ISSN 1652–7224   :::   Publicerad den 15 februari 2006

Det man inte vet har man inte ont av, sägs det, vilket, om det är sant, innebär att Richard F. Mull, Kathryn G. Bayless & Lynn M. Jamieson, författare till boken Recreational Sport Management, som just utkommit med en fjärde reviderad utgåva, även framgent kan sova gott om nätterna. Till följd av sina (förmodat) bristfälliga kunskaper i svenska språket kommer de inte att kunna läsa den mest explicita sågningen i idrottsforum.orgs historia. Den serveras av Bo Carlsson, kritisk storläsare av idrottsvetenskaplig litteratur, däribland läromedel. Och det var med den möjlighet för ögonen Carlsson ville recensera föreliggande bok, alltså läromedel på högskolenivå. Men, i likhet med mycken amerikansk textbook-litteratur, är den akademiska såväl som den pedagogiska nivån låg, enligt vår recensent snarast motsvarande gymnasienivå. Så detta ”sömnpiller” kommer inte att läsas av studenter på Idrottsvetenskap, Malmö högskola.

Idrottsvetenskap som sömnpiller

Bo Carlsson
Idrottsvetenskap, Malmö högskolaRichard F. Mull, Kathryn G. Bayless & Lynn M. Jamieson
Recreational Sport Management: Fourth edition
352 sidor, inb., ill., CD-ROM
Champaign, IL.: Human Kinetics 2005
ISBN 0-7360-5131-7

Efter att ha bläddrat igenom den här boken en första gång ställer jag mig frågan: Jaha, och varför ville jag recensera den här boken? Den verkar ju otroligt trist!

Anledningen kan spåras till ”sport management” och vårt behov att hitta referensböcker till vår, det vill säga Idrottsvetenskaps vid Malmö högskola, utbildning i idrottens management, vilket gjort att jag och mina kollegor kommit i kontakt med en hel del management-böcker genom åren. Föreliggande bok och dess titel, Recreational Sport Management, lät intressant. Men samtidigt är jag medveten om affärsidén: Har författaren management i titeln tycks förlagen ge ut vad som helst – till och med en fjärde gång, som i det här fallet, vilket ger en signal om att boken dessvärre har en marknad – förhoppningsvis på en mycket grundläggande nivå, helst gymnasium. Vad är det då som man tänker sig att studenten ska lära sig när man läser den här boken? För att ta det från början: 

  • Boken ska introducera Recreational Sport Management som ett akademiskt kunskapsfält och som ett karriärval, som en karriärmöjlighet, varvid också begrepp och dess ”historiska rötter” presenteras. Här läggs stor möda på att presentera idrottens olika uttrycksformer; som social aktivitet, utomhusaktivitet (!), kulturell aktivitet, hobbyaktivitet, fitness, event eller trädgårdsaktivitet, utan någon större korrespondens när det gäller begreppsnivå. Viktigt är dock att ”rekreativ idrott”, som en fritidsaktivitet, ska skiljas från skolidrott och professionell idrott.
  • Vidare ger författarna en ingående – men mycket trivial och selektiv – beskrivning av vad som skiljer olika deltagare: (barn, ungdomar och vuxna), och i vilka miljöer som idrott dyker upp (i kommunen, i utbildning, i militären, i privata klubbar) och hur de organiseras (ideellt eller kommersiellt).
  • Författarna vill även ge läsaren en inblick i olika managementmodeller, för att därefter bestämma kärnan i ”Recreational Sport”, och vilka resurser (personella och organisatoriska) som ska användas för dess praktik och dess marknadsföring.
  • Mitt i alltihop dyker ett avsnitt om fysiska, kognitiva, psykologiska och sociala utvecklingsnivåer upp, för att följas av en diskussion om hur man ska influera dessa olika utvecklingsstadier med hjälp av idrott, samt hur man ska få olika grupper att fångas av ”rekreativ idrott”.
  • Därefter, förmodligen logiskt i den här röran, belyser författarna olika karriärmöjligheter, och betonar behovet av ”professionalism” i rekreativ idrott, varvid det enligt författartrojkan är viktigt att kunna analysera olika erbjudande om arbetstillfällen. Hej och hå!
  • Som ett brev på posten kommer ett kapitel om spontanidrott, där författarna menar att det är grundläggande att förstå syftet och karaktären av spontanidrott. Men om man nu tror sig få en dylik förståelse av spontanidrott blir man grymt besviken. Det är nog bäst att gå till biblioteket för att hitta en annan bok!
  • Vi får också veta att det är viktigt med planering, oavsett om vi pratar om professionell idrott, skolidrott eller, som i det här fallet, om rekreativ idrott. Jaha! Men för att göra denna planering mer ”managementlik” erbjuds läsaren olika planeringssystem och -modeller, varvid man får reda på att det är viktigt att ”scanna av omgivningen”, att göra en bra implementering och att utvärdera resultatet. Jösses! Om man inte själv kan räkna ut detta, får man även hjälp av författarna med hjälp av olika exempel på formulär som man kan använda i olika stadier.
  • Nu är det dags för ett kapitel om personal och rekrytering av lämpliga medarbetare. Här ges hjälp till anställningsintervjuer, utvecklingssamtal och arbetsbeskrivningar.
  • Självklart måste även rekreativ idrott finansieras, varvid ett avlutande kapitel ägnas åt frågor som ekonomiskt ansvar, inkomstkällor, utgifter och budgetprocessen.

Med spännvidden i boken har nog författarna tänkt sig att en idrottsmanager i den här sektorn inte ska behöva någon annan akademisk input. Detta ska vara bibeln! Dessutom har man skickat med en CD-ROM med sextio olika ”vardagliga checklistor” (den har jag inte orkat kolla). Men boken är snarast en utmärkt karikatyr av amerikanska textbooks, grundböcker, från bland annat Human Kinetics, utgivna i storformat, med en massa oftast malplacerade bilder, poänglösa scheman, utfyllnadsdiagram och obegripliga figurer. Den ställer dessutom fler frågor än den besvarar – vilket i och för sig kan vara bra, men inte i det här fallet eftersom boken är både mycket förvirrande och schematisk, samtidigt som den ger ett falskt sken av att vara heltäckande. Boken är dessutom ett sömnpiller, men man hålls vaken av de tvära kasten från utvecklingsstadier i barnidrott, via karriärmöjligheter till spontanidrott, och till sist budgetarbete. Det vore intressant att få reda på hur dessa tre författare har arbetat när de satt ihop de olika kapitlen; förmodligen med hjälp av tombola, eller någon annan form av slumpgenerator. Vad som förmodligen framgår av min sågning är att vi inte kommer att sätta upp Recreational Sport Management, 4th ed. som referenslitteratur för våra managementstudenter. Det räcker att jag har lagt tid på eländet!


©  Bo Carlsson 2006


Köp boken från AdLibris.se

Kjøp boken fra Akademika.no

Køb bogen fra Saxo.dk


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann