Nedan förtecknas de recensionsböcker som saknar recensent per den 6 juni 2012.
Om du är intresserad av att recensera någon av dessa böcker, skriv till redaktionen.

 1. 100 år 100 ögonblick: Svensk Bowling 1909–2009, av Hans Karlsson (red)  (Västerås: Idrottsförlaget 2009)
 2. Assessment of active commuting behaviour – walking and bicycling in Greater Stockholm, av Erik Stigell  (Örebro: Örebro University 2011)
 3. Beyond the Scoreboard: An Insider’s Guide to the Business of Sport, av Rick Horrow & Karla Swatek  (Champaign, IL: Human Kinetics 2011)
 4. Boxning. Proffs & amatörer: Årsbok 2010, av Olof Johansson (red)  (Istorp: PS Jison HB 2011)
 5. Coach: 25 Writers Reflect on People who Made a Difference, av Andrew Blauner (red)  (Albany, NY: Excelsior Editions (Suny Press) 2011)
 6. Communication and Sport: Surveing the Field, av Andrew C. Billings, Michael L. Butterworth & Paul D. Turman  (London: Sage Publications 2012)
 7. Dance Improvisation: Warm-Ups, Games and Choreographic Tasks, av Justine Reeve  (Champaign, IL: Human Kinetics 2011)
 8. Design for Sport, av Anxo Cereijo Roibás, Ammanuel Stamatakis & Ken Black (red)  (Farnham, Surrey: Gower 2011)
 9. Essentials of Teaching Adapted Physical Education: Diversity, Culture, and Inclusion, av Samuel R. Hodge, Lauren J. Lieberman & Nathan M. Murata  (Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway 2012)
 10. Ett idrottspolitiskt dilemma: Unga, föreningsidrotten och delaktigheten, av Mats Trondman  (Stockholm: Centrum för idrottsvetenskap 2011)
 11. Event Logistics, av Kjetil K. Haugen  (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2011)
 12. Fri tid eller fritid?: Fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv, av Hans-Erik Olson  (Täby: Fritidsvetarna 2010)
 13. Friluftssport och äventyrsidrott: Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld, av Klas Sandell, Johan Arnegård & Erik Backman (red)  (Lund: Studentlitteratur 2011)
 14. Född till rörelse: En bok om kondition och hälsa, av Per-Olov Åstrand, Örjan Ekblom & Björn Ekblom  (Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011)
 15. Globalization, Sport and Corporate Nationalism: The New Cultural Economy of the New Zealand All Blacks, av Jay Scherer & Steve Jackson  (Bern: Peter Lang Publishing Group 2010)
 16. Hitter, Dancers and Ring Magicians: Seven Boxers of the Golden Age and Their Challengers, av Kelly Richard Nicholson  (Jefferson, NC: McFarland 2011)
 17. Idræt og velfærdspolitik, av Peter Jul Jacobsen & et al (red)  (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2011)
 18. Idrottens karriärövergångar, av Sverker Bengtsson & Johan Fallby  (Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011)
 19. King of the Court: Bill Russell and the Basketball Revolution, av Aram Goudsouzian  (Berkeley, CA: University of California Press 2010)
 20. Lesson Plan for Creative Dance: Connecting With Literature, Arts, and Music, av Sally Carline  (Champaign, IL: Human Kinetics 2011)
 21. Managing Intercollegiate Athletics, av Daniel Covell & Carol A. Barr  (Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway 2010)
 22. Research Methods and Design in Sport Management, av Damon P.S. Andrew, Paul M. Pedersen & Chad D. McEvoy  (Champaign, IL: Human Kinetics 2011)
 23. Retorikk, idrett og samfunn, av Hans-Ivar Kristiansen & Odd Nordhaug (red)  (Oslo: forlag1 2010)
 24. Social Issues in Sport: Second Edition, av Ronald B. Woods  (Champaign, IL: Human Kinetics 2011)
 25. Sport and Public Policy: Social, Political and Economic Perspectives, av Charles A. Santo & Gerard C.S. Mildner (red)  (Champaign, IL: Human Kinetics 2010)
 26. Stadium: Images and Voices of the Original Yankee Stadium, av Jon Plasse  (Albany, NY: Excelsior Editions (Suny Press) 200)
 27. Te Cambridge Companion to Baseball, av Leonard Cassuto & Stephen Partridge (red)  (Cambridge, Cambs: Cambridge University Press 2011)
 28. Teaching Disability Sport: A Guide for Physical Educators, av Ronald W. Davis  (Champaign, IL: Human Kinetics 2011)
 29. Teaching Personal and Social Responsibility Through Physical Activity: Third Edition, av Don Hellison  (Champaign, IL: Human Kinetics 2011)
 30. Uppföljning av statens stöd till idrottens 2010, av Johan R. Norberg  (Stockholm: Centrum för idrottsvetenskap 2011)
 31. Video Gamers, av Garry Crawford  (Abingdon, Oxon: Routledge 2012)
www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Kristian Sjövik