Idrott och fysisk aktivitet har blivit en central, i vissa fall livsviktig, del av många funktionshindrades liv. Lång ifrån alla har varit, är, eller kommer att bli handikappidrottare, paralympier; idrott är så mycket mer än tävlan. Det vilar ett stort ansvar på de lärare inom idrott och fysisk bildning att utveckla eller tillämpa nya metoder för inlärning när det gäller det som i Sverige kallas anpassad fysisk aktivitet. En god hjälp i det sammanhanget är den nya utgåvan av Making Connections: From Theory to Practice in Adapted Physical Education av Janet A. Seaman, Karen P. DePauw, Kimble B. Morton och Kathy Omoto Scottsdale (Holcomb Hathaway). Författarna är ledande i sina respektive fält, och vår recensent Anders Östnäs svävar inte på målet utan utnämner Making Connections till Bibel för utbildare i anpassad fysisk aktivitet.

En bibel för anpassad fysisk aktivitet

Anders Östnäs
Socialhögskolan, Lunds universitetJanet A. Seaman, Karen P. DePauw, Kimble B. Morton & Kathy Omoto
Making Connections: From Theory to Practice in Adapted Physical Education (Second Edition)
468 sidor, hft., ill.
Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway 2007
ISBN 978-1-890871-75-8

Denna bok eller ska jag säga Bibel kring ämnet Anpassad Fysisk Aktivitet  (AFA) med fokus på utbildning bygger på en klassiker av det kända författarparet Seaman & DePauw – en bok som kom ut för några år sedan under titeln The New Adapted Physical Education. I denna nya upplaga har författarparet kompletterats med två yngre praktiker, Morton och Omoto, och i nnehållet har både aktualiserats och fördjupats.

Först några ord om författarna. Seaman är numera professor emerita vid California State University, Los Angeles och har under de senaste decennierna varit mycket aktiv som lärare och forskare inom det breda AFA-fältet. DePauw är professor vid Virginia Polytechnic Institute, sociolog och sedan länge inriktad mot AFA och handikappidrott som lärare och forskare. Dessa bägge ”institutioner” inom AFA-området har som nämnts i denna bok kompletterats med två yngre praktiker: Kimble Morton, verksam som Motor Assessment Program Specialist vid Diagnostic Center, Southern California, och Kathy Omoto, som är specialist på Adapted Phycical Education i Las Vegas, Nevada. Detta har bland annat medfört en markering av de praktiska momenten i Adapted Physical Education.

Jag benämnde boken inledningsvis som en Bibel för utbildning kring AFA. Det kan tyckas som överord och är det kanske också, men den är tveklöst enligt min uppfattning en av de bästa böckerna inom området. Det gäller inte enbart det innehållsmässiga utan i lika hög grad det formella – strukturen. Den knyter också på ett förträffligt sätt samman teoretiska resonemang med praktiska övningar och tips. Här finns mycket matnyttigt för lärare inom fältet att ta del av. Boken innehåller 15 avgränsade kapitel, som alla inleds med ”guiding questions” och avslutas med en kortare ”summery”, ”learning activities” och referenser. I texten finns insprängt små boxar med olika lärartips, ”how would You respond”, utveckling av din kunskapsbank samt väl valda illustrationer och tabeller. Hela boken avslutas med appendix i åtta olika delar.

Det skulle föra för långt att i detalj gå in på boken innehåll, så jag nöjer mej med att nämna några i mitt tycke centrala kapitel. Boken inleds naturligt nog med ett översiktskapitel kring fysisk utbildning (idrott) för individer med funktionshinder. Betänk att boken utgår från amerikanska förhållanden, men innehållet i stort kan med fördel även användas i vårt land. Boken mynnar ut i vikten av livslång fysisk aktivitet för funktionshindrade, där fokus ligger på handikappidrott. Min enda invändning kring bokens innehåll är att just detta kapitel kunde byggts ut betydligt mer. Möjligen kan det bero på att jag själv forskar just kring handikappidrotten. Centrala kapitel, som jag ser det, är det som behandlar ”strategies for meeting individuals needs” (kapitel 10) och hur man organiserar olika instruktionsprogram (kapitel 13) samt två kapitel kring ”effective programming” (kapitel 11 och 12).

Målgruppen för denna bok är bred: alla som är intresserade av AFA, men framför allt lärare som på olika nivåer arbetar med barn/ungdom/vuxna med funktionshinder.© Anders Östnäs 2007


Köp boken från Amazon.com

Kjøp boken fra Amazon.com
Køb bogen fra Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann