Från det amerikanska idrottsläromedelsförlaget Human Kinetics kommer en ständig ström av kursböcker om alla tänkbara vinklar på Physical Education, den amerikanska motsvarigheten till det svenska skolämnet Idrott och hälsa. Mats Johnsson fick i händerna en av de senaste utgivningarna, Outdoor Leadership: Theory and Practice av Bruce Martin, Christine Cashel, Mark Wagstaff & Mary Breunig. Här får man lära sig det mesta om hur man som idrottslärare leder sina adepter i det fria, med tonvikten lagd på gruppdynamik och gruppsykologi. Trots den i och för sig naturliga tonvikten på amerikanska förhållanden framhåller vår recensent, själv rutinerad friluftsledare, dess värde även i svensk, och, kan man förmoda, norsk och dansk, undervisning i denna del av idrottslärarutbildningen.

Friluftsliv och ledarskap

Mats Johnsson
Idrottsvetenskap, Malmö högskolaBruce Martin, et al
Outdoor Leadership: Theory and Practice
305 sidor, inb., ill.
Champaign, IL: Human Kinetics 2006
ISBN 0-7360-5731-5

Boken är skriven av fyra väl meriterade friluftsmänniskor. Den riktar sig till studerande på grundläggande nivå på högskola som studerar ledarskap i kombination med friluftsliv.

Boken skall ses som ett komplement till annan facklitteratur som finns kring friluftsaktiviteter såsom vandring, klättring och andra aktiviteter. Det är ett uttalat mål av författarna att boken skall ha tonvikt på just ledarskap och gruppdynamik samt gruppsykologi. Många böcker som skrivs kring kunskapen om friluftsliv tar inte upp ledarskapet tillräckligt utan fokuserar mer på tekniker. Jag menar att boken utgör ett bra fundament för personer som ämnar bli ledare/lärare i friluftsaktiviteter.

Författarna refererar till åtta identifierade grundkompetenser (”core skills”) som man som ledare i friluftsliv skall eller bör ha med sig.

Boken är väl strukturerad och är uppdelad i fyra områden med olika kapitel. Varje kapitel inleds med en liten kort novell som belyser innehållet i kapitlet (en trevlig detalj). I varje kapitel finns det sedan övningsförslag för att stämma av kunskapen och erfarenheterna man gjort.

Den första delen innehåller grunderna i ledarskap i naturen och tar upp den grundläggande diskussionen om varför man skall idka friluftsliv och vilka vinster detta kan ha. Det finns en kortare del som beskriver en historisk tillbakablick som leder fram till var vi står i dag. Dock skall tilläggas att boken i flera avseenden skall ses i en nordamerikansk kontext. Den del som jag tror passar den nordiska läsaren bäst är del två som tar upp ledarskapet och dess teorier. Här beskrivs grundläggande ledarskapsteori kopplat till hur man praktiskt använder det i friluftsliv. Här belyses allt ifrån ledarskapsstilar till olika modeller och vilka kvaliteter som uppnås. Detta kapitel tar också upp ställningstagande och beslutsfattande. Just detta kapitel ger, menar jag personligen, uttryck för nytänkande, och författaren lyckas sätta fingret på saker som annars är svåra att beskriva.

Den tredje delen beskriver hur utbildning kan underlätta för ett lyckat ledarskap via att sätta upp målsättningar. Kapitlet belyser också gruppdynamik och hur man identifierar och kan arbeta med detta. Även den personliga utvecklingen tas upp på ett bra sätt. En annan mycket spännande del belyser ”experiental education” (upplevelsebaserat lärande). Här tar författaren upp hur vi människor lär oss på olika sätt. Just då det gäller friluftsliv belyses det här på ett mycket bra och tydligt sätt.

Den sista delen tar upp en hel del intressanta saker kring hur man kan arbeta med miljö och ekologi för en hållbar framtid. En del belyser amerikansk lagstiftning och känns naturligtvis inte adekvat förutom som referens till det egna systemet.

Boken känns väldigt heltäckande och tar upp ledarskapet på ett för friluftsliv mycket bra sätt. Det bör dock åter betonas att många saker ses med nordamerikanska glasögon, men boken passar ändå väl in i svensk undervisning kring ledarskap och friluftsliv.

Det som jag ser som bokens starka sidor är att man fokuserar och identifierar några av de grundkunskaper och de kvaliteter som en ledare bör ha.© Mats Johnsson 2007


Köp boken från Adlibris.se

Kjøp boken fra Akademika.no

Køb bogen fra Saxo.dk


www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann