Languages on this page:

ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 11 mars 2009
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om olympiska spel på idrottsforum.org

Tennis var en av blott nio sporter i de första moderna olympiska spelen i Aten 1896. Tennis var sedan med fram till och med Parisspelen 1924, och efter ett långt uppehåll blev sporten återigen en tävlingsgren 1988. Den förste olympiske mästaren i tennis blev irländaren John Pius Boland (1870–1958); han tävlade för The United Kingdom of Great Britain and Ireland, som en av totalt tio brittiska atleter. Boland slog tysken Friedrich Traun i första omgången efter att denne blivit utslagen i tredje försöksheatet på 100 meter (där för övrigt Henrik Sjöberg kom sist). Boland och Traun ställde därefter upp i dubbeln tillsammans, där de finalslog greken Demetrios Petrokokkinos och Dionysios Kasdaglis, den ende egyptiske deltagaren i Atenspelen, som föll mot Boland också i singelfinalen.  Annars är John Pius Boland mest känd som irländsk nationalistpolitiker, medlem av brittiska underhuset 1900–1918. Hans tenniskarriär har kommit i fokus de senaste åren i och med det plötsliga uppdykandet av en dagbok han skrev under Atenspelen. Dagboken, försedd med en fyllig inledning, har nu publicerats med titeln From Bonn to Athens Single and Return: The Diary of John Pius Boland, Olympic Champion Athens 1896 redigerad av Heiner Gillmeister (Academia Verlag). Vår recensent Björn Sandahl fick sig till livs en idrottshistorisk bok av ovanligt slag, och därtill ganska svårrecenserad – dock inte, kan han konstatera, utan intresse.

Tennismästare skrev OS-historia

Björn Sandahl
Södertörns högskolaHeiner Gillmeister (red)
From Bonn to Athens Single and Return: The Diary of John Pius Boland, Olympic Champion Athens 1896
322 sidor, inb., ill.
St. Augustin: Academia Verlag 2008
ISBN 978-3-89665-455-7

För en idrottshistorisk forskare är den största enskilda orsaken till varför vissa undersökningar aldrig blir gjorda det faktum att det inte finns något att skriva om – att de kvarvarande källor som kan möjliggöra återberättandet av en händelse, ett förlopp eller en utveckling helt enkelt aldrig bevarats eller gått förlorade. Men ibland spelar idrottshistorien forskarsamhället sina egna spratt, normalt genom att privata samlingar uppdagas vilka tidigare varit okända. Nu har detta skett igen i formen av en journal skriven av den olympiske mästaren John Pius Boland som förtäljer om hans upplevelser under de första Olympiska spelen i Aten 1896.

Omedelbart infinner sig en fråga för alla utom möjligtvis den mest inbitne av kalenderbitare, nämligen: vem sjutton är John Pius Boland? För eftervärlden är Boland sannolikt mest känd som en irländsk nationalist och politiker som bland annat tjänade i det brittiska underhuset. Han föddes 1870 och levde till 1958. I sin ungdom studerade han under en tid i Bonn och det var under denna tid som han kom att besöka en bekant under de olympiska spelen i Aten och det var under dessa spel som Bolands idrottshistoriska gärning ägde rum.

Boland vann nämligen både singelturneringen och dubbeln, tillsammans med tysken Friedrich Traun, i tennis och är därmed både den förste olympiske mästaren i grenen och en av få som kan skryta med att ha vunnit både singeln och dubbeln, dessutom i samma mästerskap och i ett nationsmixat lag, något som var tillåtet under de första olympiska spelen.

Att denna journal överhuvudtaget kunnat publiceras är en i sig intressant händelse, som jag antytt ovan. Att det överhuvudtaget existerade en journal blev känt först 1994 då den anonymt postades till den brittiska olympiska kommittén (avsändaren var uppenbarligen okunnig om Bolands nationalitet). Vem som skickade journalen kommer troligen aldrig bli känt och händelsen förefaller hänga ihop med Bolands olympiska medaljers försvinnande på 1950-talet, vilka senare dykt upp på auktioner till försäljning.

Denna intressanta historia går att läsa mer om i bokens inledning, och kanske är det just inledningen med dess intressanta kringhistorier som är bokens styrka. Efter inledningen, där Bolands livshistoria tecknas och historien om hans journal berättas, följer själva journalen vilken innehåller två delar, en om Bolands vistelse i Bonn före spelen och en om själva idrottsäventyret i Aten under de olympiska spelen. Avslutningsvis finns korta avsnitt om några av de personer som dyker upp i texten och som stod Boland närmst, men också inledningen innehåller diverse intressanta noteringar om de personer som dyker upp här och var i texten; exempelvis finns en utläggning om den något excentriske übernationalisten professor Trautmann.

Häri framträder journalens största styrka och tillika dess största svaghet. Journalen utgör Bolands egna anteckningar och noteringar om personer, händelser och upplevelser, men utgör inte, och var heller inte avsedd som, en sammanhållen berättelse för en större läsekrets. Härigenom blir den ett intressant tidsdokument, full av intressanta och anmärkningsvärda noteringar om Central- och Sydeuropa vid 1800-talets slut, men inte den personupplevelse av de olympiska spelen i Aten som läsaren kanske förväntar sig. Istället kommer man i kontakt med platser och personer av mycket varierande art där den sammanhållande länken är Boland själv snarare än idrottsevenemanget. Det bestående intrycket när man lägger ifrån sig journalen är således de många osammanhängande, men intressanta, detaljerna snarare än helhetsintrycket.

Något som höjer upplevelsen av att följa Bolands resa från Bonn till Aten är dock bokens många bilder. Redaktören har här gjort ett ordentligt researcharbete med att finna samtida vykort, bilder, kartor och skisser varav flera i färg. Dessa ger en extra dimension till Bolands berättelse.

Det är svårt och på gränsen till meningslöst att skriva en recension av traditionellt snitt av denna journal. Bolands ord är ju vad de är och givet att han skrev huvudsakligen för sig själv går det inte att ställa sedvanliga krav på framställningskonst, berättelsens fokus, vetenskaplighet, grad av relevans och så vidare. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg vad journalen var och för vem den var avsedd snarare än att fokusera på vad den inte är och vad som saknas. Vad som dock kan sägas är följande: den som hoppas på en gedigen samtida skildring av de olympiska spelen i Aten kommer att bli besviken. Halva boken uppehåller sig vid tiden i Bonn före resan och de strapatser som tog Boland till Aten (den uppmärksamme läsaren konstaterar också snabbt att redaktören kommer från samma universitet som Boland studerade vid).

Det som gör journalen intressant är dess funktion som tidsdokument och det är Bolands strödda noteringar om sin samtid som är de mest intressanta och inte det idrottshistoriskt orienterade innehållet. För vetenskaparen innehåller boken mycket intressant information om samtida personer och platser, den ovan omnämnde Trautmann är ett exempel, men kräver omfattande kringkunskaper för att egentligen kunna gå att använda. Dessa fakta är också ofta av uppenbar esoterisk art och tjänar kanske mest som udda iakttagelser snarare än banbrytande nya upptäckter. Därmed förpassas den till det idrottsvetenskapliga biblioteket som en intressant parentes som jag säkerligen kommer att ha glädje av även i framtiden, men som knappast kommer att förekomma särskilt frekvent som referens i kommande vetenskaplig produktion.© Björn Sandahl 2009.


Köp boken från Amazon.de

Kjøp boken fra Amazon.de
Køb bogen fra Amazon.de
Buy this book from Amazon.de
Buy this book from Amazon.de

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann