ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 6 juni 2008
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om de olympiska spelen på idrottsforum.org

Det som en gång var Commonwealth Agricultural Bureaux ombildades 1986 till CAB International, en icke vinstdrivande organisation under FN-fördrag, där medlemmarna i huvudsak är samma länder som utgör det brittiska samväldet men dit alla länder är välkomna. CABIs syfte är att erbjuda informations-, vetenskapliga och angränsande tjänster inom agrikultur och besläktade vetenskaper i en världsomspännande verksamhet. Som ett led i publiceringsverksamheten, avdelningen Leisure and Recreation, gav man år 1999 ut boken The Olympic Games: A Social Science Perspective av Kristine Toohey och A.J. Veal, två australiska idrottsforskare. 2007 kom boken ut i en andra, reviderad utgåva, och vi bad Jørn Hansen om en recension. Han konstaterar raskt att titelns samhällsvetenskapliga perspektiv inte betyder teoritung framställning, utan samhällsrelevanta aspekter på de olympiska spelen, till exempel OS och politik, OS och massmedier, kvinnor och OS. Det är inga omvälvande nyheter som frambringas, men det har blivit en användbar handbok och introduktion till de olympiska spelen, vars främsta brist är det ensidigt anglosaxiska källmaterialet.

Spelen och samhället

Jørn Hansen
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, OdenseKristine Toohey & A. J. Veal
The Olympic Games: A Social Science Perspective (Second Edition)
348 sidor, hft., ill.
Wallingford, Oxon: CABI 2007
ISBN 978-0-85199-809-1

Efter at det i 1993 var blevet klart, at Sydney i 2000 ville blive vært for de olympiske lege påbegyndte de to forfattere en række undervisningsforløb i de olympiske lege ved The School of Leisure, Sport and Tourism, University of Technology, Sydney. Arbejdet med disse forløb førte til den første udgave af foreliggende værk. Anden udgave af bogen er en opdatering af første udgave med hensyn til mængden af ny litteratur samt en analyse af de sidste fem til seks års udvikling inden de olympiske lege og den internationale sport, herunder den voksende kommercialisme og den hermed forbundne skandale i forbindelse med tildelingen af vinterlegene til Salt Lake City.

Endvidere har forfatterne besluttet i undervis­­nings­­øjemed at afslutte alle kapitler med en række undervisnings­spørgsmål, der vil kunne danne grobund for diskussioner med og mellem studerende. Endelig er der udførlige henvisninger til yderligere læsning og websider, et godt register og en række meget nyttige tabeller vedrørende økonomi, Tv-aftaler og lignende.

Bogens såkaldte ”social science perspective” er ikke udtryk for en tung teoretisk tilgang til problemstillingerne, men skal forstås som en bestræbelse på at søge en tilgang, som vil interessere læsere med en interesse i socialvidenskab. Det betyder, at bogen har såvel en kronologisk som en tematisk tilgang til problemstillingerne vedrørende de olympiske lege. Bogen starter således med et tilbageblik til legene i antikken, grundlæggelsen af de moderne olympiske lege og udviklingen af disse, for derefter at tage fat på socialvidenskabelige problemstillinger som politik, nationalisme og den olympiske bevægelse; legenes økonomi; OL og massemedier; OL og doping; kvinder og OL. Efter denne socialvidenskabelige tilgang, der vel ikke er synderlig fremmed for historikere (sagde historikeren) kommer så en række kronologiske case studier vedrørende sommerlegene fra Barcelona i 1992 og frem til og med hvad man indtil nu kan vide om legene i Beijing 2008 og London 2012. Bogens sidste kapitel diskuterer lidt summarisk de olympiske leges fremtid og mulige ændringer af IOC’s sammen­sætning og politik.

Umiddelbart kan bogen forekomme meget politisk korrekt i dens opbygning og tilgang, og det er da også tilfældet, men det er faktisk også bogens styrke. For en læser, der for første gang vil beskæftige sig med de olympiske lege, er det en virkelig god introduktion til såvel legenes historie og udvikling som IOC’s ditto. For en kender af de olympiske lege er der måske ikke epokegørende nyt i bogen, til gengæld fungerer den rigtig godt som opslagsværk og håndbog, hvis man hurtigt vil have repeteret en række OL og IOC problemstillinger. F.eks. have viden om de olympiske partnere på sponsorområdet, og IOC’s indtjening i denne sammenhæng

Hvis man skal finde nogle ømme punkter, drejer det sig først om fremmest om den ensidige angelsaksiske tilgang til problemstillingerne, i den forstand at bogen udelukkende refererer til engelsksproget litteratur og dermed undlade at gøre brug af de tyske og franske værker, der grundigt har beskæftiget sig med de olympiske lege. Dette er dog ikke unikt for arbejdet med OL, men en generel tendens inden for socialvidenskaberne, hvor synspunkter og tilgange, der ikke er formuleret på engelsk er ”nonexistent”. Endelig bliver enkelte afsnit i bogen, i dennes forsøg på at nå så vidt omkring som muligt, næsten af telegramagtig karakter. Der gælder blandt andet for en række af de ovenfor nævnte case studier.

Sammenfattende er der imidlertid tale om en anbefalelsesværdig håndbog i og introduktion til de olympiske lege.© Jørn Hansen 2008


Köp boken från Bokiboki.se

Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra Sundaybooks.dk

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann