John Price Bennett och Pamela Coughenour Riemer har var för sig nästan 40 års undervisningserfarenhet bakom sig, han i dans, hon i idrott och fysisk bildning. Tillsammans har de skrivit en användarvänlig bok för lärare i idrott och dans, Rhythmic Activities and Dance (Human Kinetics), som i den andra, nu föreliggande, upplagan enligt förlaget är ännu mer användarvänlig. Helle Winther har läst Bennetts och Riemers bok, och funnit den påtagligt praxisorienterad. Den bygger på de bägge författarnas rika erfarenheter, och lämpar sig för alla lärare, nybörjare som erfarna. Vår recensent störs lite av ett normativt språkbruk och ett ofullgånget didaktiskt perspektiv i en lärobok som dock är inspirerande.

Från icebreakers för barn till amerikansk square dance

Helle Winther
Institut for Idræt, Købehavns UniversitetJohn Price Bennett & Pamela Coughenour Riemer
Rhythmic Activities and Dance
251 sidor, hft., ill, inkl CD-ROM.
Champaign, IL: Human Kinetics 2006
ISBN 978-0-7360-5148-4

The boy steps forward with the left foot, slow (the girl steps backward with the right) (p.235)

Quick quick slow. Man kan indimellem mærke dansen og må samtidigt holde styr på de mange, mange, men også let tilgængelige trin, der bevæger sig igennem hele John Price Bennetts og Pamela Coughenour Riemers praksisforankrede og erfaringsbaserede bog Rhythmic Activities and Dance.

Bogen henvender sig både til den uerfarne underviser og til garvede undervisere i idræt og dans, der gerne vil have ny inspiration. Bogen tager udgangspunkt i forfatternes egen tilgang til praksis og undervisning og indeholder et væld af ideer lige fra lettilgængelige icebreakers, som ofte slet ikke tager udgangspunkt i dans, men derimod i rytmiske aktiviteter med f. eks bolde. Dernæst følger et kapitel om aerobic og fitness aktiviteter.

Hovedvægten i bogen ligger dog klart på inspirerende og lettilgængelige afsnit om især pardanse og sociale danse, som ’line dances, folk dances, mixers, square dances and social dances’ og det er især her forfatternes store erfaring, træder frem. Her er rigtig mange gode idéer at hente og læseren/underviseren kan sine steder vælge at følge bogens praktiske guidelines trin for trin, hvilket kan give en vis sikkerhed i et ofte oplevet svært tilgængeligt undervisningsområde.

Også det store fokus på netop par og folkedanse kan være en god inspiration i Norden, hvor der i hvertilfælde i Danmark ses en opblussende interesse for pardanse.

Folk dance should be an integrated part of all dance programs. The teacher must know when to modify and when to preserve a dance or the students can be lost forever” (ibid. p. 128).

Den næsten udelukkende praksis orienterede tilgang betyder dog også, at de mange indflettede afsnit om undervisning, undervisnings teknik og undervisningstilrettelæggelse fremstår meget normative i deres sprogbrug med ofte brugte ’should’ eller ’must’ på trods af, at essensen ofte er vedkommende og relevant. I det hele taget savnes der en højere grad af refleksivitet og åbenhed i forbindelse med de didaktiske perspektiver herunder henvisninger til andre forfattere. Det normative sprogbrug kommer også sine steder til at give et lidt fastlåst billede af, hvad dans er, selvom dans, jo netop, som forfatterne også selv giver udtryk for i indledningen, er et fænomen i konstant forandring.

Bogen er dog som praksis inspiration læseværdig, brugbar og inspirerende og kan med fokus på de konkrete guidelines og mange øvelser klart anbefales. Eventuelle brugere kan vælge at bruge musikstykkerne på den medfølgende CD, men anbefales dog at finde andre lignende musikstykker pga. lydkvaliteten, musik der blandt meget andet kan ramme rytmen af quick, quick, slow.© Helle Winther 2007


Köp boken från Bokus.se

Kjøp boken fra Akademika.no

Køb bogen fra eLounge.dk


www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann