Idrott och – inte minst – dans erbjuder viktiga möjligheter till rörelse för alla människor, också för människor med olika medfödda eller förvärvade hinder för rörelse. Karen A. Kaufmann är amerikansk danslektor och har undervisat i dans under ett kvartssekel. Sina erfarenheter av detta arbete, och särskilt med fysiskt och psykiskt rörelsehindrade, har hon nu sammanfattat i Inclusive Creative Movement and Dance, som utkommit på Human Kinetics förlag. Helle Winther har läst en varm och mänsklig bok, lättillgänglig och användbar, en bok som hon varmt rekommenderar till alla som använder dans och dansmoment i utbildning eller terapi.

Om dans och människor med vanliga och ovanliga kroppar

Helle Winther
Institut for Idræt, Københavns UniversitetKaren A. Kaufmann
Inclusive Creative Movement and Dance
154 sidor, hft., ill.
Champaign, IL: Human Kinetics 2006
ISBN 0-7360-4863-4

”No child wants to be excluded, separated or singled out. Every child wants to belong. Unfortunately children with disabilities often feel excluded and isolated in school environments. The word inclusion suggests a place where everybody belongs and feels accepted where each individual and his or her uniqueness is embraced and celebrated” (Kaufmann, 2006 p. 4).

Sådan skriver Karen A. Kaufmann i den menneskevarme bog Inclusive Creative Movement and Dance udgivet på Human Kinetics i 2006.

Kaufmann, som er lektor i dans på Universitetet i Montana, har undervist i dans i 25 år. Hendes særkende er, at hun har undervist mennesker i alle aldre og at hun især har undervist fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn. Hun beskriver i starten af bogen, hvordan hun selv for 25 år siden som nyuddannet danselærer følte sig helt på bar bund, da hun skulle undervise en gruppe børn med særlige behov. Hun fortæller, hvordan hun gennem årerne har lært at mennesker med usædvanlige kroppe kan bringe en enorm glæde ind i danse undervisningen og at hun nu ser dans som en nødvendig del af alle børns udvikling. Kaufmanns bog fokuserer bl.a. med inspiration fra Howard Gardners teori om de mange intelligenser på, hvordan man kan arbejde med ’dans i skolen’, og især på hvordan man kan arbejde med dans i grupper, som også består af børn med særlige behov.

Kaufmanns bog befinder sig i det vanskelige felt mellem teori og praksis og hun formår at give læseren en både praktisk og teoretisk indsigt i såvel målgruppeområdet som kreativ dans.

Kaufmann er i sit danseteoretiske udgangspunkt klart inspireret af Rudolf Laban og giver samtidigt mange konkrete ideer til, hvordan man kan arbejde med dans og performance med børn. Det er meget mere end en bog om kreativ bevægelse og dans. Det er en bog, der også handler om, hvordan man kan arbejde respektfuldt og skabe positiv udvikling ved at fokusere på muligheder frem for begrænsninger, inklusion snarere end eksklusion, identifikation med de fælles ressourcer snarere end fokusering på afvigende. Det er en bog, som også berører temaer om respektfuldt sprog, love og politik, samtidigt med at vi bl.a. møder den humorfulde Michelle og den danseglade David.

Michelle leger, danser og driller sin bror og fungerer på trods af sin sygdom med Downs syndrom i en almindelig klasse. Det samme gør David på ni, som elsker at danse sammen med sine 3 jævnaldrende venner. De har i undervisningen skabt en rytmisk og varieret dans, hvor de i koreografien udnytter at David sidder i kørestol.

Bogen er spækket med billeder, hvilket er en force, men for undertegnede også en irritation. Billeder og layout virker på trods af den gode intention lidt tilfældige og larmende med et touch af uprofessionalitet. Her savnes en gennemløbende idé.

Det ændrer dog ikke ved at Kaufmanns bog er lettilgængelig, praktisk anvendelig og klart anbefalelsesværdig til de, som arbejder med blandede grupper børn eller ’dans i skolen’. Bogens afsluttende bibliografi giver desuden også mulighed for selv at bevæge sig videre ad de spor, Kaufmann åbner.©   Helle Winther 2006


Köp boken från AdLibris.se

Kjøp boken fra Akademika.no

Køb bogen fra Saxo.dk


www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann