ISSN 1652–7224   :::   Publicerad den 30 augusti 2006
Utskriftsvänlig pdf-fil

Dagens idrottsscen, präglad som den är av hysterisk prestationssträvan, utbrett drogmissbruk och ohämmad kommersialisering, skulle naturligtvis framstå som totalt främmande och oigenkännbar för de av våra förfäder som en gång lekte fram de ursprungliga formerna för ädel tävlan i olika fysiska övningar. Traditionella lekar, spel och tävlingar är ett utvecklat idrottshistoriskt forskningsfält; inte minst intressant är studiet av de traditionella sporter som fortfarande utövas i lokalsamhällen världen över. En forskningskonferens i ämnet 2000 ledde fram till publiceringen 2004 av Games of the Past – Sports for the Future? Globalisation, Diversification, Transformation, sammanställd av Gertrud Pfister. Vi bad idrottshistorikern Tobias Stark om en recension.

Är gårdagens spel morgondagens idrott?

Tobias Stark
Instutionen för humaniora/historia, Växjö universitetGertrud Pfister (red)
Games of the Past – Sports for the Future: Globalisation, Diversification, Transformation
194 sidor, hft.
Sankt Augustin: Academia Verlag 2004
ISBN 3-89665-264-8

Den 16-20 juni 2000 arrangerades konferensen “Games of the Past – Sports for the Future? Globalisation, Diversification, Transformation” i tyska Duderstadt. Bakom konferensen stod International Society for the History of Physical Education and Sports, Trim Fitness International Sport for All Association tillsammans med International Council of Sport Science and Physical Education. Målet var att ta ”advantage of the already existing knowledge and presenting further research on the development, the current situation and the perspectives of traditional games, asset against the background of transformation processes in society”.[1]

Under historikern Gertrud Pfisters överinseende har nu 28 av de paper som presenterades där samlats i en konferensdokumentation med samma titel.[2] Sammanställningen är tematiskt indelad i fem större sektioner:

 1. Theoretical Background
 2. Analysis of the Situation; Traditional Games – Changes and Challenges
 3. Sportification Processes
 4. Traditional Games – Target Groups
 5. Traditional Games – the Future

Denna uppdelning skapar en god överblickbarhet, inte bara beträffande volymen i sig, utan forskningsläget som sådant. Därmed går det att säga att den lyckas med konststycket att kunna behaga både den initierade forskaren och den vetgirige lekmannen. Själv läser jag med särskilt nöje bidragen i den inledande teoridelen:

 • Ludodiversity: Extinction, Survival and Invention of Movement Culture (Roland Renson)
 • Body Cultures: Diversity, Sustainability, Globalisation (Joseph Maguire)
 • Mapping Worldwide Trends of Traditional Sports and Games (Lamartine DaCosta)
 • Crystallization, Invention and ”Natural Selection”: The Institutionalization of Games (Felix Lebed)

Detta eftersom teoriutvecklingen inom idrottshistorisk forskning ofta får stå tillbaka för empiriska kartläggningar. Bland de andra bidragen märks:

 • Traditional Chinese Health Philosophy (Xiong Xaozheng & Sun Yue)
 • The Beginnings of Skiing and the Ski Industry in Japan (Hiroshi Arai)
 • Traditional Games on Gotland and the Stånga Games (Leif Yttergren)
 • Lacrosse in Canada: from the Indian Game to the National Sport (Rose Marie Lebe)
 • The Role of Women in Traditional Games and Sports (Gertrud Pfister)
 • Dragon Boat Racing: An Athlete’s Perspective (Christine Melling)
 • Do Today’s Children need Traditional Games or Future Sports? (Roland Naul)
 • Sports and Traditional Games in a Museum – Plans and Concepts (Laila Ottesen)

När jag sammanfattar mina intryck av skriften noterar jag egentligen bara en större plump i protokollet, nämligen avsaknaden av en regelrätt presentation av de medverkande. Detta ter sig som ett olyckligt förbiseende för redaktörens i övrigt skarpa ögon. Turligt nog verkar det gå att finna information om de flesta författarna genom att söka på Internet. Den som är intresserad av att tematiken kan för övrigt ha stor glädje av etnologen Mats Hellspongs tacksamma inventering av idrottslivet och fysiska lekarna i det svenska bondesamhället, Den folkliga idrotten.[3][1] Gertrud Pfister (red.), Games of the Past, s 9.

[3] Mats Hellspong, Den folkliga idrotten: Studier i det svenska bondesamhällets idrotter och fysiska lekar under 1700- och 1800-talen, Nordiska museets förlag: Stockholm 2000©   Tobias Stark 2006


Köp boken från Amazon.de

Kjøp boken fra Amazon.de

Køb bogen fra Amazon.de


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann