ISSN 1652–7224   :::   Publicerad den 30 augusti 2006
Utskriftsvänlig pdf-fil

En av den internationella idrottsvetenskapens mest framträdande och produktiva forskare och läroboksförfattare, den ursprungligen indiske, numera kanadensiske forskaren Packianathan Chelladurai, har utkommit med andra upplagan av sin klassiska Sport Management-lärobok Managing Organizations for Sport and Physical Activity: A Systems Perspective. Chelladurai har skrivit fem böcker och över 70 artiklar inom Sport Management-området, har varit redaktör för Journal of Sport Management, och var den förste mottagaren av Earle F. Zeigler Award, som utdelas av North American Society for Sport Management (NASSM). Det är med andra ord inte att undra på att PG Fahlström blev smått imponerad över hans nya bok, som väl fyller rollen som grundbok för akademisk utbildning i Sport Management.

Utmärkt grundbok i Sport Management

PG Fahlström
Institutionen för pedagogik, Växjö universitetPackianathan Chelladurai
Managing Organizations for Sport and Physical Activity: A Systems Perspective
430 sidor, hft., ill.
Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway 2005
ISBN 1-890871-62-8

En av akademiska idrottsvärldens mest kända forskare/läroboksförfattare, professor Packianathan Chelladurai har utkommit med andra upplagan av boken Managing Organizations for Sport and Physical Activity. A Systems Perspective. Chelladurai, eller Chella som han kallas över hela världen, är en av pionjärerna inom Sport Management och har sysslat med området i mer än 25 år. Han verkade som professor vid University of Western Ontario i Canada fram till sin pensionering 1993 och sedan dess som professor vid Ohio State University, USA.

1985 skrev han Sport Management: Macro perspectives, som anses vara den första boken som försöker överföra och tillämpa organisationsteori inom Sport Management. Den första upplagan av förevarande bok kom 2001. Den andra upplagan som kom 2005 är uppdaterad både innehållsmässigt, t ex när det gäller  organisationsteori, och metodiskt, med sammanfattande rutor, kontrollfrågor etc

Boken utgår från fyra grundläggande uppgifter ingående i Sport Management: planera, organisera, leda och utvärdera. På så sätt följer boken en röd tråd. För var och en av uppgifterna innehåller boken ett antal kapitel som innehåller teoretiska utgångspunkter och praktiska exempel.

Boken inleds med två kapitel som introducerar Sport Management. Först behandlas områdets framväxt och utveckling, och här ges även en beskrivning av arbetsmarkanden och karriärmöjligheter inom området. I nästa kapitel definieras Sport Management. Det görs genom att författaren först beskriver idrotten som bransch och visar på den bredd, för att inte säga spretighet, som karaktäriserar området. Sport Management handlar, enligt Chelladurai, om koordination av verksamhet inom detta fält. Därefter summeras uppgifterna inom Sport Management, att planera, organisera, leda och utvärdera. Innan boken fördjupar sig i dessa fyra delar kommer tre kapitel som har syftet att klargöra grundläggande begrepp.

Kapitel 2 och 3 behandlar grundläggande organisationsteori. Här finns behandlas bland annat olika sätt att beskriva organisationer, olika typer av organisationskaraktäristika, organisationsaspekter på elitidrottslag etc. Boken tar också upp ”systemaspekter” på organisationer och omvärldens påverkan på organisationer. Kapitel 4 har rubriken Meaning of management. Här fördjupas beskrivningen av management och vilka funktioner, kunskaper/färdigheter och roller som ingår i management.

Därefter behandlas alltså bokens teman planera, organisera, leda och utvärdera i två till tre kapitel vardera. Ned följer en kort uppräkning av centrala teman inom respektive område.

  • Planning: Olika steg i planering, operationell planering, planering och budgetering, mål och planering, planering och strategiskt beslutsfattande, beslutsfattande som en social process etc.
  • Organizing: Olika sätt att beskriva och definiera organisationer, byråkrati, maktstrukturer i olika organisationer, organisering i nätverk etc.
  • Leading: Först kommer några delar som behandlar ledarskap och motivation: ledning och motivation, olika motivationsteorier, motivation i idrottsorganisationer etc; därefter behandlas i två kapitel olika aspekter på ledarskap: ledarskapets funktioner, olika ledarskapsteorier, aktuella perspektiv på ledarskap som karismatiskt ledarskap, transactional leadarship och transformational leadership.
  • Evaluation: Definitioner, olika typer av utvärdering, utvärdering av projekt, olika aspekter på effektivitet och utvärdering.

I bokens avslutande kapitel behandlas Managing Diversity. Här diskuteras frågor kring etnicitet, religion, genus, mångkulturella möten, etc ur ett managementperspektiv.

Varje kapitel i boken inleds med en presentation av kapitlets innehåll samt de centrala begreppen som kommer att behandlas. I slutet av respektive kapitel finns ett avsnitt. Developing Your Perspectives, som innehåller diskussionsfrågor som stöd för inlärning men som också kan fungera som utgångspunkt för seminarier/gruppövningar utifrån texten. Dessutom finns en referenslista till varje kapitel.

Att skriva en bok som sammanfattande beskriver fältet Sport Management är inte lätt. Jag menar dock att Chelladurais nya bok är ett mycket lyckat försök till detta. Den är systematiskt upplagd, visserligen kanske lite tjatig eftersom kapitlen har sin enhetliga utformning. Men den går metodiskt igenom centrala områden utifrån ett vedertaget sätt att beskriva Sport Managementområdet. Därför lämpar sig boken mycket väl som en god introduktion till området. Den kan fungera alldeles utmärkt som sammanhållande grundbok för akademiskt utbildning inom området. För den som sedan vill fördjupa sig ytterligare inom något av områdena är de omfattande referenslistorna en god hjälp på vägen.

Jag vill absolut rekommendera boken Managing Organizations for Sport and Physical Activity  till läsning för den som är intresserad av området och som kursbok till landets akademiska Sport Managementutbildningar.©   Per Göran Fahlström 2006Denna titel finns, märkligt nog inte att köpa från någon svensk, norsk eller dansk internetbokhandel, inte heller från Amazon.co.uk, och Amazon.com har blott den första utgåvan från 2001 (2006-08-22). Så,

Köp boken från förlaget

Kjøp boken fra förlaget

Køb bogen fra förlaget


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann