangen är mycket lättsmälta, och kanske inte på tillräckligt hög nivå för de som redan har gedigen kunskap inom idrottspsykologin. Å andra sidan riktar sig inte boken mot dessa grupper.

Boken är uppdelad i fem kapitel. Det första kapitlet behandlar ”Du i verden”, som sätter den mentala träningen i förhållande till alla andra delar som utgör vår totala prestation. Härmed visar författarna även att de mentala träningstekniker ska sättas i relation till andra värden i livet, och det är helheten som är grunden till prestationen. I det andra kapitlet, ”Tro”, ligger fokus på självförtroende och hur vi når detta tillstånd i olika situationer.

Det tredje kapitlet, ”Fokus” tar upp hur vi kan arbeta för att hålla koncentrationen uppe under olika förhållanden och lära oss hur vi kan träna densamma. Det fjärde kapitlet, ”Takle motgang”, redovisar hur en fotbollsspelare kan lära sig av eventuella motgångar och misstag för att på så sätt i framtiden kunna bli en ännu bättre fotbollsspelare. Det sista kapitlet i boken, ”Mentala basistekniker”, tar upp de mentala tekniker författarna anser är de viktigaste att tillägna sig och öva in för att höja sin mentala ribba. Här kopplas även tekniker till direkta övningar på fotbollsplanen på ett förtjänstfullt sätt.

Löpande i boken finner läsaren inte bara exempel på hur teknikerna kan användas, utan även mängder av citat från berömda fotbollsspelare, som visar på vikten av rätt mental status på och utanför planen. Detta förhöjer klart läsvärdet.

Jag tycker att boken, i sin korthet, är mycket lätt att tillägna sig, och kan utgöra en bra grund för nybörjare inom området. Vill läsaren sedan gå vidare finns det mängder av mer teoretisk och fördjupande litteratur inom området.

Är du fotbollsspelare och vill få en introduktion till tillämpad idrottspsykologi och veta hur du kan använda dig av grundläggande mentala tekniker på ett enkelt sätt rekommenderar jag ”Mental trening i fotball”.©   Sverker Bengtsson 2006


Köp boken från Akademika.no

Kjøp boken fra Akademika.no

Køb bogen fra Akademika.no


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann