Languages on this page:

Psykologer är idag en lika viktig yrkesgrupp inom idrotten som tränare och ledare, och för vissa atleter i vissa situationer kan psykologiska färdigheter utgör skillnaden mellan att vinna och att försvinna. Det finns en omfattande litteratur på området, och bakom den en lika omfattande forskning. Men det behövs kanske inte en psykolog på plats vid varje givet tillfälle i en idrottares eller ett idrottslags tränings- och tävlingsvardag. I många situationer kan en lätt psykologutbildad tränare eller ledare göra tjänst. En bok som inriktar sig på tränarens behov av psykologutbildning är Sport Psychology for Coaches av Damon Burton och Thomas D. Raedeke (Human Kinetics) som här recenseras av Sverker Bengtsson. Vår recensent applåderar denna efterföljare till Rainer Martens klassiker Coaches Guide to Sport Psychology, och beklagar bara att bokens amerikanska ursprung är så framträdande i exemplen. Det behövs en sådan här bok på svenska, menar Bengtsson, som skriftligen erbjuder sig att skriva ett kapitel i en sådan bok!

Värdig uppföljare

Sverker Bengtsson
Idrottsvetenskap, Malmö högskolaDamon Burton & Thomas D. Raedeke
Sport Psychology for Coaches
290 sidor, hft., ill.
Champaign, IL: Human Kinetics 2008
ISBN 978-0-7360-3986-4

Sport Psychology for Coaches är en reviderad och uppdaterad utgåva av Rainer Martens klassisk text, Coaches guide to Sport Psychology, som har kommit att vara en milstolpe i tillgängliggörandet av tillämpad idrottspsykologi för tränare och ledare på olika nivåer. Mycket riktigt tackar författarna även Martens i en inledningstext med en förhoppning om att Sport psychology for coaches är en värdig uppföljare, och det kan jag direkt avslöja att den är.

Boken är uppdelad i fyra övergripande delar. Den första delen innehåller tre kapitel som ägnas åt att ge läsaren en grundläggande förståelse i att lära ut och implementera psykologisk färdighetsträning. Tyngdpunkten läggs i tur och ordning på att utveckla en coaching filosofi, kommunikation och att skapa förståelse hur ett mentalt träningsprogram skapas.

Den andra delen av boken fokuserar på hur du som tränare ska kunna assistera dina aktiva i att hantera fyra grundläggande psykologiska färdigheter och hur dessa kan inkluderas i ett träningsprogram. De fyra kapitlen i andra delen behandlar i tur och ordning målsättning, föreställningsträning, spänningsreglering och inre dialog.

Den tredje delen består av fem kapitel som är tänkta att gagna tränaren i den process som det är att utveckla de psykologiska färdigheter som förbättrar både idrottsprestationen och ökar den generella tillfredsställelsen hos de aktiva. Det som läggs tonvikt vid i denna del är motivation, fokusering, stresshantering och självförtroende.

Den avslutande delen består av två kapitel som försöker påvisa hur psykologisk färdighetsträning kan integreras i mental förberedelse för att optimera mental tuffhet och topprestationer.

I sin ansats tycker jag att boken på ett föredömligt sätt täcker in det idrottspsykologiska område som en tränare bör behärska för att blir en bättre tränare. Dock är det så att är du som läsare redan väl bekant med idrottspsykologin som ämne kommer du förmodligen anse bokens innehåll lite för ytligt. Då gäller det att komma ihåg att boken rekommenderas till ”high school coaches” som har ringa eller ingen erfarenhet av tillämpad idrottspsykologi, och med den målgruppen i fokus fyller boken klart sin roll.

När kommer den första boken inom detta område på svenska som håller samma nivå?
En liten fara med boken skulle kunna vara att en tränare med hjälp av den tror sig veta ”tillräckligt” inom idrottspsykologin, det krävs så klart mer än en bok inom området för att bemästra den tillämpade idrottspsykologin. Å andra sidan tror jag ändå att tränare som tar till sig denna bok inser att det är ett viktigt område att skaffa sig kunskap inom, och att de i förlängningen behöver veta mer och även kanske ta hjälp av en expert inom området, eller kanske fortsätta med högre studier.

Jag tror alltså att denna bok har ett viktigt tomrum att fylla. Även om informationen i boken står att finna i många grundläggande böcker inom idrottspsykologin, är poängen här just att den riktar sig till tränare, och det ger boken en klar och tydlig extra poäng.

I sitt upplägg är boken, så som de flesta amerikanska textböcker från förlaget Human Kinetics, logiskt uppbyggd med en tydlig struktur och lätthanterlig med faktarutor och diskussionsfrågor. Ett stort plus även för de utformade arbetsblad som finns i boken, som i princip går att använda rakt av, detta uppskattas säkert av målgruppen. Samtidigt är den skriven för en amerikansk publik, många exempel är hämtade från dominerade amerikanska idrotter och den amerikanska idrottskulturen, vilket gör att det kan vara aningen svårt för en svensk eller nordisk idrottsledare att relatera sig till.

Jag tror dock att behovet av böcker med samma typ av fokus är stort både i Sverige och i Norden. När kommer den första boken inom detta område på svenska som håller samma nivå? Idrottspsykologi för tränare och ledare skulle vara en passande titel. Härmed uppmanar jag utbildare, forskare och rådgivare i Sverige och Norden att ta sig an den viktiga uppgiften att producera en sådan skrift. Jag ställer gärna upp och skriver ett kapitel.

För att summera mina intryck av Sport Psychology for Coaches, skulle jag vilja avsluta med att rekommendera den för alla ledare och tränare, men särskilt för de som inte redan är så belästa inom idrottspsykologin. De tränare som redan kommit längre kan använda boken som repetition och påminnelse och de som är nya inom ämnet inser snabbt att tillämpad idrottspsykologi ingalunda är något konstigt eller mystiskt, och kunskapen kan hjälpa dem att bli mer kompletta idrottsledare.© Sverker Bengtsson 2009.


Köp boken från Adlibris.se

Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra Adlibris.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann