ISSN 1652–7224   :::   Publicerad den 9 december 2003
Läs mer om idrottspsykologi på idrottsforum.org!

Modern idrottspsykologi

Per Eisele


Författarna till boken Sport Psychology: Contemporary themes kommer från olika delar av Storbritannien. Det är trevligt med en europeisk bok som kontrast till den kompakta USA–Australien-dominansen inom idrottspsykologin. Desto tråkigare att boken i huvudsak är upplagd likadant som amerikanska textböcker i idrottspsykologi. Det finns dock ganska stora ljuspunkter också i boken, särskilt kapitlen om färdighetsutveckling och expertis där exemplen från idrotten är berikande för dessa ämnen liksom för allmänpsykologin. Dessutom ges metodbeskrivningar till varje kapitel vilket är mycket bra. Boken behandlar i övrigt välbekanta ämnesområden som mentalt bildskapande, motivation, koncentration, ängslan, lag, spelarkarriär samt motion och mental hälsa.

Författarna säger sig vilja nå ut till en bred läsarkrets vilket gör det svårt att göra en rättvisande slutbedömning. Om boken direkt hade vänt sig till studenter som kommit en bit i sina studier skulle den ha fått ett bra betyg. Om boken däremot är tänkt att användas till nybörjarstudier i idrottspsykologi får den betydligt lägre betyg. Det som ändå gör att min slutbedömning är positiv är att boken är skriven i en debatterande stil som är mycket bra och skapar intresse för idrottspsykologiska frågeställningar. Det är också positivt med bra och nya fallstudier.

Sammanfattningsvis rekommenderas boken som extraläsning i idrottspsykologi även om den inte kan ersätta textböcker som är skrivna för a- och b-studenter. Kandidat och magisterstudenter bör ha stor behållning av boken. Den kan alltså rekommenderas till kollegor och ambitiösa studenter.


Köp boken från Bokus.David Lavallee, John Kremer, Aidan P. Moran & Mark Williams
Sport Psychology. Contemporary Themes
London: Palgrave Macmillan 2003 (272 s.)