Brenda Pugh McCutchens ambition med sin stora lärobok Teaching Dance as Art in Education (Human Kinetics) är att lära ut de estetiska grunderna för dansundervisning, och att på så sätt stimulera och underlätta för danslärare på grundskole- och gymnasienivå att lära ut dans till sina elever. På sedvanligt Human Kinetics-vis är boken fylld med pedagogiska hjälpmedel för såväl lärare som elev och rikt illustrerad, och den är uppbyggd kring fyra hörnstenar: Dancing and performing, Creating and composing, Knowing history, culture, and context samt Analyzing and critiquing. Helle Winther har läst McCutchens bok för vår räkning. I sin entusiastiska recension konstaterar hon att Teaching Dance as Art in Education är en fantastisk bok vars värde sträcker sig långt utanför dansens värld; såväl vid utbildning av idrottslärare, som när dessa idrottslärare möter barn och unga i skolan, är boken ett värdefullt hjälpmedel. Vår recensent vill dessutom sätta den i händerna på politiker med ansvar för att utveckla skolundervisningen för barn och unga.

Dans i spänningsfältet mellan konst och utbildning

Helle Winther
Institut for Idræt, Københavns universitetBrenda Pugh McCutchen
Teaching Dance as Art in Education
543 sidor, inb., ill.
Champaign, IL: Human Kinetics 2006
ISBN 978-0-7360-5188-0

Jeg sidder med den store tunge bog i mine hænder.

Billedet af to dansere, begge i sort flyver hen over forsiden. Han har langt hår, hun kort.

Hendes insisterende blik fanger allerede her læseren ind.

Teaching Dance as Art in Education af Brenda Pugh McCutchen er en helt igennem fantastisk bog. Selvom den primært henvender sig til dansere kan den også ses som en selvskreven inspirator til både undervisere og studerende på videregående idræts- og danseuddannelser og lærere, som arbejder med børn, unge og dans i skolen.

McCutchen udfolder igennem den 543 sider lange bog, det ene væsentlige perspektiv efter det andet i forhold til at arbejde med dans, kunst og læring med børn og unge. Hun afdækker gang på gang, hvordan dansen kan være med til at styrke kunstneriske, kognitive, sociale og kinæstetiske kompetencer gennem æstetiske processer og produktioner. Forfatteren kommer endvidere via temaet dance through time ind på, hvordan dans netop i kraft af det kropslige udtryk kan være en vedkommende tilgang til arbejdet med historiske temaer. Hun skitserer desuden, hvordan dance across culture kan være en være en effektiv og oplevelsesmættet læringsmulighed i forhold til at forstå kulturelle forskelligheder og måske endda indlægge en antropologisk tone i undervisningen. Dans og kunst som oplagt læringsmulighed i forhold til kulturelle forskelligheder citeres tankevækkende af Ferne Yangyeitie Caulker (p.209):

 

Det helt store fokus handler dog om Dans og om hvordan undervisning i dans med udgangspunkt i børnene egne ressourcer, kan resultere i kunstneriske performances og flerdimensionelle læreprocesser. Her er der mangfoldige inspirationsmuligheder i bogen. De praktiske håndgribelige inspirationer spænder over processen fra improvisation til koreografi og kunstnerisk produktion.

Desuden er en af McCutchens pointer, at den kropslige læring skal bevidstgøres. Her skitserer hun, hvordan man kan arbejde med som ’reflective practitioner’ at reflektere kritisk og kreativt over de kropslige læreprocesser.

Bogen er på trods af sin kompleksitet og faglige tyngde rimelig overskuelig.

Den kan læses fra flere vinkler og er rigt illustreret med kunstnerisk udformede dansebilleder.

Desuden er der som en gennemløbende tråd i bogen en lang række grafisk fremstillede tankevækkende citater som f.eks her af Mary Wigman (ibid. p. 75):

Bogen er både indholdsmæssigt og æstetisk en nydelse at læse. Den spænder vidt og er i vores til tider snævert kompetencefokuserede tid et vigtigt bidrag til en læringsforståelse, der tør favne bredt og se de store vidder. Den er en gave til de, der gerne vil arbejde med og for kvalificeret danse- og kunstundervisning i skole og uddannelse.

Bogen kan varmt anbefales - også til de politikere, der tør tænke nyt og vil være med til at skabe bekendtgørelser og betingelser for intense og visionære læringsmuligheder for børn og unges  skoleliv og fremtid. De kan måske nøjes med at læse nogle af citaterne f.eks dette:

(Alliance of SC Arts Education, Organizations in Visual Art, Dance, Music, and Theatre 1991, p. 21f)© Helle Winther 2007


Köp boken från Bokus.se

Kjøp boken fra Akademika.no

Køb bogen fra Saxo.dk


www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann