ISSN 1652–7224   :::   Publicerad den 15 februari 2006

I takt med att samspelet mellan idrott, politik och ekonomi utvecklas och fördjupas, och konsekvenserna av detta samspel blir allt tydligare och synligare, tar sig idrottsforskarna problematiken an, och vetenskapliga analyser och litteratur görs tillgängliga. idrottsforum.org har uppmärksammat frågeställningarna mer än en gång, främst i form av recensioner (se till exempel här och här) och har nu anledning att återkomma i frågan i form av ännu en recension. Annika Eliasson har läst antologin The Political Economy of Sport som ställts samman av John Nauright och Kimberly S. Schimmel. En viktig bok, konstaterar Eliasson, som tar upp en rad aspekter av idrottens politiska ekonomi, bland annat Japans användning av idrotten i regionalpolitiken, OS i Sydney, och surfing. Kan rekommenderas!

Idrottens politiska ekonomi

Annika Eliasson
Institut for Statskundskab, Københavns UniversitetJohn Nauright & Kimberly S. Schimmel (red)
The Political Economy of Sport
219 sidor, inb.
Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2005
ISBN 0-333-77386-1

Med The Political Economy of Sport lämnar Palgrave Macmillan ett bidrag till den växande litteraturen om idrottens förhållande till de globala ekonomiska strömningarna och politikens roll i detta sammanhang. På de drygt 200 sidorna ryms ett antal fallstudier om hur ekonomiska och/eller politiska aktörer ingriper i och försöker styra olika idrottsliga sammanhang. Här skriver till exempel Richard Giulianotti mycket läsvärt om de stora europeiska herrfotbollsklubbarnas strävan att skapa en global marknad för sina varumärken och olika produkter, om vilken roll de stora medieföretagen spelar i sammanhanget och hur dessa klubbar försöker utöva makt såväl inom fotbollsvärlden som mot andra politiska aktörer. Ett annat intressant bidrag behandlar hur Japan försökt använda idrotten som motor för regional utveckling, senast i samband med fotbolls-VM 2002, trots att de ekonomiska vinsterna av denna politik snarare tycks ha hamnat i de japanska byggföretagens fickor än hos lokalbefolkningen, där skattebetalarna får stå för fiolerna. Flera bidrag handlar om OS i Sydney och visar på hur de drivande politiska och ekonomiska krafterna bakom spelen försökt vilseleda eller rentav påverka befolkningen till en ensidigt positiv inställning till olympiaden. Andra bidrag handlar om australisk fotboll och rugby, brittisk rugby samt surfing. Bidragen är genomgående välskrivna och initierade, samtidigt som de har ett kritiskt förhållningssätt till de rådande tendenserna, något som jag uppskattar.

Det kan vara intressant att jämföra The Political Economy of Sport med Sport and International Relations och Sport and Corporate Nationalisms, som båda kommit ut under de senaste två åren och som också rör sig inom det här området. Medan Sport and International Relations har idrottens förhållande till internationell politik i fokus och Sport and Corporate Nationalisms koncentrerar sig på idrottens förhållande till multinationella företag, träffar The Political Economy of Sport sin målgrupp någonstans mellan dessa båda böcker. Det här anser jag ha både för- och nackdelar, eftersom de båda andra är mer fokuserade på en aspekt av idrotten, medan The Political Economy of Sport visar på samspelet mellan politik och ekonomi i förhållande till idrotten. Under alla omständigheter är The Political Economy of Sport ett utmärkt komplement till vilken som helst av de båda andra böckerna, men också en bra bok att börja med för den som vill skaffa sig en överblick över idrottens relationer till politiken och den globala marknaden. Dessutom bidrar den med ett antal goda fallstudier till denna växande del av idrottsvetenskapen. Jag rekommenderar den gärna!


©  Annika Eliasson 2006


Köp boken från AdLibris.se

Kjøp boken fra Akademika.no

Køb bogen fra Samfundslitteratur.dk


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann